ABDÜLKADİR GÜLER’İN İZ BIRAKANLAR’I

 ABDÜLKADİR GÜLER’İN

 

      İZ BIRAKANLAR’I

 

 

 

R. MİTHAT YILMAZ

 

 

 

     Önce Abdülkadir Güler, sonra eseri.

 

     Abdülkadir Güler, yazar, şair, araştırmacı. 1946 Mardin/Kızıltepe doğumlu. Diyarbakır Erkek İlköğretmen Okulu ve Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü mezunu. Yurdun muhtelif yerlerinde öğretmenlik ve idarecilik. Şanlıurfa’dan Söke İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak atanma. Dokuz yıl sonra Ordu/Çamaş İlçe Millî Eğitim Müdürü. 1995 yılında emekli. Söke’de mukim.

 

     Basılı eserlerinden bazıları:

 

     Atatürk Çiçeği, Bir Başka Türkü, Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı, Yaz Güneşi Bengisu, Hayatı ve Eserleriyle M. Kemal Yılmaz, Eylül Sonrası, Söke’de İz Bırakanlar.

 

     Eserlerinden dolayı birçok ödül aldı. Kimi şiirleri bestelendi. “Ağaç Dikin” başlıklı şiiri ders kitaplarına girdi. 2008 yılında “Söke’nin Kültür Çınarı” seçildi.

 

     Gelelim Abdülkadir Güler’in Söke’de İz Bırakanlar kitabına.

 

     Bir araştırma, inceleme, biyografi kitabı olan Söke’de İz Bırakanlar, 2017 basımı olup 444 sayfa. Kapak İbrahim Özgezici, baskı Cumhuriyet Ofset/Söke. Dokuz bölüm:

 

              1-Söke’ye Toplu Bakış

 

              2-Atatürk Söke’de

 

              3-İdarecilerimiz:

                               a) Belediye Başkanları

                               b) Kaymakamlar

 

4-Ticari Hayatımız

 

5-Sökeli Hayırseverler

 

6-Söke Kültürüne Ayna Tutanlar

 

7-Eğitimciler-Öğretmenler

 

8-Sökeli Şairlerden Şiirler

 

9-Söke’de Basın-Yayın Hayatı

 

         Diyor ki Güler kitabının önsözünde:

 

         “Bu kitapta yakın tarihimizdeki Söke’nin tanınmış ünlü kişilerini, Söke’nin kültürüne değer veren sanatçılarını, hayırsever insanlarını yaptıkları eserleriyle bir kitapta toplamak istedim…… Bu konuda araştırma ve inceleme yapacaklara bir gün lazım olur diye düşündüm.”

 

         Yerinde, takdire şayan bir düşünce.

 

         Hatırlarsanız, Ahmet Otman’ın da Salihli’nin Dışardaki Yüzü; sonradan 150 Yüzü gibi eserlerinden söz etmiştik geçmişte. Güler, Metin Aktaş’ın “İz Bırakanlar” ve Sebahattin Bulut’un “Erzurum’da İz Bırakanlar” isimli eserlerinden bahsediyor kitabında.

 

         Takdir edersiniz ki bu tür eserler ait oldukları yerler/yöreler için büyük önemi haizdirler. Sair yerler içinse bir örnek teşkil ederler. İline, ilçesine, ülkesine hizmet eden şahsiyetlerin asla unutulmayacağı mesajını verirler.

 

         Bir de şu var; fedakârlık gösterip hizmet verenleri kadirbilirlik gösterip hatırlamak; onları yer yer, zaman zaman takdir ile anmak, hayır ile yâd etmek gerekliliği.

 

         Esefle söylemek gerekir ki ilimiz Elazığ’da henüz böyle dört başı mamur bir eser yayınlanmadı. Süleyman Yapıcı’nin iki ciltlik, “Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti; Âlim, Müellif ve Mutasavvıflar” ve Milli ve Manevi Hamurumuzu Yoğuran Aziz Şehrin Aziz İnsanları” adlı eserleri detaylı ancak tek sahalı bir çalışmadır. Nevzat Ülger’in “Elazığ’a Değer Katanlar-I” kitabı ise Yapıcı’nın aksine her kategoriden mahdut sayıda şahsiyeti bir araya getirmiştir. (Bilmem, Ülger bu eserin ikinci cildi için bir hazırlık yapıyor mu?) Son olarak Zekeriyya Bican’ın “Sekizinci Şehir” kitaplarını derseniz, tamamen bir metodolojiden yoksun derlemelerdir.

 

         Tekrar sadede gelecek ve Abdülkadir Güler’in Söke’de İz Bırakanlar’ına dönecek olursak; evet, Güler çok emek çekmiş, çok araştırmış ve işin hakikati, ilgilisi için yararlı bir eser ortaya koymuştur. Lakin gönül istiyor ki bu çalışma sırf  “yakın tarih’le sınırlı kalmasın(dı); Cumhuriyet öncesine de el atılsın. Bunu da arzu ederse yine Abdülkadir Güler yapar yahut işin bir başka meraklısı çıkıp ikmal eder. O zaman herhalde, Söke’nin maneviyatına hizmet eden ve o sahada iz bırakanlarına da ayrı bir bölüm açılacaktır. Hatta belki kitabı oluşturan mevcut bölümler ekleme, çıkarma ve isim değişiklikleri şeklinde revize de edilecektir.

 

         Kitabın söylememiz gereken bir kusuruna gelince, kâğıdı keşke birinci hamurdan seçilmeseydi. Herhalde ağır olduğu ve sağlam da tutkallanmadığı için yapraklar şimdiden birer birer düşmeye başladı.

 

         Biz, Abdülkadir Güler’in samimiyetine, gayretine, hassasiyetine inanan biriyiz. O, bu vasıflarıyla daha birçok esere imza atacaktır.

 

         Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun Güler’e övgüler yağdıran kapak arkası yazısından birkaç cümle ile finale gidiyoruz:

 

         “Araştırmacı yazar (Abdülkadir Güler), yaklaşık 30 yıldır Söke’de bulunuyor. Söke’nin adını ve kültürünü Anadolu’ya taşıyor. Söke’de İz Bırakanlar’ı hazırlamakla gelecek kuşaklara kalıcı bir esere imza atıyor. Bu çaba alkışlanmalıdır. Bu sevindirici bir olaydır. Abdülkadir Güler’i yürekten kutluyor ve başarılarının devamın diliyorum.”

 

         Biz de Nasrattınoğlu’na yürekten katılıyor ve elbet alkışlarımızla Abdülkadir Güler’in başarılarının devamını bekliyoruz.      

 

 

YORUM EKLE