ELAZIĞ KÜLTÜR-SANAT TAKVİMİ: ŞUBAT

Böyle bir çalışmaya “takvim” demek ne kadar doğru oldu; bilmiyorum. “Elazığ Kültür ve Sanatından Tarihler” demek daha mı yerinde olurdu acaba? Veya bir başka isim…

Her ne şekilde olsa da yaptığımız işin özü, özeti şu:

Bulabildiğimiz kadarıyla, Elazığ kültür-sanat ortamında şimdiye kadar vukubulmuş olayların gün-ay-yıl kayıtlarını derledik. Sonra bunları, senenin aylarına göre tasnif ederek sıraya koyduk. 2015 yılının Ocak ayından itibaren de yayımlamaya başladık. Bir mani, bir mazeret olmazsa 2018 yılında da her ayın son Cuma günü yayımlamayı sürdüreceğiz.

Bu takvime neler dâhil oldu, derseniz; şöyle:

*İlimiz kültür-sanat şahsiyetlerinin doğum-ölüm tarihleri

*Elazığ’da tertip edilmiş kültür-sanat olayları

*Elazığ dışında ama Elazığlıların düzenlediği/Elazığ’la ilgili kayda değer kültür-sanat etkinlikleri

*Kültür-sanat dernek ve kuruluşlarının faaliyete başlama tarihleri

*Bugüne kadar Elazığ’da yayınlanmış, yayınlanmakta olan gazete ve dergilerin ilk çıkış tarihleri 

*Vefat etmiş Elazığlı kültür-sanat şahsiyetleri için düzenlenen anma programları 

*Yaşayan kültür-sanat adamları için yapılan vefa ve saygı programları

*İlimizle başka iller, ilçeler, ülkeler arası organize edilen kültür-sanat buluşmaları, ortak faaliyetler

*Tespit edebildiğimiz kadarıyla Elazığlı sanatçıların kazandığı yarışmalar, aldıkları ödüller

*Bu çerçevede listemize dâhil etmeyi uygun bulduğumuz olaylar 

Dediğimiz gibi, olması gerekenlerin tamamı yok elimizde. Sadece işin başında erişebildiklerimiz, ulaşabildiklerimiz var. Bizimkisi, şu anda sadece bir başlangıç. Takvimimizin gittikçe genişleyip zenginleşeceği kanaatindeyiz. Hatta bu çalışma, ileride oluşturulacak bir ekip tarafından 365 yapraklı bir Elazığ Takvimi’ne dahi dönüştürülebilir. Bu takvimde, her yaprağın arkasına o günün kültür-sanat olayı ile ilgili bilgiler eklenir. Şayet o gün için kayda değer bir olay yok ise, o zaman da ilimizin tarihi, coğrafyası, ilçeleri, beldeleri ile ilgili bilgiler konur. İlimiz, ilçelerimiz, yörelerimize dair şiirler; türkülerimizden örnekler yazılır. Tarih, turizm, folklor, müzik bilgileri; muhtelif alanlarda öne çıkan şahsiyetlere ait biyografik malumat verilir. 

 

Sonuç olarak:

 Şimdiye kadar ulaşamadığımız; ancak yarın-birgün bir şekilde erişebileceğimiz olaylar da listemize eklenecektir. Ayrıca gelecekte vukubulacak mühim kültür-sanat olayları da bu takvime ay ay ilave olunacaktır. Bu çerçevede, siz okurlarımızın  (r.mithatyilmaz@mynet.com) adresimize göndereceği bilgiler olursa, onlar da tarafımızdan memnuniyetle değerlendirilecektir.

 

Şimdi gelelim Şubat ayı takvimimize: 

1 Şubat 1999: Şavaklılar Derneği yayın organı Şafak Bülteni yayına girdi.

2 Şubat 1936: Şair-yazar Harputlu Efendizade Mehmet Kemalettin Efendi vefat etti. 

2 Şubat 2009: Elazığ Belediyesi tarafından İstasyon Caddesi üzerinde “Elazığlı Şehitlerimiz Anıtı” açıldı. 

3 Şubat 1949: Şair-yazar Hadi Önal doğdu.

3-4 Şubat 2012: Elazığ-Bakü Kültür Sanat Buluşması 

4 Şubat 1958: Şair İhsan Nazik doğdu.

4-6 Şubat 2010: Doğumunun 80. yılında Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu anıldı. / Dr. Mitat Durmuş’un “Mitopoetik Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu” ve Feridettin Atatuğ’un “Destanların Sevgilisi” kitapları tanıtıldı.

4 Şubat 2018: İstanbul’da Elazığ Kalkındırma Derneği (ELKADER) kuruldu.

7 Şubat 1991: Ankara’da, Ağın Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu.

7 Şubat 2014: Elazığ Belediye Meclisi, Rızaiye Mahallesinde oluşturduğu yeşil alana “Naci Sönmez Parkı” ismini verdi. 

8 Şubat 1953:Yazıişleri Müdürlüğünü Öğretmen Cahide Dalokay’ın yaptığı Elazığ Lisesi yayın organı Gölcük dergisinin ilk sayısı çıktı.

8 Şubat 2001: Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı vefat etti.

8 Şubat 2007: Ölümünün 50. yılında Harputlu Şair Mustafa Sabri Efendi anıldı. / Dr. M. Naci Onur’un “Harputlu Şair Mustafa Sabri Efendi” kitabı tanıtıldı.

8 Şubat 2016: Elazığ Belediyesi ve Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi’nce 15. ölüm yıldönümünde Ahmet Kabaklı’yı anma porgramı.

9 Şubat 2008: Ölümünün 7. yılında Manas Yayıncılıkta Ahmet Kabaklı programı

9-11 Şubat 2018: Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı’yı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de geniş katılımlı anma programı

11 Şubat 2012: “Hazenî” mahlasıyla tasavvufî şiirler yazan gönül adamı Sadi Özen (Sadi Baba)  vefat etti.

14 Şubat-3 Mart 2015: Yaşar Sabri Şanlı’nın Ankara-Emin Antik Sanat Galerisinde Suluboya Resim Sergisi

15 Şubat 1929: Elazığ’ın kültür simalarından Emekli Albay Lokman Tasalı’nın doğumu

16 Şubat 1988: Ankara’da Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı kuruldu.

16 Şubat 2007: Karabük ili “Yenice” ilçesi konulu şiir yarışmasında R. Mithat Yılmaz’ın “Yenice Güzellemesi” şiiri birincilik ödülüne layık görüldü.

16 Şubat 2016: Fırat gazetesi sahibi ve başyazarı, ressam Kemal Ergun Aslan vefat etti.

18 Şubat 2002: Birlik Haber gazetesi yayına başladı.

19 Şubat 1974: Hürriyet-Kelebek gazetesinin düzenlediği şiir yarışmasında Elazığlı şair Süleyman Bektaş’ın “İki Yıldız” şiiri birincilik ödülü aldı.

20 Şubat 1949: Hikâye yazarı Necati Kanter’in doğumu

20-21 Şubat 2009: Manas’tan bir grup yazar-şair Muş Kar Şenlikleri’ne katıldı.

21 Şubat 2015: Marmara Elazığlılar Derneği (MARED) tarafından, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Elazığ Basınının Usta Kalemlerine Saygı Gecesi

22 Şubat 1935: Elazığ Halkevi’nin aylık yayın organı Altan dergisinin 1. sayısı çıktı.

22 Şubat 2008: Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Hafız Osman Öge (1892-1975) hatırasına konser

23 Şubat 1919: Harputlu Şair Çeribaşızade Mustafa Asım Efendi’nin vefatı

23 Şubat 1934: Elazığ Halkevi (şimdi Öğretmenevi) inşaatı bitirilerek kullanıma açıldı.

24 Şubat 1922: Millî Mücadele yıllarının önemli gazetelerinden Satvet-i Milliye haftalık periyodla yayın hayatına girdi.

24 Şubat 1943: Akademisyen, kültür-sanat adamı Dr. Aytuğ İzat’ın doğumu

24 Şubat 2007: Elazığ-Malatya Kültür Buluşması

YORUM EKLE