GÜNIŞIĞI’NDAN 50 DAMLA

 GÜNIŞIĞI’NDAN 50 DAMLA

Günışığı Gazetesi’nde 12 Aralık 2013 tarihinde başladığımız köşe yazarlığı serüvenimizin ellinci yazısını geride bıraktık. Bu elli birinci yazımda, daha önceki yazılarımın içinden seçtiğim bir veya birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak istedim. Her biri birer fikir damlası da olsa, 2013 Aralık ayından başlayan ve 2015 Eylül ayına uzanan yaklaşık son iki yılı birçok yönüyle özetliyor gibi sanki…

Bakalım neler söylemişiz:

·         …yıllardır kazandığımız bilgi birikiminin sadece beynimizde kalması veya çok kısır bir çevre ile paylaşıp ülkemizin bugünkü meselelerine ışık tutacak şekilde istifadeye sunulmamasının bir vebal olduğunu düşündüm ve yazmaya karar verdim. (12.12.2013)

·         Şimdilerde uygulanmak istenen köy adı değişikliklerinde amaç tarihi adlara dönmek ise bir tarihçi olarak şahsen benim buna bir itirazım olmaz. (15.12.2013)

·         Hal böyle iken, bu adların değiştirilmesini teklif etmenin tarihi ve eski adlara dönmek gibi masum bir gerekçeye uymadığı net bir şekilde görülmektedir. Teklif edilen adların yaratılmaya çalışılan farklı bir dil, coğrafi ve idari alanın dayanaklarını kurma olduğu anlaşılmaktadır. (23.12.2013)

·         … çatışmalarınızın alanı adalet, savunma, emniyet, eğitim ve sağlık üzerinden olmasın. Bunlar zarar görürse devlet zarar görür. Lütfen devleti zedelemeyin… (29.12.2013)

·         Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan lafla olmuyor… bu aradaki gelişmeleri halen daha Türkiye’yi bölünmeye götürecek faaliyetler olarak algılayamıyorsanız, Barzani’nin Türkiye’yi bölen Kürdistan haritasının ve algısının hesabını soramıyorsanız söyleyecek tek bir söz kalıyor: “Ört ki ölem”. (05.01.2014)

·         Ortak coğrafyada yaşayan, aynı dine inanan, ortak üreten, ortak kültür değerlerini yaşayan ve yaşatan, ortak savaşan, ortak kazanan, ortak kaybeden, ortak üzülen, ortak sevinen Türkler ve Kürtleri ayrı ayrı millet olarak ifade etmek ırki bir yaklaşımdır ve bütünüyle reddedilmelidir. (14.01.2014)

·         …Anadolu coğrafyası ile Suriye’nin tamamı ve Kuzey Irak coğrafyasında Kürdistan diye anılan idari ve coğrafi bir teşekkül olmadığını söyleyebiliriz. (26.01.2014)

·         1522-1550 yılları arasında kullanılan Kürdistan tabiri idari manada bir vilayeti ve coğrafyayı karşılamaz ve 1847 yılına kadar Osmanlı idari sistemi içerisinde müstakil bir Kürdistan Vilayeti (Eyaleti) yoktur. (02.02.2014)

·         Batılı oryantalistlerin mensubu bulundukları devletlerin emperyalist politikalarına hizmet amacıyla, yazdıkları coğrafya ve seyahatname tarzı eserlerde özellikle 18. yüzyıldan itibaren Anadolu coğrafyasının belli bir bölümü için Kürdistan veya Ermenistan tabirini kullanmalarının hiçbir değeri ve tarihi temeli yoktur. (09.02.2014)

·         Türk ve Kürtlerin tarihten gelen ortak değerleri ve kader birlikteliği vardır. Bu birliktelik küresel siyasi projelere ve bu projelerin iç ve dış siyasi piyonlarının arzularına terk ve feda edilemeyecek kadar büyük ve kutsaldır. Bugün bir sorundan bahsediliyorsa, silahların gölgesini bu işin üzerinden kaldırmak yeterlidir. Türk’ün Kürt’le, Kürt’ün Türk’le bir araya gelerek çözemeyeceği derin bir meselesi yoktur. (13.02.2014)

·         Osmanlı sultanları, Osmanlı devletini yöneten hanedanın birer üyeleriydi ve her şeyden önce birer insanlardı…. Bu sebeple padişahlar oğullarını, kardeşlerini, yeğenlerini, torunlarını, babalarını öldürecek kadar siyaseten katı ve acımasız olabiliyorlardı… Bu işi siyaseten uygun bulmak mümkün olabilir. Ancak vicdanen ve dinen uygun bulmak çok zordur. (17.02.2014)

·         Kanuni, Şehzade Mustafa’nın öldürülmesi konusunda tahtı kaybetme tehlikesi ve korkusu yaşadığı için kendince haklıdır. Ancak vicdanen haksızdır, nizam-ı alemi tesis edemediği için haksızdır, devleti zayıflattığı için haksızdır, dirayetsiz devlet yöneticilerini koruduğu için haksızdır, ülkeyi kargaşa ortamına sürüklediği için haksızdır. (23.02.2014)

·         Anadolu coğrafyası, üzerinde yaşayan insanlara birçok nimet sunan önemli ve cazibe merkezi bir coğrafyadır. Bu coğrafya her zaman tehdidi davet eder ve burada yaşamak güçlü olmayı mecbur kılar. (02.03.2014)

·         … her toplumda var olan rüşvet Osmanlı toplumunda da görülmüştür.  Ancak devrin kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Kanuni Sultan Süleyman döneminde oldukça artmış ve sonraki dönemleri de olumsuz etkilemiştir. (09.03.2014)

·         …önemli bir sosyal hastalık olan rüşvet, toplumları ve devletleri etkilemeye devam ediyor. Bu konuda çareyi elbette devleti yönetenler bulacak ve bu illeti ortadan kaldırmak için ne lazım geliyorsa onu yapacak. (16.03.2014)

·         Türk bayrağının olmadığı bir alanda, PKK’nın şehir güçlerinin kontrolünde ve PKK marşıyla başlayan Nevruz kutlamasında, ülkenin bölünmesi ile ilgili birkaç koldan devlet tehdit edilirken, sizin;

“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” demenizin ne anlamı olabilir ki! (22.03.2014)

·         Eğer ortaya bir sandık konulmuş ise, bu sandıktan çıkan sonucun hak ve kutsal olarak bilinmesi gerektiğinin altını çiziyor, herkesin işine geldiği zaman değil, her zaman bu düsturla davranması gerektiğini de ayrıca belirtmek istiyorum. (06.04.2014)

·         Türkiye’de artık her şey eskisinden çok daha zor olacak. (13.04.2014)

·         …belki anlarlar, belki kulak verirler, belki endişelerimizin yersiz olmadığını anlayacak feraseti gösterebilirler umudu ile yazacağız başka çaremiz yok. (26.04.2014)

·         Ermenilere özür, taviz, toprak, tazminat, taziyeyi örnek gösterip; sınır dışına gitmelerini istediğimiz PKK’lılar da yarın öbür gün “ Ermeni komitacılardan ve ASALA’dan ne farkımız var. Biz de aynısını isteriz” demesinler sakın. (04.05.2014)

·         Canından parçasını, evladını toprağın koynuna gönderirken; “Vatan sağolsun” diyen ve acılarını yüreklerine gömen vakur şehit annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerin önünde saygıyla eğiliyorum. (11.05.2014)

·         Bütün maden ocakları acilen ve yeniden ahbap-çavuş ilişkisi olmadan doğru dürüst denetlenip uluslararası standartta olmayanlar, standartları sağlayıncaya kadar hemen kapatılmalıdır. Yoksa bu acıları daha çok yaşarız. (18.05.2014)

·         Devleti temsil etme noktasında olanlar; insanını yüceltecek, koruyacak, adaletle yaklaşacak, şefkatli davranacak ve sevecek ki devlet yücelsin. Bunu yapacak geniş bir gönlünüz, yüreğiniz, hoşgörünüz, soğukkanlılığınız, dirayetiniz ve metanetiniz yoksa devleti yönetemez ve temsil edemezsiniz. (25.05.2014)

·          “Ben yaptım oldu” mantığıyla ülke bilerek veya bilmeyerek içinden çıkılmaz bir keşmekeşin içerisine doğru çekiliyor… (01.06.2014)

·         Irak ve Suriye yeniden dizayn ediliyor. Şii, Sünni, Kürt, Arap herkes konuşuluyor ve hepsine bir rol biçiliyor da bölgedeki Türkler nedense hep göz ardı ediliyor. (15.06.2014)

·         Umudumuz ve beklentimiz: Türkiye’nin gerçeklerine uygun yönetim modellerinin dışında model arama sevdasında olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde farklı idari bölünmelere fırsat vermeyen, ülkemiz topraklarındaki tüm unsurların bir arada, eşit,  birinin bir diğerinden nefret etmediği ve kompleks duymadığı bir ortamda yaşamalarını isteyen, ayrılıkları değil, birliktelikleri konuşan, üzerinde şaibe olmayan, çalmayan, çırpmayan, aldığı eğitimin niteliği ve niceliği bakımından yeterli ve donanımlı olan, milli ve manevi değerlere bağlı, aydın fikirlere sahip, temsil kabiliyeti yüksek bir adayın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi yönündedir. (22.06.2014)

·         Meclise getirilen kanun tasarısı ile ilgili görüş belirten ve “akil adamlar” içerisinde de bulunan bazı siyasi Kürtçüler, acilen yerel yönetimler yasasının çıkarılarak özerk yönetimin önünün açılmasının gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizerek anlatıp duruyorlar. (29.06.2014)

·         Elazığ’da Ramazan bir başka güzel ve özel geliyor insana... (05.07.2014)

·         Altgeçidin ismi “Şehit Polis Fatih Celayir Altgeçidi” olarak hemen düzeltilmelidir. Eğer şehidimizin ismini oraya vermeye karar verdiyseniz, “Şehit” mertebesini isminin önüne koyacaksanız. Aksi halde yaptığınız işin hiçbir anlamı yoktur. (15.07.2014)

·         Çözüm; terör örgütünü açıkça tanımak ve ülkeyi bir rejim değişikliğine götürmek olmamalıydı. Evet, bu sorun çözülürken sancılı bir süreç mutlaka olacaktı ama devletin temel değerlerinden bu kadar taviz verilip bu kadar yıpratılmamalıydı. Bu açıdan bakıldığında sürecin son derece başarısız bir şekilde sürdürüldüğü ve sonucunda ülkeyi bölünmeye götürebilecek bir mecraya sürüklendiği açıkça ortaya çıkmıştır. (24.08.2014)

·         Her toplumda gücün etrafında dolanıp duran “fırıldaklar” ve o gücün her yaptığını kayıtsız şartsız alkışlayan, öven ve nemalanan “yalakalar” vardır. (31.08.2014)

·         Harput’la ilgili çalışma yapacaklar veya meraklıları bütün kaynakları tek bir merkezde inceleme imkânı yakalayabilirlerse, Harput kültür ve tarihi de birçok bakımdan yeni birtakım çalışmalara ufuk açacaktır demektir. (06.09.2014)

·         Harput ve çevresine “Ermenistan” diyenlerin Harput’a yapacakları ziyaret, insani ve dini duygulardan çok, siyasi emellerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak ve bu proje Ermeni meselesi bağlamında ileri zamanlarda gündeme getirilecek istekler için kuvvetli bir dayanak olacaktı. (14.09.2014)

·         Harput’un tarihi, dini, kültürel ve etnik yapısı belliydi ve yeni arayışlara hiç gerek yoktu. Bu kimliğin adı ise Türk-İslam kimliğiydi. (22.09.2014)

·         Çözüm sürecindeki yapılanmada Harput’un ve Elazığ’ın muhafazakâr milliyetçi yapısı törpülenecek ve Türk kimliği mümkün olduğunca zayıflatılacaktı. Çünkü Büyük Kürdistan’ın içerisinde Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş ve Mersin de var. (25.09.2014)

·         Harput’ta… Müslüman unsurları zorla kategorize edip ayrı birer kültürel kimlik gibi göstermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Böylesi bir yaklaşım Harput ve Elazığ’da kutuplaşmış siyasi, etnik ve dini yapılanmalara hizmet etmekten öteye gitmez… Olmayan bir suni kültür kimliğinin Harput’a giydirilmesi çabaları ve bu yolla siyasi ve idari birtakım maksatları elde etme projesine itirazım var o kadar. (28.09.2014)

·         Hâkim olmadığınız topraklarda şayet aynı din ve millete sahip değilseniz sizin eserleriniz orada çok fazla ayakta duramaz. (19.10.2014)

·         Zemheri, Fırat’a Şah dedi… Fırat, Mat oldu! (24.02.2015)

·         Biz hangi alfabe ile yazılırsa yazılsın, okumadığımız müddetçe cahil olmaya mahkûmuz… Sözün kısası, bir gecede cahil olmadık… (05.04.2015)

·         Tarih, edebiyat, hukuk, felsefe, ilahiyat eğitimi alacakların ve bu alanları meslek edinmek isteyenlerin orta öğretimde seçmeli olarak Osmanlıca dersleri alması faydalı olacaktır. Özellikle arşiv kaynaklarının okunup, çevirilerinin yapılarak herkesin bilgisine ve istifadesine sunulması bir mecburiyettir. (10.05.2015)

·         Bu ülkenin kaderinde son 60 yıldır rol oynayan, sorumluluk duyan veya duyabilen, kim üzerine alınıyorsa cevap versin lütfen. Neredeydiniz?!! (05.06.2015)

·         Silahlı bir terör örgütü ile barış, demokrasi ve hoşgörüyü bir araya getirebilme aklını ve mantığını çözebildiğiniz için mi?.. HDP’ye oy verdiniz!... (16.06.2015)

·         Bugünler fırıldaklar ve yalakalar için çok zor geçecek vesselam. Şu hükümet çabucak kurulsa da bu eziyetten kurtulsalar diye acıyorum hallerine… (21.06.2015)

·         Bu millet ve bu medeniyet; günlük siyasi ihtiraslara kurban edilemeyecek kadar köklü, asil ve büyüktür. Haydi haykırın! “Türk’üm” deyin korkmayın!!! (01.07.2015)

·         Kürtlere karşı nefret dili kullanan bir Türk’ün veya Türklere karşı nefret dili kullanan bir Kürt’ün barış ve kardeşlik temelinde yürütülecek projelerde yeri veya rolü olmamalıdır... (12.07.2015)

·         Kemaliye; tarihi ve kültürel zemini sağlam, medeni, vatanperver ve hoş insanların yaşadıkları müstesna ilçelerimizden biri. Bir hafta sonunuzu Kemaliye seyahati yaparak değerlendirebilirsiniz. (24.07.2015)

·         Bu sorunu Türk-Kürt birlikteliğine zarar vermeden çözmenin yollarını arayan, meclis içinden veya dışından iyi niyetli tarihçi, sosyolog, siyasal bilimci, edebiyatçı, siyasetçi ve ekonomistler ile ortak bir akıl oluşturarak çözme yolunu denemelisiniz. Türkiye’de böyle bir ortak akıl oluşturacak yüzlerce “gerçek akil” olduğunu siz de biliyorsunuz. Bu sorun komedyenlerin, aktörlerin, aktrislerin, müzisyenlerin veya kimlik sorunu olanların çözemeyeceği kadar ciddidir. (31.07.2015)

·         …herkes ülkenin gerçek gündemine dönerek kişisel ihtiraslarını bir tarafa bırakıp üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır. (16.08.2015)

·         Ya vesayetçi gücün kontrolündeki partiye rejim değişikliği için gerekli anayasal düzenlemeyi yapabilecek gücü ve yetkiyi verip “fiili durumu meşrulaştıracak” başkanlık sisteminin yolunu açacaksınız ya da buna razı olmadığınızı net bir şekilde gösterecek bir irade ortaya koyacaksınız. Orta yol ise yine kaostur. (30.08.2015)

·         Mühim olan kararlılıkla ve samimiyetle bu meseleyi çözmeyi hedef edinmiş, ortak akıl ve duruşla davranacak siyasi iradeyi oluşturabilmektir. (10.09.2015)

Umudum ve beklentim, bu elli damlanın fikir havuzunuza az da olsa bir katkı sağlamış olmasıdır.

Daha nice yazılarda buluşmak dileğiyle…

YORUM EKLE