TARİHE DOKUNMAK

İnsanlık tarihi aynı zamanda bir uygarlık tarihidir.  İlk uygarlıklardan tutun günümüze kadar her topluluk bulunduğu coğrafya da hüküm sürmüş , diğer topluluklarla zaman zaman savaş zaman zaman da barış yaparak ve belli bir süre sonra da yok olarak yerini farklı uygarlılara bırakmıştır.

Tüm uygarlıklar bunun yanında günümüz dünyasına bilimsel ve teknolojik anlamda buluşlar da kazandırmıştır. Örneğin Sümerlerin yazıyı, mısırlıların takvimi ve Lidyalıların parayı bulması gibi.

Kendim tarihi yerleri gezmeyi seven biri olarak birçok uygarlığın geçmişte yaşam dürdüğü yerleri gezme fırsatı buldum ve bu yerleri gezdim.

Bunlar içerisinde ilimiz sınırlarında bulunan Harput un yanısıra  Hasankeyf , nemrut dağı balıklı göl , baba ishak sarayı, ani harabeleri vb. yerler sayılabilir.

Tüm bu tarihi yerleri gezdiğimde ziyaret ettiğim her uygarlıkla adeta buluştum. Sofralarına oturdum yemeklerini yedim. İlk tohumu onlarla birlikte attım toprağa. Savaşlarına , barışlarına ve tarihi antlaşmalarına şahit oldum. Yani tarihe dokundum.

Ve en önemlisi bu koskoca dünyada hepimizin kısa da olsa uzun da olsa geçici olduğunu ve bir gün kendimizle birlikte uygarlığımızın da yok olacağını anladım.

Daha net bir ifadeyle dünyanın hiç birimizin tapusu olmadığına kanaat getirdim.

Nerede ve hangi zaman aralıklarında yaşadığımızın değil bizden sonraki insan topluluklarına neler bırakacağımızın önemini kavradım.

Bizden sonra hakkımızda adil  yoksa zalim bir uygarlıktan mı söz edileceğinin bizler için asıl önemli  konu olduğuna , ve aslında bizim adil ve zalim olmamızın bizden sonraki topluluklarında adil veya zalim olacaklarını neden olacağımıza kanat getirdim.

Çünkü bir coğrafya eğer haksızlılar ve adaletsizlikler üzerine kurulmuş ise o cografya da adaleti sağlamak pek kolay olmuyor.

Çünkü bizler  bugün aslında biz değiliz. Binlerce yıl önceki atalarımızız.

Onların huyu suyu bize geçmiş. Ne kadar eğitilsek te , ne kadar okusak ta belli bir noktadan sonra tıkanıp kalıyoruz.

Yani onlar gibi oluyoruz.

Ya çok adil ya çok zalim.

Bu yüzden yaşadığımız, hüküm sürdüğümüz  topraklarda  ne kadar güzel bir yaşam kurarsak bizden sonrakilere o yaşamı bahşetmiş oluyoruz.

Unutmayalım çözemediğimiz her sorun , dindiremediğimiz her acı , ve bitiremediğimiz  her kavga bizden sonra kat be kat artarak devam edecektir.

Hem de kıyamete kadar devam edecektir.

En güzeli insanlığın huzur , barış ve  kardeşlik içerisinde yaşamasıdır.

Sorun kimin ne zaman nerede yaşadığı ve ne zaman geldiğinin hiçbir önemi yoktur.

Hani ‘cennetin krallığı’ filminde ordu başındaki bir general diyor ya;

“Hristiyanlar ibadethanelerini Yahudilerin ibadetlerinin yanına . Müslümanlar da ibadethanelerini Yahudilerin yanına inşa ettiler.

Şimdi soruyorum?

Haklı kim?”

YORUM EKLE