Şahin Şerifoğulları Ve Kardeşlik Seferberliği

Elazığ’ın son yirmi beş yılını düşündüğümde Aydınlanma Çağı’nın önemli düşünürlerinden Denis Diderot’un 1749 yılında yazdığı “Görenlerin Yararına Körler Hakkında Mektup” tan bir anekdot hatırıma gelir. 
Bir kör, bir gün gözaltına alınır. Zaptiye amirine “bana ne yapacaksınız?” diye sorar. Zaptiye, “seni zindana attıracağız?” Kör hiç korkmaz ve filozofça şu yanıtı verir. “Bayım ben zaten yirmi beş yıldır orada yaşıyorum.” 

***

Bilim insanı Einstein, “Aptallara göre insanlar; ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere 8’den fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece 2’ye ayrılırlar” der ve açıklar, “İyi insanlar ve kötü insanlar
Denis Diderot da farklı yönden yaklaşır bu ayrıma… Ona göre ise,
İnsanlar ikiye ayrılır. “Tanıdıkça büyüyenler, tanıdıkça küçülenler
***

Aşhane gönüllüleri 2015 yılından beri İstanbul sokaklarını semt semt aşındırıyorlar. Hali vakti iyi olmayanlara, sokakta kalmışlara, bir çorbaya… Daha da ötesi bir çorbanın sıcaklığına muhtaç olan insanlara sabah akşam çorba dağıtıyorlar…  Sabır ve sebatla yürüttükleri bu hizmetin adını da “bir bardak çorbayla kardeşlik seferberliği” koyuyorlar…

***

İyi ve merhametli insan olmak çok önemli bir başarı kriteridir, Diderot için… Bunu şu veciz sözüyle dile getirir. “İnsanlık statüden daha önemlidir.”
***

Aşhane gönüllülerinin bayraktarlığını yapan Mustafa Fazıl Karaman, düşüncelerini şu sarsıcı cümlelerle anlatıyor. “Biz aslında bu yoksul insanlara yardım etmiyoruz. Biz insan olmanın özü gereği iyilik erdemini taşıdığımız için bu işi yaptığımızda asıl yardımı kendimize yapıyoruz. İnsan oluyoruz adeta… Ne yazık ki, yaşadığımız hayat şartlarında insanlığımızı, kalbimizi, ruhumuzu, özümüzü kaybetmiş haldeyiz. Belki bir kardeşlik seferberliği bizi kurtaracaktır.
***
2019 yılında yapılacak yerel seçimde AKP’nin temel felsefesi Gönül Belediyeciliği.
Sayın cumhurbaşkanı, bu hassasiyetle başkan adaylarını belirliyor.
Elazığ’ın belirlenen başkan adayı bu kavramla bütünleşen bir isim. 
Şahin Şerifoğulları
Sayın Şerifoğulları’nı, Abe Gardaş’a olan yakınlığıyla, merhametiyle tanıdım, tebessümün eksik olmadığı yüzüyle sevdim. 
O’nun insanlığı, statüsünden çok daha değerlidir, iyi ve merhametli olması en önemli başarı kriteridir… 
O, tanıdıkça gönülde büyüyenlerdendir. 
Eğer başkan olursa,
Günümüz insanın yitirdiği ama kendisinde varolan iyilik erdemi ve farkındalığıyla ümit ediyorum ki, 
Mezar kazıcısı Mahmut’un derdine derman olacaktır, İzzetpaşa Cami umumi tuvaletlerinde görevli Metin’in iniltilerini duyacaktır, asfalt dökücüsü Tamer’in sanatçı ruhunun farkına varacaktır. 
O, sessizlerin sesi olacaktır. 
Bu gönülle, adaletin ve hakikatin yanında duracaktır.
Belki de kadim şehri kör talihinden;
Şahin Şerifoğulları’nın başlatacağı kardeşlik seferberliği kurtaracaktır
 

YORUM EKLE