ABD, Türkiye’de tarihi işgal planı için işte böyle çalışıyor!

 ABD, Türkiye’de tarihi işgal

planı için işte böyle çalışıyor!

Bu arz ettiklerimiz, düşmanın Türkiye’ye ve İslam dünyasına karşı oynadığı sömürgeci oyunların sadece bir kısmıdır. Bunlardan başka daha pek çok oyunlar ve düşmanlıklar vardır. Bugün Türkiye’ye sahip çıkacak olan milli güçlerin tam el ele verme zamanıdır!

Ülkemize sahip çıkacak milli

güçlerin el ele verme zamanı!

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Aydın’ın araştırmasına göre, ABD Türkiye’de tarihi sömürgeci planlarını gerçekleştirmeğe çalışıyor. Amerikan Temsilciler Meclisi’nin, 31 Ocak 1896 tarihli yasa taslağı metnini arşivlerden bulduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, şunları söylüyor:

"1895`teki Ermeni ayaklanmalarının hemen akabinde ABD Temsilciler Meclisi, 31 Ocak 1896 tarihinde bir yasa taslağı hazırladı. Bu yasa taslağında şunlar ifade ediliyor:  ‘Dünyadaki Hıristiyanlardan oluşan bir komisyon seçelim. Bu komisyon, Türkiye`yi yönetmek için bir başkan seçsin. Türkiye`nin yönetimi Türklerden alınsın ve eyaletlere bölünsün. Bu yapılanmanın adı da (Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi) Türkiye Birleşik Devletleri olsun.” [1]

ABD, NATO’NUN İLK KURULMASI SIRASINDA

TÜRKİYE’Yİ İTTİFAKA NE AMAÇLA ALDI?

Yaklaşık yarım asır önce, 1951’de Tarihçi Cemal Kutay’ın Millet Mecmuasında Emekli General Cafer Tayyar Eğilmez imzasıyla şöyle bir yazı çıkmış:

“Türkiye’nin Atlantik Paktı’nda (NATO’da) yer almasının asıl manasına gelelim: NATO’ya alınmamızın asıl amacı Ortadoğu Cephesi’nin kurulması. (...) Ortadoğu’nun Pakistan, Afganistan, İran ve Türkiye ile birlikte bütün bir Türk ve İslam camiasının federasyon biçiminde birleştirilmesidir. Bu doğrultuda bir Ortadoğu Örgütü. Batı’da nasıl ilgililerden oluşan bir NATO kurulmuşsa, bu da Ortadoğu’da da Ortadoğu Federasyonudur...” [2]

ABD PENTAGONU’NUN BİZİM

İSTANBUL’UMUZU İŞGAL PLANLARI

“NMC Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nail Kubalı (…) Gözlem Gazetesi’nden alınan yazısında Amerika’da yaşadığı bir anıyı anlatıyor. Yirmili yaşlarında Kansas Eyaleti’nin Wichita kentinde bir kuruluşun yönetim kuruluna organizasyon yapıları ile ilgili bir sunum yapıyor. Dinleyicilerden Afrika kökenli bir Amerikalı çok akılcı sorular soruyor. Aynı adam toplantı bitiminde de genç sunumcunun yanına geliyor ve “İngilizcenizde biraz aksan var, nerelisiniz?” diye soruyor. “Türk’üm” yanıtını alınca akıcı bir Türkçe ile konuşmaya başlıyor. Kendisinin silahlı kuvvetlerden emekli bir yarbay olduğunu, Türkçeyi ABD kara kuvvetlerinin California’daki dil okulunda öğrendiğini anlatıyor.

“ABD SİLAHLI KUVVETLERİNİN TÜRKİYE

İLE İLGİLİ YÜZLERCE PLANI VAR!”

Kubalı, “Neden Türkçe” diye soruyor. Amerikalı gülüyor ve şöyle diyor:

“Benim ödev kentim İstanbul. Ben, Amerikan silahlı kuvvetleri İstanbul’a girdiğinde, Türk sivil savunma ekiplerinin yolumuzu şaşıralım diye değiştirecekleri sokak isimlerini yerli yerine takmakla görevliyim. Emekli olmama rağmen her yıl tatilimi İstanbul’da geçiririm. Bunun için ordudan ücret alırım. İstanbul’u en küçük sokaklarına kadar bilirim.” Kubalı, adamın anlattıklarını duyunca şaşırıyor, “Ama biz sizin müttefikiniziz, NATO üyesiyiz” diyor.

Yarbay gülüyor “Contingency Planning-Olasılıklar Planları” diyerek bu konuda bilgi veriyor. ABD silahlı kuvvetlerinin her türlü ihtimale göre böyle yüzlerce planı varmış.  Bunlar hazırlanır, yarın uygulanacakmış gibi çalışılır ve öylece bekletilirmiş.” [3]

TÜRKİYE’DE ÖNCE İÇ SAVAŞ ÇIKARMA SONRA

ASAYİŞ İÇİN ÜLKEMİZE EL KOYMA PLANI        

“Sefa Yürükel Norveç’te yaşıyor. İskandinavya Türk Dili Konuşan Ülkeler Enstitüsü’nün direktörlüğünü yapıyor. Üç hafta önce, Meltem TV’de yaptığım Diyalog programının konuğu idi. Programa “Batılı dostlarımızın (!)” dehşet verici bir tezgahına nasıl şahit olduğunu anlattı:“Belçika Stratejik Araştırmalar Kurumu’nda görevli bir uzmanı bir gün ziyaret ettim. Yakınen tanışıyorduk.

Bana kalın bir dosya getirdi. ‘Bunu oku’ dedi. Dosyayı karıştırmaya başladım. Daha ilk sayfalardan itibaren ‘Türkiye’de çıkarılması planlanan bir iç savaşın nasıl tetikleneceğine dair senaryolar’ yer alıyordu. İç savaşın çıkması için öngörülen tarih 2011 yılı idi!” Sefa Yürükel bu dosyayı okuyunca donup kalıyor. İşin daha vahim boyutu, bu dosyanın “bütün Avrupa başkentlerinde” ilgili birimler tarafından değerlendirilmeye tâbi tutulduğu idi.” [4]

ABD’NİN TÜRKİYE’MİZİ PARÇALAYACAK

“VALİLİK SİSTEMİ” NE ANLAMA GELİYOR?

İçişleri Bakanlığı yapmış bulunan Abdülkadir Aksu, bu görevdeyken, “ABD’de olduğu gibi Türkiye’ye valilik sistemini getirmek istediklerini” söylemiş, valiliklerin Ankara’dan atanmak yerine, belediye başkanlıklarıyla birleştirilerek seçimle göreve geleceklerini ve her ilde “Yerel Parlamentolar” oluşturulacağını ileri sürmüştür.[5]

Bu sistemin ABD’deki adı Eyalet/federal sistemidir. Sayın Aksu açıkça o adı kullanmamış, “Valilik Sistemi” demiştir.

“TÜRKİYE NASIL

CASUSLAR CENNETİ OLDU”

“Türkiye ve Dünya'da Casuslar” kitabının yazarı Aytunç Altındal, Türkiye'deki istihbarat servislerinin günümüzdeki ve geçmişteki faaliyetlerini şöyle anlattı.

“Türkiye, sadece son zamanlarda değil, son 200 yıldır casusların, ajanların, askeri istihbaratçıların cirit attıkları bir bölgedir. 1810'da İstanbul'a yerleşen İngiltere Başbakanı William Pitt'in birinci yeğeni ajan Lady Stanhope, erkek kılığına girmiş, ölünceye kadar da Şam'da ve Beyrut'ta bu kıyafetle dolaşmıştı. II. Dünya Savaşı'nda başta İstanbul ve Ankara, tüm yabancı casusların birbirlerini vurdukları, kolladıkları, izledikleri şehirlerdi. (…)

Resmi kaynaklara göre şu anda Türkiye'de en az 3 bin casus vardır. Tahminen, 3000-3500 ajan, muhbir, casus ve istihbaratçı olduğunu düşünüyorum. Bunlara din adamı, araştırmacı, sivil toplum üyesi (NGO) kisvesi altında çalışan ajanlar dahil değildir. (…) Günümüzde Türkiye “casusların cenneti” olmuştur. (…) Türkiye, 14 ülkeyle sınırı olan dünyadaki tek ülkedir. Soğuk Savaş döneminde (1948-1992), Amerikalıların Türkiye'de askeri üsler açmasıyla birlikte yoğunluk kazanmıştır. (…)

Eski Dışişleri Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil'in açıkladığına göre, MİT'in maaşlarını CIA ödemişti bir dönem. 1970'lerde CIA, “AID Binası” diye bilinen Kavaklıdere'deki binada faaliyet göstermişti. Çağlayangil'i Bursa Valisi'yken tanımıştım. İstihbaratçılıkta kimse eline su dökemezdi.” [6]

NATO’NUN TÜRKİYE’DE KURDUĞU GİZLİ

ORDU ACABA BUGÜN HALA DURUYOR MU?

Ecevit Kılıç'ın Güncel Yayıncılık'tan çıkacak "Özel Harp Dairesi" adlı kitabında şöyle diyor:

Gladio, komünizm tehlikesi ve Avrupa'da muhtemel Sovyetler Birliği işgaline karşı 1950'li yıllarda NATO bünyesinde kurulan gizli orduların adıydı. NATO konseptine göre şekillendirilen bu gizli ordular, Amerika ve İngiltere'nin öncülüğünde İtalya, Fransa, Yunanistan, Danimarka, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Norveç, Hollanda ve Türkiye'de oluşturuldu. (…)

Gizli orduların oluşturulmasında ülkelerin kendi askeri ve istihbarat örgütleri etkin görev aldı. Varlıkları sır gibi saklanan ve o ülkenin parlamentosunun varlığından haberdar olmadığı bu orduların kurucuları ve sonraki yöneticileri Amerika'daki merkezlerde eğitimden geçirildi. Yine örgütlerin eğitim, silah ve teknik malzeme ihtiyaçları ABD tarafından karşılandı. Soğuk Savaş döneminin kilit ülkesi Türkiye'ydi.

Türkiye'de gizli ordu kurma çalışmaları, 4 Nisan 1952'de NATO'ya katılmasından sonra,  Kore Savaşı devam ederken başladı. Adı da Özel Harp Dairesi" oldu. Dairenin kurulma kararı resmi olarak 27 Eylül 1952'de bugünkü Milli Güvenlik Kurulu işlevini gören Milli Savunma Yüksek Kurulu'nda alındı. Ancak "özel harp" terimi dairenin işlevlerini deşifre ettiği için Özel Harp Dairesi'ne kâğıt üzerinden farklı bir isim bulundu: "Seferberlik Tetkik Kurulu." (…)

TÜRKİYE’DE BUGÜNE KADAR GİZLİ KALAN

CEPHANELİKLER ACABA HALA MEVCUT MU?

Geçmişte doğrudan Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na bağlanan Özel Harp Dairesi'nin merkezi Kızılay, Ataç sokak numara 36'daki bir ev oldu. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan bu ev Milli Savunma Bakanlığı tarafından kiralandı. Bu evde faaliyetlerine başlayan Özel Harp Dairesi'nin finansmanı ve silahlar dâhil tüm teçhizatı ABD tarafından karşılandı. Dairenin teşkilat yapısı da iki ana unsurdan oluşturuldu.

Birincisi özel harp eğitimi alan çok profesyonel askerler. İkinci unsuru ise muhtemel bir Sovyet işgalinde cephe gerisinde askerlerle birlikte direnişi örgütleyecek sivillerden oluşturuldu. Her meslekten ve her kesimden seçilen bu siviller için de işgalde kullanmaları için Türkiye'nin dört bir yanındaki yeraltı sığınaklarında ve ormanlarda gizli cephanelikler oluşturuldu.  [7]

SONUÇ

Bu arz ettiklerimiz, düşmanın Türkiye’ye ve İslam dünyasına karşı oynadığı sömürgeci oyunlarının sadece bir kısmıdır. Bunlardan başka daha pek çok oyunlar ve düşmanlıklar vardır.

Bugün milli güçler öncelikle bu konuları açıklığa kavuşturmaları ve birlikte çalışmaları gerekir.

Zaman, artık başımızdaki sorumlu yöneticilerin Türkiye’ye sahip çıkabilmek için tam el ele verme zamanıdır!

Bu Haçlı Savaşında asıl korkulması gereken, soğuk savaşın gereği olarak bize (ve tüm dünya Müslümanlarına) dost görünen düşmanlardır.

Bu düşmanlara karşı uyanık olma zamanıdır.

Uyanalım, ey millet! Uyanalım ey İslam dünyası!

Sevgiler, saygılar…

herden1950@hotmail.com

Hasan Erden

 

 [1] 2007-10-12 tarihli Milli Gazete, Yeni Çağ Gazetesi.

[2] Cengiz Özakıncı, Türkiye’nin Siyasi İntiharı Yeni Osmanlı Tuzağı, Otopsi, 2. Baskı, 2005, İst. S:148, A.K.: Millet Mecmuası 1951

[3] Tufan Türenç, Hürriyet, 26 Haziran 2010, Aldığı kaynak: Bütün Dünya’nın Mayıs-2010 tarihli sayısı)

[4] Muharrem Bayraktar,Yeni Mesaj, 24.05.2009

[5] Sabah Gazetesi, 20 Kasım 2002.

[6] Tuğrul Tunalıgil , Vatan Gazetesi, 21.12.2008

[7] Sabah Gazetesi, 8 Ekim 2007, Hazırlayan: Ecevit KILIÇ

YORUM EKLE