TARİHTE 24 KASIM

 TARİHTE 24 KASIM

            Derin bir tarih ve bu derin tarih içerisinde çok önemli hadise ve gelişmelerin olduğu tarihlere ve de çok ama çok geniş bir kültürün sahibi bir millet olduğumuzu kendi milletimizden öte dünya milletleri içerisinde de hemen hemen bilmeyen millet yok gibi...

            Dünya tarihinde ayrı bir yeri ve değeri olan ve asırlardır tüm unsurlarıyla bir bütün olup bu bütünlüğü sokulmak istenilen girdaplara rağmen muhafaza etmiş ve etmekte bulunan Biz Aziz Türk Milleti'nin derin bir tarihe, çok geniş bir kültüre, tarih içerisinde çok önemli tarihlere sahip olduğunu bildikleri halde öyle veya böyle bir şekilde bilmemezlikten gelen insanımız haricinde diğer milletlerden de bilmemezlikten gelenlerin sayısının çokluğu inkar edilmez bir gerçek.

            Sahibi olduğumuz değerleri ve bu değerlerin bizim için ne kadar önemli olduğunu bilseler veya bilmeseler, kabul etseler veya etmeseler de biz millet olarak derin bir tarihe ve geniş bir kültüre sahip bulunmaktayız tıpkı birçok olumlu ve olumsuz hadiselerin olduğu, gelişmelerin yaşandığı 24 Kasım tarihi gibi önemli bir tarihe sahip oluşumuz gibi...

            Söz konusu bu tarihte bizi biz olmaktan çıkaracak ve derin yaralar açarak bizi yok edecek birçok olumsuz gelişmelerin yaşanması yanında bizi yücelterek biz kılmaktan öte varlığımızın şan ve şerefle devamiyetini sağlayan çok önemli gelişmelerin yaşandığı da bilinen bir gerçek.

            Bunlardan biri; Millet Mektepleri'nin açılışı ve merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihinin 24 Kasım günü oluşu ile bu günün 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olduğudur. 

            Değerlerin, milli ve manevi değer içeren değerlerin değil yılda bir kez; her an, her saat, her gün bilinmesini dillendirir dururuz hep. Birde, ilk mektebin yani ilk eğitim verilen yer ve ilk öğretmenin aile olduğunu da hep söyleriz.

            Bunu ve bunları hep söyleriz söylemesine ama üzerinde hiç kafa yorup düşünmeyiz ve kendi kendimize hiç sormayız niçin diye...

            Çünkü yıllar öncesinden başlayıp günümüze kadar yılda bir kez göstermelik biçimde değer bilip ve değer verdiğimizi düşündüğümüz ve de adlarına belirlenen günü kutladığımız öğretmenlerin ilk yetiştikleri okul aile, ilk yetiştiricileri yani öğretmenleri de aileleridir.

            O nedenle bugün, diğer uyduruk günler dışında olan ve bize özgü bir gün olarak belirlenen bu günü, öğretmenler gününü kutlarken öncelikle bizleri, Aziz Türk Milletini gerçek manada yetiştiren, milli ve manevi değerler çerçevesinde, vatan ve millet sevgi ve sevdasını gönüllerimize nakşederek ihanet ve vefasızlıktan uzak yetiştiren ilk öğretmenlerimiz olan ailelerimizi kutlamak gerektiğini düşünüyoruz ve sonrasında ailelerimizin yetiştirmiş oldukları;

            Milli ve manevi değerler çerçevesinde yetişmiş ve o minvalde insanlar yetiştirmiş,

            Görev yaptığı anları boşa, kendi menfaat ve çıkarına kullanmayıp öğrencilerine vatan ve millet sevgi ve sevdasını nakşetmiş,

            Çocukları sadece ve sadece bir öğrenci olarak görmeyip onları evlatları gibi görmüş ve yetişmelerine çalışmış ve gayreti içinde olmuş ve olacak,

            Çocuklara sevgiyle, şefkat ve merhametle yaklaşıp birer terörist değil vatan aşığı, değerleri uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşan birer kahraman olarak yetiştirmiş ve yetiştirmekte olan,

            Kadir kıymet bilen, sorumluluk duygusu içinde öğrencilerine her konu ve alanda örnek teşkil eden öğretmenlerimizin günlerini kutluyoruz.

            Görevi başında olup görevlerini milli ve manevi değerler çerçevesinde sıtk ile yapan ve yapmakta olan öğretmenlerimizin,

            Yerini ve zamanını bilip devletin sırtında kambur olmayı zul sayıp emekli olmuş ve olacak öğretmenlerimizin,

            Görevi esnasında vatanın ve milletin varlığına kast etmiş olanların yarattığı terör sonucu hayatını kaybetmiş ve yaralı olarak mağdur olmuş, şahadet şerbeti içmiş şehit ve gazi öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz.

            Şehit olanlara rahmet dilerken şefaatlerine nail olmamızı temenni ediyoruz.

            Gazi olanlara şifalar ve büyük sabırlar temenni ediyoruz.

            Aile ve yakınlarına da sabr-ı cemil diliyoruz.

            Ve sonuç olarak diyoruz ki;

            Bu günün bugünde kalmayarak her an, her saat ve her gün bilinip göstermelik değil samimiyet çerçevesinde yaşanmasını sağlayalım.

            Öğretmenlerimize, Hz. Ali (r.a) buyurduğu gibi ''Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.'' sözünden hareketle bize değil bir harf binlerce harf öğreten öğretmenlerimize değil kırk yıl, güzel ve anlamlı bir kültür haline gelmiş bulunan bu günü en az yılda bir kez dahi olsa adam gibi kutlayalım.

            Bu günü adlarına kutladığımız öğretmenlerimizin, cefakar ve vefa timsali öğretmenlerimizin  kadir ve kıymetlerini hep bilelim, onları uzakta da olsa arayıp soralım ve zaman zaman yad edelim.

            Kısa ve öz olarak vatana ve millete sıtk ile bağlı, sevdalı insanlar yetiştirmiş ve yetiştirmekte olan öğretmenlerimizi bilelim, onlara karşı vefa duygumuzu esirgemeyelim.

            Evet özellikle ve özellikle bu fakirin hayatına kazanımları çok olup milli ve manevi değerler çerçevesi ve sorumluluk duygusu içerisinde görev yapmış ve halen daha yapmakta  bulunan öğretmenim, özellikle öğrencilik dönemlerimizde ayaklı kütüphane sıfatını yakıştırdığımız, öğretmenden öte bir baba, bir ağabey ve en yakın gördüğüm bir kişi olan öğretmenim Sn. Hüseyin ÖZBAY Beyefendi'nin öğretmenler gününü kutlar, sonsuz teşekkürlerimi sunar, saygı ve hürmetle ellerinden öperim.

            Aileler, adam gibi (Adam gibi görev yapmış ve yapmakta olanları tenzih ederek) aile olarak öğretmenlik yapmış olsalardı, ailelerin yetiştirdiği öğretmenler adam gibi öğretmen olup öğretmencik olmasalardı eğer;

            Ülkemizde binlercesinin hayatına mal olmuş ve mağduriyetler yaşatmış ve yaşatmakta olan terör, bizi biz olmaktan çıkarmaya yönelik olmadık ahlak ve edep dışı hadiseler ile vatanın ve milletin bütünlüğüne kast ederek imhaya yönelik ihanet hareketleri yaşanmazdı.

            Bu da gösteriyor ki; demek ki ne adam gibi aile, ne de adam gibi öğretmen olmuş veya yetiştirmişiz...

            Yılda bir kez öğretmenler gününü kutlasanız ne olur kutlamasanız ne olur öğretmeni öğretmen gibi yetiştirmedikten, yetiştirdiklerinizin de her alanda kadir ve kıymetini bilmedikten sonra....

 

                                                                      AYETLER

*Ey Muhammed sana da ellerinde bulunan kendinden önceki kitapları tasdik edici ve onlar üzerine şahit olarak hak kitabı Kur'an-ı Kerimi indirdik.Artık onlar arasında Allah'ın indirdiği ile hükmetmek sana gelen gerçeklerden dönüp de onların heveslerine uyma.Her biriniz için bir şeriat, bir yol belirledik. Eğer Allah istese idi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu verdikleri ile sizi denemek içindir. Haydi hayırlı işlere koşunuz, hepinizin dönüşü Allah'a dır. İşte orada aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri O, size haber verecektir. Maide 48

 

                                                                 GÜZEL SÖZLER

*Şiir, bir bilgi türü, bir değerlendirme dünyası, bir anlaşma niyetli çığlık, üst dil aracılığıyla ulaşılan bir özel bilgiyi, ahenkli bir biçimde paylaşma ihtiyacının sonucu olan söz bütünlüğüdür. Sadık Kemal Tural

*Şiir sanatında, iç derinliği, mana zenginliği, fikir ve estetik güzelliği, ufuk ve metafizik serpintileriyle dopdolu bir iklimin güzel esintileri nesiller arasında o kadar güçlü ve sağlam bir bağ kurar ki, bu sanat bütün hüner ve marifetini kendi milletinden alır. Bedrettin Keleştimur

*Şiir: Sevgiliye; sevgiyi ifade etme yoludur. Gıyasettin Güneş
*Şair; şiirlerine yapılan eleştiriden haz alandır. Dursun Elmas

*Geleceğimizi ancak ve ancak eğitim ve onun kadri bilinmeyen fedakar neferleri öğretmenler şekillendirecektir. Fadıl Karlıdağ

*“Düşünce, ne kadar şok edici olsa da, düşüncedir. Saygı görmeyi gerektirir.” İfadesi evrensel bir kuraldır. Şiddet içermedikçe her fikir kendi içinde bir mantığa sahiptir. Yoksa insanın kendi görüşü gibi olana bir saygısına zaten gerek yoktur ki."Halis Bilgin

*Her insanın veya her fikrin namusu olmaz, olamaz. Vatan haini, millet düşmanı, milli ve manevi değer ile namus yoksunu kişi ve kişilerin ve de şerefsizliği şiar edinmişlerin fikrinde namus olmaz çünkü onlar namus nedir bilmezler. Mehmet Dursun AKSOY

 

                                                    BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ?

*24 Kasım 1934'te Soyadı Kanunu çıktığında ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk'e Atatürk soyadını TBMM'nin verdiğini ve bu soyadın yalnız Mustafa Kemal'e ait olduğunu, kimsenin bunu hiç bir şekilde kullanamayacağını. 

*Millet Mektepleri'nin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihinin 24 Kasım günü ve bu günün de 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olduğunu. 

*İsrail'in 24 Kasım 1983'te Trablusşam' da tutuklu bulunan 6 İsrail askerine karşılık 4800 Filistinliyi serbest bıraktığını. 

*24 Kasım 1925' te Erzurum'da da şapka inkılabına karşı gösterilerin yapıldığını, gösteride tutuklananlardan 13' ünün idama mahkûm olduğunu ve akabinde Erzurum'da 1 aylık sıkıyönetimin ilan edildiğini. 

 

BİZİM ELLER
Mastar Dağı, Hazar Dağı,
Mis kokar; gülü yaprağı,
Yaylalarda yaylasınlar,
Koyun, kuzu ve oğlağı.

     Akdağ’lar da biter mantar,
     Ancak tartar, onu kantar,
     Konu komşu alıp gitsin,
     Herkese yeterde artar.

Çay Bağı’nın biberleri,
Çalışkandır, neferleri,
Çalışır, bol bol üretir,
Boşa gitmez emekleri.

     Elazığ’da Ulu Ova,
     Diğer yanda Kuzu Ova,
     Konu komşu alıp yesin,
     Keban’dan da balık tava.

Harput’ta da Süt Kalesi,
Arap Baba efsanesi,
Buzluk Mağarası’ndan buz, 
Alıp götür, tepsi tepsi.

     Çatal Kaya, Çatal Çeşme,
     Özer çeşme, Beyaz Çeşme,
     Doyulmaz Kara Çalıya,
     Çırçır Şelaleyi geçme.

Göllü Bağı’n da bu yaz,
Dolaşalım hele biraz.
Alıp eve götürelim,
Elma, ceviz, vişne, kiraz.

     Güzel olur, ellerimiz,
     Çok hoş kokar güllerimiz,
     Dilden dile dolaşıyor;
     Her yerde türkülerimiz.

Gıyasettin GÜNEŞ Elazığ/Palu

 

YÜREK AĞLAR VATAN SIZLAR

Gurbet dolu sancı 
İçim yorgun be hancı 
Yüzler bana yabancı 
Gözlerim sürgün bakar

     Yürek ağlar vatan sızlar 
     Vatan ağlar yürek sızlar 
     Yüreğim vatan çarpar

Sadık dost toprakmış/ yurtmuş 
Gurbet içimdeki kurtmuş 
Çıra çıra yanan dertmiş 
Dertli söze durgun bakar 
     Garibin yurdu yuvası 
     Kandillere mum duası 
     Hasretle erir şurası 
     O gönül gözüyle bakar

Geldik dünya pazarına 
Gariplik düştü narına 
Sermayem yok ki yarına 
‘Hiç’ olur, zatından bakar 
     Düşte gör gurbet iline 
     Kör olma ki garip biline 
     Dola vicdanı diline! . 
     Garip güne, dargın bakar! .

Bedrettin Keleştimur/Elazığ-Ağın

 

      ATATÜRK

Bakıyorum olanlara

Yalanlara, dolanlara

Bakıyorum bugün daha güçlü

Daha çok sevilensin

Her kuşak değiştikçe

Kendini perçinleyen

Önde gidensin...

     İlk bağımsızlık ateşini sen tutuşturdun

     Seninle göz açtı yurdumun insanlar

     Tüm bağnazlıkları kaldırıp atan kişisin

     Büyüksün Atatürk

     Düşünemediğimiz kadar büyüksün.

İlk onur defterimizi seninle açtık

Seninle duyduk insanca yaşamanın tadını

Dünyaya bilinmez büyük adımlar attık

Erdemlik savaşında

Unutulmaz aşamalar yaptık...

     Gönüller dolusu sevgiler sundun bize

     Demokrasiyi

     Özgür yaşamayı sen getirdin ülkemize

     Yepyeni bir toplumun temelini attın

     Sen çok büyük insansın Atatürk

     Ulusal benliğimize

     Sayılamayacak çok büyük şeyler kattın...

     Şükrü KACAR/Elazığ-Palu

 

    KALK BORUSU

Kalk kardeşim, sen kalkmazsan

Emeğine el koyarlar

Gafil olup suya kızsan

Yemeğine el koyarlar

     Yalın ayak, yanık sinen

     Hakkındır üç öğün yenen

     Siftinir püskülün, tanen

     Somağına el koyarlar

Koyma yarına işini

Bırak yabanın peşini

Tek tek sökerler dişini

Damağına el koyarlar

     Başın dimdik duramazsın

     Zincirini kıramazsın

     İte fiske vuramazsın

     Çomağına el koyarlar

Havuroğlu, böyle önden

Dedin, günah gitti senden

Soyarlar ruhu bedenden

Dimağına el koyarlar

Kenan ÇARBOĞA/Sivas-Gemerek

YORUM EKLE