HASAN ERDEN’İN YAZILARI

             Bu yazıyı, bir anlamda gazetemiz yazarlarından Sayın Hasan Erden’le birlikte yazacağız.
             Günışığı gazetesi elime geçtiğinde, önce şöyle bir sayfaları çeviririm. Bu, neleri/nereleri okuyacağıma karar verme safhasıdır. Sonra tekrar başa döner ve zihnimde işaret koyduğum haberleri, yazıları bir bir okurum.
            Şayet o günkü gazetede Hasan Erden’in yazısı varsa, onu öyle hemencecik okuyup geçmem. Bir eşref saate saklarım. Üstelik yalnız gazeteyi alarak çekilmem halvete; elimde kalemim ve makasım da olacaktır. Altını çize çize, sindire sindire okurum ve özenle keserek öteki Hasan Erden kupürlerinin dosyasına koyarım. Hiçbir yazarın Erden kadar yazısı/kupürü birikmemiştir kitaplığımda.
            Hasan Erden bir sağduyu ile bir ileri görüşle ülke meselelerini yazar. Üstelik onun her yazısı kaynaklara, belgelere dayanır. Aktüalitesi geçmiş dahi olsa Erden’in yazdıklarından istifade edersiniz. Kalıcılığı, eskimezliği vardır çünkü Erden yazılarının.
            Mesela, ülkeleri sömürmek için bahaneler arayan, sebepler icat eden ABD’den sıkça bahseder ve okurlarını uyarır, bilgilendirir o. “İslam Düşmanına Uydu Olmak” başlıklı 10 Ağustos 2010 tarihli yazısına bir göz atalım isterseniz. Önce yazının başından üç cümle:
            “Demokratikleşme, bilindiği gibi, Türkiye’ye ABD’nin bir dayatmasıdır. Aslında demokratikleşme kötü bir şey değildir. Ama bizim anladığımız demokratikleşme ile ABD’nin amaçladığı ve ülkelere dayattığı demokratikleşme birbirinden çok farklıdır.”
            Bir paragraf atlayarak okumaya devam edelim:
            “1957-1958 yıllarında CIA’da görev yapan, teşkilattan ayrıldıktan sonra, kurum olarak yaptıklarını itiraf eden CIA ajanı Philip Agee, ABD’nin demokrasiden ne anladığını şöyle açıklamıştır: CIA’da bizim için, demokrasinin beş paralık bir değeri yoktu. Yani, bir hükümet seçimle iş başına gelmiş ve bizimle de işbirliği yapacaksa, çok güzel. Ama bizimle işbirliği yapmayacaksa,  o zaman bizim için demokrasinin hiçbir anlamı yoktu. Ve bugün için de bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Demokrasinin, halkın halk tarafından ve halk için yönetim biçimi olduğu ilkesine gelince, bence aptalca bir şey.”
Alttaki kısa kısa üç paragrafa daha göz atalım:
 “Yani ABD’ye göre, Amerika’ya evet diyen bir demokrasi, demokrasidir. Değilse, o demokrasi aptalca bir şeydir ve hiçbir anlamı yoktur./ Kısacası demokrasi ya da demokratikleşme, ABD ile işbirliği yapmak ve Amerikanlaşmaktır./ Bu durumda ABD’nin Türkiye’ye demokratikleşme-demokrasi adına dayattığı tüm şartlar aslında Türkiye’yi Amerikanlaştırmak ve ABD ile işbirliğine sürüklemek içindir.”
            Geçen yıllar zarfında ABD, nice Arap ülkesine nev’i Amerikan ne demokratik baharlar getirdi, dünya-âlem gördü. BOP, baştan sona Ortadoğu’yu, özellikle de Türkiye dâhil İslam coğrafyasını demokratikleştirme projesidir. Hasan Erden bunu, “…..tüm Ortadoğu’yu lime lime etmek ve küçük eyaletçiklere bölmek” diye ifade ediyor.
            “Eyaletçikler” dedi de hatırıma geldi.
            Siz de çok iyi hatırlar ve bilirsiniz; son zamanlarda başkanlık ve eyalet sistemlerinden bahsedenler; bunu yerli-yersiz zamanlarda tartışmaya açanlar çoğaldı. Hasan Erden’e göre bu da “demokratikleşme” gibi Türkiye’ye bir ABD dayatmasıdır. Onun bu konudaki görüşlerini de 7 Ocak 2013 tarihli Günışığında, “Türkiye’ye Eyalet Sistemi Adı Altında Yeni Sevr Planları” başlıklı yazısından alalım:
“Neredeyse yarım asırdan beri Türkiye’de oynanan oyunlar ve gelişmeler bu konuların (başkanlık ve eyalet sistemi) başkaları tarafından Türkiye’ye dayatıldığını gösteriyor.”
            Aşağıdaki cümle, ABD’de CFR üyesi, Amerika’nın eski Ankara Büyükelçisi Yahudi asıllı Morton Abramowitz’in yönlendirdiği bir lobi şirketinden 2001 Temmuzunda zamanın Türkiye Başbakanına gönderilen bir muhtıra-mektupta geçer:
            “…….. Ankara, yerel yönetimlere otonomi vermek ve millî hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezî olmaktan çıkarmak zorundadır.”
            Tehditkâr ifadeyi görüyorsunuz, değil mi? Erden, bir soruyla yazısını genişletme kapısı açıyor:
            “ABD’nin Türkiye’yi parçalamak üzere eyalet/federasyon sistemi dayatmaları karşısında AKP siyaseti ne yapmıştır?”
            Erden’in ideoloji tapınması yahut partizanlık saplantısı yoktur. Eğriye eğri, doğruya doğru realizmi vardır. Bu çerçevede, günün İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun dediklerini nakleden Hasan Erden, hükümetin de bu doğrultuda Kamu Yönetimi Reformu’nu gerçekleştirdiğini yazıyor. Yani BOP istikametinde ABD’nin artniyetinin uygulayıcısı kesilen bir Türkiye!..
            Buraya kadarki kısmın hülasası bizce şu cümledir:
            “Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, Ankara’nın yetkilerinin ve sorumluluklarının yerel yönetimlere devredilmesi, eyalet/federal sisteme yolların açılması demektir.”
Açıkçası, Türkiye’nin üniter devlet yapısının lağvedilmesi!
            Kaynakları ve dipnotlarıyla gazetenin bir sayfasını dolduran bu yazının sanırız özeti şu cümlelerdir:
            “Kısacası, Başkanlık Sistemi, Eyalet Sistemi, Türkiye Birleşik Devletleri modeli, Müslüman Türk milletinin ve başındaki yöneticilerin kendi iradeleriyle ve tercihleriyle gündeme getirdikleri konular değil, Türkiye toprakları üzerinde gözü olan sömürgeci güçlerin dayattıkları konulardır. / Yani Müslüman Türk milletinin, dün Millî Mücadele’de dur dediği ve karşı çıktığı Sevr’le yeniden karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye’nin bu yeni Sevr’e de karşı çıkacak ve dur diyecek potansiyel gücü, ruh ve iradesi vardır. / Bu gücün, bu iradenin ve ruhun uyanması gerekiyor.”
Hasan Erden’in bu yazısının tamamını; hatta isterseniz bütün yazılarını internet üzerinden Günışığına girerek okuyabilirsiniz. Ama dilerseniz Kumsaati Yayınları arasında çıkanSivil İşgal Orduları İçimizde” (İst. 2007) adlı kitabını da temin edebilirsiniz.     Yazarla iletişim: herden1950@hotmail.com
YORUM EKLE