TEŞEKKÜR EDİLMESİ GEREKENLER

                                                               GÖNÜL TAHTINDAN

                                              TEŞEKKÜR EDİLMESİ GEREKENLER

İslam’ i, insani, ahlaki ve de vicdani hasletlerden biri; toplumun genelini (Şamil olan) ilgilendiren milli ve manevi değer içeren hizmetleri icra eden,

İcra edilenin fikri ve düşünce noktasında düşünürü ve fikir babası olan,

Katkı sağlayarak vicdani sorumluluğunun gereğini yerine getirenleri takdir etmek ve toplumun çoğunluğunca basit gibi görünse de teşvik açısından çok büyük önem arz eden TEŞEKKÜR’ de bulunmaktır.

Takdir ve teşekkür kavramsal olarak basite indirgenmesi gereken değil, önemsenmesi ve gerektiğinde değerlendirilmesi gereken İslam’ i bir haslettir. Ama ne yazık ki; eğitim ve kültür seviyesi henüz arzulanan boyuta ulaşmamış toplumlarda ve ya toplumun bazı kesimlerinde yani katmanlarında olsun, kendini kültürlü kabul edip kültürün K’ sinden bihaber olanlarca olsun kabul görmeyen, yaşanması zul sayılan bir unsur konumundadır takdir ve teşekkür gibi önem arz eden bazı hasletler.

İçinde bulunduğumuz ve olumsuzlukların çokça yaşandığı yıl olan, Allah’ın izni ve inayetiyle inşallah çok yakında kurtulacağımız 2015 yılında bizleri azda olsa mutlu eden,

Yüzümüzü güldüren,

Onurlandıran,

Umutlandıran,

Yeisten kurtaran pek çok olumlu hadiseler de yaşanmadı değil. Yaşanan bu olumlu hadiseler ile bunları icra ve ifa edenler bizlerin; takdir hakkımızı kullanmakla beraber teşekkürde bulunmak gibi güzel ve de teşvik edici hasletleri yaşamamıza da vesile oldular.

Bu düşünceden hareketle bu yılın bu son günlerinde yaşadığımız olumlu gelişmeler karşısında mutluluğumuzu paylaşalım, bizleri mutlu eden ve mutlu edenlere katkı sunanları takdir edip teşekkürlerimizi sunalım istedik.

Ha! Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Şöyle ki, bugün bizlere vatanın ve milletin geleceğine yönelik güzellikler yaşatan bu insanları takdir edip teşekkürlerimizi sunduk diye yarın ola ki bir yanlışa düştüklerinde yanlışlarını görmemezlikten gelip eleştirmeyeceğimiz, tekdir etmeyeceğimiz düşünülmemeli.

Takdir etmesini bilen tekdir etmesini bildiği gibi teşekkür etmesini bilen kınamayı da bilir diye düşünülmeli ve icap ettiği taktirde değerlendirilebiliri de hesap edilmelidir..

Gelelim toplumca takdir edilip teşekkür edilmesi gereken güzellikler ve bu güzellikleri icra ve ifa edenlere.

Peygamberler,

Din için, iman için, vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezan dinmesin duygu ve düşüncesiyle savaşarak mücadele etmiş ve görevi başında hayatını kaybetmiş şehitler,

Evliyalar,

Enbiyalar,

Daha nice nice büyük zat ve şahsiyetlerin medfun olduğu diyar, tarih ve kültür derinliği tartışılmaz, İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha yapmakta olan bu aziz vatanın yetiştirmiş olduğu yaşayan ve medfun olmuş milli ve manevi değer taşıyan şahsiyetlerin değer ve kıymetlerini bilen,

Yeri geldiğinde; şahsen, yeri geldiğinde oluşturduğu toplantılarda bir araya getirerek kıymet veren,

Yeri geldiğinde; medfun oldukları mekanları ziyaret edip manevi görevin ifasını sağlayan,

Yeri geldiğinde; medya aracılığı veya teknolojiden istifade ederek vadesi dolup hakka yürümüş olanların duyurusunu yapıp irtibat telefonlarını veren, ölüm yıl dönümlerini hatırlatıp ruhlarına Fatihalar bağışlanmasını sağlayan mesajlarla büyük bir hizmete damgasını vuran Marmara Elazığlılar Derneği (MARED) Başkanı Sn. Mahmut KAHRAMAN Bey ve Yönetim Kurulunu,

Ülkemizin yetiştirdiği milli ve manevi değerde ve konumda bulunup hakka yürümüş olan şahsiyetlerin mesaj vasıtasıyla ölümlerini bildirerek insanların manevi hizmette kaynaşmasını sağlayan,

Milli ve manevi gün ve geceler arefesinde basın toplantısı ve ya yayınlattığı bildirilerle toplumun milli hassasiyetini gündeme taşıyan,

18 KASIM 2015 – 18 MART 2016 tarihleri arasında uygulanmak üzere HARPUT’TAN ÇANAKKALE’ YE BİR HOŞSEDA adıyla destanlaşmış olan Çanakkale Savaşı’nın 101. Yıldönümünde destan yazmış Şehitlerimize 101 BİN YASİN-İ ŞERİF OKUTUYORUZ gibi anlamlı ve de çok değerli bir projeyi düşünüp hayata geçmesini başlatmış TÜRKİYE KAMU – SEN Elazığ İl Temsilcisi  (TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

Sn. Kerim EFLATUN Bey ve yönetim Kurulunu,

            Bu; yerinde ve değeri tartışılmaz, anlamı büyük projenin bir şekilde ortağı olmuş, katkı sunacak olan Elazığ Belediye Başkanı Sn. Mücahit YANILMAZ Bey’i ve de Aziz Şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okuyacak değerli insanları,

             Ekonomik kalkınmışlığı tartışılmaz olan ilçe Karakoçan’ın ekonomisini daha üst seviyelere çıkarmak ve halkın sağlıklı bir yaşama kavuşmasının yanında yenilenmesini sağlamak adına SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN DOĞAL GAZ’A GEÇİŞ projesini düşünerek kampanyaya dönüştüren, belirlenen limitin çok üstünde bir sayıyla abone oluşumunu kendilerine katkı sunan ilçe STK. la başaran Karakoçan Kaymakamı Sn. Cemil SARIOĞLU Bey ile katkısını esirgemeyen ilçe STK Başkanlarını,

            Ortadoğu’nun asırlar öncesi var olan ve son dönemlerde iç savaşla gündemde daha fazla yer alan en belalı acı dolu ülkesi SURİYE’ dir. SURİYE’ de başlayan iç savaş sonrası en fazla acı çeken, mağduriyet yaşayan ve çaprazlama ateş çemberinde kalan kitle yani millet SURİYE TÜRMENİ’ dir. Tabiri caiz ise ne İsa’ya yaranan ve ne de Musa’ ya yaranan konuma getirilmiş bulunan ve asıl amaç millet olarak yok edilmek istenen mağduriyetleri içler acısı soydaşlarımız ve kardeşlerimiz olan SURİYELİ TÜRKMEN milletidir. Evlerinden, barklarından kopmuş olarak büyük bir dram yaşayan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin acısını paylaşmak adına el uzatma projesini düşünüp hayata geçirerek yardım kampanyası oluşturan ELAZIĞ ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI Başkanı Sn. Fethi Murat TAŞKIN Bey ve Yönetim Kurulunu ve de

            Daha nice anlamlı, güzel ve kalıcı hizmetlere imzasını atmış, damgasını vurmuş değerli şahsiyetleri takdir eder sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan böyle daha nice anlamlı hizmetlerde bulunmalarını YÜCE MEVLA’ dan niyaz ediyorum.

            Ne mutlu o insana ve insanlara ki toplumda Bir Hoşseda bırakmış olsunlar. Bir Hoşseda bırakmak dilek ve temennisiyle hoşça kalın diyoruz.

     

                                                                      AYETLER

*Allah yolunda göç (hicret eden) eden kimse gidecek çok yer de bulur, genişlikte bulur. Kim Allah ve Peygambere (uyup ta) hicret kastıyla yani amacıyla evinden çıkar ve kendisine ölüm gelirse onun ecrini, sevabını vermek Allah’a düşer. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Nisa:100

*Yeryüzünde yolculuğa çıktığınız vakit, inkarcıların size bir kötülük yapmalarından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda bir sakınca yoktur. Zira inkarcılar sizin apaçık düşmanlarınızdır. Nisa:101

 

                                                                GÜZEL SÖZLER

*Çanakkale’de yokluk içinde topyekün bir var oluş mücadelesi verilmiştir. Çanakkale yeniden dirilişimizdir. Mücahit YANILMAZ

*Dini, Vatanı, Milleti ve Namusu için canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak zorundayız. Kerim EFLATUN

*Milli ve manevi değerlerine bağlı, vicdanı sorumluluğunu yerine getiren değerlerin değil yılda bir,  her gün her zaman kıymetlerinin bilinmesi, saygı gösterilmesi gerek. M. Dursun AKSOY  

 

SAYIKLAMALAR (GÜVERCİN) 
Ben geceleri turna sesine yatardım 
Kayalarda kartallar tünerdi 
Sazlıklarda kurbağa 
Gece iner kurşun ağırlığında 
Durur göz kapaklarımda 
     Bir ben olurdum dünyada 
     Bir sen vardın aklımda 
     Zaman yarı gece olunca 
     Sessizlik çınlar ovada 
Saman yoluna takılır gözlerim 
Kayıp gider çocuk yüreğim 
Dalardım hülyalarıma 
Yıldız yağardı avuçlarıma 
Koynuma saklardım senin için 
Hepsi birer güvercin 
Sen diye severdim 
     Güneş vurur gözlerime ağdalı 
     Kollarım göğsüme bağlı 
     Uyanırdım 
     Bütün güvercinlerim uçmuş 
     Ağlardım 
Turnaları vurdular 
Kartallar yorgun 
Kurudu sazlıklar 
Kurbağalar dargın 
     Uykulara yatarım yine 
     Yıldızları seçemez gözlerim 
     Bir araya gelmez ellerim 
     Kırk yıl oldu beklerim. 
Ne dersin anne 
Gelir mi güvercinlerim 
Hayrettin YAZICI

 

 

AL SANCAK

Bayrak Vatan kutsalımız

Ona fedadır canımız

Helal olsun kanlarımız

Ancak biz onunla varız

     Bir adı da al sancaktır

     Hep muzaffer olacaktır

     O ebedi kalacaktır

     O sönmeyen bir ocaktır

Yeryüzünün soylu ırkı

Şehitliktir büyük farkı

Hakla bütünleşmiş halkı

Hep paidar olacaktır

     O bir eşref o bir şandır

     Olduğu her yer vatandır

     Koruyucu tek kalkandır

     Onun adı al bayraktır

O yıldızı asırların

Maşaların alçakların

Ona hain bakanların

Sonu hüsran olacaktır

Tuncer SÖNMEZTunceli-Hozat

 

OTOMOTİK GELİNLER 

Kara günlü biçare, gün görmemiş avratlar 
Sefa şimdikilere, hepsi şanslı bahtavar. 
Bir iş dersen yapmazlar, gezmek dersen hay havar 
Arabasızda gitmezler, otomotik gelinler. 

Kaynanaya bir iş etse, bin bir kurban heyrannan 
Anan gile git dersen, uçar düğün seyrannan. 
Yıkamakları süpürmekleri, hepsi anam ceyrannan 
Fişi çeksen ölürler, otomotik gelinler. 

Nenem bir kalıp sabunla, bir teşt esbap yıkardı 
Belangaz makine mi gördü, taşa çırpar sıkardı. 
Canları çıkardı vallah, sabah körden kalkardı 
Şimdi öğleye kadar yatılar, otomotik gelinler. 

Bir kucak kırç ataşla, üç gandık pişiridiler 
Şor balık cacık ekmek, ne bulsa girişidiler 
On bir tane doğardılar, beşte düşürürdüler 
Şimdi tüp bebek yapılar, otomotik gelinler. 

Ne kayın ne kaynata, ne baldız derdindeler 
Bir gün şelalede, bir gün balık bendindeler 
Erleri semaver yakar, özleri serindeler 
Her hafta piknikteler, otomotik gelinler. 

İki ay birik oturur, üç ay sonra ayrılır 
Er evi gelse muruz eder, öz elatı gelse bayılır 
Devranı yıkıla belki, bunlarda avrat sayılır 
Altı ay iyidirler, otomotik gelinler. 

Yok falankes bunu aldı, tutturmuşlar bir yarış 
Baban oğlu isen, git işlerine bir karış 
Beş metre dilleri var, boylarıda bir karış 
Bülbül gibi öterler, otomotik gelinler. 

Hele birde toyları var, yine yaramı deşiler 
Oda sermeği al giyiler, kına akşamı yeşiller 
Millet görsün diye, iki de bir üst değişirler 
Levün levüne döniler, otomotik gelinler. 

Somya cır cır edimiş, hem baza alacan hem yataş 

Kriz var almam dersen, olurlar san alav ataş 
Boyaları cilaları, hangini sayım gardaş 
Anamızı ağlattılar, otomotik gelinler. 

Akşam eve eli boş git, dönüp yüzen bakmazlar 
Altın bilezik takarlar, hiç kimseyi takmazlar 
Uşak gece patlasa, uykudan kalkıp bakmazlar 
Belki hiç kalkmıyasız, otomotik gelinler. 

Bu şiiri yazana oluplar düşman 
Valla sizi alanlar, hepside pişman 
Çırpı gibi geliler, olilar şişman 
Etsiz yemek yemiler otomotik gelinler. 

Gökmen der gençlik geçer, kimse hayale dalmasın 
Şu üç günlük dünyada, beddua ah almasın 
Allah hiç bir ana babayı, ele ayağa salmasın 
Bir gün bile bakmazlar, otomotik gelinler.

Gülden TAŞ/Artvin 


KIRGIZ TÜRKLERİ
NİN HAKANI

ALMAZBEK ATAMBAYEVE

Tuğ kaldır Bişkekten Türk ellerine

Gölgesi Merihte görülsün Hakan!

Bir cemre gönder ki hayallerine

Yeni bir nevruza girilsin Hakan!

     Yansın Ergenekon odu yeniden

     Yücelsin Türklüğün adı yeniden

     Kopsun düşmanların ödü yeniden

     Hesaplar yeniden sorulsun Hakan!

Duası üstünde Korkut Atanın

Tapusu sendedir altı kıtanın

Türkistan yurdunun, aziz vatanın

Erleri emrinde derilsin Hakan!

     Önce Oğuz Kağan buyruğu gelsin

     Kürşad kırk çeriyle yerini alsın

     Manas at koşturup meydana dalsın

     Sesiyle börüler dirilsin Hakan!

Özbek, Tatar, Kazak, Uygur, Başkurdu

Gök bayrağın gölgesine diz vurdu

Bir olmalı, birleşmeli Türk yurdu

Kardeşler kardeşe sarılsın Hakan!

     Sarsın ülkü bağı, sarsın aşk bağı

     Bu aşkla şenlensin ol Tanrı Dağı

     Gökyüzü üstüne Türkün otağı

     El ele verilip kurulsun Hakan!

Bu alperen gönül, bunca alp sine

O kutlu birliği arzular yine

Tunadan Altaya, Bosnadan Çine

Bir ulu kağanlık kurulsun Hakan!

Kenan ÇARBOĞA/Sivas-Gemerek

 

 

 

         
Dokunmayın , Yanlız bırakın ,silmeyin, gözümden düşen yaşları...
Hiç Dokunmayın Sarılmayın. Avutmayın beni bugün...sakın...
En acı günümüz Bu gün SOMADA...
En kara günümüz Bugün SOMADA...
Kara bir yastayız Bugün SOMADA...
ŞİMDİKİ YAŞAM

Yılan gırtlağında şimdiki yaşam

Her yer alev topu yok benim maşam

Benim varlığımdan haberdar Paşam

Basamak basamak merdiven aşam

     Zirveye tırmanıyor yerleşim

     Tanımadığım kişiler kardeşim

     Puan almadı tuttuğum güreşim

     Son çırpınışım batıyor güneşim

Ceza evi misali tuttuğum ev

Cüsseme bakmayın ben değilim dev

Beni seveceksen Allah için sev

İslam’dır Dinim Kuran’ımdır ödev

     Hayalim altı ahır üstü hane

     Ben olmuşum çağımıza divane

     Bir kayarsam firen, sizdir merdane

     Ben mahkümum apartmanda daha ne

Çarşıdaki millet bin yüz bire tip

Giyimi kuşamı hep aynı tertip

Müslüman bağı yok koparılmış ip

Cehennem ehliyiz mekanımız dip

     Modaların sonu hep olur hüsran

     Çok görmeyin başımız tüylü insan

     Dedektörle ara nadire İman

     Allah aşkına neyimiz Müslüman

Cemal beğenmedik sürmüşüz boya

Kahkahayla güleriz doya doya

Öyle bir şey varmış eskiden haya

Nifak batağında sahibiz paya

     Bir zaman buralar İslami diyar

     Acuru, da geçtik olmuşuz hıyar

     Hakaret değilse bizleriz davar

     Umut varız mizanın hesabı var

     ZEBANİ VURURSA AĞIRDIR ŞAMAR

    Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan

 

KOBANI FEDAİLERİ

NEREDEDİRLER

Kobani için sınıra dayanan

PKK'nın feryadıyla uyanan

Şeytan gibi türlü renge boyanan

Neredesiniz Ruslar döküyor kan

 

Türkmen dağında yükseliyor duman

Bayırbucakta gözyaşları Umman

Bordobereliler yetişen derman

Neredesiniz Ruslar döküyor kan

 

Gaflet uykusundan vazgeç Müslüman

Kahrolacak bize meydan okuyan

Nerede teröre mekik dokuyan

Neredesiniz Ruslar döküyor kan

 

Bomba kıskacında virane bir han

paslanmasın yüreğimizde İman

Kahpe Moskof'a vermeyelim meydan

Neredesiniz Ruslar döküyor kan

 

Hasmını yutar dünya olsa zindan

Ayakta kalmadı yürüyen bir can

Birleş ey Müslüman yazalım destan

Neredesiniz Ruslar döküyor kan

Mahmut ALDEMİR/ Adıyaman- Çelikhan

 

YORUM EKLE