MEMİŞOĞLU 100 YAŞINDA

 MEMİŞOĞLU 100 YAŞINDA

 

 

 

R. MİTHAT YILMAZ

 

 

 

            Ne demişti Şeref Tan o şiirinde;

 

                        Bu ses bizim sesimiz, nennisi anamızın,

 

                        Kabarıp çağlayışı coşkun iç dünyamızın.

 

                        Çalın, söyleyin gakgom, yâd edelim eskiyi,

 

                        Memişoğlu Fikret’i, Korukoğlu Şevki’yi,

 

                        Sunguroğlu İshak’ı ve daha nicesini

 

                        Hatırlayıp çözelim gönül bilmecesini.

 

            Doğumunun 100. yılında Fikret Memişoğlu’nu yâd ettik. Şayet ecel onu 53 gibi gayet verimli bir çağında elimizden almasaydı 100 yaşında; hatta 102 yaşında olacaktı şimdi. Lakin ecelin, ne zaman ne yapacağına akıl, sır ekmiyor ki…

 

            İzzetpaşa Vakfı Başkanı Prof. Dr. Necip İlhan’ın, Memişoğlu’nu anma kitapçığına yazdığı makalesi şu cümlelerle başlar:

 

            “Şehirli olmak, sosyal hayata katılmakla mümkündür. Folklorundan, edebiyatından, sporundan, yemeklerinden, gelenek ve göreneklerinden habersiz biri, hemşehrileriyle hangi zevki, hangi heyecanı paylaşabilir ki… Bunlardan habersiz olan; şehrinin acısına, sancısına da öylesine uzak düşecektir.”

 

            Sözü, merhum Fikret Memişoğlu’na getirecek olursak, o, tam anlamıyla yerli bir aydındı. İçinden çıktığı topluma asla yabancı değildi, asla yaşadığı şehrin garibi olmadı.  Şehrinin folklorundan, edebiyatından, sporundan, yemeklerinden, gelenek ve göreneklerinden bihaber olmadı. Hatta onları, bilmeyenlere anlatan, öğreten biri oldu hep.

 

            Bir hususu biraz da acele ederek söylemek istiyorum:

 

            Fikret Memişoğlu, şehrinin ve hemşehrilerinin dertlerine, sıkıntılarına, ihtiyaçlarına vakıf biriydi. Hatta onun için “vakıf insandı” diyenler de oldu. Doğrudur; Fikret Memişoğlu, kendini şehrine adamış vakıf bir şahsiyetti. Elazığ’ın ve Elazığlının ne kadar çözüme muhtaç meselesi varsa ona el attı, onu dile getirdi; kaleme sarılıp kâğıda döktü, yukarılara iletti.

 

            Bu iletilerden biri de bilirsiniz ki bu şehrin o tarihteki üniversite ihtiyacıdır.

 

            Şükürler olsun, Fikret Memişoğlu ve onun gibi yarınları düşünen münevverleri sayesinde on yıllardır Elazığ bir üniversite şehridir. Fırat Üniversitesi’nin kurulmasında hakkını teslim etmek gerekir ki Memişoğlu’nun büyük dahli vardır.

 

            Ve fakat acı gerçeği de söylemek gerekirse, Fırat Üniversitesi, Memişoğlu’na hakkı olan ilgiyi, itibarı göstermemiştir. Onu adeta nisyana terk etmiş; araştırmamış, aydınlığı çıkarmamış; şiirlerini olsun bugüne kadar bir tez konusu yaparak okurla buluşturmamıştır.

 

            Sadece Memişoğlu’nu mu? Hatırımıza gelenleri sayıverelim; İshak Sunguroğlu, Nurettin Ardıçoğlu, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Ahmet Kabaklı, Bahattin Ögel, Hafız Osman Öge, Şair Hayri, Şair Rahmi, Kanbalakzade Hazmi, Şeref Tan, Canâni Dökmeci ve daha niceleri. Kaçı hakkında kaç araştırma, kaç tez çalışması yaptı üniversitemiz? Hatta bu hususta ilimizde yayınını sürdüren Bizim Külliye dergisine de sitemimiz vardır. Şehrinin değerlerine karşı Fikret Memişoğlu ve onun dergisi Yeni Fırat bu lakaytlığı göstermedi işte.

 

            İyi ki bu şehirde “MANAS” diye bir kültür ocağı; iyi ki MANAS’ın başında da Şener Bulut diye bir kültür süvarisi var.

 

            Manas müdavimi bir avuç insan bizi bize hatırlatıyor. Kabaklı’yı anıyor, Niyazi Yıldırım’ı konuşuyor, Memişoğlu’nu gündeme getiriyor. Üstelik öyle silik-sessiz değil; sırf bu şehri ayağa kaldırarak da değil. Ankara’yı, İstanbul’u uyarıp uyandırarak; Elazığ’a taşıyarak yapıyor bütün bunları.

 

            11-13 Mayıs tarihleri arasında da bunu yaptı Manas Yayıncılık. Üç gün boyunca Fikret Memişoğlu’nu konuştu bu şehir. Fikret Memişoğlu üzerine diyeceği olan herkese söz hakkı verdi. Yurdun dört bir yanından-yöresinden çağırıp Elazığ’a getirdi. Üç oğlunu, torunlarını Elazığ’la, Elazığlılarla değil sadece; babalarıyla, dedeleriyle buluşturdu. Edebiyattan, sanattan, kültürden, folklordan, musikiden sayfalar açtı. Kimin ki dağarcığında sermayesi var, o üç gün boyunca ortaya döktü.

 

            Elbette Manas Yayıncılığa destek veren kurum ve kuruluşları görmezlikten gelmiyoruz.

 

            Bunca faaliyet değer miydi Fikret Memişoğlu için derseniz; azdı bile!

 

            Bir de şu var; bu şehrin bir Memişoğlu kadar anılmaya seza –az evvel birkaçını saydığımız– daha nice hayırlı evladı vardır.

 

            Hepsini de bir sırayla, bir vefakârlık ve fedakârlıkla; Şeref Tan’ın dediği misal, yâd edelim gakgom. Elazığlıya yakışanı budur işte.  

 

YORUM EKLE