Elazığ Şiirinde Ramazan

 
Geçen haftaki yazımızda, “Geldi Ramazan” demiştik. Sonra da ramazan edebiyatımızda şöyle bir tarama yaparak şairlerimizden tadımlık ramazan mısraları derlemiştik.
Bu hafta da ilimiz şairlerinin kapısını çalacak ve onlardan ramazana, oruca dair üç-beş mısra, iki-üç beyit, bir-iki dörtlük isteyeceğiz. İlki, Harput’un kadim şairlerinden Çeribaşı Asım’dan olsun:
Lezzet-i savmın zamanı, saatın on biridir 
Vuslat-ı dildâre benzer vakt-ı iftar beklemek
Böylesine sanat yüklü bir dörtlük de Fikret Memişoğlu’nda geçer;
Ramazan geldi, bir ay nefs ile ibrâm edelim
Sonra bizzât o keremkâre mey ikrâm edelim
Bize sunmaz mı şeker-handeler iftâr üstü
Mâh-ı şevvâlı görüp, biz dâhi bayram edelim.
 
Ancak bana sorarsanız, ramazan şiirlerinin en güzellerini Fikret Memişoğlu’nun babası Osman Remzi Bey yazmıştır. Yeni Fırat’ın 34. sayısında okuduğumuz şiirinin bir yerinde;
Her yılda bir defa gelip kaçarsın,
Gönülde bir Şirin dâğı açarsın,
Mağfiret tütersin, müjde saçarsın,
Hiç senin gibi hoş eyyam olur mu?
diyen Osman Remzi Bey, takip eden dörtlüğünde oğul Memişoğlu’nun sanatıyla buluşturur sözü;
Velâkin fakirin perişan hâli,
Zenginin boynunda bütün vebâli. 
Rüyada görünce mâh-ı şevvâli
Orucu bozarsam haram olur mu?
 
Osman Remzi Bey gibi fakirin perişan halini şiirine konu edinen biri de Ahmet Tevfik Ozan’dır. Der ki Ozan o şiirinde;
Ben çekerim çilesini hep hasta kadınların
Yoksul evlerin çorbaları bende kaynar!
Ağlamaktan gözleri şişmiş çocuklar
Bende uyurlar…
  
Serilir sofralara parça parça yüreğim
Bir ramazan gecesi kenar mahallelerde…
Ve ağlar nice dullar, sarsılarak derinden
Kim bilir nerelerde...
Ramazanla birlikte fakirin haline kafa yoran, fukaranın ahvaline gönül düşüren biri de Bedrettin Keleştimur’dur. Aşağıdaki dörtlük, onun, “Berekete Doğru” kitabında geçer:
Bir katık ekmek, bir yudum suda
Düşünebildin mi fakirin sofrasını?
İçim içim tadmakla sana anlatıyor;
Her iftar vakti tahammül sofrasını.
Naci Akyol; “Velhasıl ramazan bambaşka bir âlemdir” deyip geçedursun, Şeref Tan, ayın felsefesini kurcalar şiirinde. Muhasebesi, hem kendi nefsiyledir, hem “Müslüman’ım” diyen herkesle;
Nefse pranga vurup esir edebildik mi?
İradeyi bağlayıp onu yenebildik mi?
Say ve gayretimizle ol defter-i kebirden
Cem edip günahları silebildik mi?
“Bir Serpinti Yüreğime” kitabındaki “Oruç” kıtasıyla Murat Kuşçubaşı da adeta ramazanın ve orucun maksadına matuf beyanda bulunur:
Gel, küs etme gönülleri
Dilin tatlı söz söylesin.
Zehir etme bal dilleri
Oruç şefaat eylesin.
Saim Öztürk, on bir ayın sultanı ramazana merhaba der şiirinde;
On bir ayın sultanısın
Gariplerin bayramısın
Mümin kullar hayranısın
Şehr-i ramazan merhaba.
Hadi Önal ise selamlarını ve şükran duygularını ifade eder ilahi tarzı mısralarında;
Eller kalkar semaya
Yalvarılır Hûda’ya
Binler selam bu aya
La ilahe illallah
  
Diller okuyor Kur’an
Gönülde binbir şükran
Ne güzelsin ramazan
La ilahe illallah
Faruk Nafiz Gürakar, sanki geçmiş ramazanlara özlemini dile getirir;
Ezan sesiyle düşerdik yollara
Hamdolsun kulluğumuz yok kullara
Gül sunan tenekeden davullara
Ramazan gecelerini ösgedim.
Ahmet Demir de tıpkı Gürakar gibi eski ramazanlara hasretini söze döken bir hemşehrimiz. Şu iki dörtlük, Demir’in henüz buğusu üstünde kitabında okuduğumuz “Eski Ramazanlar”şiirinden:
Yoktu kimsenin derdi ve tasası
Huzur, bereket doluydu kasası
Kur’an’dı toplumun anayasası
Böyle geçerdi eski ramazanlar.
  
Ahmet, şirin bal akıyor dilinden
Oruç, anlamaktı fakir halinden
Zekâtla tutardık öksüz elinden
Böyle geçerdi eski ramazanlar.
Sözü, bu fakirin çocuklar için kaleme aldığı “Ramazan” şiirinin tadına bakarak bğlayalım efendim: 
İşte geldi, hem gidiyor
Bak ramazan, bak ramazan.
Anlayana neler diyor;
Hak ramazan, hak ramazan.
  
Oruç, nefse neler söyler
Neyle bağlar, nasıl eğler
Arındırır ruhu; eyler
Pak ramazan, pak ramazan.
Arınmış ruhlar, pak nefislerle veda edeceğimiz bir ramazan temennisiyle.
YORUM EKLE