ELAZIĞ ŞİİRİNDE KADİR GECESİ

 ELAZIĞ ŞİİRİNDE KADİR GECESİ

 

 

 

R. MİTHAT YILMAZ

 

 

 

Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi Kadir suresidir.

 

Cenab-ı Hak, Kadir Suresi’nde der ki:

 

“Muhakkak ki biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir aydır. O gece melekler ve ruh (Cebrail) Rablerinin izniyle her iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir.”

 

Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu belirtilmemiştir. Ancak, ramazan ayı içerisinde ve muhtemelen de 27. gece olduğuna dair ittifak vardır. Leyle-i Kadir de denilen Kadir Gecesi, kulların tövbesi ve affı için bir fırsattır.

 

İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında eserinin 4. cildinde, “Harputlular, Kadir Gecelerini cidden hoş karşılar ve ilâhî bir gece yaratamaya ve yaşatmaya çalışırlardı” der. Devam eder sonra:

 

“Bu yönden Kadir Gecelerinde iftar sofraları daha şenlenir, dost ve akrabanın en hürmete lâyık olanları bu gecede iftara davet edilirlerdi.”

 

Harputlunun, Kadir Gecelerini ihyası hususunda ise şunları söyler Sunguroğlu:

 

“Kadir Geceleri, camiler daha dolu ve gece sabahlara kadar açık tutulurdu. / Camilerde ve birçok evlerde gözlere uyku girmeden sabahlara kadar iki rik’at Kadir namazı kılınır, Kur’an okunur, ibadet edilirdi. Kadir Gecelerinde teravih namazlarından sonra aşr-ı şerifler okunur, dualar edilir, Tanrıdan mağfiret istenirdi.”

 

İlimiz şairleri arasında hususen Kadir Gecesi üzerine şiir yazanlar olmuştur. Bunlardan biri Hadi Önal’dır.

 

Ömür Bahçesi kitabının 30-31. sayfalarında yer alan Kadir Gecesi başlıklı şiirinin bir yerinde; “O gece bin geceden daha da hayırlıdır / O gece müminlerin en büyük bayramıdır” diyen Önal, şiirinin sonunu ise şöyle bağlar:

 

El aç yalvar Allah’a kabul olur her niyet

 

Sana kalacak odur, odur en büyük servet

 

Tövbe, tilâvet, zikir günâhları eritir

 

En büyük kurtuluştur, bize Leylet’ül Kadir.

 

            Şeref Tan merhum (1937-1995), 1984 ve 1985 ramazanlarında adeta günlük tutarcasına gazetedeki köşesinde dinî muhtevalı dörtlükler yayınladı. Bu dörtlükler, vefatından sonra ikinci baskısı yapılan Hadi Harput’a Gidek kitabında da yer bulmuştur.

 

            O yıllarda da ramazan yaz mevsimine gelmişti.

 

            Tan’ın, 26 Haziran 1984 ve 15 Haziran 1985 tarihli şiirleri Kadir Gecesi’ne dairdir. XVII numaralı 1985 yılı Kadir Gecesi günlüğü şöyledir şairimizin:

 

                        Ya Rab, affet bizleri bu gece hürmetine,

 

                        Rahmetini ulaştır Habibin (S.A.V.) ümmetine

 

                        Bizler ki acizleriz, yönümüzü doğru kıl;

 

                        Sığınmışlardan eyle yüce merhametine

 

            “İbadet engel tanımaz” düsturuna bağlı genç bir engelli şairimiz vardır; Emirhan Işık. Emirhan Işık’ın, henüz buğusu üstünde Özlem Çiçekleri kitabında okuduğumuz Kadir Gecesi Şiiri’nin son mısraları aynen şöyledir:

 

                        Kuran-ı azimüşşüna ve Yaradan’a

 

                        Şükürler olsun. Allah bizleri

 

                        Bu gece hürmetine cennetine koysun

 

                        Ve kendisi için ağlayan âşıkların

 

                        Sesini duysun. Ve dualarımızı

 

                        Dergâhında kabul buyursun…

 

            Şayet Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi ise bu da orucun son günleri demektir. Düşler Barınağı şairi Orhan Gökçe Ağabey, bu kitabındaki Ramazan şiirinin sonunu bakın ki nasıl bağlar;

 

                        Kadir gecesinde ruhlar coşkulu

 

                        İnsan duygusunun yüceldiği an

 

 

 

                        Manevî bayrama ulaşmak murat

 

                        Bizden razılıklı gitsin ramazan

 

            Hz. Ayşe Validemiz, bir gün yüce peygamberimize; “Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne erişirsem nasıl dua edeyim?” diye sordu.

 

            Resulü Ekrem Efendimiz cevap verdiler:

 

            “Ya Rab, ancak sen bağışlayıcısın ve bağışlamayı seversin. Beni bağışla, diye dua et.”

 

            Bu fakirin dahi, bir Kadir Gecesi’nde kaleme aldığı, “Ya-Hu Bu Gece” başlıklı bir şiiri vardır. Sözün sonunu, 2 Ağustos 2013 tarihinde bu sütunda sizler için yayınladığımız o şiirden iki dörtlükle getirmek isteriz. Bir baştan, bir sondan;

 

                        Senenin sultanı şu ramazanın

 

                        Bilelim kadrini ya-hu bu gece.

 

                        Zamanlar içinde kutlu zamanın

 

                        Bilelim kadrini ya-hu bu gece.

 

                                               **

 

                        Nefis saneminden gelmedik beri

 

                        Hak âşıklarından olmadık biri

 

                        Koca ömür bitti, bilmedik; bari

 

                        Bilelim kadrini ya-hu bu gece.

 

            Bu kutlu gecenin kadrini bilenlerden olsak keşke. Bir de Orhan Gökçe Ağabeyin dediği misal, mübarek ramazan bizden razılıklı gitmiş olsa inşallah.

YORUM EKLE