Gitti Ramazan Bayram Geldi Neyime

Zaman; kavramsal olarak klasik manada yaşanılan an-dönem gibi anlamlar taşısa da zaman zaman ifade ettiğimiz üzere geçişi sonrası geri dönüşü olmayan en kıymetli hazinelerden biridir zaman akıl ve sağlık gibi…

            Zaman içerisinde günler, haftalar gibi aylarda vardır. Dini anlamda önem arz eden aylardan biri cümle inanmışların malumu olduğu üzere Ramazan Ayı’dır.

Ramazan Ayı; beşeri anlamda yakıcı, kavurucu ve Ram olmak yani boyun eğmek anlamlarını taşısa da dini anlamda insanların bilerek veya bilmeyerek işlediği ve sonrasında ibadet ve tövbe ile gidermeye çalıştığı hata ve günahların giderilmesini, kainatı bir sevgi uğruna yoktan var kılan C. Allah’ın affetmesi sonucu temizlenmesini sağlayandır.

 Bu ay sonrasında öyle günler var ki; bu ayda yaşadığı güzellikler sonrasında mükafat olarak sunulan sevgi günleridir, silahı rahim yapma, birleşme ve bütünleşme ve de paylaşım günleridir. O günlerin adı Bayram’dır, Ramazan Bayramı’dır..

Evet; az veya çok, iyi veya kötü, kısaca öyle veya böyle iki mübarek aydan sonra sabrın çokça gerektiği üçüncü mübarek ay olan bir ramazan ayını daha bugün itibariyle geride bırakmış olduk.

Allah bu ayda yaptığımız tüm ibadet ve taatımızı, yaptığımız dualarımızı dergahı izzetinde  kabul buyursun, emek ve çabası boşa çıkanlardan eylemesin.

Yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere bir ramazan ayını daya öyle veya böyle geride bırakarak bayrama girmiş olduk.

Yarın girip de yaşayacağımız bayram gününe eski deyim ve ifadeyle Fıtır Bayramı dendiği gibi Şeker Bayramı veya Ramazan Bayramı’ da denmektedir. Meseleye çocukların gözüyle baktığımızda Şeker Bayramı ifadesi daha bir ağırlık kazanmakta… Biz, büyükler nezdinde ise Ramazan Bayramı daha bir ön planda tutulmakta ve öyle ifade edilmektedir.

Bayram; sevinç, neşe, birlik ve beraberlik ile bütünleşme içerisinde olmak, paylaşmaktır.

Bayram; sadece ve sadece sevinçleri paylaşmak değil, kederi ve tasayı olmakla beraber varlık ve yokluğu da paylaşmaktır.

Bayram; şarkılarımıza, türkülerimize ve bunlardan öte şiirlerimize, mani ve hikayelerimize konu olmuş ve oluşturmuş bir zaman dilimi ve bir dini yaşam biçimidir.

Bayramı; anlam ve önemine binaen yaşarsanız bayram olur.

Eğer bu taraftan size göre bayram olan günü bayram olarak yaşar karşı taraftan birileri, yakınlarınız ile eş ve dostlarınızın veya toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren olumsuzluğun yaşandığı yerlerde yaşanmıyorsa sizin yaşadığınız veya yaşamaya çalıştığınız o gün, o bayram denilen gün bayram olmaz, olmamalı içerisinde sevgi olmayan, merhamet olmayan, paylaşım olmayan o gün bayram olmaz kişilerin kendilerini kandırıp yaşamaya çalışması dışında..

Hani dedik ya! Bayram, bayramlar türkülerimize konu olmuş veya oluşturmuş diye..

İşte bu türkülerden birinde der ki;

Bayram geldi neyime

Anam anam garibem

Kan damlar yüreğime

            Anam anam garibem...

            Evet; ülkemizin, cennet misali özellik ve güzellikte olan Anavatanımızın içinde bulunduğu maddi ve manevi olumsuzluk, gün geçmiyor ki şehit haberleri duyulmasın, ocaklara ateş düşmesin, yüreklere kan damlamasın, ahu figanlar arşu alayı almasın, insanların çoğu garipleşmesin, öz yurdunda mücadele etmeyip kaçarak ülkemize sığınanların birçoğunun refah içerisinde yaşarken kendi insanımızdan birçoklarının ise garip yaşadığı bir dönemde,

            Kardeşin kardeşe hesap kitap gördüğü ve küs olduğu,

            Vatan ve millet sevgi ve sevdasının unutulduğu,

            İnsanlığın ve insan sevgisinin hiçe sayıldığı,

            Geçirdiğimiz ve arafesinde olduğumuz ramazanın aslına uygun olmayan bir şekilde ve dönemde girdiğimiz bayram ne ola ki..

            Gönüllere kanın damladığı ve de damlayarak kavurduğu ve bu sebeple garip yaşanılan gün bayram olsa ne yazar çok az bir kitlenin yaşadığı veya kendilerini kandırarak yaşamaya çalıştıkları bayram..

            O nedenle denmiş ya! Bayram benim neyime veya bayram gelmiş neyime diye..

            Bayramı bayram gibi yaşamak ve yaşatmak gerek. Bayramı aslına uygun ve paylaşıma dayalı yaşamak lazım ki gönüllere damlayan kanı eriten sulandırıcı ilaç veya limonata suyu gibi olsun.

Karşındakinin gönlüne kan damlamış, gözü kan çanağına dönmüş, kursağına gıda girmemiş veya girmiş olanı yutmakta zorlanmış ben, sen, biz veya birileri kalkmış bayram yapıyor veya kendimizi kandırırcasına bayram yapmaya çalışıyoruz.

Sonuç itibariyle diyoruz ki; Bayramlar bayram ola, bayramlar paylaşıma dayalı ola, bayramlar genel ve genelin yaşadığı ola…

 

                                                                     AYETLER

*Allah isteseydi onlar Allah’a ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına koruyucu yapmadık. Onlar üzerine vekilde değilsin. En’am:107

 *Allah’tan başkasını çağıranlara sövmeyiniz. Sonra onlar da haddi aşarak bilmeden Allah’a söverler. Böylece her ümmetin yaptıklarını güzel gösterdik. Sonun da dönüşleri Rabblerinedir. Ne yaptıklarını O’ Allah kendilerine haber verecektir. En’am:108

*Kendilerine bir ayet yani bir mucize gelirse kesinlikle ona inanacaklarına dair yeminlerinin bütün hızıyla Allah’a ant ettiler. De ki; ayetler ancak Allah katındadır. O ayet geldiği vakit de onların inanmayacaklarının farkında değil misiniz? En’am: 109

*Gönüllerini ve gözlerini ters çeviriniz önce O’ na yani Kur’an’a inanmadıkları gibi mucizeyi gördükten sonra da inanmazlar ve onları taşkınlıkları ve azgınlıkları içinde bocalayıp şaşkın şaşkın dolaşmaya bırakırız. En’am:110

                                                              GÜZEL SÖZLER

*Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir. İbni Nasr

*Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allah u Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutanın günahları af olur. Buhari

*En iyi (faziletli) cihat sıcak havada oruç tutmaktır. İmam Sadık (a.s)

 

          BU AYIN

Kurtuluş var bereket var Rahmet var
Kıymetini bilmeliyiz bu ay
’ın
Bu işin ucunda hem de cennet var
Kıymetini bilmeliyiz bu ay
’ın

     Zengin cömert olsun sevinsin fakir
     Sadaka verirken görmeyin hakir
     Yüce Hakka bol bol etmeli zikir
     Kıymetini bilmeliyiz bu ayın

Akşamleyin varın iftar açın da
Sahura da kalkın gece kaçında
Kadir gecesi var bunun içinde
Kıymetini bilmeliyiz bu ay
’ın

     Herkes talebedir dünya bir okul
     Çalışmasa yüksek not alır mı kul
     Oruç tut ki sevap kazan sıhhat bul
     Kıymetini bilmeliyiz bu ay
’ın

Dua yumuşatır kalp olsa katı
Yumuşak kalpler de alır beratı
Borcunuzdur verin fitre zekâtı
Kıymetini bilmeliyiz bu ay
’ın

     Gürkanider alın basın sineye
     Bin bereket versin sizin haneye
     O gelecek biz var mıyız seneye
     Kıymetini bilmeliyiz bu ay
’ın

Âşık Enver Gürkani- Kars

 

BİZ<<<<< <<<<BİZ

Araba çoğaldı yaya kalmadı

Millet cahilleşti maya kalmadı

Flört tuşa bindi hayâ kalmadı

Ne hallere düştük çöküyoruz diz

Cehalete boyun büküyoruz biz

     Dini vecibeler raflara bindi

     Her türlü haramı midemiz sindi

     Komik halimize düşman sevindi

     Ne hallere düştük çöküyoruz diz

     Cehalete boyun büküyoruz biz

Millet modalara gönül bağladı

Batı faydalandı çıkar sağladı

Ağıtlar feryatlar gönül dağladı

Ne hallere düştük çöküyoruz diz

Cehalete boyun büküyoruz biz

     Hal hareketimiz yakışmaz şana

     Pişmandır bizleri doğuran ana

     Bir şeyler yazdıysan kızmayın bana

     Ne hallere düştük çöküyoruz diz

     Cehalete boyun büküyoruz biz

Efkâra kapılan yular kopardı

Asırlarca Kur’an bizi uyardı

Mahmudi sizlere bilgi aktardı

Ne hallere düştük çöküyoruz diz

Cehalete boyun büküyoruz biz

Mahmut Aldemir/Adıyaman-Çelikhan

 

           BAYRAM SABAHI

Güneş bir ağaç boyu, kubbelerde nûr;

Gökte huzur, yerde huzur, evde huzur!

Her câmi bir şenlik havasıyla dolar;

Fakîrle zengin aynı safta buluşur!

     Okunur ezânlar...Allahüekberler...

     O zaman , yürek daha da hızlı vurur!

     Ellerinde seccâdeler, binlercesi,

     İnanmışların, sokakları doldurur!

Çocuklar dört gözle bekler evlerinde;

Bulunmayanlar, bu sabah bol bulunur!

Sevinçle öpülen eller tekbîrlidir;

Dudaklar duâlıdır, al al gül durur!

     İnsan, bırakır insan yanını bugün;

     Döner iç âlemine, sâde kul olur!

     Başka olur bayram sabahı, bir başka;

     Genç, yaşlı herkes aynı havayı solur!

Kara sevda bu, daüssıla bu, bu zevk!

İlâhî hürriyet bu, yüce aşk budur!

Güneş bir ağaç boyu, kubbelerde nûr;

Gökte huzur, yerde huzur, evde huzur!

M. Halistin KUKUL/Trabzon-Samsun

 

    OLUNCA BAYRAM OLUR

Ağız tadıyla bayram yaşanmıyor ne yazık

Anne-babayı sevip, sayınca bayram olur

Ne söz var ne de sohbet, yürekler kökten ezik

Sevenler sevdiğini deyince bayram olur

     Yorgunluk izleri var iki kaş arasında

     Yüzler sirke satıyor, bilmem neyin yasında

     Zengin yüz ekşitmeden fakirin sofrasında

     Beraber çorba içip doyunca bayram olur

Elbette ki bulunur herkesin bir günahı

Bir gün bir yerden çıkar mazlumun zerre ahı

Avrupa’dan beyazı, Afrikalı siyahı

Eşit tutup bir safa koyunca bayram olur

     Sevmek de sevilmek de imandandır iyi bil

     Kula kulluk edilmez yalnız Rabbine eğil

     Canı çektikçe olsun bir tek kurban da değil

     Fakir her türlü eti yiyince bayram olur

Mevla’m bir yön göstermiş; işte bu yoldur diyor

Öksüzü koru-kolla, yetimi güldür diyor

Garibin tut elinden, düşeni kaldır diyor

Bu yüce emirlere uyunca bayram olur

     Yaratılanı sevin deniyor gayet açık…

     Sevgi-saygı hak eder elbette büyük-küçük

     Evsiz-barksız ihtiyar, sokakta yatan çocuk

     Bayram günü bayramlık giyince bayram olur

Vedat YILMAZ/Elazığ

YORUM EKLE