MİLLETİ ANLAMAYA ÇALIŞIN

 MİLLETİ ANLAMAYA ÇALIŞIN

         Maalesef bu ülkede kendini çok akıllı, aydın, her şeyi bilen ve aynı oranda da milleti bir şey bilmez, cahil gören ve daima eğitim şart diyen yarım aydınlarımız var. Bunlar toplum mühendisliğinden vaz geçmediler ve geçmiyorlar.

        Millet her defasında bunlara okkalı dersler veriyor ama nafile. Gerçekten görme, duyma ve idrakten mahrumlar. Bir ara bu kadar ahmaklık da neyin nesidir diye düşünmüştüm ki imdadıma; “onlar kör, sağır, dilsiz ve akıl etmezler…” ayet-i kerimesi yetişti. Dedim ki el hak akıl tutulması var. Zaten aksini düşünmek mümkün değil.

         Tırnak içinde söylüyorum, demokratlığı babalarının malı sayan ama daha düne kadar darbecileri alkışlayan, onlara methiyeler dizen ve hala aynı fikirde olmaktan utanmayan yarı aydınlarımız, bugün de akla ziyan bir saçmalığa imza atıyorlar. Sevmedikleri bir parti çoğunluğu elde edip başa gelmişse, hemen geri kalan partilerin toplam oyunu ele alıp “evet, başa geldiniz ama şu kadarı da size karşı” diyorlar.

         Mesela AK Parti 1 Kasım 2015 Genel Seçiminde demokratik ülkelerde eşine az rastlanan bir oy oranına yetişti. Her iki seçmenden birinin oyunu aldı. Bunu hazmetmeyen yarı aydınlar, AK Parti’ye oy verenler için, utanmadan, sıkılmadan kalkıp, “bunlarda beyin var mı, bunların beyinlerini incelemek lazım” demeye başladılar. Maalesef bu edepsizliği halka küfür savurmaya kadar götürenler oldu. Çünkü bu kibir putları, her şeyi ancak kendilerinin bildiğine ve halkın cahil olduğuna şartlanmışlar. Sonra da, evet bu oyu aldınız ama bu ülkede %50 size karşı, sizi istemiyor gibi bir saçmalığı dillendiriyorlar.

         Batı ülkelerin herhangi birinde böyle saçma sapan bir fikri ileriye sürecek bir aydın şöyle dursun, sıradan bir vatandaşı dahi göremezsiniz. Çünkü akli muvazenesini yitirmemiş bir kişi bunu diyemez. Mesela Cameron %36 oy oranıyla iktidar oldu. Merkel %42 oy oranıyla başa geldi. Ne İngiltere’de %64 size karşı ve ne de Almanya’da %58 size karşı diyen bir akıllı çıktı. Çünkü böyle bir saçmalık ne İngiliz ve ne de Alman aydınının aklının ucundan geçmez. Ama bizde bu aptallığı yapan anlı şanlı köşe yazarları, yorumcular, akademisyenler, hatta bazı siyasiler var. Bunların ruh sağlıkları iyi mi, bilmiyorum.

         Bunların mantığıyla bakarsak CHP %25,3 almış. O zaman halkın %75 CHP’ne karşı. MHP %11,9 almış, ona da %88 karşı. HDP %10,7 almış, ona da %89 karşı. Ama bu densizler bunu da kabullenmezler. Çünkü kendilerince AK Parti dışındaki partileri aynı safta topluyorlar.

         Bu bir avuç yarı aydın, liboş, Beyaz Türk, AK Parti’ye karşı, yıllarca PKK’nın uzantısı dedikleri HDP’ne gidip oy verdiler. Halkı da buna teşvik ettiler. Başaramayınca da diğer partilere oy verenleri AK Parti karşıtı gibi sunmak istiyorlar. Hal bu ki seçmen partisine veya beğendiği adaya oy vermek için sandığa gidiyor, bir başka partiye karşı değil. Böyle bir saçmalık aklının ucundan geçmez. .

         Herkes ülkemizin büyük sorunu Meclis’te görevini yapan bir muhalefetin olmayışı diyor. Bu doğrudur ama ülkemizde aydın sorunu çok daha büyük. Zaten Meclis’teki sorunun da, ülkenin diğer sorunlarının da altında yatan budur. Gerçek aydınların sesi kısık kalıyor, yarı aydınlar da masaları başından ülkeye ve halka ayar vermeye çalışıyorlar ki, Ziya Paşa’nın tabiriyle bin türlü tutarsızlık, düzensizlik bulunur hanelerinde.

YORUM EKLE