GÜVEN TOPLUMU

GÜVEN TOPLUMU

         Diyanet 2017 yılı Kutlu Doğum temasını “Hz. Peygamber ve Güven Topumu” olarak belirledi. İnsanların birbirine olan güveni ve dolaysıyla toplumda güvenin bu derece azaldığı bir dönemde bu temayı anlamak ve anlatmak elbette önemlidir.

         Bir düşünün, sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) daha peygamber olmadan önce Mekke Site Devletinde herkes tarafından “Muhammedu’l-Emin (güvenilir Muhammed)” olarak anılmış.

         Yine düşünün, Emin Peygamber’in ümmeti bugün güvenilmeyen, can güvenliğinin dahi kalmadığı bir toplum haline gelmiş ne yazık ki.

         İsterseniz bir örnekle güven toplumunun ne olduğunu anlayalım. Olay Hz. Ömer döneminde geçiyor. Genç adam devesiyle hurma bahçeleri arasında geçerken, bir an gafletinden dolayı devesi yola sarkan hurma dalına ağızını uzatıp koparmış. Bahçe sahibi yerden aldığı taşı deveye fırlatmış. Başına aldığı taş darbesiyle deve yere yığılmış. Genç de aynı taşı alıp adama atmış. Olacak ya, taş adamın başına isabet etmiş ve adam oracıkta ölmüş. Babalarının öldüğünü gören oğulları genci yakalayıp Halifenin huzuruna getirmişler.

         Genç, Hz. Ömer’e olayı olduğu gibi anlatmış. Halife gence, bunlar sana işkence yaptılar mı diye sorar. Genç, hayır yapmadılar der.

         Hz. Ömer yanındakilerle durumu değerlendirip kısasa hükmeder. Ancak esas yetki maktulün oğullarında olduğu için onlara; kısas mı, diyet mi istersiniz diye sorar. Onlar da kısas derler. Bunun üzerine genç; Allah’ın emrine itirazım olamaz. Ancak sizden üç gün izin istiyorum. Yetim bir küçük kardeşim var. Babam vefatından önce, büyüdüğünde kardeşime vermek üzere bana altın teslim etti. Ben de sakladım. Yerini benden başka da bilen yok. Bana müsaade edin gidip teslim edip geleyim der.

 Hz. Ömer, senin kaçmayacağına nasıl inanayım? Eğer birini yerine kefil edersen sana izin veririm deyince, genç o mecliste bulunanlara bakar ve Ebu Zer’i göstererek bu kefilimdir der. Hz. Ömer Ebu Zer’e, kabul ediyor musun diye sorunca, o da evet der.

         Genç hızla oradan ayrılır. Üçüncü günü güneş batmaya yaklaşmıştı ama hala gençten bir haber yok. Maktulün çocukları Hz. Ömer’den kısası uygulamasını isterler. Ebu Zer, Hz. Peygamberin ileri gelen sahabelerinden olup Hz. Ömer’in hem çok sevdiği ve hem de kendisiyle istişare ettiği biri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ama bu özelliği ona bir imtiyaz sağlayamazdı ve Ebu Zer infaz için hazırlandı. Orda bulunanlar, daha gün batmadı. Süre henüz dolmadı. Gün batımına kadar beklemek gerekir derler. Halife de bekler. Bir müddet sonra genç gelir. Teşekkür edip Ebu Zer’i kaldırır ve yerine geçer. Artık infaz edebilirsiniz der. Halife infazı gerçekleştirecekken, maktulün oğulları bu dürüstlük karşısında duygulanır ve kısastan vaz geçip genci kendilerine kardeş ilan ederler. Bu manzara herkesi duygulandırır.

         Gence sorarlar. Sen ölümden kurtulmuşken neden geri döndün? O da, şeytan bana çok musallat oldu. Kaç defa dönmeyeyim diye de niyetlendim ama ben, “dünyada artık ahde vefa kalmadı” sözünü dedirtmemek için geldim.

         Ebu Zer’e sorarlar. Sen tanımadığın ve ölümle cezalandırılmış birine neden kefil oldun? O da, “âlemde fazilet ve güven kalmamış” sözünü dedirtmemek için kefil oldum der.

         Maktulün oğullarına sorarlar. Siz bu kadar kısası isterken neden affettiniz? Onlar da,  “dünyada insanlık kalmadı” sözünü dedirtmemek için affettik derler.

         İşte örnek nesil böyle. Sözleri senetti. Bugün böyle bir şeyin olması hayal gibi bir şey diyorsak, bu bizim İslamı anlamadığımızı gösterir. Eğer arkadaşlarımız, komşularımız bize güvenmiyorsa, eğer sözümüz senet değilse, sözümüze güvenilmiyorsa, eğer ticaretimizde, yaptığımız işlerde, günlük muamelelerimizde insanlar bize güvenmiyor veya biz onlara güvenmiyorsak, yeniden kendimizi İslamın yüce değerleri ışığında gözden geçirip halimizi düzeltmemiz gerekir. Aksi takdirde ne güven ve ne de huzuru bulabiliriz.

                   

YORUM EKLE