’YÜZAKI’ MISRALAR

            Adı: Yüzakı.
            10 yıl, 115 sayıdır İstanbul’da yayınlanan; “Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi.” Üst epigrafıyla “Muhteşem Bir Maziden İhtişamlı Yarınlara Yüzakı.” Büyük boy, kuşe kâğıt, 80 sayfa.
            Yüzakı’nın sahibi, yazarlığı yanında genç yaşına rağmen mükemmel bir aruz ustası diyebileceğimiz Muhammed Ali Eşmeli. Yazı İşleri Müdürü ise yazar ve şair Mustafa Asım Küçükaşçı.
            Bügünkü sutunumuzda sizlere, Yüzakı’nın 2014-Eylül ayına ait 115. sayısında yer alan şiirlerden tadımlık mısralar, beyitler, bölümler sunmak niyetindeyiz. İlk tadacağımız şiir, Seyrî mahlasıyla yazan M. Ali Eşmeli’den. İlgilenenler hatırlayacaktır, Eşmeli 2005 yılında 13. ve 2013 yılında 21. Hazar Şiir Akşamları’na da davet edilmişti. Şimdi söz Eşmeli’de:
            Her şey bu sır içinde olur; zor mu anlamak?
            Kuşlar, yumurtadan çıkıyorken uçar bile…
 
            Zannetme hep nefis gibi kördür bu âlemi,
            Göz var ki hayrı şerri, uyurken seçer bile…
 
            Seyrî, bu ayrılıkta yanıp sabrederse can,
            Cennet buyur eder de cehennem kaçar bile…
            Yazakı’nda yazan şairlerin çoğu aruzu biliyor ve ekserisinin isimleri yanında bir de mahlasları var. Aşağıdaki iki dörtlük, Celil mahlaslı Halil Gökkaya’dan. Yüzakı’nın kıdemli şairlerinden olan Gökkaya, 2004 yılında düzenlenen 12. Hazar Şiir Akşamları’na katılmış ve o günlerde bize “Gün Doğarken” isimli şiir kitabını imzalamıştı. Gelelim Gökkaya’nın şiirinden size sunacağımız iki dörtlüğe;
            Hakikat kastın olsun,
            Defterler postun olsun,
            Kitaplar dostun olsun,
            Ekmeği yok, aşı yok…
 
            Celil senin gözün pek,
            Öğren, öğret çile çek,
            Beşikten mezara dek,
            Öğrenmenin yaşı yok…  
            Sıra, derginin Yazı İşleri Müdürü Mustafa Küçükaşçı’nın ikramında. Talî mahlasını seçen Küçükaşçı, “Hac Niyazı” yazmış. Bize “amin” demek düşer;
            Bize mârifet nasîb et,
            Yüce Rabbim, ârîf eyle…
            Bize mağfiret nasîb et…
            Arafat’ta vâkıf eyle…
 
            Soruyor, acıyla Tâlî:
            Nedir ümmetin şu hâli?
            Bize lutfedip kemâli,
            Hacılıkla tavsif eyle…
            Harun Öğmüş, aruzla Bezm-i Elest’in Neşvesi’ni övmüş;
            Her şey o ânın cilvesi,
            Rûhum “belâ”nın mâkesi,
            Hârûn, “elest”in neşvesi,
            Gönlümde bâkîdir yine… / demiş.
            Bekir İsmet Çiçek, Selâm çiçeğinin şiirini şöyle açtırmış;
            Mü’minden mü’mine duâdır selâm,
            Nefreti eriten şuâdır selâm,
            Soğukluk derdine devâdır selâm,
            Selâmı hayata yayana selâm.
            Çiçek’le aynı sayfayı bölüşen; hemşehrimiz diyebileceğimiz; ama bundan da ileri gönül dostumuz bir şair Rıfat Araz. Yüzakı’nınyüzakı” şairlerinden olan Araz’ı ve şiirini tanıyanlar çok iyi bilir ki o; -bir tarihte hakkında kaleme aldığımız bir yazımızda da ifade ettiğimiz gibi- bir na’tlar ve münacatlar şairidir. Derginin bu sayısındaki şiirinde şair gönlüne sesleniyor Rıfat Araz. Daha doğrusu, gönlünü vesile kılarak nefsine; onun da üzerinden nefislerimize;
            Ya hak söyle, ya sus gönül;
            Hâl incelir söz içinde!..
            Kulluk, kula mahsus gönül;
            Baharım var güz içinde!..
 
            Gönül, şevkle duy hicâbı;
            Ölmeden öl ver hesâbı!..
            Takdire sor son kitabı;
            Ömrü oku, yaz içinde!..
            41. sayfayı da iki şair bölüşmüş; Ali Ağır ve Sâmi İlhan. Biri Hz. Ebubekir’i şiire dökmüş, diğeri akrostiş sanatını da göstererek Bahâüddin Şâh-ı Nakşibend Hazretlerini.
            Yüzakı sayfalarında görmeye alışık olduğumuz iki Elazığlı şair vardır; Hadi Önal ve M. Faik Güngör. Önal, çoğu sayılara şiir yanında yazılar da gönderir. Ama bu sayıda Hadi Önal hiç yok; sadece M. Faik Güngör’ün bir şiiri var. Şu beyitler, eğitimci şair Güngör’ün o şiirinden. Eğitim-öğretimin başladığı bu ayda, eğitim dosyası hazırlayan Yüzakı’nın bu sayısında; doğrusu, şairimizin eğitimciliği ile şiiri pek uyuşmuş:
            Bir elinizde kitap, birinde kalem olsun,
            Amacınız “ben” değil bütün bir âlem olsun.
 
            Yürürken yolunuza bilimi ışık tutun,
            Gönül mihrabınıza edebi eşik tutun.
 
            Olmayın hakikate bîgâne bir talebe,
            Son nefese dek koşun gerçek ilmi “taleb”e.
            Eylül, ülkemizde okulların açıldığı aydır. Dolayısıyla bu sayının dosya konusunu geleceğimiz olan çocuklarımıza ve onların eğitimine tahsis eden Yüzakı’nda bir “eğitim” şiiri de Günbeyli mahlasıyla yazan Mahmut Topbaşlı’dan. Zaten ilk sayfadaki “Takdim” yazısında da ifade olunmuş; “(Yüzakı), Edebiyat, şiir, kültür-sanat, toplum ve tarih kadar, bir şahsiyet terbiyesi, eğitim dergisi(dir) de.” denilmiş. Şimdi Günbeyli’ye kulak verelim;
            Eğitimde hedef, varlığa saygı,
            Eğitimsiz toplum taşır hep kaygı,
            Önce bilgi, esas şuurla yargı,
            Huzurunda kul olmaktır eğitim.
 
            Günbeyli niyetler olmasın bozuk,
            Gül pembe umutlar solmasın yazık,
            İlim, irfan, sanat ebedî azık,
            Serinleten sel olmaktır eğitim.
            Derginin son sayfası da ikbalimiz ve istikbalimiz çocuklarımıza hitap eden Seyrî-M. Ali Eşmeli’den bir kıt’a ile bağlanmış:
            Hür kalemsin; sende istiklâlimiz,
            Sende mâzî, sende istikbâlimiz,
            Sendedir ey kahramân, ikbâlimiz,
            Nesli fâtih eyleyen harman senin!..
            Lâkin biz yazımızı M. Nejat Sefercioğlu-Seferî’nin bir rubaisi ile (s.24) bağlamak niyetindeyiz;
            Her sevgilinin nâmını Leylâ biliriz,
            Âşıkları Mecnun gibi şeydâ biliriz,
            Dünyâdaki şan şöhrete dil bağlamayız;
            Rüsvâlığı sultanlığa evlâ biliriz!..
            Siz de Nefî’nin o meşhur mısraına sefer eylediniz değil mi Seferî’yi okurken?
Demişti ya hani Nefî ; “Benim âşık ki, rüsvâlıkta tuttu şöhretim şehri.”
            ………………………………
            Yüzakı için iletişim:
            Adres: Yüzakı Dergisi PK. 11 Üsküdar-İstanbul
            e.mail: dergi@yuzaki.com
            Telefon: 0216. 532 44 46
YORUM EKLE