EY TEKDİŞİ KALMIŞ CANAVARLAR

                                                              GÖNÜL TAHTINDAN

                                              EY TEKDİŞİ KALMIŞ CANAVARLAR

Dünyada ki tüm ilim irfan mensupları yanında hayatın acı ve tatlı yaşamı içerisinde edindiği tecrübesiyle öyle güzel, öyle anlamlı ve insanı öylesine derinlere götüren sözler etmişler ki insanlar, O sözler sadece ve sadece o günler için söylenmiş değil günümüz ve günümüzden öte gelecekte de geçerliliğini koruyacak sözlerdir.

İnsanı, hayata bakarak gerçeği görebilen insanları etkileyen ve gelişimine yön veren anlamlı sözlerin sahibi, en fazla söz etmiş olan tabii ki İslam Medeniyeti’nden çokça istifade etmiş ve derin bir tarihi maziye ve geniş bir kültüre sahip olup üç kıtaya adaletle hükmetmiş, İslam’ ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha yapmakta bulunan Aziz Türk Milleti’nin yetiştirmiş olduğu ilim ve irfan sahibi edebi şahsiyetler ile hayatın çilesi ve sefasından dersler çıkarmış alaylı dediğimiz vatandaşlardır.

Ecdadımızın, ecdadımızın yetiştirdiği edebi şahsiyetlerin ettikleri anlamlı laflar, anlamlı sözler dün olduğu gibi bugün ve yarında geçerliliği söz konusu olan sözlerdir.

Her biri ayrı bir anlam taşıma özelliğine sahip olduğundan dolayı anlayanlara ayrı bir ders vermekle beraber rehber olma özelliğini de taşımaktadır. Tıpkı bu gün, biz aziz milletin milli ve manevi değerde büyük şairi ve yazarı, irfan sahibi olma özelliği taşıyan edebi şahsiyetimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşımızda ifade buyurduğu güzel ve bir o kadar anlamlı olup yazımızın da farklı kısmıyla başlığını oluşturan ‘’Medeniyet Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar’’ sözü gibi…

Bu söz çok anlamlı bir söz. Bu söz zamanın da ve yerinde edilmiş bir söz. Biz Aziz Türk Milleti’ ni hepten yok etme emeli taşıyan sözüm ona kendilerini medeni addeden ancak medeniyetten hiç mi hiç nasibini almamış, bizler içinde yaşayan bazı ahmakların özentisiyle bir yerlere konmuş olan vahşı, barbar, demokrasi yoksunu Avrupa için sarf edilmiş surata atılmış Osmanlı şamarı ve başa vurulmuş tokmak misali bir söz…

Biz, bu anlamlı sözü biraz sert bir ifadeyle hitaba dönüştürüp muhataplarına kim olduklarını ve bunların dün olduğu gibi bugünde kim olup ne yaptıklarını insanımıza hatırlatma maksadıyla kullanalım istedik.

Asırlar öncesinden ruhlarında oluşturdukları kin ve nefretle biz Aziz Türk Milleti’ ni yok etmek ve ortadan kaldırmak, biz gibi İslam’ın bayraktarlığını yapmış, yer altı ve yer üstü zenginliği tartışılmaz bir milletin varlığına son vermek amacı güden insanlara, Avrupa denen aklı şeytani olup ruhu insani duygudan (Çok az miktarda istisnası olan) yoksun batılılara,

Balkanlarda, Çanakkale’de, Yemen’de, Sarıkamış’ta, K.K.Türk Cumhuriyeti’n de, Karabağ’da, Bosna-Hersek’te ve de kırk yıl önce ülkemizde başlayan Pe Ka Ka- Feto- CHKP-C ve son dönemde türeyen Daeş ve gibi terör örgütlerini kuran ve örgütleyip ülkemizi her alanda zayıflatıp milletimizin huzurunu bozup güvenini sarsan vahşi ve yedi duel dediğimiz batı için söylenen söz ve verilen isimdir Tek Dişi Kalmış Canavar, Canavarlar.

İşte yukarıda adi ve çirkef özelliklerini ifade etmeye çalıştığımız barbar ve katil Avrupa’nın, batının, iki yüzlü ve insani duygudan yoksun İslam ve özellikle Türk İslam düşmanı tek dişi kalmış canavar  batı bu gibi görünse de aslında sadece bu değil.
         İki yüzlü Tek Dişi Kalmış Canavar Avrupa'nın, Avrupa’lıların %95 oranına yakın çoğunluğun sergilediği durum bundan öte!...

İşte!..Yüz yıl önce yok etmek adına hedefine koyduğu ecdat yadigarı ülkemizi kan gölüne çeviren terörü yaratan batı,

              Önce;
              Öncelikle terörü kucaklar ve kucağında besler..
              Ocağında barındırır ve büyütür..
              Hamiliğini üstlenir ve himaye eder...
              Müeyyide uygulamak bir tarafa dursun sığınmacı bahanesiyle teröristin iade edilmesi talebinizi ret edip iade etmez..
              Bunlar dışında kendi bünyelerinde olmakla beraber teröristlerin içimizde yaptığı ve yapmaya çalıştığı her tür faaliyetlerine izin verir, görmezden gelir ve de üstüne üstlük yüzünüze bakarak alkış tutar.

Teröristlerin bayrak diye adlandırdıkları paçavrasını utanmadan ve arlanmadan dalgalandırır, bu da yetmezmiş gibi parlamentosunda ve tertiplenen bazı etkinliklerde konuşturur ve alkışlar, şakşakçılığını yaparak aklı sıra motivasyonunu yüksek tutar..
              Bize karşı kullanmak kaydı ve şartıyla silahını vererek güçlendirir..
              Bizi etkili bir şekilde yok etmek için insan haklarını görmezden gelerek ele geçirdiği yoksul aile çocuklarına veya maşası konumuna getirdiklerinin sırtına bomba bağlatıp onlarca insanın ölümüne sebep olan olayı yaşatır ve sonrasında karşımıza geçerek üzgün pozisyonunda bulunup ‘’Çok ama çok üzgünüz’’ diye yüzsüzlük yapar.

Ülke ve millet olarak çok azda olsa rahata kavuştuğumuzu, büyük gelişmelere imza atıp kalkınmamızı hissettikleri ve gördükleri anda terörü üzerimize salarak mutluluğumuza gölge düşürüp karanlık bir ortamın yaşamını sağlar.

Kendilerinin birçok ülkede yaşattıkları barbarca  olumsuzluğu, soykırımı görmezden gelip bizlerin yapmadığı olayları parlementolarında karara bağlayacak kadar adileşir.

Diyelim ki o zaman gerçekten soykırım yapılmış.

Ne olacak?

Bunu kabul eden devletlerin geçmişleri çok mu temiz?

Ey Tek Dişi Kalmış Canavarlar sizi!...Almanlar olarak Yahudi halkına, Fransızlar olarak Cezayir halkına, Ruslar olarak Türk Cumhuriyetlerine ve de Çeçen ve Çerkezlere, Amerika olarak  Kızılderililere, Çin olarak Doğu Türkistan’a, İspanyol ve İngilizler olarak  yaptığınız zulüm ve soykırım işlendiği yerlerde, hadi hepsini geçelim daha 15 sene önce Sırpların Bosna katliamları için bir kararınız var mı?

Yok tabi olamaz da.

Çünkü siz her ne kadar Batı Medeniyeti deyip böbürlenseniz de,

Demokrasi havariliğini bağırarak anlatıp insanları inandırmaya çalışsanız da,

İnsan Hakları savunucusu gibi görünme çabası içinde olsanız da öyle değilsiniz.

Siz her şeyden önce barbarsınız, katilsiniz ve ürettiğiniz silahlarla uşak olarak kullandığınız katillerin, bebek katili barbarların hamisisiniz.

Önce herkes kendi kapısının önünü temizleyecek!

Ondan sonra kalkıp oldum olası adaletle hükmetmiş, insanları asimile etmek nedir bilmemiş, insana insan gibi davranmış, siz gibi canavarlara bile insanlık adına zaman zaman insanlıkta bulunmuş  tüm unsurlarıyla asırlardır bir arada yaşamış ve sizlerin her tür entrikasına rağmen yaşamakta olan Biz  Aziz Türk Milleti ne demokrası dersi vermeye kalkacak, parlementolarınızda aleyhimizde olmadık kararlar alacak ve de terörü destekleyerek bizi tarihten silme çabasında olacaksınız.

Siz kimsiniz?

Siz kendini insan sanan ancak insan müsfeddesinden öte bir hiç olan birer canavarsınız, merhum büyüğümüz Akifimizin ifadesiyle Tek Dişi Kalmış Canavarlarsınız ya!..

İşte tek dişi kalmış siz canavar batının gerçek yüzü!..

Batıya, medeniyetin ve demokrasinin beşiği diyen bizdeki aşağılık duygusuna kapılmış batı hayranı ve kanı bozuklara duyurulur...

Gözü ile gördüğü Karadağ, Bosna-Hersek, Irak ve Suriye’deki soy kırımlara ve de içimizde kırk yılı aşkın bir zamandır kan dökmekten bıkmayan Pe Ka Ka ve ortağı olup sonrasında çıkmış görüntüsü veren Feto örgütünün içinde bulunduğu ihaneti görmezden gelip gözünü kapatarak soy kırım diyemeyip, gözüyle görmediği Ermeni safsatalarına soykırım diyen ikiyüzlü, alçak, şahsiyetsiz ve haysiyetsiz tek dişi kalmış batının, Abd’nin, Çin’in ve de müslüman geçinen İran’ın maksadını görün artık.

Terörü yapanı, yaşatan ve de yaşatmalarına göz yumup finanse edenleri, yaşanan terörden dolayı el ovuşturanları, ülkeyi yol geçen hanına ve ajanlara meydan kılanı şiddetle kınıyor, kınamakla kalmıyor ve diyoruz ki;

Ülkeyi kan gölüne çevirip insanların ocağına ateş düşürenleri,

Acılarına ve acılarımıza acı katanları,

Vatanın birlik, beraberlik ve bütünlüğüne helal getiren,

Her alanda mağduriyetimize sebep olanları bizleri yoktan var kılan ve her şeyimizle borçlu olduğumuz, rahmet ve şefkatine muhtaç bulunduğumuz, zalimlere şeditliğini göstermesini sabırsızlıkla  beklediğimiz Cenabı Allah; onları, o tek dişi kalmış canavar ve yandaşlarını Kahhar bi ismi sıfatıyla kahretsin diyor ellerini üzerimizden çekip kendi dertlerine düşmelerini temenni ediyoruz.

Allah için, din için, vatan ve millet için, vatan ve milletin değerleri olan bayrak ve ezan için mücadele edip şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet, gazilere acil şifalar, aile ve yakınlarına olmakla beraber Aziz Türk Milletine sabrı cemil diliyoruz.

                                                                   AYETLER

*Namaza çağırdığınız vakit onu alaya ve eğlenceye alırlar. Bu da onların akılları ermeyen bir kavim olduklarındandır. Maide:58

*Ey Muhammed deki; Ey kitap ehli biz ancak Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilene inandığımızdan pek çoğunuzun da fasık olmanızdan dolayı mı bizden hoşlanmıyorsunuz? Maide:59

                                                             GÜZEL SÖZLER

*Tabuta konmuş da olsa, toprağa gömülmediği sürece "TÜRK" tek güvencemizdir .Aliya İzzetbegoviç

*Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. M. Akif Ersoy

 

           HALEP

Ey mağdur ve mazlum şehir,

Ey Halep, bizi affet,

Mustazafsın, gazisin, şehidsin,

Ey Halep, bizi affet.

     Baykuşlar tünedi semalarına,

     Zalim ekabirlerin “ama”larına,

     Feryatlar karıştı, soykırım oldu,

     Burası, yeni bir Endülüs oldu.

Mekke’ye geri döner gibi,

Ocakların tümü söner gibi,

Firavun’lar izin vermiyorlar,

Muhacir olmana bile…

     Yarım kalan sevdandır senin,

     Ipıslak kirpiklerinden senin,

     Ümmet düşüyor, biz düşüyoruz,

     Hep titriyor, üşüyoruz.

Sen ordaydın, arşın burada,

Arş titredi hemen orda,

Rabb’imiz bizi affetsin,

Başka türlü, çok zor da…

     Duadır tek silahınız,

     Arşa ulaştı ahınız,

     Bunlar size reva mıdır?

     Nedir ki günahınız?

Gözyaşların diner mi?

Sancak göklerden iner mi?

Önden koşan o atlılar,

Bir gün geriye

Halis Bilgin/Elazığ-Palu

 

     BEDEN PARÇASI

Bomba yağdıranlar neyin peşinde

Martının ağzında beden parçası

Halep yanar dünya kendi işinde

Enkazın çakılı beden parçası

     Bebekler ölmese Haçlıyı vurur

     Yaşlıları vuran er geç kudurur

     Akar sular Irak Halep'te durur

     Enkazın çakılı beden parçası

Kayık alabora göçmen boğuldu

Ölenler evlattı baba oğuldu

Arasında kadın bebek çoğuldu

Enkazın çakılı beden parçası

     Fırının önünde sıra bekleyen

     Yardım konvoyuna erzak yükleyen

     Can pahası evi yurdu terkleyen

     Enkazın çakılı beden parçası

Toplu mezarlarda öten papağan

Hayamız haçlıya oldu armağan

Bu toprakta suçlu anadan doğan

Enkazın çakılı beden parçası

     Arzı Mevdut ahı döndü tufana

     Kendi kaderine ağlayan ana

     Topraklar perişan boğulmuş kana

     Enkazın çakılı beden parçası

Bir taraftan İran ateş kusuyor

Akan kanlar Fırat ile coşuyor

Ülkemin dışında herkes susuyor

Enkazın çakılı beden parçası

Mahmut Aldemir/Adıyaman-Çelikhan

 

  HİÇ KİMSE DİZ ÇÖKTÜREMEZ BİZLERE
ÇÜNKÜ BİZ ŞEHİTLERİMİZİN TORUNUYUZ
NE KADAR UÇURURSANIZ UÇURUN, GÖKLERDE
HİÇ BİR ŞEY BAYRAĞIMIZ KADAR
ŞEREFLİ OLMAYACAKTIR.
     HİÇ BİR VATAN OLAMAYACAKTIR TÜRKİYE
     ZATEN OLMAZ, HAYIR OLAMAZ BU GİDİŞLE
     HİÇ BİR VATAN EVLADI, TÜRKLER GİBİ
     DİK DURMAYACAKTIR, HAYIR
     DURAMAYACAKTIR.
HİÇ BİR VATAN ÖLÜMÜ GÖZE ALAMAYACAK
BAYRAĞI İÇİN, VE ŞEREFİ İÇİN
HİÇ KİMSE YURDUNU VE BAYRAĞINI
SEVMEYECEKTİR, HAYIR ASLA
BİR TÜRK GİBİ SEVEMEYECEKTİR.
Emirhan IŞIK/Elazığ

 

TİKSİNTİ

Yüz döndük boyalı çağa

Ne ah ne eyvallah ettik

Selam durmadık alçağa

Düzeninden ikrah ettik

     Uzak durup sırtağından

     Yala, yağa ortağından

     Direğinden, merteğinden,

     Hezeninden ikrah ettik

İblis, deyyus, şaki yanı

Karga, baykuş şakıyanı

Bulamadık okuyanı

Yazanından ikrah ettik

     Kul hakkını çalan beyin

     İşi, gücü yalan beyin

     Kırkbayırı dolan beyin

     Azanından ikrah ettik

Havuroğlu, her zulümden

Her Şeddattan, her zalimden

Geviş getiren âlimden,

Ozanından ikrah ettik

Kenan ÇARBOĞA/Sıvas-Gemerek

 

 

KARDELEN
Güneş'in Doğduğu yer senin yüreğin olsun
Dilerimki bebeğim gün sende hayat bulsun
Mutluluklar sevinçler damarında kan olsun
Sana kem bakan gözler Ömür boyu yaş dolsun
     Yedi veren gülümsün lalemsin sümbülümsün
     Saçlarının teline zarar veren sürünsün
     Şen olasın Şenlikler dört bir yanı bürüsün
     Dudağından sevgiler name name süzülsün 
Sana Kardelen dedim karın kışın sevinci
Seni ben böyle sevdim dağların gelinciği
Bir gün ömrüm biterse sarar sa toprak beni
O gün bile gözünde tek YAŞ Olmasın emi

Burçak KARATAŞ/Malatya

 

      ELAZIĞ TÜRK OCAĞI BAŞKANLIĞININ TERÖRLE ALAKALI BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırının acısı yüreklerimizi yakmaya devam ederken, hain terör odakları yine savunmasız vatandaşlarımızı bu defa Kayseri'de hedef aldı. Çarşı iznine çıkan kahraman askerlerimizi taşıyan otobüse bomba yüklü araçla saldıran teröristler ilk belirlemelere göre 13 askerimizi şehit etti, 48 askerimizi yaraladı.

Şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun! Canlı bombaların, bomba yüklü araçların sokaklarımızda cirit attığı bir noktaya geldik. Ülkemiz içte ve dışta büyük bir beka mücadelesi vermektedir.

                                                           Tekrar hatırlatıyoruz:

Gün, Türkiye’yi zayıflatmak, bölgede etkisizleştirmek ve gerekirse bunun için bölmek için elinden geleni ardına koymayan sözde müttefik ve dostlara karşı uyanık olmak, birlik olmak günüdür.

Bu badireden kurtuluşun yolu da akıl ve bilgiyle hareket etmek; devlet yönetiminde adaleti, emaneti ehline vermeyi ve istişareyi hâkim kılmaktır.

Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için herkes sorumluluğunun gereğini hakkıyla ifa etmek zorundadır.

Allah milletimizin yâr ve yardımcısı olsun. Şühedanın kanı yerde kalmasın.

                                                                                          Elazığ Türk Ocağı Başkanı Habip YAŞAR

 

 

NOT:

Şahsıma Gönderilecek Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Emanetlerin Yayla Şarküteri Üniversite Mah. Namık Çiftci Cad. Bölge Camii Yanı No/97 – A Elazığ Adresine Gönderilmesi Rica Olunur.

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE