Düşmanın İslam'la ve Türkiye ile savaşı çok yakın gözüküyor

Düşmanın İslam’la ve Türkiye ile savaşı çok yakın gözüküyor
TÜRKİYE BU SAVAŞTA NASIL HAÇLI 
ASKERİ GİBİ SAVAŞTIRILMAK İSTENİYOR!

Bu savaşta, İslam ülkeleri terörü engelleme bahanesi ile savaşa sokuluyor. Halbuki bu haçlı savaşında geri planda terörü yapan da, terörü engellemeyi gerekçe göstererek İslam ülkelerini Haçlı savaşına sokmağa çalışan da ABD’dir ve onunla her zaman birlikte olan baş müttefiki ve dostu İsrail’dir. 

TÜRKİYE OYUNA GETİRİLİP NASIL
BİR TUZAĞA ÇEKİLMEK İSTENİYOR?

Ortadoğu’da ABD ve Rusya arasında ipler gerildikçe geriliyor, ufukta büyük bir dünya savaşı başlatılacak gibi gözüküyor. Bu Dünya savaşının çok kısa zamanda İslam dünyasına karşı savaş haline dönüşmesi bekleniyor.
İslam düşmanı ABD’nin planına göre, bu savaşta tabiri caizse sağ gösterilip sol vurulacak. İslam dünyasında ve Türkiye’de Müslümanlar kendileri hiç farkında olmadan, oldu-bittiye getirilerek bu dünya savaşının ana hedefleri yapılmak isteniyor.
Düşman bu savaşta asıl oyununu çok sinsi ve sessiz oynuyor. Türkiye’nin bugüne kadar Rusya ile üst düzeyde yaptığı silah ve ittifak anlaşmalarına rağmen düşman, bu Haçlı savaşını yer altında, göz görmeyen ve açık olmayan alanlarda sessiz bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Kimsenin beklemediği ve ummadığı bölgelerde yapmak istiyor.
Bu durumda bir İslam ülkesinin hiç bilmeden ve farkında olmadan ABD’nin İslam’la ve İslam dünyasıyla savaşında onun emelleri ve hedefleri doğrultusunda savaşa alet edilmesi ne büyük bir talihsizlik! Allah korusun!
Ama İslam ülkeleri, en başta da Türkiye, dolaylı da olsa İslam’a karşı bu Haçlı savaşında yer almak zorunda bırakılacak gibi gözüküyor, zira bu savaşın böyle gerçekleştirilmesi önceden planlanmış ve hedeflenmiştir.
İslam’la savaşan düşmanın, yani Amerika’nın ve onun baş ortağı İsrail’in bu Haçlı savaşında en önemli ve en çok sakınılacak ve dikkat edilecek oyunlarından birisi budur.

ABD, MÜSLÜMAN’I HAREKETE GEÇİRECEK
OYUNLARINASIL TETİKLEYECEK?

ABD tarafından Müslümanlar, en başta Türkiye dolaylı olarak da olsa, türlü oyunlarla Haçlı savaşı için tetiklenmek ve Haçlı askeriymiş gibi kullanılmak isteniyor.
Örneğin bugün İslam’ın ana konularından birisi olan Hac ve Umreden sorumlu Suudi Arabistan başta olmak üzere birkaç İslam ülkesi şimdiden böyle talihsiz bir oyuna getirilmiştir. Bu ülkeler şimdi maalesef İslam düşmanları gibi İslam’a karşı Haçlı savaşı saflarında yer almışlardır.
Türkiye’miz bilmeden ve farkında olmadan dolaylı ve dolambaçlı olarak böyle bir oyuna getirilmemeğe son derece dikkat etmelidir.

DÜŞMAN MÜSLÜMAN’I NASIL
SUNİGEREKÇELERLE ALDATIYOR?

Bu savaşta Müslümanlar kendilerine göre “haklı” gibi görünen bir takım gerekçelerle ve sebeplerle savaştırılıyor. Bu gerekçelerin ve sebeplerin en başında da terörü engelleme gelmektedir. 
Halbuki bu savaşta, İslam ülkeleri terörü engelleme bahanesi ve gerekçesiyle savaşa sokuluyor.
Zira bu haçlı savaşında en geri planda terörü yapan da, terörü engellemeyi gerekçe göstererek İslam ülkelerini Haçlı savaşına sokmağa çalışanda ABD’dir ve onunla her zaman birlikte olan baş müttefiki ve dostu Yahudi devleti İsrail’dir.

DÜŞMAN BİZİM ÜLKEMİZDE
TÜRKÇEYİ NASIL USTACA KULLANIYOR?

Daha önceki yazılarımızda çok sözünü ettiğimiz gibi, ABD’nin Türkiye’de askeri üsleri vardır. Bu üslerdeki Amerikan askerlerinin sivil olarak tüm Anadolu’da serbest bir şekilde dolaşabildikleri ve ülkemizi parçalayabilmek için gizli faaliyetlerde bulundukları biliniyor.
Düşman askerleri bu Haçlı savaşında Türkçeyi bölgesel lehçelerle ve şivelerle konuştukları ve kendi ana dilleri gibi rahat ve ustaca kullandıkları ve Türkiye toplumunun bir parçası gibi hareket ederek kendilerini rahat gizlemeğe çalıştıkları biliniyor.
Bugün başımızdaki yönetimler İnşallah düşmanın bu gizli savaşı konusunda bilgi sahibidirler ve uyanıktırlar!
 

SONUÇ
Yöneticilerimiz öncelikle İslam düşmanlarının Türkiye’deki uzantılarına karşı uyanık olmalıdırlar. Kullanabilecekleri ve istismar edebilecekleri unsurlara karşı dikkat etmelidirler.
Unutulmamalıdır ki, düşman bu çok gizli savaşına çoktan beri hazırlanmaktadır.
Türkiye bugün silahlanmaya ve ekonomik gelişmeye çok önem vermektedir, bu elbette her türlü takdirin üzerinde bir görevdir. Ama bundan daha çok önemli olan bu görevden önce Türkiye, düşmanın az önce sözünü ettiğimiz gizli savaşına karşı çok uyanık, çok tedbirli ve hazırlıklı olmalıdır.
Allah bu konuda başımızdakilere yardımcı olsun, onları muvaffak ve muzaffer eylesin!
Sevgiler, saygılar…
herden1950@hotmail.com

YORUM EKLE