NEDEN DİYANET?

            Bu ülkede siyasiler tarafından Diyanet işleri Başkanlığı da tenkit edilmiştir ama bugünkü kadar haksız, böylesine acımasız ve siyaset malzemesi yapılarak tenkit edildiği, hatta kaldıracağını söyleyen siyasi olmamıştı.

            Vakıa İslamla problemli olan bazı akademisyenler, yazarlar ve aydınlar tarafından Diyanetin kalkması gerektiği dile getirilmişti. İslami hassasiyete sahip bazı ilim adamı ve yazarlar da Diyanet İşleri Başkanlığının devletin tasallutundan kurtarılıp muhtariyet kazanmasını ileri sürmüşlerdi ama halkın oyuna talip siyasiler bunu söylemedi, inanmasa bile.

            Bugüne kadar olmayanlar, ne değişti de bugün oluyor?

            Diyanet bu ülkeyi bölmeye çalışanların değirmenine su mu taşıyor veya uygulamalarıyla halkımızı kamplara mı bölüyor veyahut da Yüce Dinimizi mi çarpıtıyor? Gayr-i müslim ülkelerdeki Müslümanlara, Afrika ve Asya'ya, bizimle gönül bağı olan mazlum coğrafyaya ilgisiz mi kalıyor?

            Bunların hiçbiri değil. Zaten böyle olmadığı için hedef seçildiği kanaatindeyim. Ülke dışında, özellikle Afrika ve Asya'da, mazlum coğrafyadaki gayretli çalışmalarıyla emperyalistlerin işini zorlaştırıyor. Bu sebeple hedef alınmıştır.

            Ülkemizde son zamanlarda iki kurumun üst yöneticisi acımazsız tenkide maruz kaldı. MİT ve Diyanet. İkisi de kabuklarını kırıp, ülkemizin menfaatleri konusunda milli bir duruş sergiledikleri için dış güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından saldırıya uğruyor. Bazı siyasi partiler, Kartel Medyası ve bazı köşe yazarları ile Paralel yapı, ülke çıkarlarını, milli menfaatlerimizi hiçe sayarak dört koldan saldırıyor.

            İçte bunlar saldırırken, bir de bakıyorsunuz başta İsrail olmak üzere Batı ve Siyonist basın da saldırıyor. Demek ki çıkarları zarar görüyor. Bunların karşı çıkması normal. Peki, bizdeki parti liderlerine ne oluyor? Acaba onların çıkarları da mı zarar görüyor? Yoksa dış güçlerle aynı söylemde buluşmaları bir üst aklın emri mi? Malumunuz bazı parti liderleri Amerika’ya gidip Siyonist düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yapmışlardı. Acaba orada alınan kararlar mı uygulanıyor? Eminim ki siz de aynı soruları soruyorsunuzdur. Çünkü bir yerden düğmeye basılmış gibi iç ve dış güçlerin birden saldırıya geçmesi, ister istemez bir üst aklı hatıra getiriyor.

            Bilindiği üzere İsrail'de Moşe Dayan düşünce kuruluşunun yayınladığı rapor medyaya düştü. Bu raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı çeşitli yönleriyle ele alınıyor, faaliyet ve nüfuz alanının tehlikeli boyuta ulaştığı belirtilerek dost ve yandaşlarını uyarıyor. Çünkü Diyanet'in, Afrika ve Asya'da, özellikle misyonerlerin cirit attığı bölgelerde yaptığı faaliyetleri dile getiriliyor. İçine kapanmış bir Diyanet yerine, yeni misyon yüklenmiş bir Diyanet’in olduğuna dikkat çekiliyor. Bunun vahim olduğu belirtiliyor.

            Aklı başında her Müslüman bilir ki Sisi’li Mısır, Amerika ve İsrail’in uşağı olup onların talimatı dışında hareket etmesi mümkün değil. Diğer Arap ülkeleri de Amerika veya Batılı bir emperyaliste sırtını dayamış ve haksız iktidarlarının devamı için halkına zulmetmeyle meşgul. Pakistan başına musallat edilen terör belasıyla meşgul. İran ise Şia mezhebini kullanarak savaş ve kargaşaya destek verip nüfuz alanını genişletme çabasında. Geriye Türkiye kalıyor. İnancı ve tarihten gelen misyonu sebebiyle kimsesizlerin kimsesi oldu. Mazlum coğrafyanın ümidi oldu ve olmaya devam ediyor. Bu da başta İsrail olmak üzere tüm emperyalist ülkelerle yerli işbirlikçi şer odaklarının uykusunu kaçırdı ve kaçırmaya devam ediyor.

            Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez’le MİT Müsteşarı Sayın Fidan’a sesleniyorum;

            Eğer emperyalist ülkeler, özellikle İsrail, Amerika, Almanya ve İngiltere ile yerli işbirlikçileri size saldırıyorsa, bilin ki siz doğru yoldasınız. Bunun en büyük delili, düşmanlarımızın sizi sevmemesi değil midir? Zaten sizi tenkit etmeyip alkışlasalardı, o zaman oturup düşünmeniz gerekirdi. Bu düşmanlar sizin ifadeniz ve hızınız olmalı, şevk ve heyecanınızı kat be kat artırmalı. Unutmayın gündüz nasıl geceye muhtaçsa, size de onlar lazım.

YORUM EKLE