Türkiye'de iç savaş raporları


ABD’nin düne kadar Batı’da elden ele dolaşan Türkiye’de iç savaş raporları
ABD’nin asıl hedefi diğer İslam ülkelerinden önce Türkiye’de taraflar oluşturmak ve bir iç savaş çıkarmaktır. Nitekim Allah fırsat vermesin bu konuda yıllar önce yurdumuzda bazı büyük şehirlerde ve bazı bölgelerde bu yolda bir takım çalışmaların ve hazırlıkların olduğu biliniyor. Türkiye’de iç savaş çıkarmak, ABD’nin ve Batı dünyasının son yıllarda gündeminden hiç çıkmayan bir konudur. Bu iç savaş sonunda ülkemizi parçalara ayırmak, ayrı ayrı devletçiklere, daha doğrusu eyaletlere ve yönetimlere bölmek sömürgecinin nihai hedefidir. 
Düşman Türkiye’mizde nasıl gizli bir iç savaşa hazırlık yapıyor?

Düşman Türkiye’ye ve İslam dünyasına karşı 2000’li yılların başında planladığı Haçlı Savaşı için o zamanlarda  nasıl hazırlıklarda bulunmuş ve neler yapmış. Bu konudaki çalışmalardan bazı örnekler verelim.
ABD’nin etkin gazetelerinden Pittsburg Post Gazette’nin ele geçirdiği bir belgeye göre istihbarat ve güvenlik yetkilileri tarafından hazırlanan bir liste Amerikan yönetimi tarafından kabul ediliyor. Listenin en büyük özelliği ise şüpheli isimler yerine ülke isimleri içeriyor olmasıdır. 
2006 yılında yapılan bir yayına göre, Pittsburg Post Gazetesi, ABD, kendisi terörü asıl ortaya çıkaran ve besleyen ülke olmasına rağmen, teröre destek veren ülkeler diye İran, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye, Mısır, Ürdün gibi ülkeleri de göstermiş.   
TÜRKİYE’DE VE İSLAM DÜNYASINDA İÇ SAVAŞ
İÇİN BATI’DA ELDEN ELE DOLAŞAN RAPORLAR!

Lütfen önce şu satırları bir okuyalım:
“Sessiz ve derinden yürütülen bu proje birçok ülkeyi parçalayacak, istikrarsızlaştırıp iç savaşlara sürükleyecek. Belki bir süre sonra şehir savaşları, mikro devletçikler göreceğiz.  (…) Çatışma “İslam’ın kalbine” yönelecek, İslam kendi içinde savaşacak.”   
ABD: “47 ÜLKEDE İÇ SAVAŞ 
TAKTİKLERİ ÖĞRETİYORUZ”

ABD’nin, dünyaya hakim olmak için başlıca metodu, hedefindeki ülkeleri iç savaşa sürüklemek, bu ülkelerde parçalanmalara yol açmaktır. 
Yarım asırdan fazla bir zaman önce ABD Başkanı olan Johnson, 1964’te, Birleşik Devletler Harp Akademisinde yaptığı bir konuşmada, “şu sırada, 344 ekibimiz 47 ülkede iç savaş taktiklerini öğretiyor”  demiştir.  
Soru: Bu ülkelerin en başında yer alan İslam ülkelerinden çok büyük nüfuza sahip bulunan Türkiye bulunmuyor mu?.
TÜRKİYE’DE YILLARCA GİZLİ ÇETENİN 
MASRAFLARINI HEP ABD KARŞILAMIŞ

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, Türkiye’de devlet içinde gizli çete oluşturulduğu gerçeğini ilk olarak 1970’li yıllarda öğrendiğini söylemiştir. Ecevit, şöyle konuşmuştur:
“Bu gerçeği tesadüfen öğrenmemin sebebi, devletin resmi belgelerinde böyle bir bilgi olmamasıydı. Onun üzerine Genelkurmay’dan bilgi istedim. Aldığım bilgiler beni büsbütün kaygılandırdı. Bu kuruluşun Ankara’daki merkezi, Amerikan Askeri Yardım Heyeti binasının bir kanadındaydı. Benden bu kuruluş için ödenekten para isteninceye kadar ABD bu kuruluşun masraflarını karşılamış. Ve bu kuruluşun ömür boyu görevlendirdiği vatanseverler -onlar öyle isimlendirmişlerdi- devlet içinde yuvalanmıştı.”  
Bu yuvalanmalar hala devam ediyor mudur?
RAPORDA “TÜRKİYE’NİN PARÇALANMASI 
NASIL HEDEFLENİYOR?”

İskandinavya Türk Dili Konuşulan ve Komşu Ülkeler Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Sefa Yürükel, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü`nde terörizm uzmanı Prof. Toje Bjorge tarafından, Şubat 2003`te, kendisine okuması için verilen otuz sayfalık bir rapordan söz ediyor. (…) 
Yürükel`e göre, `2011/Türkiye İç Savaş` başlıklı rapor, arkasında AB ve ABD`nin bulunduğu güçlerin Türkiye`yi bir iç savaşa sürüklenmesinin mükemmel bir planı niteliğinde olup, bu savaşa müdahale etmesi öngörülen `Batılı` güçler (mesela Birleşmiş Milletler) eliyle Türkiye`nin haritasının değiştirilmesi, küçültülmesi ve etkisizleştirilmesi hedefini anlatıyor. 
Rapor`da, bugüne kadar asıl hedef olarak Silahlı Kuvvetler ve Emniyet`i seçen PKK`nın ve de PKK`nın arkasında duran malum güçlerin bundan böyle -`Türk Milleti`ne Karşı toptan Savaş` başlattığı -sivil halkı- sizleri de hedef aldığı belirtiliyor. Bu strateji değişikliğinin arka plandaki amaçta; Türk-Kürt çatışması yaratmak, Güneydoğu`da etnik temizlik yapıldığı gerekçesiyle BM veya Batı`ya müdahale zemini hazırlamak ardından da `kendi kaderini tayin etsinler` deyip referandum ile Güneydoğu`da bir federasyon ya da bölücü bir başka ayrılıkçı ortamı hazırlamak yani Türkiye`yi bir Irak`a, bir Yugoslavya`ya çevirmek...` Bahsedilen -2011 Türkiye- raporu özetle bu şekilde.  
TÜRKİYE BUGÜN HALA BATI’NIN 
İÇ SAVAŞ BÖLGESİNDE YER ALIYOR MU?

Avrupa gazetelerinde Türkiye en merkezi iç savaş bölgelerinden biri olarak tanınıyordu. 2006 senesinde Avusturya’nın Avrupa Parlamentosu parlamenterlerinden olan Andreas Mölzer, 1,5 milyon trajlı Kronen Zeitung Gazetesi'nde yazdığı bir yazısında Türkiye'nin bir iç savaş bölgesi olduğunu iddia etti   ve bunun için yapılan hazırlıklardan söz etti.
BİRLİĞİMİZİN TEMİNATI OLAN İSLAM BÖLGEYİ
BÖLMEK İÇİN NASIL KULLANILACAK?

2001 yılında başlatılan Haçlı savaşında sömürgeci Haçlı merkezleri, Müslümanlığı, daha önce pek çok defa çarpık ve yanlış yorumlar yaptırarak silah olarak kullandıkları gibi   yine yanlış yorumlarla İslam ülkelerini bölmek ve parçalamak için kullanacaklardır.   
Böylece cahil İslam toplumlarını kendi emelleri ve hedefleri doğrultusunda kandıracaklar ve aldatacaklardır.
CIA’NİN İSLAM ÜLKELERİNDE 
İÇ ÇATIŞMA ÇIKARMAK İÇİN RAPORU

ABD derin devletinin sömürgeci stratejilerinde çok önemli yeri olan CIA’ye bağlı araştırma kuruluşu RAND Corporation'a yaptırılan İslam ülkelerinde içsavaş konulu raporun başlığı şöyledir: "US Strategy in the Muslim World After 9/11" 
Bu çalışma, İslam dünyasının geleceğinde kanlı iç savaşların nasıl damga vuracağına dair ürpertici projeler hakkında geniş bilgiler sunuyor. "Medeniyetler çatışması" projesinden sonra neo-con'ların en orijinal keşfi olan "medeniyet içi çatışma" tezinin, daha doğrusu "İslam kendi içinde çatışacak" tezinin nasıl uygulanacağı bu projede apaçık ortaya koyuluyor. 
Doğrudan işgal ve çatışmaları ikinci plana iten ve Müslümanların dinini, kültürünü, alışkanlıklarını ve hayat tarzını temelden değiştirmeyi amaçlayan, "demokratikleşme" büyüsü adı altında Müslüman elitlerin yardımıyla gerçekleştirilmesi planlanan proje 15 Aralık 2004'te duyuruldu. 567 sayfalık raporun yazarları arasında halen "U.S. Institute of Peace"in başında bulunan Siyonist öncülerden Daniel Pipes da bulunuyor. 
İslam dünyası için tam bir kaos senaryosu öngören rapor, Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan geniş coğrafyada kanlı iç savaşlara, etnik çatışmalara, mezhep savaşlarına, iktidar çatışmalarına yol açacak bir planı ortaya koyuyor. Söz konusu plan Müslüman entellektüeller, akademisyenler, kanaat önderleri, İslami cemaatler ve sivil toplum örgütleri üzerine kurulmuş."   
KISACASI
ABD’nin uzun zamandan beri asıl hedefi diğer İslam ülkelerinden önce Türkiye’de taraflar oluşturmak ve bir iç savaş çıkarmaktır. 
Bu, ABD’nin ve Batı dünyasının son yıllarda gündeminden hiç çıkmayan bir konudur. Bu iç savaş sonunda ülkemizi parçalara ayırmak, ayrı ayrı devletçiklere, daha doğrusu eyaletlere ve yönetimlere bölmek sömürgecinin nihai hedefidir. 
Sömürgeci düşman önümüzdeki yıllarda bu hedefte planladığı oyunlarını gerçekleştirebilmek için tüm kozlarını oynayacaktır.
Yani bugün Suriye’de oynanan oyun hiç şüphe yok ki, yarın bizim ülkemizde, bizim vatanımızda ve bizim toplumumuzda oynanmağa çalışılacaktır.
Tehlike bağıra bağıra gelmektedir.
Düşmanın son haçlı savaşında Türkiye’ye karşı ve İslam ülkelerine karşı dostluklarla kahpece arkadan vurduğu bugünkü düşmanlık örneklerine devam edeceğiz
Allah, doğru kararlar vermekte ve doğru tedbirler almakta başımızdakilere yardımcı olsun!
Sevgiler, saygılar…
herden1950@hotmail.com

YORUM EKLE