DEDEM KORKUT GELDİ VE DEDİ:

 *Kaç zamandır laf demedi Dedem Korkut…Sormadım niye diye…O laf diyeceği zamanı bilir dedim.Yarınların güzelliğini sabırla beklediğim gibi bekledim.Bildim Dedem Korkut Hızır gibidir,bir an çıkabilir karşına,konaklayabilir yüreğinin bir tarafına.Hay der,bismillah der başlar sözüne.Geldi işte.Bir nefeste,bir seste…Dört bin yıllık yolu kat edip,nice bilinmedik yıldızların ardından ışık ışık geldi ve dedi:
  
 
DEDEM KORKUT
GELDİ VE DEDİ:
  
Hey oğul!
Can oğul…
Diri dur ama geri durma.
Gör.
Gör bak ne haldesin.Gör bak ne halde vatan…
Mesele açlık değil,bir lokma ekmekle doyar adam olan.Mesele susamak değil,Rabbin bir damla rahmetiyle geçer susaman.
Mesele vatan oğul,mesele vatan.
Hey oğul!
Hey ecdadın gür sesi,ey kartal gözlüm,hey özgürlüğüm,kurt huylum…
Hey imanımın nefesi oğul!
Dinle!
Sen mazluma yumuşak ellisin,sen mazlumu vicdanınla belersin…Ey Yesevi soylum,ey Yunus boylum…Sen ne kadar erensen o kadar Alp’sin…
Alp ol…
Sen çakalı gözünden zalimi özünden tanırsın…Sen zalime gürzsün.
Alp ol…
Ey oğul!
Rahman ve Rahim olan Allah seni bilir…Seni görür…Ey Hüda’nın sevdiği milletin evladı,ey oğul!
Bil ki han olan Allah’tır.Hakan olan Allah’tır…Taht senin değildir…Gözün tahtta kalırsa gözün kararır,tilkiler yoldaşın olur,çakkallar arkadaşın olur…Gözün tahtta kalırsa yalan göz yaşın olur…
Bil ki o zaman bizden olmazsın…Özden olmazsın…Muhammed Mustafa’nın dininden olmazsın…
Mankurt olursun..Münafıklardan olursun.
Münafıktan Türk olmaz.
Münafıktan Hakan olmaz.
Ayağa kalk… Yeter de… Dik dur…
Hey oğul zaman geri durma zamanı değil, diri durma zamanıdır…
Bir olma zamanıdır.
Bil!
Kimle bir olacağını, nasıl diri olacağını bil.
İtle, çakalla, alçakla, kancıkla bir olunmaz. Onlarla yol alınmaz. Sofraya oturulmaz.
Yalancıya ihram,
Sahtekârdan behram,
Yemek yediği tasa tükürene ikram olmaz.
Soyunla bir ol.
Toprağınla bir ol.
Özünle bir ol.
Ve diri ol…
Diri olmanın reçetesi ne mi?
Dinle oğul!
Kökü sağlam olanın dalını keserler göverir…Kökünü koru.Dalın,budağın kesilsede kök kala ki diri olasın.
İftira,gıybet,yalana kananın kökü kurur.Ruhunu hiçliğe satanın kökü kurur.Vatanı satanın kökü kurur.Bayrağa kem gözle bakanın kökü kurur.
Duru ol.
Doğru ol.
Diri ol.
Senden olanla yürü,senden olanla bir ol.Hainleri affetme.Ya uzak dur onlardan ya uzaklaştır onları senden ve vatanından.
Tuzaklarına düşme.
Menfaatlere üşüşme.
Sen Ulu Hüda’nın sevdiği kulsun,sen tek olan Tegri’nin Alp’i ve Alperenisin…
Vatana hain girmişse,bölen girmişse,nifak düşmüşse toprağa,sesin gür çıksın.Yüreğin kurt yüreği olsun…Cesur ol…Ama aptal olma.
Adımların sert ve emin at.Korkma!
Sen korkmazsan şeytanlardan emin olursun.
Halık sesinle,Hak seninle,Allah seninle…
Yüzünü özüne dön.
Birliğini bozma.
Boz şu oyunları…Taht milletindir.Taht halkındır.Taht Hakkın’dır…
Layık olduğuna yönel ki layık olduğun gibi yönetilesin.
Diri,iri ve sağlam dur;boz bütün oyunları oğul…
Hey oğul!
Kara oğul,sarı oğul,boz oğul,bozkurt oğul…
Hey oğul!
Bey oğul,han oğul,hakan oğul…
Hey oğul!
Sözümü yabana atma…
Bu söze hile katma.Dediğimiz hak için,vatan için ve yarın içindir.Sağlam dur ve yol al.
Dostuna,gardaşına yan gözle bakma.
Yüreğinden köz uyandır alevlendir yak ama senden olanı,sana yakın duranı yakma.
Öğütse sözleri kulağına küpe yap ama yol aldıkca kem sözleri takma.
Hainler belliyken,düşmanlar göz önündeyken yeni cephelere kol atma.
Hadi kalk ayağa,oturma…
Seslen sessiz durma…
Uzat ellerini vatana,sırt dön vatanı ve yaradanı üç beş sözle satana…
Uzat ellerini vatana sarıl ecdadın gibi…
Hey oğul!
Hadi doğrul…
YORUM EKLE