Ülkemiz için sağlıklı bir seçim

Ülkemiz; tüm güzellikleriyle kainatı yoktan var kılan, ol deyince oldurup yeri göğü rahmet ve bereketiyle donatan Yüce Mevla’nın biz Türk Milleti’ne, asırlardır tüm unsurlarıyla her türlü oyun ve tezgaha rağmen bir bütün halinde kardeşçe yaşamış ve yaşamakta olan Aziz Türk Milleti’ne bir lütuf ve ihsanıdır.
Allah’ın lütuf ve ihsanı olan ülkemizi, yani varlığımızı idameye çalıştığımız Anavatanımızı büyük badireler atlatarak bugüne getirip bizlere emanet bırakan ecdadımızın emanetini sahiplenmek, kutsal değerlerin var olduğu vatanımızı koruyup kollamak, onu sağlıklı düşünen emin ellere teslim edip muhafazasını garantiye almak vatandaşlık görevlerinin başında gelir.
Söz konusu vatansa gerisi teferruat’tır sözü bizde, biz Aziz Türk Milletinde bir ilke ve ülküdür. Bu ilke ve ülküden hareketle diyoruz ki; söz konusu vatan, vatanın ve bu aziz vatan da yaşayan ana unsurlarının geleceği, geleceğinin daim ve kaimiyeti adına yapılması gereken ne ise o yapılmalı, yapılmaya çalışılmalıdır.
Bu her ne suret ve şekilde, hangi imkan ve şartta olursa olsun yapılmalı, gerçekleşmeli ve de gerçekleştirilmesi söz konusu olmalı, göz ardı edilmemelidir. Hatta ve hatta güzelliklerin, olumlu gelişmelerin devamı adına şartların oluşturulması, oluşturulmuş şartların yerli yerinde değerlendirilmesi gerek.
Bugüne baktığımız da Anavatanımızın çok azda olsa var olan olumsuzluklarını gidermek, daha sağlıklı bir yapı oluşturmak için şartlar oluşmuş durumda.
Nedir bu şart ve şartlar?
İhtiyaçtan olacak ki beklenmedik bir an ve dönemde gündeme bomba gibi düşen seçim ve seçimde hizmet adına yarışmaya katılmayı bir görev, ulvi bir görev kabul edip milletin vekili olmak adına girişimde bulunan adaylardır.
İşte bu durumda;
İşte milletin önüne bir imkan olarak çıkan seçim ve seçimde yarışmaya katılan adayların seçimi durumunda millete,
Önce vatanım,
Sonra milletim,
Daha sonra benden öte biz diyen veya diyebilen millete,
Milli ve manevi değerlerine bağlı, ilkeler doğrultusunda yaşayan ve yaşamaya çalışan bir millete düşen geleceğini sağlıklı adımlar atan insanlara, olumsuzlukları olumluya dönüştürecek irade sahip dürüst ve yetenekli adaylara sahip çıkıp sağlıklı bir seçimle onların seçimini sağlamaktır.
Vatan; içinde yaşayan, yaşamını idameye çalışan her vatandaş için kutsal olup önemsenmelidir. Vatanla beraber vatan coğrafyası içinde varlığını idameye çalıştığı membaını düşünmekte bir o kadar önemsenmelidir.
Bu düşünceden hareketle bugün önümüze getirilen seçim imkanıyla, vatanın yani ülkemizin ve yaşadığımız şehrimizin geleceğini teminat altına alacak insan seçimini sağlıklı bir seçimle yapmalıyız.
Biz; buradan sözüm ona hizmet adına yola çıkan adaylar içerisinde gerçek manada ülkesini ve milletini seven,
Milli ve manevi değerlerine sadakatle bağlı,
Vatan söz konusu odlumuydu gerisi teferruat diyen ve diyebilen değerli insanların,
Dürüst ve yetenekli değerlerin,
Özellikle de gelecek vadeden genç adayların, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’ in ifade ettiği gibi dürüst ve yetenekli gençlerin sahiplenilip aday gösterilerek seçilmelerinin sağlanması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz
Bir örnek verecek olursak;
Çocukluk döneminde ailesinden aldığı milli ve manevi değerlerin orta-lise ve yüksek okul dönemlerinde devam ettiren,
Üniversite döneminde değerlerin korunması ve zenginleşmesi adına temsilcilik üstlenip ülkü adına bayrağın dalgalanması, ezanın yüksek sesle okunması, vatanın korunması, milletin huzur ve selameti için hizmet yarışında bulunan,
Ülkü yolunda geleceklerinden emin olunan gençlerin yetişmesi adına fedakarlık ta bulunan,
Kendini tüketicilikten uzak tutup fikri üretim doğrultusunda kalem oynatıp edebi yazılar yazarak milli düşünce ve fikrin hakim kılınmasını sağlayan,
Fikri üretimden öte müteşebbislik ruhuyla ülke ekonomisine katkı adına iş adamı olarak üretimde bulunan,
Halkın içinde bulunup halktan biri olmayı yeğleyerek İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünü okuyup beşeri münasebetini geliştirmiş olup siyasilere siyasi danışmanlık görevinde bulunmuş,
Dürüst ve yetenekli,
Tarihi derin ve kültürel noktada zenginliği tartışılmaz Elazığ’ın yetiştirdiği değerlerin hamisi gençlerden olup ANKARA’ da yaşamakta olan ve önüne çıkan hizmet fırsatını değerlendirmek adına Ankara 3. Bölge (Sincan-Etimesgut- Yeni Mahalle-Beypazarı- Ayaş) den Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisinden Milletvekili aday adayı olan Çağrı TANRIVERDİ ile,
Ve yine Elazığ’ın yetiştirdiği nadide gençlerden olup öğrencilik dönemlerinde ülkü yolunda mahalle teşkilatlarında görev alarak hizmette bulunmuş Elk. Elektronik Mühendislik sanatını müteşebbislik ruhuyla bütünleştirerek ülke ekonomisine katkı sunan Selahattin ÇELİK ve gibi değerlerin sahiplenilerek adaylıklarının gerçekleştirilmesi gibi…
Bu görüş ve düşüncemizi çok ama çok önemsiyoruz.
Bu görüş ve düşüncemizin memleketin selameti, milletin huzur, güven ve refahı adına adayların seçimiyle alakalı etkili ve yetkili kişi ve kişiler veya yetkili organlar tarafından da önemsenmesini bekliyoruz.
Ülke için sağlıklı bir seçim.
Ana diye adlandırdığımız vatan için sağlıklı bir seçim.
Sonuç itibariyle diyoruz ki her şey; ülke için,
Her şey; vatan için,
Her şey; ülkenin yani vatanın selametini kendilerine dert edinen ve bu anlamda çaba sarf eden asil vatandaş, asil halk için…
Her şey; NE MUTLU TÜRKÜM diyen ve diyebilenler için düşünülüp önemsenmeli… 
 
 
AYETLER
*Onlara: Ant olsun sizi ilk defa yarattığımız gibi hepiniz yapayalnız, teker teker huzuruma geldiniz, size verdiğimiz şeyleri yani dünyalıkları da arkanızda bıraktınız. Aranızda Allah’a ortak olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçılarınızı da şimdi yanınızda görmüyoruz. Ant olsun ki aranızda ki bağ parça parça kopmuş, haklarında kuru zan besledikleriniz de yani putlarda sizden kaybolup gitmiştir. En’am:94
*Şüphesiz Allah, tane ve çekirdekleri yaratandır. Ölüden diriyi o çıkarır, diriden ölüyü çıkaran da O’dur. İşte Allah bu! O halde nasıl O’ndan yüz çevirirsiniz? En’am:95
*Sabahı görüp çıkaran, geceyi dinlenme zamanı yapan, güneşi ve ayı hesap olarak vakit ölçüsü yaratan O’dur. Bu, hakkıyla bilen, Aziz olanın takdiridir. En’am: 96
  
GÜZEL SÖZLER
*Eğer dürüst ve yetenekliler arasında seçim yapacak olursanız dürüstlere öncelik tanıyın. Aliya İzzetbegoviç
*Hayatın ve tutacağın yol hakkında tereddüde ve kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman, fikrini ve reyini soracağın kimseyi iyi seç. Ali Fuat Başgil
*İnandıktan sonra, hayat her yerde yaşanır. Dostlar da hazırdır üstelik düşmanlar da. Kahretmek bir çözümdür. Tevekkül ise başka bir çözüm. Seçim sana aittir. Ahmet Haldun Terzioğlu
*Yaşamak seçim yapmaktır. Her durum bir seçimdir. Elbette her duygu da bir seçimdir. Nurdan Özkan
 
AŞARMIYDI HİÇ
Peteğin içinde olmasa balı 
Arı kovanında yaşar mıydı hiç 
Kafada olmasa cehalet hali 
İnsan hak yolundan şaşar mıydı hiç
     Bir insanın nefsi olursa asi 
     Sahip olmuyorsa onun hatası 
     Her konuda yoksa hakkın rızası 
     Yaprak dallardan düşer miydi hiç
Dilinden çıkarsa şayet bir kusur 
Silinmez zihinden belki bir asır 
Çalışanın eli tutmazsa nasır 
Ocağında yemek pişer miydi hiç
     İşinden gücünden tepmezsen çamur 
     Teknenin içinde olur mu hamur 
     Eğer yağmasaydı buluttan yağmur 
     Derelerde sular coşar mıydı hiç
Geçmişi bilmiyorsa bir millet 
Onu ileride bekliyor zillet 
Okumakta olmasaydı fazilet 
Herkes okumaya koşar mıydı hiç
     Hesapsız kitapsız yapsan efelik 
     Zaman gelir cepte kalmaz metelik 
     Olmasaydı fesat denen nitelik 
     Elin kuyusunu eşer miydi hiç
Âşık Gürkani’yim sözlerim servet 
Hisse almayana ederim hayret 
Özde olmasaydı azim ve gayret 
Karıncalar dağı aşar mıydı hiç
Âşık Enver Gürkani-Kars
 
          TÜRK POLİSİ
Hayata atılmış gençlik yaşında
Gece ve gündüzü olmaz işinde
Yirmi dört saat görevi başında
Nöbetimi tutandır Türk polisi
     Milletin can güvenliğini sağlar
     Suçlunun eline kelepçe bağlar
     Kar çamurlu günde anası ağlar
     Bizi koruyan candır Türk polisi
Terör sardı vatanın her yanını
Namus uğruna dökersin kanını
Namert kurşunu alırken canını
Bayrağa akan kandır Türk polisi
     Daima görevli güneş batarken
     Öksüzün sırtına parke atarken
     Şahadet şerbeti içip yatarken
     Şehit olup yatandır Türk polisi
Hakkın hukukun barış elçileri
Kanun yasa ve nizam ölçüleri
Hasiyet şeref namus bekçileri
Ezanlarla vatandır Türk polisi
     Ata izinde Mevla’nın yolunda
     Bizde sabahladık karakolunda
     Ahmet çayını içerken salonda
     Onurla şeref şandır Türk polisi
Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban
 
RAHMET DAMLALARINA HASRET!
Rahmet tecessüm etti,
Yağmur oldu!
Nimet tecessüm etti,
Bereket oldu!
     Dudaklarımız,
     Sevdayla ıslanmadı mı?
     Gönüllerimiz,
     Dualarla yıkanmadı mı?
     Gözyaşlarımız,
     Şu toprakla yanmadı mı?
Essin rüzgârlar,
Aşılasın ak bulutları!
Gürlesin gökyüzü
Şol kıvılcımlarla,
Işık seli aksın,
Bütün rüyalarıma!
     Ey bulutlar,
     Damlaların sağılır mı?
     Öper mi,?
     Alnından toprağın?
     Emzirir mi,?
     Ab-ı Hayat muhtaçların?
Ey bulutlar,
Ak Duvaklarınla üstüme çök!
Bak bir halime,
Omuzlarım perişan çökük!
Alnımdaki kırışıklıklar,
Toprakta, damar damar çatlamış!
     Hani, karınca yuvası,
     Hani, börtü-böcek uyanması,
     Nahl Süresine ad olmuş,
     Bal arılarının çiçek çiçek uçuşması!
     En’am Süresinde anılan,
     Davarların serancamı!
Su rahmettir, Ya Rab!
Sebepleri halk et Ya Rab!
Kâh elif olur, ayakta!
Kâh dal olur, rükûda!
Kâh mim olur, secdede!
     O şırıltı,
     O gürültü,
     O yağmur bağırtısı ile,
     Müjdelenmek istiyoruz…
     Müjdelenmek istiyoruz…
Bedrettin Keleştimur
YORUM EKLE