BİZ FETİH SEKİN’ İZ...

               Biz, asırlardır üzerinde oynanan her tür entrika ve sokulmak istenen girdaba rağmen tüm unsurlarıyla bir arada yaşamış ve yaşamakta olan, Allah’ın izni ve inayetiyle kainat var oldukça da hep yaşayacak olan,

Tarihi şan ve şerefle dolu, bu şan ve şereflerden biri ve en büyük şeref İslam’la şereflenip İslam’ın bayraktarlığını üstlenmiş,

Bu ulvi görevi asırlar öncesi üstlenmiş ve bunu en üst seviyede yerine getirmiş ve getirmekte olup asırlardır kardeşliği muhafaza ederek bir arada yaşama erdemini gösteren Aziz Türk Milleti olarak;

Her zaman ve her yerde değerlerini sahiplenmiş ve korumuş bir milletiz her ne kadar üç-beş çürük elma misali içimizden birileri, uşaklığa meraklı ve satılmışlıktan onur duyan ve bunu zul kabul etmeyip şeref kabul eden birileri kendilerine farklı kimlik arayışında olsalar da.

            Evet;

Üç kıtaya adaletle hükmetmiş,

Daima zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş,

İnsan hak ve özgürlük çerçevesinde sevgi ve barışı tesis etmiş ecdadımızın bugün vatan sever birçok insan, birçok değer gibi büyük bedeller ödeyerek bize emanet bıraktıkları bu kutsal vatanın her yönüyle bulunmaz güzelliğe sahip ve de milli ve manevi noktada ki ağırlığı tartışılmaz ülkemizde ne yazık ki bazı kendini bilmez kişi ve kişilerin farklı kimlik arayışı içerisine girdiklerini veya oluşturulmak istenen kimlikte kendine yer aradıklarını görmekteyiz.

            Kendini bilmez ve fazlasıyla hadlerini aşan bir takım giruhların şucu, bucu diye ortalıkta gezip insanların zihnini ve midesini bulandırmayı marifet sayıp ecdadına olmadık yanlış ve hakaretleri yapanların yanında onların uşaklığını kabul etmiş bazı erdemsiz, Türk-İslam düşünce ve felsefesine aykırı tavırlarda bulunan bazı kansızların ülkeyi olmakla beraber bu kutsal ülkede hayatını idameye çalışan cefakar, fedakar ve sadık insanlara inat biz sucuyuz, biz bucuyuz demeleri yetmezmiş gibi vatanı ve milleti rencide etmek amacıyla biz Ermeni’yiz demeleri ve birde en kötüsü her kesin adına konuşarak biz hepimiz Ermeni’yiz yok falanca kişiyiz demeleri gibi.

            Bu kabul edilemez ve de hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kabul edilmesi düşünülemez olan bu saçma sapan görüş ve düşünceye, bu düşünce doğrultusunda ki tahrike karşın biz milli ve manevi değerlerine bağlı,

            Önce Allah diyen,

            Sonrasında önce vatan,

            Sonra millet,

            Daha sonra biz diyen,

Milli ve manevi değerlerine samimiyetle bağlı vatan ve millet sevdalısı insanlar,

Bin bir zahmet ve zorluklarla büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan ecdadın torunları olarak,

Tam aksine biz şucuyuz yok biz bucuyuz demiyor, birilerinin uşaklığına girip maşalığını yapmıyor ve direkt olarak Biz Türk, Biz Aziz Türk Milletiyiz diyoruz.

Bu kutsal vatan ve hayatını bu vatanda idameye çalışma azmi, gayreti içerisinde olup öncelikle Allah için,

Din için,

Tüm mukaddesat için,

Vatan ve millet için gözünü kırpmadan düşmanla mücadele edip gögsünü düşmanın kör kurşununa siper ederek;

            Anası ölmüş biri olarak daha fazla analar ve babalar ağlamasın,

            Eşler dul,

            Evlatlar yetim kalmasın,

            Bacılar ve kardeşler kardeş acısı çekmesin duygu ve düşüncesiyle kendini feda etmekten bir an olsun imtina etmeyip şahadet şerbeti içenlerin yanında ve safında olduğumuzu ifade eden,

Biz oyuz,

Biz Aziz Türk Milleti olarak bir bütün halinde biz hepimiz oyuz,

Biz bundan iki hafta önce İzmir adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışma sonrası büyük bir kahramanlık örneği göstererek her kese nasip olmayan şahadet şerbetini içip hakka yürüyen,

Hakka yürürken de arkasında bir hoş seda bırakarak milyonlarca rahmete talip olan Elazığ ili Baskil ilçesinden Şehidimiz,

            Son din İslam’ın son kitabı mübarek Kur’an’ı Kerim den hem ismini hem de soyismini almış bulunan Fethi SEKİN’ iz diyoruz. 

            Ben Fethi SEKİN’ im değil;

            Biz Fethi SEKİN’ iz,

            Biz hepimiz Fethi SEKİN’ iz,

            Biz Türkiye’yiz ve Türkiye olarak hepimiz Fethi SEKİN’ iz,

            Biz tüm unsurlarıyla asırlardır bir arada yaşamış ve her tür entrikaya karşın yaşamamıza devam eden Aziz Türk Milleti olarak bir bütün halinde Fethi SEKİN’ iz diyoruz.

            Evet; kısa ve öz olarak, netice itibariyle diyoruz ki;

Biz sağcısıyla,

             Biz solcusuyla,

            Biz Alevi’siyle,

            Biz Sünni’siyle,

Biz Şafii’siyle,

            Biz Kürdüyle

Biz Zazasıyla biz biriz,

Biz bölünmez bir bütünüz,

Biz Aziz Türk Milletiyiz,

Biz Aziz Türk Milleti olarak cümlemiz Fethi SEKİN ve gibi kahramanlarız,

Biz şahadetinde en ufak şek ve şüphe olmayan ve binlercesinin, on binlercesinin, milyonların gönlünde yer etmiş unutulmaz kahraman şehit Fethi SEKİN’ iz…

Biz adının hiç mi hiç unutulmayan, sürekli gündem de kalan ve kalması gereken bir yere verilmesini arzu ettiğimiz Fethi SEKİN’ iz.

Allah için,

Din için,

Vatan ve millet için,

Mukaddesatlar uğruna şahadet şerbeti içmiş tüm şehitlere Allah’tan gani gani rahmet dilerken onların şefaatlerine mazhar olmayı Yüce Mevla’dan niyaz eder, ailesi ve yakınlarına ve de Aziz Türk Milletine sabrı cemil, bu yolda gazi olmuş ve mağdur durumda kalanlara da acil şifalar ve sabırlar temenni ediyoruz.

Vatansız bir millet millet değildir ve olamaz da…

 

                                                                     AYETLER

* De ki: Ey kitap ehli Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirilen Kur’ an’ı uygulamadıkça siz din bakımından bir şey üzerine değilsiniz. Ant olsun sana Rabbinden indirilen onlardan bir çoğunun azgınlığını, inkarcılığını arttırır. O halde inkarcılar kavmine karşı gam yemez. Maide:68

*Şüphesiz inananlar ile Yahudi olanlardan, Sabbilerden, Hıristiyanlardan kim Allah’a, ahret gününe inanıp ta iyi işlerde bulunursa onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahsun da olmazlar. Maide:69

*Ant olsun ki biz İsrailoğulları’ n dan kesin söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Peygamber, ne zaman onlara nefislerinin istemediği bir şey yani hoşlanmadıkları bir şey getirdi ise kimini yalancı çıkarırlar, kimini de öldürürler. Maide:70

*Onlar bir fitne kopmayacağını sandılar, kör oldular, sağır oldular sonra Allah onların tövbelerini kabul etti, daha sonra birçoğu yine kör oldu, sağır oldu. Allah yaptıklarını görür. Maide:71

*Ant olsun ki Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir diyenler inkarcı olmuşlardır. Halbuki Mesih onlara ‘’Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk ediniz. Kim Allah’a ortak koşar ise Allah, ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur. Maide:72

                                                            GÜZEL SÖZLER

*Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza, milletinize fenalık eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a.)

*Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim. Mehmet Akif Ersoy
 *“Meçhul Asker” Denilince aklıma hep Harputlular gelir. Zira yirmi bin şehidinin sadece altı yüz on sekizinin adı kayıtlara geçebilmiştir. Zekeriyya Bican

*Günahlarımızın oldukça artması, tövbenin azalması ve pişmanlığın gecikmesi sonucunu doğurmuştur. Burada oluşan boşluğu da ideolojiler doldurmaya çalışmış, işlediği ve halen daha işlemeye devam ettiği günahları da yavuz hırsız gibi İslam’ın sırtına yıkmaya çalışmış ve çalışmaktadır. Günahlarını görmeden yaptığı bu insafsızlığı da hangi kör vicdanın adaletine sığdırdığı da ayrıca tartışılmalıdır. Halis BİLGİN

 

            ŞEHİDİMİZ VAR

Gurbet ellerde kara haber geldi

Bulutlar Elazığ’a doğru yükseldi

Hançer sapladılar bağrımı deldi

Şehidim mekanınız cennet olsun

     Dostunla düşmanın çok iyi tanı

     Şerefsiz doldu vatanın her yanı

     Siz kahramanca yazdınız destanı

     Şehidim mekanınız cennet olsun

Gelinlik giymişti dumanlı dağlar

Sevenin yas tutar karalar bağlar

Kimin vardır ağlarsa anan ağlar

Şehidim mekanınız cennet olsun

     Sonu hüsran olacaktır gördüler

     Kahramanlara pusuyu kurdular

     Aslan yiğitleri kahpece vurdular

     Şehidim mekanınız cennet olsun

Gidip vatanım milletim korudun

Tabutun şanlı bayrağa bürüdün

Gözlerin açıkken hakka yürüdün

Şehidim mekanınız cennet olsun

     Şahadet yücedir sığmaz taşarsız

     Şerbet içerken cennete koşarsız

     Ahmet derki kalbimizde yaşarsız

     Bütün şehitler nur içinde yatsın

 Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban

 

         KURTULUŞ DESTANI 
İstanbul’ lum, İzmir’ lim, Adana’ lım, Maraş’ lım, 
Aynı bayrak altında yaşayan gencim, yaşlım! 
     Bastığın topraklarda ne tufanlar yaşandı 
     Ne yürekler kavruldu, nice ocaklar söndü! 
Bu vatan, parça parça hep elden gidiyordu, 
Dünya, bizi sehpada sallamak istiyordu. 

     Mirasa sahip çıkmak, bize sizden zimmettir. 
     Ruhunuza Fatiha bir kutsal ibadettir. 
Ey vatan, millet için can veren rütbesizler! 
Göz kırpmadan, cepheye ölüme giden erler: 
     Tarih, varsın sizlere mersiyeler yazmasın, 
     İsterse, adınızı mermerlere kazmasın. 
Bir er için, “şehitlik” en büyük, son rütbedir, 
Ruhunuz semalarda ölümsüz cennettedir. 
     Ölmediniz, dipdiri, kalbimizde yeriniz, 
     Sizler ki, bizler için şan ile şerefsiniz. 
Sakın sızlatmayalım kemikleri, etleri, 
Huzur içinde yatsın, tüm vatan şehitleri

Nazım İNCE

 

 

NERDE BİZİM GAFİL İSLAM ALEMİ

Halep’e ateş düştü yanar tutuşur
Nerde bizim gafil İslam alemi
Her batan ocağa Türkler yetişir
Nerde bizim gafil İslam alemi

     Hani İslam ordusunu kurmuştuk
     Doğuya batıya göz dağı vermiştik
     Kur’ an da sünnette biriz demiştik
     Nerde bizim gafil İslam alemi

Din kardeşim kan ağlıyor ölüyor
Can Halep ten nice şehit geliyor
Analar bacılar saçın yoluyor
Nerde bizim gafil İslam alemi

     Gaz ile bombayla yakıp yıktılar
     Kafirler öldürüp yere soktular
     Müslüman değiller canlar yaktılar
     Nerde bizim gafil İslam alemi

Irak’tı Suriye yarın siz ve biz
Ağlıyor canlarım hep din kardeşiz
Onlar öldüyüse bizde ölmüşüz
Nerde bizim gafil İslam alemi

     İçimizde boşa ürer bazı köpek var
     Ölenler biz gibi hepsi insanlar
     Nerde bu gafiller garip insanlar
     Nerde bizim gafil İslam alemi

Hüseyin'im derki çok oyunlar var
Bu cefaya dayanamaz hayvanlar
Yıkıldı mekanlar boşaldı hanlar
Nerde bizim gafil İslam alemi

Hüseyin PARLAKDEMİR/Amasya

 

KATİLLER

Hangi ırktan geldiniz

Soyu bozuk sefiller

Kudurmuş gözü dönmüş

Kan emici katiller

     Yürekler bombalandı

     Parçalandı yiğitler

     Elbet sonunuz gelir

     Kan emici katiller

Al bayrağa sarılıp

Sevdiğinden ayrılıp

Gittiler ah bırakıp

Kan emici katiller

     Şahadet şanı oldu

Şehitlik namı oldu

Cennet Gül'lerle doldu

Kan emici katiller

     Sizin sonunuz nere

     Yer var mı hainlere

     Cehennem ödül size

     Kan emici katiller

Yansın leşiniz yansın

Toprağa koyulmasın

Kökünüz şerde kalsın

Kan emici katiller

Burçak KARATAŞ/Malatya-Hekimhan

 

     VUR MEHMED'İM VUR

Bismillah, Bismillah, Allahuekber 
Sen Hakk’ın erisin, vur Mehmed’ im vur! 
Hasmı sağ bırakma, gününü göster 
Ürüyen ürüsün, vur Mehmed’ im vur!

     Resul’den ad alan kahraman ordum 
     Varımla, yoğumla ardında durdum 
     Akından akına koşan bozkurdum 
     Akının yürüsün, vur Mehmed’ im vur!

Ulu Korkut Dedem yom verdi sana 
Alplerin katında nam verdi sana 
Ün verdi, şan verdi, kam verdi sana 
Erlerin pirisin, vur Mehmed’ im vur!

     Bayırdır Han, Kazan, Beyrek, Han Uruz 
     Basat, Boğaç, Emren yoksa biz varız 
     Yeri, göğü birbirine katarız 
     Seni Hak korusun, vur Mehmed’ im vur!

Dindaşın, soydaşın gözü sendedir 
Atiyi büyüten mazi sendedir 
Şüheda sendedir, gazi sendedir 
Ne büyük çerisin, vur Mehmed’ im vur!

     Sen vur ki mazlumlar, garipler gülsün 
     Sen vur ki ümmete bir umut gelsin 
     Sen vur ki düşmanlar yok olsun, ölsün 
     Kökleri kurusun, vur Mehmed’ im vur!

Havuroğlu, ecdat, ata seninle 
Kürşat, Fatih, Manas, Mete seninle 
Huzur bulsun yedi kıta seninle 
Türklüğün nurusun, vur Mehmed’ im vur!

Kenan ÇARBOĞA/Sivas-Gemerek

 

     MEMLEKETİM VAR

Seher sevdasıyla dile gelirim

Mazlumdan yanayım adaletim var

Aldığım lezzeti tadar bilirim

Dünyanın gözdağı memleketim var

     Abdestin suyuyla beden canlanır

     Vesveseler biter yürek aklanır

     Vücudun asları bir bir yıkanır

     Yaratan Rabbimin hidayeti var

Secdenin aşkıyla huzur ararım

Allah yolundayım benim kararım

Yaprağım açılır gelir baharım

Savaş cephesine icabetim var

     Gözümden ayrılır karartan duman

     Yürek temizlenir yerleşir İman

     Okuduğum Kur' an beynime derman

     Kanımla bayrağa sirayetim var

Allah'ın ismiyle kapı açarım
Zalimlerden değil mazlum naçarım
Dostlarımın dostu neşe saçarım
Birlik beraberlik dirayetim var

     Abdestsiz basmam toprağa taşa

     İhanete kanmam olmadım maşa

     Razıyım sofraya dizilen aşa

     Çile sahibine merhametim var

Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan

 

       SOM KİMSESİZLİK

Rüzgar geçmemiş bir dağ yamacı

İçimde eskimiş beklemekten

     Zaman yama tutmaz

     Uykusuz yollar gibi yıllar koynumda

Sağım solum ıssız, günün yarısı yok

Adım, adresim silinmiş günlüklerimden

     Bütün vakitler uzak eski bir geceden

     Aklıma takılı kalmış imlasız bakışların

Işık hızında kırılırken

İçine sığmadığım gurbet

     Kendime geç kaldığım

     Bütün vakitler som kimsesizlikten

Yusuf ÇAĞLAR/Manisa-Salihli

YORUM EKLE