Harputlu Zöhre Kız 24

Akşam yaklaşırken bakır rengini alan gökyüzü, sönükleşiyor; çöl yolcusunun yüzü gibi kavrulan toprak, ilgiyle üzerindeki yılanların dansını izliyordu. Osmanlıyı kendilerine boyun eğdirmenin peşine düşen uşaklar, Balkanları cehenneme çevirmiş; gizli ideallerinin peşinde koşanlar, ihanetle ölüm arasına sıkışıp kalmışlardı. Tiz ve belirsiz seslerini kısan böcekler gibi sinmiş; içine kurt düşen meyve gibi sararan zavallılar, sırtlanları utandıracak kadar sabırsızlanmışlardı. Bin bir hile, bin bir dalavere ile yere yıktıkları aslanın dişlerini sökmenin, gözlerini oymanın çabası içine girmişlerdi. Rüzgârın sürüklediği yağmur bulutlarına kahreden, ışıklarını esirgediği için güz güneşinden intikam almaya kalkışan kalleşler, duyarsız tabiatı boğmanın peşindeydi. Gerçi başaracaklarından emin değillerdi.   
Hafız Bilal’in Balkan Savaşına katıldığını Harputlular bilseler de ne cephenin, ne müezzinin akıbetini kimse bilmiyordu. Korkunç ve kanlı mücadelenin sonunda gelen şehit haberleri, yürekleri dağlıyordu. Şefkatli ve huzurlu kalplere sığınma ihtiyacı duyan Ekmekçi Güllü, perişandı. Gerçekle hayal arasına sıkışıp kalmıştı. Her zamanki şen şakrak halinden eser yoktu. İradesini ezen ıstıraplarını, yaktığı ağıtlarla hafifletmeye çalışıyordu. 
Ya kocası Irgat Hasan… Gözyaşları sel olmuş çağlayanlar gibi akarken siyah ve kırçıl sakallarla kaplı yanaklarını yıkıyordu. Oğlunun ölmediği sevincine karşılık yeni cephelere gönderilmesi, yiyici yara gibi bağrını deliyordu. Uysal tabiatına uymayan nasırlı elleri, artık iş yapamıyor, geçimlerini sağlayacak ne para kazanabiliyordu ne hak alabiliyordu. Beklenmedik fenalıkların sıralanması nedeniyle feryadı andıran iniltileri, kulakları tırmalıyordu. Tek dayanakları komşuları İboş Ağa idi. Kendilerini aç, susuz koymuyordu ama el kapısına bakmak ve birilerinin elinden beslenmek, hiç de hoşuna gitmiyordu. O nedenle ağlayıp sızlamaktan sakalı kurumuyor, dizlerine vurup âh etmekten kendini kurtaramıyordu. 
Konağın eyvanında oturan ve ötüşen bülbüllere bakmaktan yorulmayan Zöhre, hayaller âleminde yüzüyor, sevmeyi iyi bilmese de sevilmekten hoşlanıyordu. Fakat âşığı yanında değil, çok uzaklardaydı. Hatta geleceği bile şüpheliydi. Yaşadığı sıkıntılı hayattan bıktığı için yüzü gülmüyor, hiçbir şeyden zevk alamıyordu. Hasret çekerken gönül derdini dindirmek mümkün olmuyordu. Gerçi her aşkın bedeli, çekilen eziyetle orantılıydı. Orantılıydı ama dayanması zordu. Beceriksiz âşıklar gibi talihine küstüğünden hırsını çıkaracak bir şey arıyordu. Çünkü memnuniyet üzerine kurulan hayatı boşalmış, hasretin ateşi canına yetmişti. Bilal’den ayrılması, bıraktığı anlamına gelmediği halde korku dolu gözlerle hayalindeki kâbuslu şekillere bakıyordu. Aşkın ateşi ciğerini kavursa bile alın yazısına isyan etmeyeceğini her vesile ile vurgulamaya çalışıyordu ama çoğu zaman başaramıyordu.
Canım dediği ağabeyi Van’da uçmağa varmış, sevgilim dediği Bilal, yeni cephelere sürülerek sanki de ölüm kuyusuna atılmıştı. Acaba çıkabilecek miydi? Acaba yaşanan sıkıntılara dayanabilecek miydi?.. Acıklı düşüncelerle boğuşan Zöhre, yaşıyordu ama bedenindeki ruhu ölmüştü sanki. Yıkılan hayallerinin enkazı altında inlerken herkesten uzaklaştığı gibi kendinden de kaçıyordu. Yaşama isteğini yitirmek üzereydi. İradesine tâbi olmayan hayatını, mutlu bir ölüme değişebilirdi. Çünkü her havadis, onu derinden sarsıyor, umutlarını damla damla erittiğinden karar vermek için aklıyla kalbini yan yana getiremiyordu.
Babasının anlattığına göre yirmi beş devletin saldırısıyla Balkanlar, cehenneme dönmüştü. Oluk oluk akan kanı durdurmak, ne Bilal’in yapacağı işti ne başkasının. Kim haklıydı, kim haksızdı? Ayranım ekşi diyen çıkmayacağına göre dayanmak gerekti.

YORUM EKLE