ADI BATASI YEMEN!

 ADI BATASI YEMEN!

 

 

 

R. MİTHAT YILMAZ

 

 

 

            Kayserili şair dost Fazıl Ahmet Bahadır’ın şiirinde geçer:

 

                        Solmadan elinin kınası,

 

                        Almışlar koynundan dedemi,

 

                        Ninem o zaman öğrenmiş

 

                        Adı batası Yemen’i!

 

            5 Mayıs 2016 günü düzenlenen Yemen programında genç yetenek Reşat Bulut okudu bu şiiri mikrofonik sesiyle, teatral tarzıyla. Etkilenmemek elde değildi.

 

            Zaten programın adı dahi “Yemen Şiiri” idi. Aslında ise Yemen, şiir, tiyatro, destan değil, bizim için olsa olsa bir trajedidir. Şu üç eseri siz de okuduysanız ihtimal ki bu hususta hemfikir olacağız:

 

            Mehmet Niyazi: Yemen Âh Yemen (2004)

 

            Lütfi Parlak: Yemen (2008)

 

            Zekeriyya Bican: Azap Günlerinde Harput, Yemen, Sarıkamış (2008)

 

            Tekrar Yemen Şiiri programına dönecek olursakbu faaliyeti hazırlayan kuruluşlar; Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Yardımlaşma Derneği ile Manas Yayıncılık’tı. Tabi faaliyetin asıl ve ağır yükü Manas Yayıncılık’ta; hâliyle de Şener Bulut’ta idi. Programın icra mekânı ise Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi.

 

            Gecenin açış konuşmasını, Belediye Başkanı vazife icabı Ankara’da bulunduğu için Başkan Yardımcısı Resul Şahin yaptı. Manas adına Bedrettin Keleştimur, şehit-gazi dernekleri adına ise dernek başkanları Hasan Alataş ile M. Namık Bulut.

 

            Sıra, Naci Sönmez’in Faslıbahar Türk Müziği Korosu’na gelmişti. Koro ve solo eserler dinleyecektik Faslıbahar’dan. İki bölümden oluşuyordu repertuar; Segâh ilahilerden oluşan tasavvuf müziği ve Yemen ağıtları. Solistler; Berkan Hamedi, Mehmet Kutlu, Nurettin Polat, Vuslat Dayı Emre, Gökçe Karagöz, Naci Sönmez. Ayrıca Mehmet Dabakoğlu’ndan bir şiir, Lokman Tasalı-Nihat Kazazoğlu ikilisinden bir Harput türküsü.

 

            Faslıbahar konserinden sonra bir kitap tanıtımı vardı. Karl Helfferie’den çevirip yayına hazırlayan Şahin Yedek’le Savaş Sertel kitap hakkında ayrı ayrı dinleyenleri bilgilendirdiler. Manas Yayınları arasında çıkan kitabın adı biraz uzunca idi; Üçlü İtilaf  Devletleri’nin Yayınlarına Göre Harb-i Umumî’nin Menşeleri. Yedekteki kısa ismiyle; Birinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri.

 

            Takiben Prof. Dr. M. Beşir Aşan, “Harput Kültüründe Yemen” başlığı altında bir konferans verdiler. Ancak zaman hayli ilerlemiş olduğu için Aşan Hoca, konuşmasını kısarak-kısıtlayarak yapmak zorunda kaldı.

 

            Akabinde, Mustan Umut Bodur’un hazırladığı bir belgesel alacaktı sırayı; “1905 Harput’tan Yemen’e.” Erhan Saraçoğlu, Lütfi Parlak, Zekeriyya Bican, Lokman Tasalı’nın görüşlerine başvurulmuştu bu belgeselin hazırlanmasında. Diğer kaynak kişiler; Dr. Mehmet Özbek, Şükrü Kacar, Nihat Kazazoğlu, Kenan Çimtay.

 

            Belgeselin seslendirmesi M. Reşat Bulut’tan, metin danışmanlığı Hadi Önal’dan.

 

            Bodur’un belgeselinde Urfalı ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Dr. Mehmet Özbek’in, meşhur Yemen türkümüzün farklı kaynaklardaki söz değişimleri üzerine verdiği bilgiler, yaptığı tespitler enteresandı. Nedendir bilinmez, “Çaydaçıra”dan tutun da “Kar mı yağmış şu Harput’un başına” diye başlayan türkümüze kadar çoğu eserlerimizin güftesinde alabildiğine farklılıklar vardır. Gayet ciddiye aldığımız yayınlarda ve kaynak kişilerde dahi bu söz değişimleri dikkat çekmekte ve insanı, “hangisi doğru” diye de bir çıkmaza sürüklemektedir.

 

            Buna bir örnek verecek olursak; tam da bu faaliyetin program kitapçığında iki yerde geçen meşhur Yemen Türküsü’nün sözlerine bakabiliriz. İlki 2. sayfada yer almaktadır ve üçüncü kuplesi şöyledir:

 

                        Kışlanın ardında redif sesi var

 

                        Bakın çantasına acep nesi var

 

                        Bir çüt potin ile bir de fesi var

 

                       

 

                        Eli Yemen’dir, gülü dikendir

 

                        Giden gelmiyor, acep nedendir

 

            Faslıbahar grubunun güfteleri bölümünde ise bu türkünün aynı kısmı şu şekildedir:

 

                        Kışlanın önünde redif sesi var

 

                        Bakın çantasına acep nesi var

 

                        Bir çift kundurası bir de fesi var

 

 

 

                        Ah o Yemen’dir, gülü çemendir

 

                        Giden gelmiyor, acep nedendir

 

                        Burası Huş’tur, yolu yokuştur

 

                        Giden gelmiyor, acep ne iştir

 

            Sözün bitimine geldiğimizde diyeceğimiz şudur:

 

            Bir milletin zaferleri kadar hezimetleri, yenilgileri de önemlidir. Öyleyse, zaferlerimizi olduğu gibi yenilgilerimizi de gelecek nesillere öğretmeliyiz, hatırlatmalıyız. Tarihin; yani hezimetin tekerrür etmemesi için sebepleri ile sonuçları ile bilinmesi icap eder. Yemen yenilgisi de bizim için böyledir. Kuru kuruya iki türkü, iki nutukla geçiştirmemeliyiz. Bakın işte, bitti sandığımız Yemen de Çanakkale de bitmemiş, hâlâ devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı da adı konulmamış bir Üçüncü Dünya Savaşı olarak sürüp gidiyor. Tarihten ve tarihteki yenilgilerimizden ibret almazsak, ders çıkarmazsak bilelim ki yeni Yemenler, yeni İnabahtılar bizi bekliyor. Ayrıca unutmayalım ki her asrın Yemen’i, İnabahtı’sı da farklı ve faturası, bir öncekinden daha ağır olur.

 

            Bu faaliyete dair son söz, arkamızdaki koltukta oturan birinin -işittiğim kadarıyla- dedikleri olsun: “Mikrofonu eline alan, onu; sahneye çıkan, orayı mülk ediniyor. Hiç geceyarılarını aşan bir program olur mu? Yemen etkinliğine gelmedik de adı batası Yemen’e gittik sanki; eve dönemiyoruz!”  

 

YORUM EKLE