O KADAR UCUZ DEĞİLDİR

                                                                     GÖNÜL TAHTINDAN

                                                        O KADAR UCUZ DEĞİLDİR

            Toplumların hayatta ki vazgeçilmez ve olmazsa olmazları sahip oldukları ve zaman içerisinde sahip olacakları değerleridir.

            Toplumlarda, toplumların oluşturduğu milletlerde kendilerine özgü var olan değerler çok kıymetlidir.

            Değerlerin bir çoğu vazgeçilmezdir, olmazsa olmazlardandır toplumların, toplumların oluşturduğu milletlerin kendi nezdinde.

            Hele de bulunduğumuz hemen her toplantı, her dost meclisi sohbetlerinde ve yazdığımız yazılarımızda olsun şiirlerimizde olsun dile getirmekteyiz asırlar öncesinden İslam'ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha yapmakta olduğunu her fırsatta dile getirdiğimiz Biz Aziz Türk Milleti nezdinde değerlerimizin daha bir başka kıymette ve vazgeçilmezlerimiz arasında olup olmazsa olmazlarımız olduğunu.

            Her millette var olup kendilerince değer verdikleri ancak biz Türk Milleti'nin bir başka değer verip kıymet ve değeri bilinmeyecek, olur olmaz kişi ve kişilerce hoyratça laf edilecek ve bir çakıl taşının bile tartışma konusu edilmeyeceği gibi üzerinde ihanet düşünülmeyecek,

            Medeniyetlere ev sahipliğini hem insani, hem İslami hem de hukuk kuralları çerçevesinde yapıp İslam'ın bayraktarlığını da yaparak değerleri uğruna büyük bedeller ödemiş, üzerinde hiç mi hiç ihanet, entrika ve desise düşünülmeyecek, hiç bir terörizm hareketiyle imhasına çalışılmayacak, 

            Gelişi güzel yaşayarak kullanılamayacağı gibi birilerinin hoşuna gitsin diye olmadık düşüncelerle zedelenmeye çalışılmayacak ve asimilesine müsade edilmeyecek,

            Kur'an ve Hadisler ışığı dışında farklı olgularla değiştirilmeyecek ve farklı bir yaşam modeli düşünülmeyecek,

            İslam'a gönül vermişleri kimi yerde tek, kimi yerde iki, kimi yerde dört, kimi yerde ise altılı minarelerde miraca (namaza) davetini sağlayan ve dinmemesi için asırlardır haçlılara karşı büyük mücadele verilen,

            Olmadık insanların elinde olmadık yerde ve şekilde kullanılmayacak ve üzerinde tahrifat planları yapılmayacak, üzerine şiirlerin yazıldığı, türkülerin dillendirildiği, gönlerde her daim dalgalanması uğruna ölümün göze alındığı,

            Duyarsız kalınarak hafife alınmayacak, menfaat ve çıkar için kişilik göstergesi olmaktan çıkarılmayacak, erdemliliğin gereği ve insanın onsuz bir hiç olduğu unutulmayacak,

            Değerler uğruna içtiği şahadet şerbeti dolayısıyla baş tacı edilmesi ve her zaman hatırlanması gereken, nerede ve ne zaman elde edilmiş olunursa olunsun makam sınıflandırılması yapılmayacak

değer gibi tüm değerlerimiz hemen her kesin, milli ve manevi çerçevede bir düşünce ve yaşama sahip her kesin bildiği gibi;

            Vatan,

            Millet,

            Dil,

            Din,

            Ezan,

            Bayrak,

            Namus,

            Şeref ve Şan,

            Şehitlik ve gibi değerlerdir.

            Söz konusu bu değerlerimiz, uğruna ölümün göze alındığı ve alınacağı bu ve gibi daha nice değerlerimiz O KADAR UCUZ DEĞİLDİR.

            Birilerinin isteği diye, birilerinin keyfi gelsin, hoşuna gitsin veya ikbalim uğruna harcasam da ne olur diyebilinecek veya hafife alınacak kadar ucuz değildir değerlerimiz.

            Vatan; namus, ar, şan ve şeref olması hasebiyle olmazsa olmazımızdır. Üzerinde onlarca değerin var olduğu ve milletin varlığı ve devamiyetidir.

            Millet; vatanın varlığı ve devamiyetini sağlayan, sağlayacak olan, bir çakıl taşının bile verilmesine tahammülü olmayan, değerleri uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşan, yokluğuyla her şeyin ama her şeyin yok olup biteceğidir.

            Dil; asırlardır tüm unsurlarıyla bir bütün olarak bir arada yaşamış ve yaşamakta olan Aziz Türk Milleti'nin ortak dili olan Türk dili Türkçe' dir, bir milletin kendini ifadesidir, kimliği ve varlığının tescilidir. Milletlere karşı kendini ifade etme ve güçlü olma aracıdır.

            Din; milletlerin varlığını ve yaşamlarının huzur içinde geçmesini sağlayan temel unsurdur. İnsanı yaradanına yaklaştıran, güzel ahlakın tamamlanmasını getiren ve manevi anlamda ayakta tutan ve de insana değerlerinin kıymeti harbiyesinin fevkinde olmasını sağlayan İslam' dır.

            Ezan; Ol deyince olduran, yeri göğü şefkat ve merhametiyle donatan yaradanın huzuruna yani miraca çıkmada davettir. Hiç mi hiç dinmesi istenmeyendir, minarelerde hoş sedalarla kulakların pasını silip insanı titreterek kendine getirendir.

            Bayrak; Şeref, şan, insanlık onurudur. Gönlerde dalgalanması dosta güven, düşmana korku, gölgesinde korunan ve uğruna ölünendir, tahrifi hiç mi hiç düşünülmeyen, düşünülmesi akla ziyan olandır.

            Namus; vatandır, ezandır, bayraktır, ardır. Kısaca namus her şeydir, yokluğu değerlerin yokluğu ve insanın kişilik noktasında hiçliğidir.

            Şeref ve Şan; İnsanın kişiliğini, değerlerine karşı olan sevgi ve saygısını sergileyendir. Milli ve manevi değerler çerçevesinde olması gerekendir. İnsan ve İnsanlık için onurdur, kişiliğin simgesidir

            Şehitlik; İnsanın ve insanlığın vermiş olduğu tüm değerler uğruna gözünü kırpmadan içtiği şahadettir. Ölçüsü ve kıstası olan bir değerdir. Balkan- Yemen- Çanakkale- kırk yılı aşkın zamandır devam eden Pe ka ka terörü sonucu ve sonrası 15 Temmuz ihanet hareketiyle oluşan şehitler sınıflandırılması yapılmayan ve yapılmayacak olandır. Hangi tarihte, nerede ve ne zaman o şerbeti içmesi yeterli olandır. Tarih, mekan ayrımı yapılarak değersizleştirilmesi asla ve asla düşünülmeyecek olması gerekendir.

            İnsan; Allah'ın güzellikleri yaşasın, kendine has bir kul, sevgilisine has bir ümmet, nasip ettiği değerleri adam gibi yaşaması ve sahiplenmesi adına yarattığı varlıktır, varlıklar içerisinde eşrefül mahlukat olan varlıktır. Milli ve manevi değerleri bihakkin yaşaması gereken ve yaşayandır. Edebi noktada varlık gösteren, tüketici olmaktan öte üretici olan ve üreticiliği ön plana çıkarandır. Olmadık bahanelerle harcanıp rencide edilmemesi, iftira ve buhtanlarla, kin ve refret duygularıyla hayatı karartılmaması gerekendir.

            Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak eğer; hiç bir değer, milli ve manevi değerlerin hiç biri hafife alınacak ve sulandırılacak, hatta ve hatta olur olmaz her ağzın konuşacağı ve herkesin demokrası ve hürriyet kavramlarının arkasına sığınarak üzerinde hoyratça hareket edeceği kadar ucuz değildir.

            Yani değerlerimiz, Biz Aziz Türk Milleti'nin olmazsa olmazı olan tüm değerlerimiz; üzerinde oyun oynanacak, tahrifat düşünülecek, asimilesine gidilecek veya aman bir çakıl taşı değil mi gitse ne olur gibi pis ağızların konuşacağı kadar ucuz değildir.

            Yani kısa ve öz olarak diyoruz ki hiç bir değerimiz o kadar ucuz değildir.

            Çünkü bu söz konusu değerlerin tümünün oluşum ve gelişiminin ayrı bir yeri ve ayrı bir bedeli vardır. Bu bedeller öyle kolay verilmiş veya elde edilmiş bedeller değildir.

            O nedenle hiç kimsenin ama hiç kimsenin Aziz Türk Milleti ne mal olmuş, milletçe değer verilmiş ve uğruna bedeller ödenmiş bu değerleri küçümseyip ucuz görerek değerlendirme hakkı ve lüksü olmadığı gibi haddi de değildir.

            Bu konu ve noktalarda herkes ama herkes haddini bilmeli, olur olmaz, ulu orta yer ve yerlerde konuşmamalı ifadeye çalıştığımız değerler ve gibi değerler hakkında.

            Durduk yerde ayranı kabartılmamalı, bardağı taşırılmamalı Aziz Türk Milleti'nin...

                                                                   AYETLER

*Ey inananlar, Allah'tan sakının, O'na yaklaşmaya yol arayın. Yoluna savaşın ki kurtuluşa ermiş olasınız. Maide:35  

*İnkarcılar yok mu? Yeryüzünde bulunan her şey ve onların bir katı daha kendilerinin olsa ve onları kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye olarak verseler, kendilerinden kabul edilmez, onları azaptan kurtarmaz. Onlara elem verici azap vardır. Maide:36

*Ateşten, cehennemden çıkmayı isterler ama asla oradan çıkacak değillerdir. Onlar için kendilerini tutup durduracak sürekli bir azap vardır. Maide:37

 

                                                              GÜZEL SÖZLER

*Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık vesikası, hukuki senet ve zırhıdır; ihlal ve inkar edilirse 15 Temmuzculara gün doğar. Devlet Bahçeli

*Kur’an, insanın bireysel görev ve sorumluluklarını düzenleyen birtakım düzenlemeler getirdiği gibi onun yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını düzenleyen birtakım kurallar da getirmiştir. Mehmet SOYSALDI

*Peygamberimiz kimseden ders almamış, bir kelime de olsa kimseden bir şey öğrenmemiş, ona her şeyi bizzat Rabbi öğretmiştir. Peygamberimiz kimseyi örnek almamış, hiç kimseyi taklit etmemiş, kimsenin peşinden ve izinden gitmemiş. Mehmet PAKSU

 

     MİLLİ TAKIMA

Milli Ruh, takım oyunu nerede

Ay-Yıldız taşıyan “Bayrak” orada…

Aklınla, fikrinle, ruhunla; BAYRAKLAŞ!

Ülke’m! de, terle yazılsın irade!”

     Zaferlere,  “millet adına…” koşmak!

     O koşuyla  “birlikte olmak” coşmak!

     Tarih yazmak;  “surlarda gedik açmak!”

     O imanla, hey! yazılsın irade

Milli Takım,  “milletin oyunu” bil!

Zaferler, “milletin kutlu toyu” bil!

İnanmak, kazanmak, “milletin huyu…”

“Kem bakma” millete, “boyunu!” bil…

              Bedrettin Keleştimur/Elazığ

 

GEZ DE GÖR HARPUT’U

Harput’un önü dağlar,

Çevresi yeşil bağlar,

Viraneyi görünce ,

Gözlerim hep kan ağlar.

     Harput’ta bindim ata,

     Taşları tuta tuta,

     Ben buradan gidince,

     Selam olsun Harput’a

Kayabaşı’nda dumanlar tüter,

Kebabın kokusu herkese yeter,

Cimşit Hamamı bundan da beter,

Yeter yeter bu yıkılma ölümden beter.

     Adana kebabının adını duydum,

     Cimşit Hamamında bunu buldum,

     Hamamın kapısında ayakta durdum,

     Dönüşte kafayı duvara vurdum.

 A.Bedreddin SANAÇ/Harput-Sugözü

 

 

         ÖĞÜT

Tembel olma, çalış, övün

Geçmesin tek kötü günün

Kitap olsun sana yoldaş

Bilgi topla hakka ulaş

Kafan açık kalbin parlak

Yakışır mı sana durmak

Durma çalış, topla bilgi

Kitap bekler senden ilgi

Soğuk tipi deme çalış

Küçüklükten işe alış

Okul sana bilgi verir

Cahillikler burda erir

Tembellikten olma yana

Bundan gelmez sana fayda

Çalış canım çalış övün

Bilgini tart sonra dövün...

Şükrü KACAR/Elazığ-Palu

 

VUR GURBETİ
Beni benden alıp gitme
Şu ömrümü zindan etme
Yanıp yanıp kalpte tütme
Tut alnından vur gurbeti
     Gece gündüz ahuzarım
     Hasret oldu sadık yarim 
     Vefasızım sana derim
     Tut alnından vur gurbeti
Hasret çıngıraklı yılan 
Yalnızlıktır beni boğan
Beni bu hallere koyan 
Tut alnından vur gurbeti
     Sen gideli heran hüzün 
     Tadı yok şekerin tuzun 
     Sana ayan olsun özüm 
     Tut alnından vur gurbeti
Burçak KARATAŞ/Malatya


         BEN NEYİM?

Düşündüm kendimce öyle derinden
Safa mıyım, Merve’miyim ben neyim?
Bölündü yüreğim orta yerinden
Hallac mıyım, Mansur muyum ben neyim?
     Dağ başına çöken duman mıyım ben
     Zemheri ayında boran mıyım ben
     Hayal mi gerçek mi yalan mıyım ben
     Zerre miyim, umman mıyım ben neyim?
Bir metre ileri bakıp önümü
Göremedim dünüm ile yönümü
Sevda cephesinde yaktım gönlümü
Divane mi, deli miyim ben neyim?
     Uyan be yüreğim gafletten uyan
     Heba olup giden yıllarına yan
     Hak ipine sarıl, Rab’bine dayan
     Cefa mıyım, sefa mıyım ben neyim?
Sâlâmız okunur, cümle duyrulur
Ukba günü gelir mizan kurulur
Tartılır ecirler, mühür vurulur
Sahi miyim, dara mıyım ben neyim?

Dursun Elmas/Tokat

 

 

MENFAAT OLMASA OLURUZ KARDEŞ

Göz rengimiz ayrı akar kristal 

Yalana dönen diller kalacak lal

Acıdır ayağa çakılınca nal

Nasihat olsun dosta uzanan dal

     Menfaat olmasa oluruz kardeş

     İltimas olmasa tutulur güreş

     Ecir dağıtılır doğunca güneş

     İhanetten kaçın olalım kardeş

Suyumuz akıyor doğal bir gözden

Ata aynı neslimiz aynı özden

Hoşlanmam kinaye doğuran sözden

Gece karanlık memnunuz gündüzden

     Nifak kusanlar var ayrılık niye

     Hiziplere ayrılmışız ne diye

     Kimler bizi ayırıyor ikiye

     Güvenme vatandaş kurnaz tilkiye

Ayrılık var yükseliyor feryadım

Birlik beraberlik benim muradım

Yaşlının biriyim ihtiyar adım

Barış için var olanı harcadım

     Nasihat dinleyin geleyim dile

     Yeterdir yıllarca vurulan sile

     Göz yaşını hapsedelim zembile

     Beraber yayılsın kuzu kurt ile

Karara varalım dökülmesin kan

Kurşunların hedefi olmasın can

Biziz siziz tanımam başka vatan

Tarih sayfasına yazalım destan

Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan

              

DİNLE OĞUL

Çayla beraber içme sigara
Kalırsın naçar, olursun fukara.

     Dinle oğul sıhhat gibisi yok.
     Güvenme dünya malına çok.

Bilemezsin işlemez beş hasse;
Düşünüp çıkar kendine hisse.

     Yıkılır kalırsın yerde o an.
     Çekilir damarındaki mis kan,

Bulamazsın ruhunu göğsünde,
Yumak yumak olursun sinde.

Gıyasettin GÜNEŞ Elazığ/ Palu

 

ALLAH'IM!..

Sen Rahman; ol deyince olduran

Sen Rahim; yeri göğü dolduran

Sen Kerim; sevgiyle donatansın

Sen rahmeti ganice sunansın

Sen neylersen hep güzel eylersin

Hâlimizi güzel eyle Allah'ım...

 

Sen Gafur, sen Lâtif, sen Halim'sin

Sen Muin, sen Şerif, sen Selim'sin

Sen kulunu şefkatle affedensin

Sen rahmeti ganice sunansın

Sen neylersen hep güzel eylersin

Hâlimizi güzel eyle Allah'ım…

 

Sen sevgi ve merhamet membaısın

Sen affına muhtaç olduğumuzsun

Sen hakla hükmedip affedensin

Sen rahmeti ganice sunansın

Sen neylersen hep güzel eylersin

Hâlimizi güzel eyle Allah'ım…

 

Sen sadece bir yerde bilinen değil

Sen yalnız minberde dua edilen değil

Sen sırf mihrapta secde edilen değil

Her yerde, her daim var olansın

Rahmetini kullarına ganice sunansın

Sen neylersen hep güzel eylersin

Hâlimizi güzel eyle Allah'ım.

Mehmet Dursun AKSOY

 

         

 

 

 

 YORUM EKLE