ZEYTİN DALI

            Ol deyince olduran, yeri göğü sevgilisinin sevgisi uğruna doldurup donatan, her şeyimizle muhtaç olduğumuz, sevgi- şefkat- merhamet ve affına her zaman ihtiyaç duyduğumuz Yüce Mevla’nın üzerinde yaşamımızı sürdürmeye çalıştığımız kainatta var kıldığı canlı ve cansız hiçbir varlık yoktur ki yararı olmasın.
Hele de Yüce Mevla’nın üzerine yemin ettiği varlıklar ve nimetlerden ki bunlardan birinin Zeytin olduğu bilinen ve bunun tartışılmaz faydası olan bir nimet olduğu gerçekler arasında.
Üzerine yemin edilen nimetlerden Zeytin’in birden fazla faydası olurda üzerinde yetiştiği dalın faydası ve manevi anlamı olmaz mı?
                Üzerine yemin ettiği nimet, doğa ve insan için diyor ya Yüce Mevla ‘’ İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına, Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre). Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? 
            Evet, El Hak, İnandık ve İman ettik ki her şey Mevla’nın emri, kuvvet ve kudreti, takdiri iledir.
Mevla ne buyurursa O olur, onun dışında, O’nun iradesi dışında hiçbir şey gerçekleşmez ve yerini bulmaz.
Üzerine yemin edilen varlıkların adı Tin Süresinde geçtiğini ilahi kitabımız Kur’an-ı Kerimi bilen veya araştırmasında bulunan birçok insan bilir, bilmektedir.
Cenabı Allah Tin Süresini Kur’an’ı Kerimin doksan beşinci, iniş sırasına göre ise yirmi sekizinci sûresi olarak indirmiş, Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir.
Sûre adını . âyette adı geçen ve “incir” anlamına gelen tîn kelimesinden almış, ayrıca da  “Ve’t-tîn”ismiyle de anılmaktadır.
Tin Sûresinde bahis konusu olan bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış olup kötü ahlâkın değerleri düşürdüğü ifade edilmiş bulunmakta. İman edip iyi iş yapan ve amel işleyenler övülmüş yani medh edilmiş, hesap ve cezayı yalan sayanlar ve bir nevi inkara gidenler kınanmış olmakla beraber hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu da ifade edilerek bildirilmiştir.
İşte bunlar içerisinde üzerine yemin edilen nimetlerden biri de yukarıda ifade ettiğimiz üzere ZEYTİN’dir.
Zeytin o kadar önemli bir nimettir ki sadece kendisi değil üzerinde yetişip var olduğu dalı da büyük önem arz etmektedir barış simgesi olarak.
Zeytin Dalı her ne kadar sevginin ve sevginin gereği barışın simgesi olarak bilinse de aslında Zeytin Dalı sürede ki açıklamasında da ifade edildiği üzere aynı zamanda kuvvetin, kudretin ve irade ile idrakin de bir nevi anlamıdır, anlamlı ifadesidir.
O nedenle;
İslam’la şereflenmiş ve sonrasında İslam’ın bayraktarlığını kendine vazife edinip üstlenmiş millet olan,
Asırlardır tüm unsurlarıyla kardeşçe bir arada yaşamış ve yaşamakta olan Aziz Türk Milleti’nin üzerinde varlık gösterdiği ve idameye çalıştığı ilki Osmanlı toprakları, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni uşaklıklarını üstlendikleri para babalarıyla içerden ve dışarıdan yıpratmaya ve sonrasında Böl- Parçala ve de Yok et politikası ile yok etmeye çalışan terör guruplarına karşı sınır ötesinde bulunan AFRİN’ de başlatılan harekatın adına ZEYTİN DALI adı verilmiştir.
AFRİN’ e yapılan operasyonda operasyonun adının ZEYTİN DALI konulmasında ki maksat yani murat; Ey sizi gidi zalimler, mazluma karşı zulmü kendine şiar edinmiş Ey zalimler şunu çok ama çok iyi bilin ki siz ne kadar güçlü olursanız olun veya kendinizi ne kadar güçlü görürseniz görün bizleri yoktan var kılan Yüce Allah’a tam iman etmiş olan bizler, yok edip tarihten silmeye çalıştığınız Biz Aziz Türk Milleti sizlerden, sizlerin ağa babalarından, bir diğer ifadeyle değil beşinizden, yirminizden bile daha güçlü, daha bir kuvvet ve kudret sahibiyiz bi iznillah’ tır.
Biz bunu, bu operasyonu ve bu operasyona konulan bu anlamlı adı, bu ismi böyle anlıyoruz, bunu böyle okuduk ve böyle anladık, böylede anlıyoruz olmakla beraber içimizde ki aklı evveller ile tüm dünyanın da böyle okumasını ve de böyle okuyup anlamasını istiyoruz.
Okumanın önemine her zaman değiniyor ve dillendiriyor ve diyoruz ki; okumakta ki murat, okumakta ki maksat anlamaktır, okuduğunu anlamaktır. İnsanlar okumuyorlarsa, okuduklarını anlayarak okumuyorlar ve sağlıklı yorum yapamıyorlarsa bir hiçtirler desek yanlış bir şey söylemiş sayılmayız diye düşünüyoruz.
Sonuç olarak okumak, illa da okumak ve okuduğunu anlayarak okumak tıpkı Aziz Türk Milleti’nin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırlarımız dışında komşu ve kardeş ülkenin güvenliği, toprak bütünlüğü ile kendi güvenliğimiz adına başlattıkları ZEYTİN DALI Harekatının da anlam, maksat ve bir diğer ifadeyle muradının bizlere, tüm unsurlarıyla bir bütün olan Biz Aziz Türk Milleti’ne diş bileyenlere karşı varlık gösterdiğimizi, gücümüzü tescil edişimiz, kendimizi koruyup kollamak ile barışı tesis olarak okuyup anlamaktır.
Bugünler içinde olduğumuz ve yaşadığımız günleri ve günü başlatan operasyonun adını, yani barışın simgesi olarak bilinip dillendirilen ZEYTİN DALI’ nı böyle anlamak, böyle okuyup anlamak gerek…
Hani bir atasözümüz der ki; ‘’Söz ile (Nush) uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir’’ Evet; gönül ister ki insanlar, insanların oluşturduğu devletler sözden anlaya edilmeye tekdir, tekdirden anlamayanlara atılmamalı hakkı olan kötek.
Türk Milleti’nin ayranı kabarmaya görsün kabardı mı içilmesi sıkıntı yaratır bilmiş olsunlar.  Bu sefer ki gibi ZEYTİN DALI da kurtarmaz onları, o zulmü kendilerine şiar edinmiş ve dünyayı kendi etraflarında döndüğünü sanan o aklı evvelleri..
Allah bu millete,
Her türlü sıkıntı ve zorluğa rağmen inancını elden bırakmayıp İslam’ın bayraktarlığını yapmaya devam eden bu aziz millete,
Aziz Türk Milletine ve onun göz bebeği, Peygamber Ocağı mensubu Türk Silahlı Kuvvetlerine ve bu canların hayatlarını idameye çalıştığı bu aziz vatanın zevalini vermesin, vermek isteyenlere fırsat vermesin ve kahhar bi ismi sıfatıyla kahretsin diyor Allah’tan bu operasyonun başarıyla sonuçlanmasını mazlumların zalimlerin zulmünden kurtulmasını niyaz ediyoruz ..
 
AYETLER
*Sonra bunlar ölüler Hak olan Mevla’larına döndürülürler. Bütün hüküm ancak O’nundur. O hesap görenlerin en suratlısı, en hızlı olanıdır. En’am:62
*De ki; Kara ve Denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Eğer bizi bundan kurtaracak olursa şükredenlerden olacağız diye O’ na gizli gizli yalvarırsınız. En’am:63
*De ki; Siz ondan ve her sıkıntıdan Allah kurtarır da sonra siz yine O’ na ortak koşarsınız. En’am:64
 
GÜZEL SÖZLER
* Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters! Mevlana
*Halk Hikayelerinin, destanla roman arasında geçiş görevi yaptığını söyleyebiliriz. Onlar birer kuru bir yaşam öyküsü değildir. Sosyal bir karakter taşır. Gerçek hayata dayanmakla beraber, katma hayal ve fantezi unsurlarını da içerir. Ahmet ÖZDEMİR
*Okumak, anlayarak ve derinlemesine inceleyerek okumak aynı zamanda bir üretimdir. Bilmeyi, düşünmeyi sağlayan üretici rolü yüklediğimiz okumayı ihmal etmemeli, okuma alışkanlığı ve zeminini kendimize olduğu gibi çevremizdekilere de kazandırmalı ve oluşturmalıyız. M. Dursun AKSOY
 
            ALLAHIM
Aylardan ocak ve günlerden Salı
Mazlumlara karşı Türk zeytin dalı
Can komandolar dağların kartalı
Ya Rab ordumuzu muzaffer eyle
     Allahu Ekber deyip düştük yola
     Kahraman ordum yolun açık ola
     Terörü bitirmeden vermez mola
     Ya Rab ordumuzu muzaffer eyle
Korkmadık Amerikan İsrailden
Bunu bekliyorduk kafir gafilden
Cevap verdik anlayacağın dilden
Ya Rab ordumuzu muzaffer eyle
     Seve seve canın kurban edersin
     Vatana namus borcunu ödersin
     Ya Rab ordumuzu muzaffer eyle
Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban
 
     ÇİLEN OLDU
Sakın bana sitem etme
Gönül bağım viran oldu
Şeyda bülbül gibi ötme 
Güllerim hep talan oldu
     Kamer oldu dostun yüzü
     Bitmiyor ömrümün güzü
     Her soluk da kalp de sızı
     Yıllarım hep elem oldu
Vay gençliğim nerde kaldın 
Sen bu ahı kimden aldın 
Senide geçmişe saldım
Hallerim hep yalan oldu
     Büküldü bak dik duruşum
     Alt üst etti felek tuşun
     Zehirle yoğruldu aşım
     Dallarım hep çilen oldu
Burçak KARATAŞ/Malatya-Hekimhan
 
SÜKÛTU HAYRA YORAMADIM
Gün sensiz doğdu,
Gecem sensiz geçti
Rüzgârlar bile,
Sensiz sükût etti! ..
Ay yüzünde de,
Belliydi hıçkırık
Sükutu hayra yoramadım Ey yâr
     Deniz mehtapsız,
     Issız kumsal gibi..
     Dalga poyrazsız,
     Durgun derya gibi..
     İçimdeki sessizlik,
     Ürküten çığlık! ..
     Sükûtu hayra yoramadım, Ey yâr
Bak gözlerime,
bir dünya dönüyor! ..
Bak sözlerime,
âlemi geziyor! .
Sevda yüklü gemide,yelken almışız..
Sükûtu hayra yoramadım Ey yâr
     Rüyalar,
     Gerçek hayatı seziyor! ..
     Kanım candan;
     Damla damla sızıyor
     Eriyorum,
Yaralarım azıyor! ..
Sükûtu hayra yoramadım Ey yâr
Bedrettin KELEŞTİMUR/Elazığ-Ağın
 
 
                   KUŞLAR
Hüthüt kuşu Hz. Süleyman’ın Ordusunda bir nefer.
Hz. Süleyman yapıyordu bir sefer.
Teftiş sırasında görmedi hüthüt kuşunu.
“Eğer bir yanlışlık yaptıysa bitiririm işini”
     Çok geçmeden geldi hüthüt kuşu.
     Hz. Süleyman’a” anlattı yaptığı işi.
     Keşfetmişti saba melikesinin haşmetini.
     Hem de tahtının azametini…
Hüthütün eline vermişti Bismillah’ la başlayan bir mektup.
Hüthüt olmuştu hem postacı hem de katip.
Saba Melikesi topladı konseyini .
Tek tek hepsinin aldı reyini..
     Hikayenin hepsini anlatmaya gerek yok. 
     Hüthütün Hz. Süleyman’dan bilgili olduğuna sebep yok.
      Çünkü bu kuşa ilmi veren yaratan
     Bu sebeple Saba Malikesini aratan…
Hüthüt ün bir görevi de orduya su bulmaktı. 
Yer altı suyuna sinyal göndermekti.     
Allah’tan aldığı ilmiyle hareket etmişti.
Böylece tarihte yerini bulmuştu…
     İmsak kuşudur zamanın habercisi
     Şahidim bu kuş imsakın bekçisi
     Baraj sitesinde otururken şahit olmuştum bu kuşa.  
     Acaip kalmıştım bu sezişine…
Ebabil kuşları Allah’ın ordusu.
Bunlar idi Fil Ordusunun bozguncusu.
Böylece bir mütekkebiri sermişlerdi yere.  
Taş sağanağı benzemişti ölüm yağmuruna.
     Kabil’e öğretmişti mezarını saksağan
     Kabil insanın ilki olmuştu mezar kazan
     Alın yazısını Rabbim’ dir yazan
     Cehennem ateşini er geç bulur azan…
Bilirsiniz leylektir göçmen kuşu.
Harita’ya aşinadır aksamaz gidiş gelişi.
Yaradanı taktir etmiştir bu işi.
Yuvasını yükseklere kurmakla bitirir işi…
     Horozdur Allahın bilgisayarı
     Hiçbir zaman aksatmaz ayarı
     Minicik kulağı ile semadan alır sinyal
     Bunların aksini düşünmek hayaldir hayal…
Birçok yaratıkta vardır Hak’ kın mucizesi.  
Tüm yaratıklara ulaşır Hak’ kın sesi.. 
Dilerse bir anda keser nefesi.
Her an gerçekleşir Hak’ kın tecellisi…
Nusret ÖZGEN/Elazığ
 
YERE İNMEYECEK İSLAM SANCAĞI
Yola devam yolum Kur'an yoludur
Göğe as Mehmedim sen Albayrağı
Yaratılan herkes Allah kuludur
Yere inmeyecek İslam sancağı
     Tanı kahpe Haçlı ülkemi tanı
     Dumana boğarız koca cihanı 
     Mehmetçik yazıyor oku destanı
     Affetmem terörü, rezil alçağı
Haçlılar tedirgin bozuldu ezber
Tüm hızıyla devam ediyor Hayber
Gökten Nur yağıyor Allah'u Ekber
Dede yadigarı Ata topağı
    Arzımevdut aşkı kursakta kalsın
     Bütün şer göçleri havasın alsın
     Uçaklar semadan inlere dalsın
     Gündüz kar yağıyor gece kırağı
Mazlum yuvasından etmesin Hicret
Yanlışa koşanlar alsınlar ibret
Afrinde kardeştir millet aşiret
Harita çiziyor Türkün uçağı
Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan
YORUM EKLE