MERHABA AZİZİYE MEYDANI!

Şehirlerin de kimliği var. Kimliksiz şehir olmaz, o ancak sıradan bir yerdir. Çünkü şehirlerin bir tarihi, bir kültürü, bir medeniyeti, alamat-i farikaları vardır. Zaten Araplar şehre ekseriyetle medine derler. Farabi’nin ideal devleti anlatan meşhur eseri El-Medinetü’l-Fazıla(fazilet şehri) de bu anlamda kullanılmıştır. Medine kelimesiyle medeniyet aynı kökten gelir. Bu nedenledir ki Yesrib şehri, Efendimiz (S.A.V.)’in teşrifiyle aydınlanmış, medenileşmiş ve Medine-i Münevvere olmuştur.

            Asıl adı Ma’muratu’l-Aziz olan ve daha sonra da Elaziz denilen ilimizin de bir tarihi, bir kültürü, bir medeniyeti ve bir kimliği vardır. Ancak daha sonra yapılan çarpık yapılaşmalarla ilin kimlikleri olan eserler birer birer ortadan kaldırılmıştır. Geriye kimlik diyebileceğimiz bir, iki eser ancak bu katliamdan kurtulabilmiştir. Elimizde kala kala eski Hükümet Binası, PTT binası (öndeki) ve Öğretmenevi’nin tarihi binası kalmıştır. İzzetpaşa Camii ise kimliğe eklenen yeni bir eserdir.

            Meydanlar da illerin en bariz kimliğididir. İlimiz maalesef bu konuda bayağı fakir. Bir İstasyon Meydanı’mız var ama tren ulaşımının zayıflaması nedeniyle bu meydan ancak siyasilerin mitinginden mitingine kullanılabilinen atıl bir meydana dönüşmüştür. Bu nedenle meydanlara ihtiyacımız su götürmez bir hakikattir.

            19 Eylül Cumartesi günü ilimizin kimliği eski Hükümet Konağı’nın da içine bulunduğu bir meydan açılışı yapıldı. Şuan ilimizin en büyük meydanı, belki yarın küçükleri arasında yer alacak ama bu meydan şehrin bir kimliğidir. Önemli bir sembolik değere sahip, verdiği mesaj çok büyük ve çok kıymetlidir. Bu meydan ceberut bir devlet anlayışının, yasakçı bir zihniyetin ve statükonun yok oluşunun ve Yeni Türkiye’nin canlı bir misalidir.

            Bu alan ihata duvarıyla çevrilerek halktan korunmuştu. Yani millet kendi bahçesine giremiyordu. Ancak bakıp geçme hakkı vardı.

İyi hatırlıyorum Efsane Başkan Merhum Hamza Yanılmaz Bey’in meydan yapmak için bir girişimi olmuştu. Meydan yapmaya müsaade etmek ne kelime, trafiğin rahatlaması için ihata duvarının üç metre geri çekilmesine bile müsaade edilmedi ta ki Vali Osman Aydın gelinceye kadar. Sağ olsun Sayı Aydın’ın müsaadesiyle ihata duvarı üç buçuk metre geri çekilerek yol ve kaldırım genişletilebildi.

            Demek ki devlet zihniyetinde büyük değişiklik oldu AK Partiyle. Merhum Erbakan Hoca’nın sık sık dillendirdiği “gardiyan devlet gitti, garson devlet” geldi. Tabii ki bu değişiklik kültür varlıklarını koruma kurullarında da oldu. “Sakın dokunmayın kalsın” görüşünden vazgeçmişler. Bu da sevindirici bir gelişme.

            Nihayet devletle millet arasına örülen duvarlar yıkılınca, eski Hükümet Konağı etrafındaki sun’i duvarlar da yıkıldı. Başta Valimizle Belediye Başkanımız olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Milletin yeri milletin emrine sunuldu.

            Meydana, halka sorarak bir isim verme fikrinde olduğunu Sayın Başkanımız açıkladı. Halkın tercihine elbette saygı duyacağız. Fakat biz de fikrimizi söyleme hakkına sahibiz. Şehrimize ismini veren Sultan Aziz’i hatırlatacak bir yer ismi yok. Ma’murat-ul-Aziz Vakfı ile El-Aziz Gazetesi dışında bir isim de bilmiyorum. Zaten şehrin ismi de değiştirilerek Sultan Aziz ile bir bağlantısı da kalmamıştır. Bu nedenle kendisi değil ama temsiliyyeti büyük bu meydana Aziziye adı verilmesi çok şık düşer ve vefa örneği olur kanaatindeyim.

            Elazığ STK Platformu çalışma grubu olarak Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Sayın Başkanımız bu alanın tüm hizmetinin bizzat Belediye tarafından yerine getirileceği müjdesini verdi ki halkımızın da beklediği tam budur. Çünkü halkımız, müstecirlere verilen parklardaki sıkıntıları çok iyi biliyor. İnşaallah gün gelir bu parklar da Belediyemizin hizmetiyle tanışır ve halkın hizmetine arz edilir.

            Sayın Başkanımızdan başka müjdeler de aldık. Onları anlatacak değilim. Ancak şu kadarını belirteyim ki, STK Platformu olarak gerek bu Konağın çevresi ve gerekse başka yerlerle ilgili tekliflerimizi daha önce defalarca dillendirmiştik. Biz daha bu fikirlerimizi açmadan Sayın Başkanımız burada ve başkaca yapacağı çalışmaları anlattı. Aynı şeyleri düşündüğümüzü gördük. Zaten Elazığ’ın ortak aklı da bunları istiyor.

 Büyük ve zor projeler ama yapılınca da ilimize vizyon kazandıracak ve halkımızın duasına mazhar olacak projeler. Ben de bunların yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor ve Başkanımıza başarılar diliyorum.

             

  

YORUM EKLE