KEBAN’DA BİR KİTAP BİR KÜLLİYE

23 Şubat günü Keban’daydık. 

Bir kitabın peşine düşüp gittik Keban’a. Bu da kitabın gücünü gösterir bir anlamda. 

-Önce kitap mı, yazar mı? 

Madem söze kitapla başladık; önce kitap diyelim gelin; “Keban Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi.” 

-Yazarı mı? 

-Sabit Bilgin (1936-2016) 

Evet, maalesef o kadar emek çektiği kitabının basıldığını görmek nasip olmamış Bilgin’e. Oysa Manas Yayıncılık direktörü Şener Bulut’la konuşmuş, elindeki malzemeyi, materyali Bulut’a getirmiş. Velâkin getir-götür, düzenleme, düzeltme, dizgi, sayfa dizaynı, kapak… derken emr-i hak vaki olmuş ve Emekli Albay Sabit Bilgin fani âlemden baki âleme uçup gitmiş. Kalan işleri yine bir Emekli Albay olan yeğeni Levent Bilgin üstlenmiş. Zaten başından beri işin içinde ve amcasının yardımcısı; işe vukufiyeti yüksek, ifadesi sarih, hitabeti güçlü, donanımlı, aydın… Ne kadar överseniz o kadarına layık. 

Tekrar Sabit Bilgin’e dönecek olursak, bu kitap onun ilk eseri değil. 2013’te basılan bir kitabı daha var Bilgin’in; “Osmanlı Döneminde (1725-1920) Keban Madeni Eminleri ve Keban Kaymakamları.”

Belli ki emekli olduktan sonra amca-yeğen zamanlarını Keban ekseninde bir hizmete adamış ve doğrusu, başarılı da olmuşlar. Keban, sadece dağlarında yatan gümüş madeniyle övünmesin; şehrinden çıkan böylesine hayırlı evlatlarıyla da iftihar etsin. Herkesçe bilinen bir hadis-i şeriftir: 

“Âdemoğlu ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Geride sadaka-i cariye bırakanın, hayırlı bir evlat bırakanın; bir de faydalanılacak bir ilim bırakanın.” 

Şimdi dikkat buyurun. Gerek Yusuf Ziya Paşa’nın gerekse Sabit Bilgin’in amel defterleri bizce kapanmamıştır. Öyle sanıyoruz ki ebediyen de kapanmayacaktır. Birisi Keban’da adına cami ve külliye inşa etmiş; öteki ise yüzyıllar sonra bu cami ve külliyeye dair mufassal bir eser vücuda getirmiş. Yine diyebiliriz ki birisi, vakıf medeniyetinin bir evladı olarak Kebanlıya vakıf bir eser bırakmış; diğeri ise yıllarını vakfederek bu esere dair başka bir “eser”kaleme alma fedakârlığını göstermiş. Esere eserle mukabele. Eseri eserle tezyin. Yahut hayrı hayırla yüceltme.

Sabit Bilgin, azimli, gayretli, bir insan. Höllüğünün alındığı topraklara hizmet aşkıyla dolu vefakâr biri aynı zamanda. Onun bu azmini tarif, iradesini tavsif eden şu cümleler, bu işlerdeki en büyük destekçisi sevgili yeğeni Levent Bilgin’e ait: 

“Çocuk yaşta ayrıldığı ve bütün yaşamı boyunca büyük bir özlemle andığı Keban’a kalıcı bir eser bırakma arzusunun ilk yansıması kendi deyimiyle ‘kafasını gözünü kıra kıra’ Osmanlıcayı öğrenmesiydi. Kendi çabasıyla uzmanlık düzeyinde öğrendiği Osmanlıcayla Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde araştırmaya açık Keban ile ilgili yaklaşık 700 belgeyi günümüz Türkçesine çevirerek ‘Osmanlı Döneminde (1725-1920) Keban Madeni Eminleri ve Keban Kaymakamları’ adlı eserinden sonra ‘Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesi’ adlı bu kitabı çalışmaya başladığımızdaki heyecanını ve mutluluğunu anlatamam.” 

Bizim 24 Şubat günü Keban’da yaptığımız iş, işte bu iki insanın; Yusuf Ziya Paşa ve Sabit Bilgin merhumların eserleri ve iradeleri karşısında kısa bir saygı duruşundan ibaretti. 

Bedrettin Keleştimur arkadaşımızın sunumuyla Manas Yayıncılık-Keban gazetesi teşebbüsüyle gerçekleştirilen bu faaliyetin baş konuğu Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım idi. Keban Kaymakamı, Keban Belediye Başkanı, Elazığ İl Kültür Müdürü de bizimleydiler. 

Yeğen Levent Bilgin’in kitap üzerine beyanları, başından beri içinde bulundukları işin bir hulasası oldu. 

Prof. Dr. M. Beşir Aşan’ın konuşması Yusuf Ziya Paşa’nın hayatı ve eserlerine dairdi. İstifade ettik. 

Akabinde Fethi Açıkgöz, Aygün Çam, Ferhat Çalışkan üçlüsünden bilhassa Nimri Dede şiirinden besteler olmak üzere kısa bir müzik ziyafeti.

 

Şu sıra restore edilmekte olan Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesi’ni ziyaret, programın final safhasıydı. 

Önce ve özellikle Sadrazam Yusuf Ziya Paşa ve Sabit Bilgin olmak üzere eser ve emek veren; bu programa katılan ve katkı sağlayan herkese şükran duygularımızla.    

YORUM EKLE