BAYRAM MI, TATİL Mİ?

          Müslümanlar gün geçtikçe dünyaya daha sıkı bağlanıyor. Bundan kastım, Hadis-i Şerifte, ümmetin çöküşünü hazırlayacak olan iki temel sebepten biri olarak haber verilen “hubbu’ddünya” yani dünya sevgisidir.Ecdat bunadünyevileşme demiş. Günümüzentelleri desekülerleşme diyor.

          Dünyevileşme ile çalışmayı, ilerlemeyi birbirine karıştırmamak gerekir. İslamınbilimi, ilerlemeyi, çalışmayı, günün teknolojisinin daha ötesine geçmeyi teşvik ettiğini bilmeyen yok. Müslümanlar bunu kavradıkları dönemde ilimde, teknikte, medeniyette, mimaride, sanatta hep zirvede olmuşlardır. Hiçbir Müslüman da bunu dünyevileşme olarak görmemiştir.

          Dünyevileşmenin en tipik örneği Yahudilerdir.Dünya herşeyleridir. İşte dünyevileşme onlar gibi dünyaya kul olmaktır. İçinde ne rıza-yı Bari var, ne de faydalı bir amel.

Elbette Müslüman Yahudi gibi olmayacak ama Hıristiyan ruhbanları gibi tarik-i dünya yani dünyayı tamamen terk de etmeyecek. Bir hırka bir lokma İslamın prensibi değildir.

İslam madde ve mana, dünya ve ahiret dengesini kurmuştur. İslam fakirliği değil, zenginliği teşvik etmiştir. Ticareti teşvik etmiştir. Günün geçerli bilimlerini öğrenmeyi ve geliştirmeyi farz-ı kifaye saymıştır. Dünyaya köle olmayı değil, ona hükmetmeyi emretmiştir. Tabii ki, yaratan Allah’ı unutmamak şartıyla.

Günümüz Müslümanı bu şartı unutuyor. Gayesini unutuyor. Hedefini unutuyor. Döneceği yeri unutuyor. Bu nedenle de dünyevileşiyor. Dünyevileştikçe de huzurunu kaybediyor.

Bu konunun canlı örneği yaklaşan dokuz günlük bayram tatilidir. Ben şahsen yılda iki kez kutlanan dini bayramlarımızda tatilin bir haftadan aşağı olmamasını hep savundum ve savunuyorum. Böylece ana-babasından uzak olan kişiler rahatlıkla gelip akrabalarıyla beraber bu sevinçli gününü paylaşabilsinler. Bu da aile bağlarının güçleşmesini, dolaysıyla toplumun daha sağlıklı olmasını sağlar. Çekirdek ailede yaşayan çocuklar da,büyük aileyi tanır.Dünyasının sadece anne-baba ve kardeşlerinden ibaret olmadığını anlar. Aksi takdirde dede, nene, amca, dayı, hala, teyze ve bunların çocukları kimdir, bilmez.

Şimdi insanımız, bu dokuz günlük tatili değerlendirip, büyük ailenin yanına gidip onlara çifte bayramı mı yaşatacak, yoksa akrabadan uzak bir tatil beldesine, bir otele gidip tatilin keyfini mi çıkaracak? İşte bu iki husus kişinin dünyevileşip dünyevileşmediğini gösterecek turnusol kâğıdı. Çünkü dini bayramlarımız ana-baba, akraba, eş-dost ziyaret ederek sevap kazanacağımız günlerdir, tatil değil.

“Sen geçmişine taş atarsan, yarın gelenler seni topatutar”atasözünde olduğu gibi, eğer bugün sen ana-baba, akraba, eş-dostu ziyaret etmezsen, yarın değil kapını açacak, sana telefon edecek kimseyi de bulamayacaksın.

Şimdi soruyorum bayram mı, tatil mi?

Eğer dünyevileşmemişsen, eğer bencilleşmemişsen, eğerseküler zihniyetli değilsen, bu bayramı ana-baba ve akrabadan uzak bir tatil beldesinde, bir otelde geçiremezsin.

NOT: Okuyucularım ve tüm Müslümanların gelecek Kurban Bayramını tebrik eder, kendilerine mesut ve bahtiyar bir hayat temenni ederim.

YORUM EKLE