’ATA’M

“Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek, milletine güvenen ve saygı duyan;

“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır” diyerek, etnik milliyetçilik yapmayan;

“Ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek, Türk olmanın onur ve gururunu yaşayan herkesi Türk olarak gören ve kucaklayıcı bir duruş sergileyen;

“Ya İstiklal, ya ölüm” diyerek, hür ve bağımsız yaşamaya ölümüne önem verdiğini gösteren;

“Yurtta sulh, cihanda sulh” diyerek, insanların bir arada huzur ve barış içerisinde yaşamasını arzulayan;

“Benim manevi mirasım ilim ve akıldır” ve “Hayatta en gerçek yol gösterici ilim ve fendir” diyerek, sadece aklı ve bilimi rehber edinmeyi salık veren;

“Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz” diyerek, din ve vicdan hürriyetine bağlılığını gösteren;

“Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diyerek Türk milletinin köklü ve şanlı tarihinden gelen bir asaleti olduğuna inanan;

“Muallimler; cumhuriyet sizden fikri hürvicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister” diyerek, eğitimin rotasını belirleyen;

“Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk Milleti’ni emin ve sağlam istikbâl yoluna koyduğu kadar, asıl, fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdeleyicisi olmuştur” diyerek, fikir ve ifade özgürlüğünün güvence altında olduğunu vurgulayan;

Kuran-ı Kerim’in Türkçe mealini ve tefsirini hazırlatarak hurafelerin dini zehirlemelerini önlemeyi düşünen;

Mirasını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’na bırakarak dil ve tarih çalışmalarının milletlerin hayatındaki öneminin farkında olduğunu gösteren;

Çocuklara ve gençlerine güvenen;

Ahlaklı ve faziletli olmayı düstur edinen;

Direnen, inanan, inatla ve şevkle Türk Milletini çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için çalışan;

Geçmişinden ve tarihinden gurur duyan, ondan rövanş almayı düşünmeyen;

Sadece askeri bakımdan değil, her alanda kendini geliştiren ve Dünya’da devrinin en önde gelen entelektüellerinden biri olan;

Ve de,

 “Bu memleket tarihte Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır” diyen büyük Türk milliyetçisi, bu milleti adeta küllerinden doğuran, Dünya’nın saygı duyduğu “Ata”m Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

Ebediyete intikalinin 77. yıldönümünde seni çok arıyoruz ve özlüyoruz.

Ruhun şad, mekânın Cennet olsun…

YORUM EKLE