ALTINI ÇİZDİKLERİM

Nüzhet ERMAN:

Padişah ol, milletin

Şair ol, kelimelerin hakkını ver.

 

Hasan Ali KASIR:

derken

şiir tükeniyor

sen başlıyorsun buradan

 

Nurullah GENÇ:

bir ben varım dünyada

sanki bir de yalnızlık

ama güçsüz değilim

ben şâirim sevgilim

 

Mehmet Şükrü BAŞ:

Bir ses duymayayım sesine benzer

İki gözüm iki çeşme olur.

Ağlamak isterim doyasıya ağlamak

Hıçkırıklar boğazımda kördüğüm olur.

 

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU:

Ağlamak için sessizliği ve geceyi kolla.

 

İbrahim YILDIZ:

cahilliğin karanlığı olmasa

gece ne ki

geceden başka

 

HÂLETÎ:

Esrârını dil zaman zaman söyler imiş

Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş

Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâna

Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş

 

Kemal OR:

Yağmurdan sonra nasılsa toprak

Yüzüne bakınca öyle ferahlarım.

 

Rıfat ARAZ:

Sorsan, gönül nicedir?

Engin, derin, yücedir…

Gâh gündüz, gâh gecedir;

Gönül, hâldir bilene!..

 

FİGÂNÎ:

Şemîm-i kâkülün almış nesim gülşende

Demiş ki sünbüle sende emânet olsun bû

 

Bestami YAZGAN:

Vicdansızlar

Bu hâle vicdan sızlar.

He çare hâkim oldu,

Dünyaya vicdansızlar.

Mazlumlara sadece

Kan ağlar, vicdan sızlar…

 

Göktürk Mehmet UYTUN:

Kurtuluş Parkı’nda ellerim sımsıcak

Yanakların, al al olmuş.

Kurtuluş Parkı’nda güzelim,

Sana bir hâl olmuş.

 

Hakan ASLANBENZER:

Sesimle düşünü bozan ben miyim her güzelliğin

 

Mehmet Şükrü BAŞ:

Bir garip sevdayı sardın başıma;

Şiirde ağladım, sözde ağladım.

Dokunsalar tele, sel olur yaşım;

Kemanda ağladım, sazda ağladım.

 

Gülderen CANYURT:

en sevdiğim dersti müzik

keman çalardı öğretmenim

her ders aynı şarkı

“yağmur üstüme üstüme

varsın yağsın küçük hanım

ben yağmurdan yaştan değil

aşkından sırılsıklamım…”

keman ağlardı

öğretmenimin yanağında yağmur…

 

Ahmet Muhip DIRANAS:

Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir

 

Ayten ÖZMERAL:

Düşüyorsun içime

Kor güller kokuyorum.

 

Nurettin ÖZDEMİR:

Vatan

Hazar Gölü’nde şiirli bir akşam

Ve eski Harput’ta

Burcu yıkılmış bir kaledir.

YORUM EKLE