İTİRAZIMIZ VAR

            İnsanların; hassas ve hassasiyet sahibi olması, özellikle de milli ve manevi değerler noktasında hassas ve hassasiyet sahibi olması o insan veya insanların erdemli olduğunu gösterir.

Bu düşünceden hareketle erdemli olduklarını kabul ettiğimiz hassas ve hassasiyet sahibi insanların her şeyi kabul etmesi ve görmesi yerine yaşanan olumsuz gelişmeye itiraz etmesi de bir o kadar doğal ve erdemli bir davranıştır.

Her insanın kabul edemeyip itiraz edeceği, edebileceği konular söz konusu olduğu gibi bunları dile getirebilecek, sesini duyurabilecek bir imkanlarının olmadığı ve olamayacağı da söz konusudur.

Millet olarak;

Tüm unsurlarıyla asırlardır bir arada yaşamış ve ayrıştırmaya dayalı tüm terör hareketlerine rağmen ayrışmayıp bir bütün halinde yaşamakta olan Aziz Türk Milleti olarak,

Milli ve manevi değerlerine, değerlerini koruyup ve kollayan ve de yaşaması için gecesini gündüzüne katan vatan ve milletseverlerine değer veren bir millet olduğumuz bir gerçek, hem de tartışmasız bir gerçek aramızda kendini bilmeyen, insanlıktan nasiplenmemiş 3-5 nankör ve asi insan müsveddesi olsa da.

Aziz Türk Milleti olarak hassasiyetimiz gereği gelişmesinden rahatsız olduğumuz bazı olumsuzluklara karşı itirazımızın olduğunu belirtmek ve bunları yazıya dökerek ifade etmeyi yararlı görüp dile getirilmesinin de erdemli bir davranış olduğunu düşünüyoruz.

İtirazımız var!.......

İtirazımızın olduğu konular, olumsuz gelişmeler ne ve ne gibi konulardır bir bakalım?

Ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yıllardır içerisinde olduğumuz, bizlere çokta faydasının olmadığını bildiğimiz halde içerisinde var olduğumuz, bizlere faydalı olmak yerine ülkemizi, cennet misali özelliklere ve güzelliklere sahip anavatanımızı bölüp parçalamak amaçlı maşa olarak kullandıkları terörü destekledikleri alenen belli olan NATO’nun son günlerde sergilediği ve şerefli subaylarımızdan birinin ortaya çıkarıp bozduğu entrika ve ihanetine itirazımız var……

Ülkenin birlik-beraberlik ve bütünlüğüne helal getiren, milletin huzurunu bozup geleceğini baltalayan ve bunların varlığına katkı sunan uşaklara, dış güçlerin maşası terör örgütlerinin varlığına ve de onlara arzu edilen ölçüde müeyyide uygulanmayışa itirazımız var……

Millet olarak, Aziz Türk Milleti olarak göz bebeğimiz gibi kabul ettiğimiz Ordumuz ve ordumuz mensupları ile Emniyet mensuplarının rencide edilmesine ve buna bilinçli veya bilinçsiz duyarsız kalanların duyarsızlığına itirazımız var……

Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, can paremiz, gözbebeğimiz çocuklarımızın eğitimini baltalayacak keşmekeşliğe itirazımız var……

Tarihi derin, kültürü zengin, ülke ekonomisine katkısı tartışılmaz ve stratejik konumu ile doğunun incisi olarak bilinen Elazığ’ın;

Yine tarih ve kültür noktasında zengin,

Milli ve manevi değerde şahsiyetlerin (Okçu Yusuf-Pir Cemal Abdal- Sefkar ve Garip Baba kardeşler ve gibi…) fazlaca medfun olduğu,

Ergani Milletvekili olarak ilk mecliste yer alan Mahmut Penah (Karakoçan Yenice Köyü’nün eski sahiplerinden Mahmut Bey) SIĞINAK-Okçu Yusuf’un torunlarından Bingöl Milletvekilliği yapmış Mehmet Nuri (Nuri Bey) OKÇUOĞLU ve gibi daha birçok şahsiyetin yetiştiği,

Eğitim ve ekonomi noktasında birçok il ve ilçelere fark atan ilçesi Karakoçan adına Ankara’ da kurulu bulunan ve uzun bir dönem Karakoçan’ın şahsiyetli ailelerinden Okçuoğlu ailesinden Osman OKÇUOĞLU ’nun (Kendine ait bir yeri 7 yıl gibi uzun bir zaman kira almaksızın tahsis etmekle kalmayıp maddi ve manevi birçok katkı sunarak) başkanlığını yaptığı Karakoçan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma (Karder) Derneği’nin tertiplediği bir toplantıda dernek başkanı Habip ÇELEBİ’ nin, Karakoçan adına ve Karakoçanlıya yakışmayan ve de dernek tüzüğüne aykırı siyasi olmanın ötesinde devletin, milletin bütünlüğüne ve de Karakoçan ilçesinin dolayısıyla Elazığ’ın geleceğini karartmaya yönelik tahrik içerikli konuşmasına,

Hemşerimiz Feyzullah ÇİFTÇİ Bey’in kürsüye çıkıp itirazda bulunduğu o söz konusu ilkesiz, tutarsız ve nahoş konuşmasına itirazımız var………

İş yerlerinin, özellikle de son dönemlerde birçok ilde olduğu gibi ilimiz Elazığ’da da papatya misali birbiri ardına açılmış ve açılmakta olan otel isimlerinin yabancı isimle açılıp anılmalarına itirazımız var…..

Temeli yıllar öncesi sivil ayaklarca atılan ve uzun bir zaman sağlıklı bir şekilde yaşayan ve bu yıl yaşanacak olan 24. Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları’nın şekil ve şemasının değiştirilerek sevgi ve vefadan uzak, emek ve gayretleri tartışılmaz değerlerin, birçok şair-yazar ve çizerin, kültür-sanatla iştigal edenlerin haberi olmaksızın yaşanacak olan Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları’nın bu şekliyle yaşanmasına itirazımız var……

Öğretmenlerin;

Erkek öğretmenlerin adam gibi adam baba öğretmen,

Bayan öğretmenlerin yani ana olmuş (Ancak analık şuur ve duygusundan nasiplenmemiş ve yoksun) ve olacak öğretmenlerin de adam gibi adam ana öğretmen olmayış ve olamayışlarına,

 Birçok öğretmenin (Özellikle bayan öğretmenlerin) sahte diploma ve sahte sağlık raporu ile görevde olduklarına ve buna rağmen bu ve gibilerin halen daha kutsal ve bir o kadar ulvi bir görevde tutulmalarına,

Özellikle ve özellikle ana ama analık duygu ve şuurundan yoksun bayan öğretmenlerin bu gibi kutsal görevde tutulmalarına, 24 KASIM Öğretmenler Günü kutlamalarında bu ve gibi öğretmenciklerin öğretmenler gününün kutlanmasına itirazımız var……

Trabzon'da, sahte diploma ile 19 yıl öğretmenlik yaptığı (Ülkenin birçok yerinden biri olan Erzurum’da da) gerekçesiyle yargılanan R.G.S.'nin beraatı için verilen karara itirazımız var….

Netice itibariyle; millet olarak, Aziz Türk Milleti olarak TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ve bu aziz devletin mensubu AZİZ TÜRK MİLLETİ’ ne yönelik düşünülüp gerçekleştirilmek istenen her türlü entrika, yıkıma dayalı terör olaylarına, olayları çıkaranlar üzerinde müeyyide uygulanmayışa itirazımız var, itirazımız……

 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Ülkemizin geleceği çocuklarımızı milli ve manevi değer ölçülerinde yetiştiren ve yetişmelerine gayret sarf eden vefalı, fedakar ve cefakar, adam gibi adam öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper yaşıtlarımızı da sevgiyle kucaklarız.

Bu ulvi ve kutsal görevde şahadet şerbeti içen şehit öğretmenlerimizi de rahmetle anar, gazi konumunda olanlara da sabırlar dileriz. Emekli olmuş öğretmenlerimize de sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi sunarız.

 

AYETLER

*Ey Muhammed onların söyleye geldiği sözlerin seni üzeceğini çok iyi biliyoruz. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar fakat zalimler, zalim olanlar Allah’ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. En’am:33

 

GÜZEL SÖZLER

*Harput’un manevi olarak dirilişine katkı sağlayacak girişimlere her zaman destek vereceğimizi burada tekrar ifade etmeyi şerefli bir vazife olarak kabul etmekteyiz. Ancak zaman ve külfeti gerektiren bu konu hakkında duyarlı kişi ve kurumların da konuya hassasiyet göstermesi gereklidir. Aksi takdirde sürdürülecek olan kayıtsızlık, maddeten yıkılan Harput’un manen de yıkılmasına sebep teşkil edecektir. Enver Demirpolat

*"Empati, evrensel ahlak ve vicdani değerlerimizi yitiriyoruz. Adeta “Güneşi ceketimizin astarı içinde kaybediyoruz.” İnşallah bu değerleri tamamen yok olmadan, kaybediyor olduğumuzun farkına varırız da… Zararın neresinden dönersek kār olduğunun da idrakine varırız." Halis BİLGİN

 

                  ARAYIŞ....

Doğru yanlış aşikâr, ayan beyan bir ve tek,

İç içe yumak olmuş, sanki yalan ve gerçek.

            Mesafeler kaybolmuş; mekân, mekân içinde,

            Umuda yolculuk var; zaman, zaman içinde,

Ebedilik adına, ab-ı hayat aramak,

Gerçekte ölümsüzlük, yalnız o’nda yok olmak.

            Sessiz bir çığlık atmak, mavera’dan çağırmak,

             Ne güzel ifadedir, susmak, susmak, hep susmak.

Gölgeler adam olmuş, gönlümün ülkesinde,

Özler harabe sanki canların kafesinde.

             Ötelerden bir haber, neden, niçin ve nasıl,

            Başlar yeniden sefer, menzile varmak asıl.

Enver DEMİRPOLAT /ELAZIĞ-Beyyurdu

 

 

(24)KASIM ÖĞRETMENLER GÖNÜ

Ulu devlet tekrar basmayın dafa

Öğretmen sevgidir akar gönlüme

Af etme ihanet gelirse afa

Öğretmen saygıdır akar gönlüme

     Yirmi dört kasımdır Öğretmen günü

     Engelle kapanmaz milletin önü

     Çile sahipleri unutmaz dünü

     Öğretmen deryadır akar gönlüme

Öğretmen Babadır öğretmen Ana

Öğretmen sevgidir yakındır cana

Öğretmen yaşamı öğretir bana

Öğretmen Cennettir akar gönlüme

     Öğretmen olmalı terörden uzak

     Tarihe karışır kurulan tuzak

     İhanet batakta kayıyor kızak

     Öğretmen ilimdir akar gönlüme

Perde olacağız esen rüzgara

Feto ayıbını attın kenara

Terörü bitirin bitsin yaygara

Öğretmen huzurdur akar gönlüme

Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan

        

 

YÜKÜMÜ TUTMUŞUM

        (Yaş yetmiş)

Üfleyip ocağım yandıramadım

Yalanla kimseyi kandıramadım

Gönlümü yüksekte gezdiremedim

Ben nasıl giderim hakkın yanına

     Ulular önüne köprü yapmadı

     Konak yerlerine çadır açmadım

     Hanlar üzerine çatı kurmadım

     Ben nasıl giderim hakkın yanına

Yol kenarlarında çeşme olmadım

Yoksulları kucak, kucak sarmadım

Allah Resulüne yol bulamadım

Çağırmasa nasıl varam yanına

     Yükümü tutmuşum doğru söz ile

     Günah işledimse ela göz ile

     Kalbim karartımsa, kalbi dil ile

     Ben nasıl giderim hakkın yanına

Kuran hükmüne de uymaz geçersem

Her türlü zekâtım vermez göçersem

Bir gün olur ben de dara düşersem

Nasıl yalvarayım gelem yanına

     Dayıhan’ım ama çok korkuyorum

     Allah kelamını hep okuyorum

     Yine de sanırım ben uyuyorum

     Uyanık tut Yarab gelem yanına.

Hasan Ergün YILMAZ/Elazığ-Ağın

 

 

ARKADAŞIM CAN KARDEŞİM

Kardeşten öteymiş kimi arkadaş

İnsan olan bacındır hemi gardaş

Değişmez lazı çerkez zaza dadaş

Gönül sevdası bayrakla vatandır

     Dost dediğin unutulmaz vefadır

     Kılavuz Muhammedi Mustafadır

     Benim derdimle çektiğin cefadır

     Din kardeşimin elinden tutandır

Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban

 

 

         MANİLER

Hale düştüm hale düştüm

Ben de halden hale düştüm

Anam anam bir bak bana

Ne hallerden hale düştüm.

   *                *              *

     Ben de var bende var

     Ne ararsan be de var

     Sağ yanımda yara var

     Bak kalbimde neler var

·              *                   *

Bülbülü gülde gördüm

Sevgiyi dilde gördüm

Rüyamda seni gördüm

Ağlayıp geri döndüm

İffet SANAÇ / Elazığ

 

 

        İNSAN İSEN

Dünya süslü koca yalan

Yorulursun insan isen

Dost bildiğin çıksa yılan

Kırılırsın insan isen

     Aşk narına düş bir hele

     Söz geçmiyor ki gönüle

     Yar bağrından gurbet ele

     Sürülürsün insan isen

Hayat geçer gider demde

Gah neşede, gâhi gamda

Her gün olmazsa, bayramda

Sorulursun insan isen

     Ömürdür, mutlak son bulur

     Derken mizanlar kurulur

     Günah- sevabın sorulur

     Dirilirsin insan isen

Vedat YILMAZ/Elazığ

 

YORUM EKLE