BEN DE BEN!..

Ben, bir kavram, bir tanıtım ifadesi ve bazı kişi ve kişilerin enaniyet çerçevesinde sıkça kullandığı bir ifade olmakla beraber insan vücudunda oluşan bir işaret şeklidir de aynı zamanda. 

Bugün bizim değerlendirmeyi düşündüğümüz insan vücudunda oluşan şekil değil kişi ve kişilerin kendilerini tanıtım ve bazılarının da egolarını tatmin amaçlı kullandıkları tarz olan ben ifadesidir.

            İnsanların kendini anlatması, ifade etmesi durumunda çok sık kullandığı kelime ‘’Ben’’ dir.

             Ben; hemen hemen aşağı yukarı birçoğumuzun kullandığı hem de çok kullandığı bir tanıtım ifadesi, kendimizi ifade ederken veya tanıtırken biz ve bizler yerine çokça kullandığımız bir kelime.

            Ben; her ne kadar insanların kendini tanıtırken kullandığı bir kavram olsa da insanları yoldan çıkarmayı kendine görev addetmiş Şeytan’ın, diğer bir ifadeyle İblis’in ismidir ve İblis’in en çok kullandığı ifade tarzıdır.

            Ben, ben, ben bilimsel anlamda da bir ego ifadesidir aynı zamanda.

Ben, kavramı enaniyet içeren bir kavramdır. Enaniyet sahibi kişi ve kişilerin egolarını tatmin için sığındıkları bir limandır ben...

Ben de kin,

Ben de kibir,

Ben de hırs,

Ben de riya,

Ben de isyan,

Ben de kişi ve kişileri aşağılama,

Ben de gözükmediği sanılan ama varlığı sırıtarak gözden kaçmayan sahte kimlik belirtisi vardır.

Öyle değil midir ki büyük bir meleğin benlik davası güdüp Hz. Adem Babamıza secde etmeyerek Allah’a karşı gelip meleklerin en büyüğü kimliğini kaybedip farklı bir kimliğe laik görülmüş ve adının İblis, biz halk arasında ise şeytan olarak anılıyor olması.

            Ateşten yaratılmışlığı ile en büyük melek iken yaradanının emrine karşı gelip Hz. Adem’ e secde etmeyerek Kur’an’ da ki ismiyle iblis, halk deyimiyle şeytan’ın insanı küfre götürüp şeytanlaştıran ben egosu değil mi?

            Nemrut’u Allah’a karşı koydurup ilahlaştıran ben, benlik ve enaniyet değil mi?

            Hz. Ali r.a.nın kılıcıyla yere serdiği küffarı kılıçtan geçireceği an küffarın Hz. Ali’ye tükürmesi sonucu O’ büyük zatın, ilim deryası şahsiyetin küffarı öldürmekten vazgeçip affetmesi benlik duygusundan yana olmak ve beni ön planda tutmak yerine elinin tersiyle itmesi değil mi?

            Kısa ve öz olarak yaradanına karşı koyup küfre giren İslam dışı toplumları helak eden, Nuh Aleyhisselam’ın kavmini ve ailesinin de helakına sebep teşkil eden ben, benlik olgusu, enaniyet değil mi?

O halde kişi ve kişilerin hele hele inanmış veya inanmışım diyenlerin ben, ben de ben demesi yerine BİZ demesi, bizi ön planda tutması en doğru olandır bizce.

Peki; ben kavramı kullanılmıyor mu?

Veya kullanılması gerekli yer ve anlar yok mu?

Birinci soruya cevap olarak tabii ki kullanılıyor ve kullanılması da gerek.

İkinci soruya cevap olarak ta yine tabii ki ben kavramının kullanıldığı ve kullanılması gerekli an ve yerler vardır. Okullarda, Sivil Toplum Kuruluşlarının karşılıklı sohbetlerinde kullanılmaktadır ve kullanılmasında bir mahsur da yoktur yeter ki işin içerisinde enaniyet olmasın, ego ağır basmasın. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz üzere kişilerin ferdi ifadelerinde bizi ön planda tutmaları bizce en doğru ve en gerçekçi olandır.

Ben yerine biz, bizler ifadesi insanı kamil olanın dilinde bulunur.

Ben de ben demek yerine biz demek, bizler demek olgunluğun,  enaniyetten uzaklığın, egoyu tatmine gerek duyulmadığının işareti ve göstergesidir.

Bugüne kadar olmuş ve yaşanmış olan hataların devamı gerekmediği gibi ben, ben de ben ifadesinin kullanılması da gerekmez biz, bizler ifadesini kullanmak varken.

Bizim biz olmamız için ben yerine, benliği ön planda tutmak yerine bizi ön planda tutmamız gerek.. Geçte olsa zararın neresinden dönülürse kar oradadır sözünden hareketle biz ifadesini öne çıkarmalı, ön planda tutmalıyız yani kısa ve öz olarak biz olmalıyız biz..

Biz, bizler demek zul olmamalı, ben demeyi zul görmeli ve kabul etmeliyiz biz diyebilmek adına…

Ha bu arada Allah nasip ederse önümüzde ki 29 Ekim 2017 Pazar günü büyük bir heyecanla yaşayacağımız Cumhuriyet Bayramı;

Köle olmayı ve esaret içerisinde yaşamayı reddeden,

Özgürlüğü ve bağımsızlığı benimseyen,

Var olmak adına vatan ve Millet sevgi ve sevdasıyla yanıp tutuşan,

Yani tüm unsurlarıyla her daim bir bütün olmuş ve olmakta kararlı olan Aziz Türk Milleti’ne kutlu olsun.

.

                                                                             AYETLER

*Eğere Allah sana bir sıkıntı verirse onu O’ndan başkası gideremez. Eğere sana bir hayır diler se O’ndan başka onu engelleyecek de yoktur. O’nun her şeye gücü yeter. En’am: 17

O kullarının üzerinde mutlak tasarruf sahibidir.  O Hakim’dir, sahiplidir. En’am:18

*De ki: Şahit olarak hangi şey daha büyük? De ki tabii ki Allah’tır. O benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur’an sizi de eriştiği kimseleri de uyarmam için vahyolundu. Allah’la beraber başka ilahlar bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz? De ki: O, ancak ve ancak bir tek Allah’tır. Sizin ortak koştuğunuz şeylerle benim bir ilişiğim yoktur. En’am:19

*Kendilerine kitap verdiklerimiz Yahudi ve Hıristiyanlar O’ nu Peygamber Muhammed’i oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Nefislerini hüsrana uğratanlar var ya işte onlar inanmazlar. En’am:20

*Allah’a karşı yalan uyduran yahut O’nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim vardır? Zalimler bunun için kurtuluşa erişemezler. En’am:21

*O gün onların hepsini bir yere toplarız, sonra Allah’a ortak koşanlara nerede iddia ettiğiniz ortaklarınız deriz. En’am:22

*Bundan sonra başvuracakları Rabbimiz Alah hakkı için biz eş, ortak koşanlardan değildik demekten başka bir şey olmadı. En’am:23

 

                                                                       GÜZEL SÖZLER

*Allah’ın Resulü(as) buyuruyorlar; “şiirde hikmet vardır” Evet, Sevgili Peygamberimiz(as) şair Hasan İbni Sabit(r.a) için mescitte hususi bir minber koymuştu.

Allahın Resulü buyuruyorlar;"Allah (c.c.)Hassan'ı,  Resülullah'ı müdafaa ettiği veya onun adına mufâhara yaptığı müddetçe Rühu'l-Kudüs'le takviye etmektedir" derlerdi. Bedrettin KELEŞTİMUR

*Her insanda olması gereken erdemli bir davranış olan dürüstlüğü maalesef günümüzde büyük bir meziyetmiş gibi takdir eder hale geldik. İlhami YAŞA

*Özünü halk şairlerinin hayat hikayelerinden alan aşık hikayelerinin bir bölümü gerçek, bir bölümü sanaldır. Bir de gerçekten yaşadıklarına ilişkin elimizde belge olmayanlar vardır. bu tür hikayelere, masal, efsane, tema ve motifleri ile hikayecinin beylik örneklere bakarak uydurdukları hikayeler diyebiliriz. Ahmet ÖZDEMİR

*Güzel şiir, bir tümülüstür ki, içi hazinelerle doludur. Güzel şiir, duygu parseline dikilen ve asırlara yenilmeyen şiir gökdelenidir. Mustafa CEYLAN

*Şiir sözün en üstünüdür.

*Duygu şiirin mayasıdır. Lütfi PARLAK

* Vakıf insan; kendini mensubu olduğu topluma, millete ve millet olarak var olduğu vatana, vatan ve milletin devamiyetini sağlayan kültüre adayan insandır. Bu her insanda olmayan, çok ender insanların üstlenip kendilerini bulduğu başlı başına bir haslet ve başlı başına bir insani meziyettir.  M. Dursun AKSOY

 

             ALIŞIRSIN

Yürek acısından ölmezmiş insan

“Bu da geçer bir gün” der alışırsın

Paran yok cebinde, aç susuz kalsan

Kuru ekmek, soğan yer alışırsın

     Türklük alınmaz ki özdedir özde

     Vatan ile Bayrak mukaddes bizde

     Arkadan bıçaklar, dost olur yüzde

     Düşmanın belini kır alışırsın

Güvenip de binme elin dalına

Düşkün isen bakma zengin eline

Kendince merhem ol kendi haline

Yara-berelerin sar alışırsın

     Güzeldir aklını Hak için yoran

     Küfürle yaşayan olmaz mı viran

     Cehennemden kovsun malınla paran

     Zekat, sadakayı ver alışırsın

İlim öğrenince gidersin aya

Medeniyet bakmaz şehire, köye

Huzur, mutluluk nerdedir diye

Yolu bilenlere sor alışırsın

     Haramdan sakındır, elin – dilini

     Daim rehber eyle Kur’an yolunu

     Mevla’m darda koymaz asla kulunu

     Mescide, Camiye gir alışırsın

Riyaya kapılıp gelme nazara

Hazır değil isen çıkma huzura

Ömür tüketip te girsen mezara

Amelin olmazsa zor alışırsın

Vedat YILMAZ / ELAZIĞ

 

DEDİN SEN ATATÜRK !..

Ömrü savaşla geçmiş soylu ecdadımın

Kaybetmemiş, kazanmış her daim

Derken kayıplar dönemi başlamış bir gün

Haritamız küçülmeye yüz tutmuş her daim

Asrın kurtarıcısı, kurtarırım ben vatanı

Dedin ve kurtardın sen Atatürk!...

     Vakit gelmiş, saat tamam olmuş

     Eller değil, gövde taşın altına konmuş

     Hep bir ağızdan “Ya Allah! Bismillah!” denerek

     Sefere çıkılmış; “ya gazi ya şehit” olunmuş

     Asrın kurtarıcısı, kurtarırım ben vatanı

     Dedin ve kurtardın sen Atatürk!...

Kurtuluş Harbi’ni zaferle taçlandırdın

Bağımsızlığı “Hakkım!” diyerek kazandın

Aziz millete sen “Ata” olmayı hak ettin

“Türk; övün, çalış, güven!” diye övünçle yazdın

 Asrın kurtarıcısı, kurtarırım ben vatanı

 Dedin ve kurtardın sen Atatürk!...

      Geçeriz dediler; geçilmez kıldın vatanı

      Türk’ten yana döndürdün çark-ı devranı

      İndirtmedin bayrağı, dindirtmedin ezanı

      Kurtardın yurdu, kurdun Cumhuriyeti

      Ettin bize emanet bağımsız hür devleti

     Asrın kurtarıcısı, kurtarırım ben vatanı

     Dedin ve kurtardın sen Atatürk!...

                      M. Durusun AKSOY

 

      İNCİNİR GÖNÜL

Yüreklere eser nabız ölçerim

Gönül bahçemizde ağlıyor bülbül

Geçtiğim yolları ölçer geçerim

Fırtına koparsam incinir gönül
     Bahar gözyaşıyla ayrıldı gitti

     Dolu yağdırdı gönlümü incitti

     Yaşam defterini bıraktı gitti

     Fırtına koparsam incinir gönül

Ağlayıp oturmak fayda sağlamaz

Yüreği yanmayan kolay ağlamaz

Sevdası olmayan gönül bağlamaz

Fırtına koparsam incinir gönül
     Ayrılık acıdır değil hatıra

     Gözyaşım dökülür ara sıra

     Emeğime razı konmam hazıra

     Fırtına koparsam incinir gönül
Maziyi bilmezler getirsem dile

Gönül verdiğimde düşünmem hile

Yüreğimde gizli çektiğim çile

Fırtına koparsam incinir gönül
     Arşivde tozlaşır yazarsam anı

     Yaradanın emri incitmem canı

     Zaman hedefe yürüme zamanı

     Fırtına koparsam incinir gönül
Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan

 

                 BENDE

Kader ferman yazmış, yar seni sevmek 
Aşkın fethedilmez kalesin bende 
Kavlimde bir kement, canımda ilmek 
Göndere sığmayan halesin bende

     Gönlümün ufkunda dalgalanırsın 
     Duygular yok olsa bir sen kalırsın 
     Tebessümle beni benden alırsın 
     Bir ömür boyunca gülesin bende

Karanlık gecene doğan bir ay’dım 
Sırma saçlarında yıldızlar saydım 
Gözlerin de ışık, kaşında yay'dım 
Ok vurup sinemi bölesin bende

     Ferman bilmez gönlüm sana takıldı 
     Yalnızlık duvarı gayri yıkıldı 
     Yüreğime aşk tohumu ekildi 
     Meyveye dönüşür bilesin bende

Arşa dahi sığmaz dilde duamsın 
Kerem'in gezdiği yaylam, ovamsın 
Peteğimde balım, Gülden yuvamsın 
Şahlanmış boynuma yelesin bende

Gülden Taş/Artvin

 

DÜNYA
Hangi gönül benim evim 
Girdiğim kalp yalan olur
Dünya sende yokmu yerim
Her verdiğin viran olur

     Bezdim her türlü işinden 
     Gece ay gün güneşinden
     Koşar ızdırap peşimden
     Her verdiğin yalan olur

Yar yaramdı yaren çilem
Teselliye bahtım kölen 
Canda çıkmaz artık ölem 
Her verdiğin yılan olur

     Ölü gibi soğuk özden 
     Verip tutulmayan sözden 
     Bu dermanı kesik dizden
     Her verdiğin yaram olur

 

Kul burçağın dostu kalem
Riya vurgun haset elem 
Sahte dosta ben ne diyem
Her verdiğin verem olur
Burçak Karataş/Malatya-Hekimhan

YORUM EKLE