Önce bunları yapmadıkça

 Önce bunları yapmadıkça

Allah katında kazanamazsınız!

Türkiye’nin ilk görevi Allah katında kazanmak olmalıdır ve Türkiye toplumunu,  duaları kabul olan Allah’ın sevdiği bir toplum haline getirmektir. Bu görevin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle yıllar önce İslam ve Türkiye düşmanlarının dayatmalarıyla ülkemizde meydana getirilen yanlış icraatları durdurmak ve yok etmek gerekir. Allah’ın sevgili kulları olma yolunda bu konuda kararlı olursanız ve gerekenleri yaparsanız, aşağıdaki örnekte olduğu gibi, Rabbiniz de size yardım eder ve muvaffak kılar.

Yıllar önceki yanlışların

vebalinden nasıl kurtuluruz?

 

Peygamberimiz’in cennetle müjdelediği Hz. Ömer (RA) İkinci halife olarak Müslümanları idare ettiği dönemde “Ali olmasaydı (Hz. Ali’nin ikazları olmasaydı) Ömer helak olurdu” buyurmuştur.

Daha sonraki dönemlerde Dördüncü Halife Hz. Ali Efendimiz’e (RA) sormuşlar:

“-Hz. Ömer döneminde hiç karışıklık ve isyan olmadı, ama senin halife olduğun zamanda çok karışıklıklar oldu, neden?”

Hz. Peygamber’in cennetle müjdelediği Büyük sahabi şöyle buyurmuş:

“-Ömer devrinde uyarıcı olarak Ali vardı, benim dönemimde öyle bir uyarıcı olmadığı için karışıklıklar oldu.”

Gelelim bugüne; son yıllarda Türkiye’nin ve İslam dünyasının temel sorunu baştakileri uyaran ve yardımcı olan Müslüman olmamıştır.

Aksine Batı’nın zorlamasıyla başımızdakilerin yaptıkları, Allah’ın rızasına uymayan yanlışlara adeta evet dercesine sessiz ve seyirci kalan bir Müslüman tipi hakim hale gelmiştir.

Bunun için temel sorumluluk bizim toplumumuzdadır.

ABD’NİN VE BATI’NIN DAYATMALARIYLA

SERBEST BIRAKILAN BÜYÜK GÜNAHLAR

Yıllarca önce ABD ve AB Türkiye’ye İslam’da olmayan şu yanlış icraatları yaptırmıştı:

§  DOMUZ ETİ SERBEST BIRAKILMIŞTIR: AB’nin isteği üzerine Türk Gıda Kodeksi Tebliği değiştirilerek domuz kasaplık et kapsamına alındı. Domuz yetiştirecek olanlara kredi verilmesi kabul edildi. Tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. [1]

§  Okulların etrafındaki meyhaneler serbest bırakıldı. Bu içki içilen özel yerlerin okullara olan mesafeleri yok denecek kadar azaltıldı ve kısaltıldı. [2]

§  Türkiye ekonomisinde, İslam’ın haram kıldığı, Kur’an-ı Kerim’de “Yüce Allah’ın ve Peygamberinin savaş açacağı” [3] açıkça beyan buyurulan büyük günah faiz konusunda yollar daha da açıldı ve bu alanda işlemler çok kolay hale getirildi. [4]

§  Büyük günahlardan zina/fuhuş yasal olarak serbest bırakıldı.

§  Kur’an- Kerim’de Lut kavminin çökmesine ve helakine yol açan büyük günah olarak nitelendirilen, bugün eşcinsellik olarak bilinen ve tanınan büyük günah serbest bırakılmıştır. [5] Türkiye’nin ilk eşcinsel oteli açılmıştır. [6] Gay ve Lezbiyen Filmleri Festivali’ne onay verilmiştir.  “Outistanbul 1. Uluslararası İstanbul Gay ve Lezbiyen Filmleri Festivali” [7] Dünya Bankası'ndan 2006 yılında alınan hibeyle ebeveynler için eşcinsellik konusunda broşür hazırlayan Kaos Gay ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL) 2007 yılında da aynı kurumdan 5 bin 143 dolar dolar aldı.[8]

§  OKULLARDA İSLAMİ KAVRAMLAR YASAKLANMIŞTIR: Okullara gönderilen genelge ile bazı İslâmî kavramların ve terimlerin kullanılması yasaklandı. Bu kelimeler şunlardır: Cemaat, cihad, fetva, halife, hicret, imam, imamet, kafir, medrese, mücahid, mümin, münafık, şehadet, şehit, şeriat, şirk, tağut, tebliğ, tekke, tevhid…[9]

§  APARTMAN KİLİSELERİ: 4928 No.lu ve 15.07.2003 tarihli kanunla apartmanlarda kilise açılması resmen serbest hale getirildi. [10]

§  KUMARDA ULUSLARARASI SERBESTİ GETİRİLDİ: 2 Mart 2008 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kumarda uluslararası bir serbesti getirildi.  [11]

§  KİMLİKLERDE DİN OPERASYONU: AB’den nüfus kimliklerinde “din hanesi” kaldırılsın dayatması karşılığında değişiklik yapıldı. TBMM'ye sevk edilen Nüfus Hizmetleri Yasa Tasarısı'na göre, çocukların nüfus cüzdanlarındaki din hanesi boş bırakılacak. Çocuk 18 yaşına geldiğinde, kimliğindeki din hanesini mahkeme kararı olmaksızın, dilekçe vererek değiştirebilecek... [12]

§  ABD, Müslüman Türk milletinin İslam anlayışın bozmak için oluşturulan Ilımlı İslam, (yani Amerikanlaştırılmış İslam) konusunda, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun ABD gezisi sırasında Türkiye Diyaneti’nden yardım istemiştir. Prof. Bardakoğlu bu konuda yardım edeceklerine dair söz vermiştir. [13]

§  Diyanet İşleri Başkanının sözkonusu gezisinden kısa bir süre sonra, Diyanet’te  Dinlerarası Diyaloğu tavsiye eden, Kur’an-ı Kerim’i İncil ve Tevrat’la açıklayan “Kur’an Yolu” Tefsiri yayınlanmıştır ve bu tefsir ülkemizde bütün camilere dağıtılmıştır.

§  ABD’nin İslam’a karşı, İslam dünyasına karşı aynı zamanda Türkiye’ye karşı 2001 yılında başlattığı Haçlı savaşının genel komuta merkezi maalesef Türkiye’ye-İzmir’e taşınmıştır. Yani Türkiye adeta bu Haçlı Savaşının ev sahibi durumuna gelmiştir. Ayrıca Türkiye’de ABD üsleri ve Amerikan askerlerinin görev yaptığı NATO üsleri vardır. Bu üsler konusunda bu dönemde ABD ile savunma işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.  Bu anlaşmalar, bütün İslam dünyasının ve Türkiye’nin varlık ve bekasını tehdit ettiği halde aynen devam etmektedir.

§  Vs.

Müslüman toplumumuzun seyirci kaldığı, ABD ve AB’nin dayatmalarıyla yaptırılan yanlışlar bu kadar değildir. Başka da vardır. Bugüne kadar bu yanlışların hangisi kaldırılmış veya düzeltilmiştir?

Sistemin arkasındaki güçler, maalesef Müslüman kitleleri, özellikle Müslüman cemaatlari ve toplulukları kullanarak bu yanlışların gerçekleşmesini sağlamışlardır.

Müslümanlar, ABD’nin ve Batı’nın baskılarına maruz kalan baştakileri yalnız bırakmasalardı ve yöneticilerine arka çıkıp, bu büyük günahlara tepki gösterselerdi, bu tepkilerin muhakkak faydası olurdu ve sözkonusu yanlış icraatların hiç birisi gerçekleştirilmezdi.

Nitekim bu konuda bir örnek verelim:

MÜSLÜMAN TOPLUMUMUZ YANLIŞLARA

TEPKİ GÖSTERDİ Mİ ALLAH YARDIM EDİYOR

Hatırlarsınız, Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ABD gezisinde  [14] Amerika’nın Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle görüşmüştü. Gezi dönüşünden kısa bir süre sonra Türkiye’de bir Kur’an tefsiri çalışması yapıldığı duyurulmuştu. Anlaşılan bu tefsirin Diyanet İşleri Başkanı’nın ABD gezisiyle ve Amerikan derin devletiyle bir ilgisi vardı.

Türkiye’de bu tefsir, basıldığında ve Türk milletine dağıtıldığında, çalışmada İslam’a aykırı bir görüş Müslümanların dikkatlerini çekmişti. Tefsirin ilk baskısında “İslam’da Mut’a nikahı caizdir” deniyordu. Bütün camilere dağıtılan tefsire bu konuda Müslümanlar büyük tepki gösterdiler, karşı çıktılar.

Bunun üzerine sistem hemen harekete geçti, tefsirin mevcudu henüz bitmeden, ikinci baskı yapıldı. Bu ikinci baskıda sözkonuzu 2.5 sayfalık “Mut’a nikahı”na cevaz veren bölüm çıkarıldı.

Yani Müslümanların haklı tepkileri etkili olmuştu, faydalı olmuştu.

Daha açık bir ifade ile, Müslüman, dinine ve Allah’ın rızasına uymayan durumlara tepki gösterince Allah yardım etmiş ve tepkinin tesirini halk etmişti.

Dolayısıyla yıllarca önce ABD’nin ve AB’nin baskıları ve dayatmalarıyla yaptırılan yukarıda sıralamış olduğumuz yanlış icraatlara Müslüman toplumumuz tepki göstermeliydi.

Tepki göstermedi maalesef.

TOPLUMUMUZ VE BAŞTAKİLER ÖNCE

ALLAH KATINDA KAZANMALIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapacakları ilk görev, Allah katında kazanmak olmalıdır ve Türkiye toplumunu,  duaları kabul olan Allah’ın sevdiği bir toplum haline getirmektir.

Bu görevin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle yıllar önce İslam ve Türkiye düşmanlarının dayatmalarıyla ülkemizde meydana getirilen yanlış icraatları durdurmak ve yok etmek gerekir.

Yani Müslüman toplumumuzun Allah’a yükselen dualarını geri döndüren engelleri tamamen kaldırmaktır

Zira Peygamberimiz (SAS) Efendimiz  “Haramdan kaçın, helâl ye! Duan kabul olur.” [15] buyurmuştur.

Öyleyse duaların kabul olmasını engelleyen haramlara ve büyük günahlara yolları açan, yukarıdaki Batı’nın dayatmalarına tümden hayır demek gerekiyor.

Allah’ın sevgili kulları olma yolunda bu konuda kararlı olursanız ve gerekenleri yaparsanız, yukarıdaki örnekte olduğu gibi, Rabbiniz de size yardım eder ve muvaffak kılar.

Allah katında kazandınız mı ve O’nun yardımını hak etmeğe başladınız mı insanlar katında da sürekli siz kazanmağa başlarsınız. Zira Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur: “Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. (…) Mü'minler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdır.”  [16]

Sevgiler, saygılar…

herden1950@hotmail.com [1]  Milli Gazete, 26.12.2006-http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4716801_p.asp

[2]  Türkiye Gazetesi, 4.4.2004

[3] Bakara Suresi: 279

[4] Kur’an-ı Kerim’de faiz konusunda hiçbir günah hakkında buyurulmayan bir uyarı vardır. Faizden sakınılmasını emreden, Bakara Suresi’nin 279. ayetinde, “sakınmazsanız Allah’ın ve Peygamberinin size harp açtığını bilin!” buyuruluyor. 

[5] Hasan Erden- Türkiye’de “Eşcinsellik bombaları”, 13 Haziran 2009

[6]  31.05.2007 – Posta

[7]  27.09.2004 –Vakit

[8]  http://www.milliyet.com.tr/2007/03/15/guncel/gun09.html

[9]  http://arsiv.sabah.com.tr/2005/01/13/gnd106.html

[10]  25173 sayılı Resmi Gazete-Yayın tarihi:19 Temmuz 2003 Cumartesi

[11] http://www.acikistihbarat.com/Haberler.asp?haber=7534

[12] Birgün Gazetesi, 27.02.2006

[13] Bakınız: http://arsiv.sabah.com.tr/2004/03/06/yaz08-10-123-20040227.html

[14] Bakınız: http://arsiv.sabah.com.tr/2004/03/06/yaz08-10-123-20040227.html

[15] Sahih-i Buhari Tecridi Sarih Tercümesi,  c: 6, s: 427.

[16] Al-i İmran Suresi: 160

YORUM EKLE