Ev

Klasik anlam veya klişeleşmiş ifade ile insanların yaşam alanlarından biridir, bir mekandır ev.
Yaşam alanı derken birden fazla yaşam alanı olduğunu az çok herkes bilmekte.
Asıl yaşam alanı; ev, han, otağ, konak, saray ve gibi alanlardır hele hele birden fazla insanın, yani ailenin yaşadığı, yaşam mücadelesi verdiği yerdir ev, evler.
Ev veya evler;
Kainatı bir sevgi uğruna yoktan var kılıp sevgiyi esas kılan Allah’ın anıldığı,
Efendiler efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ya selat ve selavatların getirilip çokça zikredildiği,
Sevginin,
Şefkatin,
Merhametin esas kılınıp gerçek manada yaşandığı,
Allah’ın, insanlara sevgi kaynağı olarak nimet tarzında sunduğu evlatların milli ve manevi değerler çerçevesinde yetiştirilip hayata kazandırıldığı kutsal mekandır, yerdir ev…
Ev; aynı zaman da handır, hanlık yapan anaların barındığı, Allah’ın emanet olarak kendisine sunduğu evladı veya evlatları ilkeler doğrultusunda, milli ve manevi çerçevede yetiştiren,  sevgi ve merhamet adına asıl sevgi ve merhametten mahrum kılmayan anaların, hanım ana, hanım ağaların yaşadığı yerdir, ocaktır.
Ev; Bacası tüten, aşı sevgiyle pişen, çocuğun veya çocukların sevgiden mahrum edilmeden yetiştiği ve yetiştirildiği yerdir.
Ev; sabrın var olup yaşandığı ve yaşatıldığı, aile fertleriyle acı ve tatlı anların paylaşıldığı yuvadır.
Ev; mutluluğun yaşandığı, huzurun hakim kılındığı, vatan ve millet sevgi ve sevdasının ilmik ilmik işlendiği, yeri geldiğinde çilenin baş üstü edildiği hele hele varsa çocukların geleceği adına çilenin baş tacı edilmesi gereken handır, otağdır, konaktır..
Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak ev;
Handır,
Dişi kuşların yaptığı yuvadır,
Erkek kuşun sahiplendiğidir,
Eşiği bereketli olandır,
Konaktır,
Otağdır,
Huzurun hakim kılındığı basit bir çadır veya baraka da olsa saraydır.
Tabii ki içinde barınan kişi ve kişilere göre, özellikle de dişi kuşun Allah’a karşı olan sevgi ve bağlılığı sonucu vicdanına, ailesinden almış olduğu iman-i terbiye ve asalete göre konumu değişkenlik arz edendir…
Sonuç itibariyle evde güzel olan;
Allah’ı bilmek,
Peygamberimizin hadisleri ışığında yol almak,
İçtihadına güvenilir alimlerin sözleri doğrultusunda hareket etmek,
Ve de en önemlisi Allah’ın kullarına bahşedip yaşanmasını istediği sevginin esas alınmasıdır hele de çocuklar üzerinde.
 
                                                                  AYETLER
*Allah’a karşı yalan düzüp atandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemiş iken bana vahyolundu diyenden, bir de Allah’ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Bu zalimleri ölümüm şiddeti zamanında meleklerin pençelerini uzatarak kendilerine canınızı çıkarınız. Allah’a karşı haksız yere söylediğiniz Allah’ın ayetlerini kibrinize yediremediğiniz için hakaret azabı ile cezalandırılacaksınız derken bir görsen. En’am: 93
 
                                                                  GÜZEL SÖZLER
*Çürük topraklar üzerine kurulan temeller bir gün çökmeye mahkümdur. Hasan KAVRUK
*Eğitim anne kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır. Namık KEMAL
*Cemiyet, bir millet kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bir kütlenin bir parçasını terakki ettirelim, diğerini ihmal edelim de kitlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Bir cemiyet, aynı gayeye bütün kadınlar ve erkeklerle beraber yürümezse, ilerlemesine teknik olarak imkan ve ilmi olarak ihtimal yoktur. M. Kemal ATATÜRK
 
                                                             ATASÖZLERİ
*Adem den utanmayan tanrıdan korkmaz.
*Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
*Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar
 
                                     BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?
*Kapalı Çarşı- Söyleriz- Çevre- Evler- Divançe- İki Başına Yürümek- Belki Yazı adlı eserlerin Behçet NECATİGİL’ e ait olduğunu.
*Sıkıntı ve Umut- Adamın Biri- Rüzgar- ATATÜRK Kurtuluş Savaşında- Yeşeren Otlar- Süt- Şiirler- Yangın- Şiir Her Zaman- Sevda Dolu Yolculuk adlı eserlerin Cahit KULEBİ’ ye ait olduğunu.
*9. Hariciye Koğuşu- Mahşer- Biz İnsanlar- Matmazel Noralya’ nın Koltuğu- Yalnızız- Sözde Kızlar- Canan- Şimşek- Bir Akşamdı- Fatih-Harbiye- Bir Tereddüdün Romanı adlı eserlerin Peyami SAFA’ ya ait olduğunu.
*Genel Merkezi Antalya ilinde olan Kitabi Türkiye Topluluğunun ve Elazığ Temsilciliğinin çaba ve gayretleriyle Elazığ İli Karakoçan İlçesinde Şehit Kd. Üstteğmen Mahir Özdemir adı verilen bir okulda KÜTÜPHANE açıldığını ve kütüphaneye de Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adının verildiğini.
 
                                                            HASTALIĞIN ADABI
Adap edepten gelir. Adap ve edep ayrılmaz imandan iki önemli esastır. İnsan yaşamında önem arz eden hususlardan biridir. O nedenle hayatın gerçeklerinden, hakikat olan hastalıkta da söz konusu olandır adap. Yani her konuda olduğu gibi hastalığında bir takım adapları vardır.
Bunlar;
Ölümü çokça hatırlamak
Tövbe ederek ölüme hazır olmak
Daima Allah Teala’ya hamd-ü sena etmek
Sürekli Allah Teala’ya yalvarmak
Muhtaç ve aciz olduğunu itiraf etmek
Şifayı başka yerden istememek Allah’tan istemek, isteyerek tedavi olmaya çalışarak hekim ve görevlilerin ve de kendisine bakan yakın ve yardımcılarının uyarılarına uymak.
Sıhhatine kavuştuğunda bol bol şükretmek ve bunu devam ettirmek
Halinden şikayetçi olmamak kendinden kötüleri görünce şükür ve hamd etmeyi arttırmak
Ziyaretçilerine imkanları ölçüsünde ikram ve duada bulunmak.
Gerektiğinde gelen ziyaretçileri ile müsafaha da bulunmamak gerek. Çünkü hasta olanın hastalığı veya ziyaretçinin var ve bilinmeyen rahatsızlığı kişileri rahatsız edici olabilir.
Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak eğer; hastalığın ana adaplarından biri ve başlıcası sabırlı olmak, sabretmektir. Çektiği eziyetin ve acının mükafatını alabilmek adına sabırlı olmaktır.
Bu ve daha benzeri davranışlar hastalığın adaplarındandır. Bu ve gibi adaplara riayet etmek sadece hasta için değil, hasta olmayanlar içinde önem arz etmektedir. Hasta olmadan sağlığın değerini bilmek, kaybedilmesi halinde geri dönüşü mümkün olmayan sağlığın kıymetini bilmek en akılcı olandır. 
 
 AH BİZİM BULVAR                                
Rahmetullah SEPTİOĞLU Bulvarı,
Yıkılmış düzelmez duvarı
Ne yaya geçer ne de süvari
Ah Septioğlu Bulvarı aah…
     Kimi üst geçitten geçer ah çeker
     Kimi alt geçitten geçer, yolları seçer
     Kimi pencere önünde oturup hasret çeker
     Kimi üst geçitten tam gaz geçer.
Bu araçlar üst geçitte kaydılar
Şehir trafiğini hiçe saydılar
Yayaları hiç görmeden yaydılar
Yavaş git ağam yavaş,
Yavaş git sen kazanırsın.
 A.   Bedreddin SANAÇ / Elazığ-Harput
 
ALBAYRAK ALTINDA HER YER GÜVENDE
Bu toprak benimdir her yer şüheda
Atam babam herkes yatıyor sende
Onu incitemem asla ebeda
Al bayrak altında her yer güvende
     İslam devletiyim çekerim başı
     İhanet edene dururum karşı
     Dilimden dökülür İstiklal marşı
     Merhamet sahibi İman var bende
Haçlılar kudurmuş kapılır derde
Bu vahşi milletin dostluğu nerde
İpucu elimde dilde ezberde
Namus haya vardır bendeki gende
     Komşuluk Hakkı var onu öderim
     Huzurdur barıştır benim biderim
     Mazlumlar perişan dosta giderim
     Şehit kanı taze durur kefende
Kur'an yolumuzdur Rahmani seda
Torunum dik durur edersem veda
Mahmudi Şüheda her yer  şüheda
Kılıç kalkanım var elimde rende
Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan
 
    BİRLİK BERABERLİK
Bence budur yaşamanın mümkünü
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Temizler kalplerde nefreti kini
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
     Hoşgörü çadırın direği budur
     Sevgiye özlemin yüreği budur
     İnsan olmanın da gereği budur
     Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Şayet maksat yemek ise üzümü
Bağcıyı dövmenin yoktur lüzumu
Kronik sorunun kolay çözümü
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
     İster memurluk yap ister ticaret
     İster mühendis ol saray imar et
     Hayat şu dört kelimeden ibaret
     Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Gürkaniyem yazdım birkaç dizin’e
İsterim ki herkes mutlu gezine
Yaşantıda en kıymetli hazine
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Âşık Enver Gürkani-KARS
 
YORUM EKLE