ELAZIĞ KÜLTÜR-SANAT TAKVİMİ: ŞUBAT

Böyle bir çalışmaya “takvim” demek ne kadar doğru oldu; bilmiyorum. “Elazığ Kültür ve Sanatından Tarihler” demek daha mı yerinde olurdu acaba? Veya bir başka isim…

            Her ne şekilde olsa da yaptığımız işin özü, özeti şu:

            Bulabildiğimiz kadarıyla, Elazığ kültür-sanat ortamında şimdiye kadar vukubulmuş olayların gün-ay-yıl kayıtlarını derledik. Sonra bunları, senenin aylarına göre tasnif ederek sıraya koyduk. Ocak ayından itibaren de yayınlamaya başladık. Bir mani, bir mazeret olmazsa her ayın son haftasında yayınlamayı sürdüreceğiz.

            Bu takvime neler dâhil oldu, derseniz; şöyle:

            *İlimiz kültür-sanat şahsiyetlerinin doğum-ölüm tarihleri

            *Elazığ’da tertip edilmiş kültür-sanat olaylarının tarihleri

            *Kültür-sanat dernek ve kuruluşlarının faaliyete başlama tarihleri

            *Bugüne kadar Elazığ’da yayınlanmış, yayınlanmakta olan gazete ve dergilerin ilk çıkış tarihleri

            *Vefat etmiş Elazığlı kültür-sanat şahsiyetleri için düzenlenen anma etkinlikleri

            *Yaşayan kültür-sanat adamları için yapılan vefa ve saygı programları

            *İlimizle başka iller, ilçeler, ülkeler arası organize edilen kültür-sanat buluşmaları, ortak faaliyetler

            *Tespit edebildiğimiz kadarıyla Elazığlı sanatçıların kazandığı yarışmalar, aldıkları ödüller

            *Bu çerçevede listemize dâhil etmeyi uygun bulduğumuz olaylar

            Dediğimiz gibi, olması gerekenlerin tamamı yok elimizde. Sadece işin başında erişebildiklerimiz, ulaşabildiklerimiz var. Bizimkisi, şu anda sadece bir başlangıç. Takvimimizin gittikçe genişleyip zenginleşeceği kanaatindeyiz.Hatta bu çalışma, ileride oluşturulacak bir ekip tarafından 365 yapraklı bir Elazığ Takvimi’ne dahi dönüştürülebilir. Bu takvimde, her yaprağın arkasına o günün kültür-sanat olayı ile ilgili bilgiler eklenir. Şayet o gün için kayda değer bir olay yok ise, o yaprağın arkasına da ilimizin tarihi, coğrafyası, ilçeleri, beldeleri ile ilgili bilgiler konur. İlimiz, ilçelerimiz, yörelerimize dair şiirler; türkülerimizden örnekler yazılır. Tarih, turizm, folklor, müzik bilgileri; muhtelif alanlarda öne çıkan şahsiyetlere ait biyografik malumat verilir. 

            Sonuç olarak:

            Şimdiye kadar ulaşamadığımız; ancak yarın-birgün bir şekilde erişebileceğimiz olaylar da listemize eklenecektir. Ayrıca gelecekte vukubulacak mühim kültür-sanat olayları da bu takvime ay ay ilave olunacaktır. Bu çerçevede, siz okurlarımızın  (r.mithatyilmaz@mynet.com) adresimize göndereceği bilgiler olursa, onlar da tarafımızdan memnuniyetle değerlendirilecektir.

30 Ocak 2015 günü bu sütunda Ocak ayı takvimimizi yayınlamıştık.

 Şimdi gelelim Şubat ayı takvimimize:

 

1 Şubat 1999: Şavaklılar Derneği yayın organı Şafak Bülteni yayına girdi.

3 Şubat 1949: Şair-Yazar Hadi Önal doğdu.

            3-4 Şubat 2012: Elazığ-Bakü Kültür Sanat Buluşması.           

4 Şubat 1958: Şair İhsan Nazik doğdu.

4-6 Şubat 2010: Doğumunun 80. yılında Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu anıldı. / Dr. Mitat Durmuş’un “Mitopoetik Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu” ve Feridettin Atatuğ’un “Destanların Sevgilisi” kitapları tanıtıldı.

7 Şubat 1991: Ankara’da, Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu.

8 Şubat 2001: Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı vefat etti.

8 Şubat 2007: Ölümünün 50. yılında Harputlu Şair Mustafa Sabri Efendi anıldı. / Dr. M. Naci Onur’un “Harputlu Şair Mustafa Sabri Efendi” kitabı tanıtıldı.

9 Şubat 2008: Ölümünün 7. yılında Manas Yayıncılıkta Ahmet Kabaklı anıldı.

11 Şubat 2012: "Hazenî" mahlasıyla tasavvufî manada şiirler yazan gönül adamı Sadi Özen (Sadi Baba)  vefat etti.

            15 Şubat 1929: Elazığ’ın kültür simalarından mahallî müzisyen Emekli Albay Lokman Tasalı’nın doğumu.

                  16 Şubat  1988: Ankara'da Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı kuruldu.

            16 Şubat 2007: Karabük ili Yenice ilçesi konulu şiir yarışmasında R.Mithat Yılmaz’ın “Yenice Güzellemesi” şiiri birincilik ödülüne layık görüldü.

            18 Şubat 2002: Birlik Haber gazetesi yayına başladı.

            19 Şubat 1974: Hürriyet-Kelebek gazetesinin düzenlediği şiir yarışmasında Elazığlı şair Süleyman Bektaş’ın “İki Yıldız” şiiri birincilik ödülü aldı.

            20 Şubat 1949: Hikâye yazarı Necati Kanter’in doğumu.

            20-21 Şubat 2009: Manas’tan bir grup yazar-şair Muş Kar Şenliklerine katıldı.

            21 Şubat 2015: Marmara Elazığlılar Derneği (MARED) tarafından, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Elazığ Basınının Usta Kalemlerine Saygı Gecesi.

            23 Şubat 1919: Harputlu Şair Çeribaşızâde Mustafa Asım Efendi’nin vefatı.

            23 Şubat 1934: Elazığ Halkevi (şimdi Öğretmenevi) inşaatı bitirilerek kullanıma açıldı.

            24 Şubat 1950: Elazığ gazetesi yayına başladı.

            24 Şubat 2007: Elazığ-Malatya Kültür Buluşması.

            27 Şubat 1922: Satvet-i Milliye gazetesi yayına başladı.

            28 Şubat 1961: Şair Sıtkı Caney’in doğumu.

 

YORUM EKLE