NELER YAPILABİLİR?

 NELER YAPILABİLİR?

Son günlerde iyice tırmanan terör saldırılarında maalesef otuzun üzerinde asker ve polisimiz şehit edildi.

Acılarını milletçe derinden hissettiğimiz bu fidanlarımızdan kimi yeni doğan yavrusunu öpüp koklayamadan, kimi nişanlısına kavuşamadan, kimi evliliğine doyamadan, kimi “kokusunu özlediği” anasının elini öpüp kucaklaşamadan toprağın koynuna gitti.

Yapanları da, sebep olanları da Rabbim “Kahhar” sıfatıyla kahretsin demekten başka bir şey söylemek istemiyorum.

Gün,“şu suçlu, bu suçsuz” deme günü değildir. “Şunu demiştik, bunu dememiştik” gibi kısır çekişmeleri de bir tarafa koymak gerekir. Sorumlularıve destekçilerini Allah’a havale edip, bir gün elbet yaptıklarının hesabını verirler diye dua edelim yeter.

Önemli olan bugünkü ortamda ve geldiğimiz noktada alınması gereken tedbirlerisağduyu ile tartışmak,akılcı fikirler üretmek ve tek yumruk olmaktır.İçerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı sürecin atlatılmasında aşağıdaki tedbirlerin alınmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz:

·         Yöneticiler duyarlı ve devlet adamlığı vakarı ile davranmalı, kişisel ve siyasi ihtiraslarını en azından bir müddet ertelemeli, ülkenin siyasi geleceği ve rejimi ile ilgili projeler geliştirmeyi veya beyan etmeyi bir tarafa bıraktıklarını net bir dille deklere etmelidirler.

·         Cumhurbaşkanımız terörü önleme konusunda siyasi parti liderlerini bir araya getirebilecek tavır geliştirmeli ve bu ortamı sağlamalıdır. Siyasi parti liderleri de Cumhurbaşkanı’nın koordinesinde yürütülecek bu çalışmalara bahane üretmeden katılmalıdırlar. Bu ortak duruş toplumdaki kutuplaşmayı yumuşatacak, en azından teröre destek veren ülkeler üzerinde etkili olacaktır.

·         AKP, CHP ve MHP teröre karşı ortak bir duruş göstereceklerini beyan eden bir bildirge yayınlamalı ve Cumhurbaşkanı’nın da önderliği ve onayı ile acilen kısa süreli deolsa tek hedefi terörle mücadele olan geniş tabanlıbir “Milli Mutabakat Hükümeti” kurmalıdırlar.Mümkün olabilirse seçim ertelenmeli, bu mümkün olmaz ise ülke 1 Kasım seçimlerine mevcut hükümet ile gitmemelidir.

·         Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Emniyet Genel Müdürü’nün bir karargâh veya makamları da bölgede tesis edilmeli ve böylelikle alana hâkim olunduğu hissettirilmelidir.Bölgede güvenlik tam olarak sağlanıncaya kadar asker ve polisin yanında bulunup görevlerini buradan yürütmelidirler.

·         “Milli Güvenlik Kurulu” toplantıları her ay güneydoğuda farklı bir ilde yapılmalıdır.

·         Acilen bölgede “sıkıyönetim” ilan edilmelidir.

·         Çözüm sürecinde örgütün palazlanmasına ve silahlanmasınagöz yuman veya göz yumulmasını tavsiye ve telkin eden kim/kimler ise görüşmeleri yapanların yargılanamayacağına dair çıkarılan kanun maddesi geriye dönük iptal edilerek acilen görevlerinden tasfiye edilip yargılanmalıdırlar.

·         Terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılması mecburiyeti olan istihbarat faaliyetleri konusunda var olduğu hissedilenzafiyet giderilmeli, gerekirse ilgili kurumlar acilen revize edilmelidir.

·         Şehit yakınlarına kalıcı ve yeni haklar verilmeli, bölgedeki güvenlik güçlerinin morallerini üst seviyeye çıkaracak maddi ve manevi düzenlemeler yapılmalıdır.

·         Ülkenin ve bölgenin gerçeklerini iyi bilen, Türk-Kürt birlikteliğinden gocunmayan ve şahsi menfaat hesabı yapmayan akademisyenler, kanaat önderleri, din adamları, terörle mücadele uzmanları ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri vb. birçok kesim temsilcilerinden oluşan heyetler ve komisyonlar marifetiyle meselenin çözümüne yönelik politikalar üretilmelidir. Bu bağlamda terörist başı ve teröristi muhatap alan çözüm modeli tamamen gündemden çıkarılmalıdır.

·         HDP dışındaki diğer partiler içinde deolduğu gözlemlenen ve“siyasi Kürtçülük yapan” milletvekilleritasfiye edilmeli ve bir daha aday yapılmamalıdırlar. Bu vekiller, genç Kürt kuşağının zihninde “inkâr ve asimile edilmiş Kürtler” algısını oluşturmuşlar maalesef birçoğu “akil insanlar” içerisinde de yer almışlardır.

·         “Akil insanlar” denilen grup üyelerinin şimdi nerelerde gezdiklerine ve nerede olduklarına bakılırsa, bu garip uygulamanın ne denli tahrip edici bir faaliyet olduğu anlaşılacaktır. Bu sebeple, oluşturulacak heyetlerin milleti kamplaştıran değil, bütünleştiren söylemlerle ortaya çıkması ve ona göre politikalar geliştirmesi zarureti vardır. Kürt gençlerinin zihninde sürekli olarak “ezilmiş ve hakları elinden alınmış özgür olmayan bir Kürt toplumu olduğu” yolunda algı yaratan beyanlarda bulunanlara fırsat verilmemelidir.

·         Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’taki yapılanmaların Türkiye’nin güvenliği ve bütünlüğünü tehdit edici bir boyutta şekillenmesine asla izin verilmemelidir.

·         Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki herhangi bir bölgeyi ısrarla “Kürdistan” olarak ifade edenler anayasal suç işledikleri gerekçesiyle yargılanmalıdırlar.

·         Her nerede olursa olsun bölücü örgüt flaması taşıyanlar ve asanlar hakkında hemen takibat başlatılmalı direnenler etkisiz hale getirilmelidir.

·         Teröristlere yardım ve yataklık yapanher kim olursa olsun haklarında takibat başlatılmalı,dokunulmazlıkları olanların fezlekeler hazırlanarak dokunulmazlıkları derhal kaldırılmalı, dokunulmaz olmayanlar ise soruşturmaları yapılarak yargıya havale edilmelidir.

·         PKK’ya lojistik ve teknik destek sağladıkları kesin olan veya “öz yönetim” ilan eden hiçbir belediye başkanı görevde tutulmamalıdır.

·         Örgütün mali kaynakları mutlaka kurutulmalıdır.

·         Örgütün insan kaynakları kesilmeli, dağa çıkmalar önlenmelidir.

·         Örgüte silah yardımı yapan başta Almanya olmak üzere, ilgili devletlerle bütün siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler hemen dondurulmalı, bu yardımların yapılmasını engellemek için net siyasi tavırlar ortaya konulmalıdır. Örgüte silah yardımı yapan veya satanlarla ilgili etkin bir mücadele yapılmalıdır.

·         Terörle mücadele harekât kabiliyeti yüksek ve sabit bir yerde konuşlanmamış profesyonel güçlerle yürütülmeli vesadece savunma pozisyonunda kalınmamalıdır.

·         Mesut Barzani’den sorumluluk alanı içerisinde bulunan bütün PKK kamplarını hemen boşalttırması ve lojistik desteğini derhal kesmesi istenmelidir. Aksi durumda Türkiye sınır ötesi harekât yaparak alanı tamamen kontrolü altına almalıdır.

·         Terörle Mücadele Yasası, asker ve polisin görüşleri doğrultusunda oluşan şartlara göre yeniden düzenlenmelidir.

·         Bölgede kamu güvenliği sağlanıncaya kadar, olağanüstü tedbirler alınması hiçbir platformda eleştirilmemelidir.

·         Bölücü olmayan ve teröre bulaşmayan hiçbir Kürt vatandaş incitilmeden mücadele yürütülmeli, Türk-Kürt birlikteliğinin bozulmaması ve araya aşılmaz uçurumlar girmemesi için gayret gösterilmelidir.

·         Türkler ve Kürtler terörü birlikte lanetlemelidir. Kürt kanaat önderleri silahla hiçbir sorunun çözülemeyeceği veya hiçbir hakkın alınamayacağını ısrarla ve net olarak örgüte yönelik deklere etmelidir. Bu bağlamda bölgede etkin olan bir kısım aşiret reislerinin devletin yanında olduklarına dair ortaya koydukları tavır desteklenmeli ve her bakımdan kararlılıkla arkasında durulmalıdır.

·         Doğu ve Güneydoğu kökenli masum vatandaşlarımız diğer bölgelerde horlanmamalı ve tepki görmemelidir. Unutulmamalıdır ki, ülkede etnik temelli bir iç karışıklık çıkması en çok PKK’nın işine yarayacaktır. Bu sebeple herkes sağduyulu ve itidalli davranmak mecburiyetindedir.

·         Türk milletinin bir ve bütün olarak terörün karşısında olduğunu net bir şekilde gösterecek ortak tavırlarsergilenmeli ancak suçlu veya sorumluların cezalandırılması devlete bırakılmalıdır.

Bütün bu başlıkların altı doldurulabilir ve daha da ayrıntılı hale getirilebilir. Bazı hususlar ise devletin ilgili kurumlarının üzerinde birçok bakımdan yapacağı sabırlı ve geniş kapsamlı bir çalışma ile gerçekleşebilir. Bu tedbirlerin bir kısmı radikal veya anti-demokratik bulunabilir. Ancak olağanüstü dönemlerin, olağanüstü tedbirler alınarak atlatılabileceğini de unutmamak gerekir.

Mühim olan kararlılıkla ve samimiyetle bu meseleyi çözmeyi hedef edinmiş,ortak akıl ve duruşla davranacak siyasi iradeyi oluşturabilmektir.

YORUM EKLE