AKÇAKİRAZ’DA BELEDİYE VAR

         Akçakiraz; eski adıyla Perçenç, Elazığ merkezine 7 km. mesafede bir belde. 1974 yılında Akçakiraz, Altınçevre ve Yenice köyleri birleşerek belediye teşkilatı kurdular. O tarihten bugüne dört başkan değiştiren Akçakiraz Belediyesinin el’an beşinci başkanı Sebahattin Kaya’dır.

 

         Kimdir Sebahattin Kaya diyecek olursanız:

 

         1973 yılında Palu’da doğdu. Elazığ İmam Hatip Lisesinden mezun. Askerliğini müteakip iş hayatına atıldı. Elazığ İŞGEM’in kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2008 yılında halı saha ve düğün salonu ile iş yelpazesini genişletti. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde bulundu. Partisinin il yönetim kurulu üyesi iken 30 Mart 2014 mahalli idareler seçiminde Akçakiraz Belediye Başkanı seçildi.

 

         Hakkındaki genel kanaat; faal, sevecen, mütevazı; bir o kadar halkıyla iç içe; “halka hizmet hakka hizmet” şiarıyla çalışan; beldesi için kısa-uzun vadeli birçok projesi olan bir başkan.

 

         Tam da köyde belediye kurulduktan bu yana Akçakiraz’a gidip gelen biriyim. –Mülk Allah’ın–; bir iki dönümlük yerin bekçisiyim.  Senede bir vergimi ödemem dışında belediye ile pek bir işim olmaz. Başkanımız olması dolayısıyla ben Sebahattin Kaya’yı tanırım. Ancak onun beni –simaen tanısa bile– ismen tanıdığı kanaatinde değilim. Kaya’nın başkan seçildiği günlerde kullandığı şu ifade halen hatırımdadır“Hizmette sınır tanımayan bir zihniyetimiz var. Elbette beldemiz için güzel olan ne varsa halkımızın istifadesine sunacağız.”

 

         Sebahattin Kaya, bu ayın başlarında bir gazeteye verdiği mülâkatında ise, “Akçakiraz’a hizmet sevdamız bitmeyecek.”demiş.

 

         Başkanın, “beldemiz” derken de “Akçakiraz” derken de sırf Perçenç köyünü kastetmediğini; belediyeyi oluşturan Akçakiraz, Altınçevre ve Yenice köylerini ihata eden bir kavramı ifade ettiğini anlıyoruz.

 

         Elimizde, Sebahattin Kaya ile biri başkan seçildikten iki ay sonra, diğeri otuz ay sonra ilimizin yerel gazetelerince yapılmış iki röportaj var. İlk röportajı 27 Mayıs 2014 tarihli Yeni Ufuk gazetesinde Pınar Çetin yapmış. İkincisini, Elazığ Hâkimiyet’in 7 Ekim 2016 tarihli nüshasında Gülşah Altaş.

 

         Elbet bu ikisi arasında başka gazetelerce de yapılmış mülakatlar vardır. Ama bu ikisi bizce ilk ve –şimdilik– son söyleşi olmaları hasebiyle önemlidirler.

 

         Birinci söyleşisinde Kaya, henüz iki ayını doldurmamış çiçeği burnunda bir başkandır. Dolayısıyla da yaptıklarından ziyade yapacaklarını söz konusu etmiştir. İkinci mülakatında ise daha çok yaptıkları üzerinde durmuş; bu arada tabi bugüne kadar gerçekleştiremediği ancak asla kulak ardı etmediği projelerini hatırlamayı da ihmal etmemiştir. Başkanın söz verip de henüz hayata geçiremediği taahhütlerinin bir kısmı sırasını beklemektedir; bir kısmı ise büyük ve önemli oldukları için geçen iki yıl zarfında kâmilen hayata dâhil edilememiştir. Sabır ve zamana ihtiyaç vardır.

 

         Okuyucularımız bizden Sebahattin Kaya göreve gelirken neleri va’detmiş; bunların hangilerini gerçekleştirmiş; gerçekleştiremedikleri hangileri diye bir çetele sergileyeceğimizi beklemesin. Öyle bir şeye niyetimiz olmadığı gibi yerimiz ve zamanımız da müsait değil.

 

         Lakin önümüzdeki gazetede görüyoruz; otuzun üzerinde projeden bahsediyor birinci mülakatında başkan. Bunların bir kısmı sosyal ve kültürel içerikli, bir kısmı kalkınma ve istihdamla ilgili, diğer bir kısmı ise beledî hizmetlere dair.

 

         Bir bir okuyor ve mütalaa ediyoruz sonra; her kategoride de bitirilenler var, üzerinde çalışılanlar var, sırasını bekleyenler var. Ama Kaya’nın, belediyecilik anlayışı hususunda dediklerinin altını çizmişiz:

 

         “Biz, çok şeffaf, herkese ve her kesime adil hizmet anlayışı ile yola çıktık. Kapımız herkese ve her kesime açıktır. Bir belediye başkanının görevi sadece belediye hizmeti ya da sosyal, kültürel hizmet değildir. Bu(nlar-RMY) bizim olmazsa olmazlarımızdır ama bizim artılarımız, herkese kucak açıp imkânlarımız dâhilinde herkese yardımcı olmaktır.”

 

         Elimizdeki ikinci röportajında da aynı noktaya temas edilmiş. Gülşah Altaş’ın, “Hizmet anlayışınızda neleri önemsiyorsunuz?” sorusuna şu cevabı vermiş başkan:

 

         “Hizmet anlayışımızda kesinlikle hakkaniyet ilkesini benimsiyoruz. Halka eşit hizmet götürmek, halkı ötekileştirmemek; ‘bu bizden, bu sizden’ ayrımı yapmamak çok önemli.”

 

         Başkanın, “halka eşit hizmet” ilkesinden biz şunu anlıyoruz. Bize oy verdi-vermedi ayrımı yapmaması yanında belediye tüzel kişiliğini oluşturan üç köy arasında da “hakkaniyet”.

 

         Pınar Çetin’in röportajının bir yerinde Sebahattin Kaya demişti ki; “İnşallah güzel projelerle, hibe yollarıyla finansman bulup yatırıma ayıracak bütçeler oluşturacağız. Akçakiraz ihya olacak, büyümeden nasibini alacaktır. Halkımız bize güvenip itimat etsin.”

 

         Sonki röportajının bir yerinde ise başkanın şu ifadesine şahit oluyoruz:

 

         “…..birçok mega projelerimiz var. Bunları zaman zaman mülkî amirlerimizle paylaşıyorum. Tabi sonuçlanmadığı için ve üzerinde yaptığımız çalışmalar devam ettiği için onları şu an açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum.”

 

         Konuşmanın sonlarına doğru gazeteci arkadaşın, “Önümüzdeki dönem tekrar belediye başkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?”sualine Sebahattin Kaya’nın cevabı kayda değerdir:

 

         “Akçakiraz’ımızla ilgili hayata geçirmek istediğimiz projelerin birçoğu uzun vadeli yatırım projeleridir. Dolayısıyla bunları yarım bırakmak veya sonuç almadan bu göreve yeniden talip olmamak kanaatimce doğru olmayan bir hareket tarzıdır.”

 

         Başkanın bu cevabı kayda değerdir, dedik; çünkü iki başlı bir yorumu var. Bu dönemde yapacakları, ikinci dönem zarfında yapacaklarının teminatı olacaktır da ondan. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” demiş Ziya Paşa merhum. Zamanı gelende Akçakiraz halkı da, “Ayinesi iştir Sebahattin Kaya’nın lafa bakılmaz” diyecektir elbet.

 

         Temennimiz odur ki gelecek seçimler arifesinde halkın ayinesinde tertemiz, güven veren bir Sebahattin Kaya görünsünve daha ileri, daha aydınlık bir Akçakiraz için o halk, bir daha, bir daha“Sebahattin Kaya!” desin.

         Bugün iftiharla, köyümde belediye var dediği, diyebildiği gibi.

YORUM EKLE