VAKIF KURUM MANAS’IN VAKIF İNSAN FİKRET MEMİŞOĞLUNU ANMASI

 VAKIF KURUM MANAS’IN VAKIF İNSAN FİKRET MEMİŞOĞLUNU ANMASI

            Kültür; toplumların Millet olmasında ve devamiyetlerini sürdürmesinde baş etken olduğu inkar edilemez bir yaşam tarzıdır. Bunu sağlayan kültür olmakla beraber kültürü yaygınlaştıran ve sürekliliğini sağlayan da milli ve manevi değerlerine bağlı insan endeksli vatansever ve kendini vatana ve de kültürüne vakfetmiş vakıf insanlar ve bu insanların var kıldığı kurumlardır.

            Vakıf insan; kendini mensubu olduğu topluma, millete ve millet olarak var olduğu vatana, vatan ve milletin devamiyetini sağlayan kültüre adayan insandır.

Bu her insanda olmayan, çok ender insanların üstlenip kendilerini bulduğu başlı başına bir haslet ve başlı başına bir insani meziyettir.

Kişi ve kişilerde asl olan unsurlardan biri; ruhunda var olan insani boyutuyla, milli ve manevi değerler çerçevesinde bir yaşama sahip çok yönlü olması ve bu çok yönlülüğünü kendinde ketum kılmayıp insanlarla paylaşması, vakıf insan olmasıdır.

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere kendini toplumuna, milletine, varlığını devam ettirdiği vatanına hizmet amaçlı vakıf olmak, vakıf insan olmak başlı başına bir meziyet olmakla beraber bir gönül işidir ve bu herkesin kendini bulacağı, uğraş vereceği bir iş ve bir haslet değildir. Söz konusu haslet ve meziyet olan vakıf insan olmak, günümüzde ender görülen bir güzellik olmakla beraber başlı başına bir özelliktir de aslında.

Karşılık düşünmeden ve beklemeden sorumluluk duygusu yüksek bir görevi üstlenmek ve bunu fisebilillah düşüncesi doğrultusunda yaşamak yıllar sonrada olsa karşılığını bulmak ayrı bir duygu olsa gerek.

Bugün itibariyle etrafımıza baktığımızda ülke genelinde olsun, varlık gösterdiğimiz ilimiz Elazığ’da olsun bu güzellik ve bu anlamlı özelliğe sahip insan ve kurumları çok az görmekteyiz desek öyle sanırım ki yanlış bir şey söylememişiz demektir.

Bunlar;

Elazığ’da 100 yıl önce dünyaya gelmiş ve kendini milletine ve milletin sahip olduğu kültüre adamış bir merhum Fikret MEMİŞOĞLU’ nu ve 100 yıl sonrada olsa o değerli şahsiyeti anma gibi medeni cesaret ve vefa örneği gösteren Manas Yayıncılık ve sahibi Şener BULUT’ u,

Kayseri’de yakın zamanda aramızdan ayrılıp Hak’ ka yürüyen merhum Nevzat TÜRKTEN Bey ve uzun yıllar yayın hayatı devam eden Erciyes dergisini,

Manisa Salihli’de değerli ağabeyimiz Ahmet OTMAN ve yayın hayatı devam eden Bizim Ece dergisidir diyebiliriz.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu güzellik ve özelliğe sahip olmak çok kolay ve çok kolay elde edilen ve uğraş verilen bir güzellik ve özellik değildir.

Bu haslet bir gönül işidir, bir sevgi ve sevda işidir, bu bir Aşk işidir ve de vefa duygusunu yüreğinde hissetme işidir.

Kısa ve öz olarak söylemek gerekirse vatana ve millete karşı karşılıksız adanmış bir Aşk işidir bu haslete sahip olmak ve bu hasleti yaşamak ve de icra etmek.

Evet bu hafta bugün, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere kendini vatanına, mensubu olduğu ve olduğundan da şeref duyduğu milletine, varlık sebebi şehrinin kültürüne adamış bir gönül adamı, bir kültür elçisi, çok yönlü kültür zenginliğiyle kendinden hep söz ettirmiş vakıf insan merhum Fikret Memişoğlu’ n dan ve 100 yıl sonrada olsa bu değerli şahsiyeti anma gibi büyük bir fedakarlık ve vefa örneği göstermiş bulunan Vakıf Kurum MANAS YAYINCILIK ve onun yöneticisi vefalı insan Vakıf insan Şener BULUT’ tan söz edelim istedik.

Şiirleri; tabiat, aşk ve sosyal konuları ihtiva eden, tabiat ve aşkla ilgili olan şiirlerinde duygu ve hayali doruk noktaya çıkaran, sosyal konularda ise didaktik, nasihat yollu, hiciv ve taşlamaya dönük yapılar tespit ettiğimiz merhum Av. Fikret MEMİŞOĞLU kültürün bir başka ve önemli bir parçası olan dile, dilde Arapça, Farsça ve Türkçe ’ye son derece vâkıf,

Şiirlerinde bu dillere ait kelimeler büyük ölçüde birbiriyle uyum sağlayan, mahalli olmayan büyük insanlardan Nedim, Nabi, Fuzuli, Nef’i gibi ve mahalli şairlerden Çırpani-zade Ali Haydar, Osman Remzi, Çeribaşı-zade Mustafa Asım, Hacı Hayri, Rahmi-i Harputi gibi edebi şahsiyetlerden etkilenmiş ve bunların birçoğuna da nazireler yazmış,

 

Çalışmalarının ebedi kalmasını sağlayan Elazığ Kültür Derneğini kurarak buralarda öğrencilere müzik, fen, tiyatro, matematik, yabancı dil kursları düzenlemiş,

Elazığ folklorunu disiplin altına alarak kurduğu ekip sayesinde kendi deyimiyle “Çaydaçıra Oyunu” ile İngiltere’de üçüncülük, türkü alanında birincilik ödülünü Elazığ’a kazandırmış,

Hukukçu, şair, yazar, folklor uzmanı, yayıncı, operet yazarı, öğretmen, arşivci olarak çok yönlü bir şahsiyet ve kendini kültüre vakfetmiş bir vakıf insandır. En önemlisi ise Elazığ’ın ve Harput’un ihyasını kendi şahsi işlerinden daha önemli saymış bir şahsiyet, bir vakıf insandır Fikret Memişoğlu.

Bir diğer vakıf insan da; yıllar önce Elazığ merkezde ancak arada bir yerde Kültür Bakanlığı’na ait bir yayınevinde hizmet gören ve sonrasında yüreğinde var olup birikmiş volkanın patlamasıyla öncesi Fırat, sonrası Hazar ve daha sonrası Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları adını taşıyan ve 23. sü icra edilen devasa bir etkinliğin mimarı,

Dünyada olmakla beraber ülkemizde adlarını duyurmuş, her biri kendi başına bir ekol olan çok değerli şahsiyetler adına (merhum Rauf Denktaş, Cengiz Aytmatov ve gibi..) Türk Dünyası Hizmet Ödülleri tertipleyen,

Elazığ’da ilk defa gerçekleşmiş olan Devasa bir Kitap Fuarının açılmasını gerçekleştiren,

Ankara-İstanbul da gerçekleşen Elazığ tanıtım günlerine katkı sunan, Eskişehir’de gerçekleşen kitap fuarına MANAS YAYINCILIK’ ın yayın hayatına kazandırdığı eserlerle katılım sağlayan,

Birçok komşu ilde kültürel etkinlikler icra ederek Türk ve dolayısıyla Elazığ Kültürünün yaygınlaşmasını gerçekleştiren,

Sahibi olduğu Gönül ve Kültür evi MANAS’ ta 190’ na yakın şiir, sohbet, müzik ve anma toplantılarının gerçekleşmesini sağlayan M. Şener BULUT’ tur.

M. Şener Bulut’ta bir vakıf insandır, aynı zamanda gizli bir kahramandır Türk ve dolayısıyla Elazığ Kültürünün yayınlaşmasında büyük katkıları, emeği, çaba ve gayreti bulunan bir şahsiyet olarak.

Bu gizli kahraman; enaniyetten uzak samimi vakıf insan Şener Bey’in 2017 yılı içerisinde yaz sezonu nedeniyle final olarak yaptığı son etkinlik ve çalışma yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere başlı başına bir vakıf olan merhum Memişoğlu anısına 100. doğum gününü kutlama etkinliği oldu.

Bu devasa ve muhteşem etkinlik tabii ki yine birçok kurumun himayesi ve Elazığ’ın yetiştirmiş olduğu edebi şahsiyetler ve musiki erbaplarının destek ve katkısıyla gerçekleşti ancak en büyük pay Manas Yayıncılık ve onun neferi vakıf insan Şener Bulut ve Elazığ Belediye Başkanı Sn. Mücahit Yanılmaz Bey’in idi.

Bu inkar edilemez büyük bir hizmet, vefa duygusu yüksek bir etkinlikti her ne kadar bu etkinliğin her merhalesinde olmaları gerekirken olmayan ve göremediğimiz etkili ve yetkilileri (Belediye Başkanımız Sn. Mücahit Bey hariç..) görememiş olsak ta.

Yaklaşık iki ay öncesi vakıf insan Şener Bulut’un büyük emekler harcayarak adına anma etkinliği düzenlediği vakıf insan merhum Fikret Memişoğlu’ nu rahmetle anıyorum.

Vakıf insan merhum Memişoğlu anısına gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikten ötürü öncelikle bu etkinliği tertipleyen Vakıf insan Sn. Şener Bulut’a,

Bu etkinliği himaye eden ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara ve özellikle de Elazığ Belediyesine,

Edebi şahsiyetlere ve özellikle de merhumun hayatını konu alan bir eser meydana getiren ağabeyimiz,  edebi şahsiyet M. Naci Onur Bey ve musikişinaslara,

Bu etkinliği yalnız bırakmamak adına uzaktan ve yakından gelip katılım sağlayanların bil cümlesine teşekkürlerimizi sunar, hiç olmazsa böylesi önem arz eden anlamlı etkinliklerde etkili ve yetkililerin katılım sağlamalarını önemle rica ederiz.

Bu etkinliği aylar sonra sayfamıza taşımamızda ki ana amaç değerlerimizin yılda bir değil, her gün olmasa da zaman zaman hatırlanıp bilinmesi ilkemizden kaynaklıdır.

 

                                                                      

                                                                  GÜZEL SÖZLER

* Bir şehri şehir yapan kaldırımı, sokağı, caddesi değil, şehri şehir yapan kültürü, kültür erbabı şahsiyetlerdir. Mücahit YANILMAZ

*Elazığ bir kültür havzasıdır. Bu havza Kerkük-Urfa havzasıyla bütünleşiyor. Bunu sağlayan merhum Fikret Memişoğlu’ dur. Bedrettin Keleştimur

Hikayesi olmayanın sazı, sözü, sohbeti olmaz. Nazım PAYAM

* Elazığ vilayetinden yetişen ziyalı (Münevver) insanlardan birini anmak üzere toplandık. Merhum Fikret Memişoğlu’ nun kültür havuzunda ki hazineyi ortaya koyduk ve aydınlandık. Onun ışığı memleketimizi ve ülkemizi aydınlatmaya devam edecektir. Türker EROĞLU

Bu şehrin yani Elazığ’ın tarihi kültürü üzerinde büyük etkileri olan üç insan vardır. Biri Fikret Memişoğlu, biri İsak Sunguroğlu, bir diğeri de Nurettin Ardıçoğlu’ dur. Yavuz HAYKIR

*İnsanın yegane serveti dürüstlüğüdür. Dürüstlük öyle kıymetli bir hazinedir ki insanın ömrü nihayete erer de hazinesi tükenmez. Hanifi KOLUKISA

*Kişi ve kişilerde asl olan unsurlardan biri; ruhunda var olan insani boyutuyla, milli ve manevi değerler çerçevesinde bir yaşama sahip çok yönlü olması ve bu çok yönlülüğünü kendinde ketum kılmayıp insanlarla paylaşması, vakıf insan olmasıdır. M. Dursun AKSOY

 

    YUNUS GEREK

Adresimiz sevgi köyü

Kucaklarız yeri, göğü

İğne ile derin kuyu

Eşe eşe Yunus oldum.

R. Mithat YILMAZ

 

YUNUS GEREK

Şükür lazım varda, yokta

Gah sıcakta, gah soğukta

Ömür boyu bir dergahta

Durmak için Yunus gerek

     Aklımızda bin bir soru

     Sorarız ezelden beri

     Sır aleminden içeri

     Girmek için Yunus gerek

Elin, dilin; her yerini

Temizleyiver kirini

Kibir, riya zincirini

Kırmak için Yunus gerek

     Fikir başka, zikir başka

     Herkes Yunus olsa keşke

     Gönül muhtaç gerçek aşka

     Ermek için Yunus gerek

Hayy’dan gelen, gider Hu’ya

Hakk diyelim, alem duya

Ben neciyim, kimim diye

Sormak için Yunus gerek

Vedat YILMAZ / ELAZIĞ

 

ÇARPAR GÖĞSÜMDE TEKBİR
Elimde tespih,
Taneler asılı bir ince ipliğe!
Gözleri menevşeli
Dil, kalbe kelepçeli!
Dudaklar, ak kanatlı!
Akıl, bir hamarat yolcu!
İdrak ve iz ’an ona kolcu!
Seccadem, taşır bütün yüreğimi!
Yüreğim alnından öper seccademin!
Tespih tesbih bulutlar dolaşır!
Göğsüme dolar, yağmur taneleri!
Toprağın kokusu içimde buğulanır!
Sicim sicim ışık yağar gönlüme!
Sabır sabır çekilir tespih!
Şükrün edasında büyür adımlar!
Sanki kulaç atmaktır zamana,
Zaman, aman der mehtaba!
Sükûta ermiş bir sessizlik,
Ağır ağır yürür karanlık üstüne!
Tespihim benim,
Parmaklarıma dokundukça yüreğim
Titrer bütün vücudum!
Başlar ışık yağmuru!
Aşkın vaveylasında koşar aklım!
Ölüm ve ölüm ötesi,
Bir rahle, sanki içimdeki çığlık!
İçim dışıma müptela,
Nefesim, nefsimin zırhını giymiş!
Ahlarım, tespih tespih sürgün yemiş!
Sürgün, atamız Âdem’den miras!
Dünyada, sıratım;
Dünyada, fıtratım!
Tespih tanelerine tutunur ip!
Zamana, mekâna sarılır ip!
Suphanallah
Zikir salınağı sema!
Ay, yıldız, güneş ve bütün âlem;
Döner Mevla’ya!
Yoldaki bütün işaretler,
Rahmetin tecelli sağanağında!
Dil, seyyahtır âleme!
Kalbin ritminde
Âlem, mehteran alayı!
Bir kelebek kanadı kadar hafif,
Çarpar göğsümde tekbir!
O sedayla inler tesbih!

Bedrettin KELEŞTİMUR

      VAZ MI GEÇELİM?

Okumuz hedefe varmadı diye

Gergin yayımızdan vaz mı geçelim?

Küheylan yavrusu acemi deyip

Çaylak tayımızdan vaz mı geçelim?

     Sen bir Şeyh Şâmil’sin, Osman Batursun

     Sen ki tarihlerde şanlı satırsın

     İtler arkamızdan ürsün otursun

     Vatan payımızdan vaz mı geçelim?

Her gün farklı kucaklarda yatanlar!

Sorgusuz sualsiz haram yutanlar!

Yatta viski çekip nârâ atanlar!

Demli çayımızdan vaz mı geçelim?

     Diyalog, miyalog.. bunları geçin

     Sindirme hayâli bitmedi haçın

     Global, küresel bir dünya için

     Oğuz boyumuzdan vaz mı geçelim?

İmanla yoğrulmuş bizde erkeklik

Bizim semtimizde yoktur korkaklık

Tedirginlik yahut duyup ürkeklik

“Turan” huyumuzdan vaz mı geçelim?

Hanifi KOLUKISA/Kahramanmaraş/Göksun

 

YORUM EKLE