BELEDİYENİN KÜLTÜR FAALİYETLERİ

 BELEDİYENİN KÜLTÜR FAALİYETLERİ

 

R. MİTHAT YILMAZ

 

Belediyeler, çok yönlü hizmet veren kuruluşlar. Yanlış saymadıysam Elazığ Belediyesi’nde 23 müdürlük var. Bunların her biri önce Belediye Başkanına sorumluluğu, sonra da halka karşı yükümlülüğü olan hizmet birimleridir. Birkaçının ismini zikredelim isterseniz:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü…

Bir vatandaşın, bir fert olarak ne kadar işi ve ihtiyacı varsa, belediye o kadar iş ve ihtiyaca cevap verecek birimler kurmak, üniteler oluşturmak zorunda. Eski belediyecilik anlayışı geçti artık. Modern belediyecilikte, ölüye de diriye de yetecek/yetişecek bir iş ve hizmet beklentisi var. Ekmekten suya, park yerinden mezar yerine, temizlikten ulaşıma, imardan itfaiyeye kadar her zamanda/her zeminde belediye!

            Bir hafta önceki Belediyenin İcraatları yazımızdan sonra, bu hafta da belediyemizin kültür faaliyetlerine bir göz atmak istedik. Bu konuda bir yazı yazalım dedik. Dedik ama doğrusu, dediğimizle kaldık; yazmak için göze dokunur, ele gelir bir şey bulamadık.

            Bundan, Elazığ Belediyesi yahut Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kültür-sanat faaliyeti yapmıyor anlamını çıkarmayın. Ama şunu söyleyin; yaptığı işleri derli toplu bir şekilde listeleyip/arşivleyip arayanın önüne koymasını beceremiyor. Yani becerememiş.

            Şöyle bir ümitle işe koyulduk biz:

            Şimdi, Belediye Kültür Müdürlüğü’nün; resmiyetteki adıyla Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün adını yazıp Google amcanın kulağına fısıldarsak dizi dizi faaliyet önümüze dökülecek. Koca bir arşiv açılacak; hangi ayın hangi gününde, nerede, ne etkinlik yapılmışsa! Beğen beğen yaz, seç seç al. Sana düşen, sadece aralarını doldurmak.

            Lâkin bizi bağışlayın; bu beklentimiz hüsrana dönüştü. Bilgisayar elimizden el-aman etti, bizse kamanıp kaldık.

            İnternetin son periyodunda, belediyenin yakın zamandaki iki anma faaliyeti; (Ahmet Kabaklı ve Halit Hocaefendi) dışında bir şeye rastlamadık. Web sitesine duhûl eyledikte ise 2013 Şubatında Sayın Selmanoğlu döneminde tertip edilmiş bir “Mevlid Kandili Özel Programı” çıkıyor karşımıza. İşinize gelirse de bu, gelmezse de.

            Velâkin internetin neresinden, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü” yazıp tıklasanız, Misyonumuz, Vizyonumuz, Müdürlüğün Tanımı” vb. gibi genel bilgilerden sonra tam 40 maddelik “Müdürlüğün Kültürel Anlamda Görevleri” listesi merhaba diyor size. (Bu misyon/vizyon garabetleri ayrı mesele.)

            Oysa bize lazım olanı, görevleri” listesi değil, görevlerinden neler yaptıkları listesi. Belediye Kültür Müdürlüğü hangi tariht, hangi kültür-sanat etkinliğini, hangi sosyal faaliyeti gerçekleştirmiş?

            Biz, bahsini ettiğimiz bu sayfaları bir yıl önce de bilgisayarımızdan indirmiş; yazımızın da iskeletini çatmış; ancak yazıp-yayımlamaktan vazgeçmiştik.  Çünkü yerel seçimler yeni yapılmış, yeni bir ekip gelmişti. Dolayısıyla acele etmemek gerekirdi.

            En çok dikkatimizi çeken husus da sözünü ettiğimiz bu metnin Türkçesi ve imlası olmuştu. Dilimiz adına bir fecaat! Hele bir de başında, ”kültür”ibaresi bulunan bir müdürlük sözkonusuysa!...

            Bir yıl sonra baktığımızda, o metnin aynı yerde, aynen durduğunu gördük. Hani dedik seçim sonrası bir telaş ile o metin ancak o kadarlık oluşturulmuştur. İşler rayına oturunca yeniden elden/gözden geçirilmiş, düzeltilmiştir.

            Hayır, düzeltilmemiş. Noktasına dokunulmamış.

            Bu bapta sözü fazla uzatmak niyetinde değiliz. Kısaca; anlamadığımız ve anlayamadığımız iki hususu belirtip geçeceğiz.

            Evvelen, anlamadığımız husus:

            Müdürlüğün, internette karşımıza çıkan sayfalarının başında; “Misyonumuz” denilen yerde, “İçerisinde onlarca farklı kültürün yaşadığı Elazığ topraklarında(n)” bahsediliyor.

            Biz mi Elazığ’ı tanımıyoruz; bu metni hazırlayanlar mı çok şey biliyor? Herhalde Elazığ’ı Amerika Birleşik Devletleri ile karıştıran biri var bizim belediyemizde.

            Saniyen, anlayamadığımız cümle:

 “Müdürlüğün Tanımı” başlığı altındaki “Madde 3.” Lütfen bulup okuyun; tam 13 satır ve tamı tamına 105 kelime. Ama başı ile sonunun senkronizasyonu kaymış ve anlamı sizin yüce ferasetinize kalmış bir tek cümle!

            Galiba Tanzimat dönemi edebiyatçılarından biri var bizim belediye meclisinde.

            Neticeten:

            Birilerini karalamak veya Belediyenin Kültür Müdürüne/Müdürlüğüne sataşmak için yazmıyoruz bu satırları. Kayıtlı olduğu üzere, koca Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 40 pare işi var. Ve takdir edersiniz ki bu 40 pare işin her birine; yani hepsine bir tek müdür yetmez/yetişemez. Bu da kabulümüz; ama peki demezler mi o vakit; “3 üniversite, 13 lise mezunu personeli” ne iş yapıyor, ne güne duruyor bu müdürlüğün?  

 

YORUM EKLE