EL-VÂLÎ

Kur'an- Kerim'de ismi geçen ve Esma-ül Hüsna'da yer alan, Yüce Allah'ın güzel isimlerinden biridir El-Vâlî...

Nedir El Vâlî isminin manası?

"Mülkünü tek başına idare eden, kâinatın tek yöneticisi, bütün varlıkların hükümdarı, onların üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunan ve onlar üzerinde bol bağış ve ihsanda bulunan demektir. "

Bu isim, Kur’ân-ı Kerîm’de Ra’d sûresinin  on birinci âyet-i kerîmesinde geçer, ayet şöyledir:

”...Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkân yoktur. Onlar için Allah’tan başka bir vâlî (işlerine sahip çıkan kimse) de bulunmaz.”

Bu esmanın içerisinde Allah'ın diğer ismi şeriflerini de görebilirsiniz.

Hangi güzel isimler mi?

Mesela; bağışlayan, affı seven, merhameti bol olan manasını El-Afüvv isminde...

Lütfu, ihsanı bol olan manasını El-Latif isminde...

İlim zenginliğine sahip olan, her şeyi bilen manasını El-Alim isminde...

Ulu, şerefli, izzetli manasını El-celil isminde...

Hikmetli, hüküm sahibi olan, yerli yerine koyan manasını El-Hakim isminde...

Haklı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren zulmetmeyen, sınırsız ve sonsuz adalet sahibi olan manasını, El-Adl isminde görebilirsiniz.

Evet bu esmaların içerisinde EL-VÂLÎ ismi şerifini görüp hissedebilirsiniz.

Yüce Rabb'imizin Esma-ül Hüsna olarak adlandırılan ve Kur'an-ı Kerim'de geçen 99 güzel ismi ve dahilinde İslam Alimleri ve Tasavvuf ilminin sahipleri tarafından söylenen bin bir simi vardır. Biz bu isimleri yürekten zikredip geçerken tekrar El-Vâlî ismi şerifine dönelim.

El-Vâlî ismi size Allah'ın güzel isimleri dışında neyi hatırlatıyor?

Vali...

Evet, devletimizi temsil eden, tarih içerisinde amir, il bey gibi isimlerde verilen Cumhuriyet'in kuruluşuyla illere devletin en büyük temsilcisi olarak atanan Valilerimizi hatırlatıyor tabi...

Kulunu yaratırken, nefesiyle hükmeden ve ol diyerek yaratan Yüce Allah, kendi isimlerinin sıfatlarını da bu nefesle kuluna bahşetmiştir. Bahşedilen bu sıfatlar kulun fiillerine isim olmuştur.

El-Hakim ismi size Hakimlerimizi, El-Hakem ismi Hakemlerimizi,El-Vekil ismi Vekillerimizi (ki zaman zaman bu isimler ve görevler hakkında esmayla ilişik yazılar yazacağım inşallah) hatırlatmıyor mu?

El-Vali ismi de, manası itibariyle bu görevde bulunanlara bahşedilmiş bir lütuftur.

Hangi ilde olursa olsun, bu ismin manasını bilen, bu ismin mansına layık olarak görev yapmaya çalışan her görevli Yüce Allah'ın kürsisi önünde mükafatlandırılır. Umarım her görevli bu isme layıktır.

Devletle halk arasında kilit taşı olan, köprü olan; halkına karşı devletin babalık görevine aracı olan ve bunları yaparken, adil olan, lütufkar olan, hoşgörülü olan, kucaklayıcı olan... Daha doğrusu bu özellikleri taşıması gereken Valilerimiz yaptıkları görevin karşılığında kendilerine verilen bu ismin manevi manasını bilip, hissedip bu gözle bakarlarsa işte o zaman, bu makamın kıymetini daha iyi anlarlar.

25 yıllık gazetecilik ve yazarlık hayatımın son 17 yılında, Günışığı Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevim süresince Elazığ'a görev yapmaya gelen Valilerimize hep bu gözle baktım. Bu gözle değerlendirdim, bu gözle saygı gösterdim.

Devlet makamını temsil eden her kişi Türk geleneğine göre zaten kutsal kişidir. Bizim saygımız zaten önce bu noktada başlar. Birde mana itibariyle (Vâlî) Vali ismini görünce saygımız katlanır elbette.

Bugüne kadar (özellikle 17 yıllık süre içinde ) bir çok kıymetli Vali ile tanışmak nasip oldu. Onlar beni ve gazetedeki arkadaşlarımı çok iyi tanıdı, bizde onları...

Hiçbir Valimizin makamını şahsi meselelerimiz adına meşgul etmedim, Haber Müdürümüz Vedat Yetik'de dahil arkadaşlarımız, bu makama hep aynı saygı-sevgi mesafesinde durduk.

Görevimiz icabı şehrimizin sorunlarını (Valiliği ilgilendiren) gazetemizde haber yaptık, bazen sitem edenler olsa da, sitem edenlerde dahil yaptığımız her haberi ilgilendiren sorunlar çözüldü, ardından gazetemize Makam-ı Valilik'ten cevaplar verildi, hizmete dahil olan haberlerimiz için teşekkür edildi.

Her dönemde bilindi ki, bu gazetede iftira yok, yalan yok... (Yanlışlarımız olur elbet, hatasız kul olmayacağı gibi gazete de olmaz)

Her dönemde bilindi ki, bu gazetenin derdi menfaat değil, bu şehre hizmet için köprü olmak.

Her dönemde bilindi ki, bu gazetenin gayesi, yıkmak değil-yakmak değil, eksik ve yanlışları hatırlatıp, tamamlatmak...

Böyle bildiler bizi, beni de böyle tanıdılar... Böyle bilmeyen, böyle tanımayanları da, böyle bilip, böyle tanıyanları da; El-Vâlî ismi şerifinin hatırına ve 5 bin yıllık Türk Devleti geleneği adına saygıyla karşıladık...

Aynı saygıyı bu güzel isime hürmeten, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve beş bin yıllık Türk Devlet geleneğine hürmeten göstermeye devam edeceğiz.

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde, bütün illerimizde, bu makamın mana ve ağırlığını taşıyarak görev yapan bütün Valillerimize sonsuz saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Var olsunlar, halka ve hakka yakın, her daim başarılı olsunlar inşallah.

Yüce Allah'ın ismi şeriflerinden birini, El-Vâlî ismini yazıp, hatırlatma babında konuyu Vali makamına getirdim.

Bu tarz yazılarımın devamı gelecektir. Yakında El-Vekil ismi şerifi manasıyla Vekillerimiz için bir değerlendirme yazısı yazacağım inşallah...

YORUM EKLE