NEDEN HEP İSLAM COĞRAFYASI?

 NEDEN HEP İSLAM COĞRAFYASI?

            İkinci Cihan Harbi hariç on dokuzuncu asrın sonundan itibaren olan savaşlar hep İslam coğrafyasında olmuş. Neden?

            Çünkü Müslümanlar birbirleriyle uğraşmış ve zayıflamışlar. Çünkü Müslümanlar ümmet şuurunu, birlik ve beraberliklerini yitirmişler. Çünkü kendi medeniyetlerini unutup Batı medeniyetine bende olmuş ve şahsiyet kayması yaşamışlar. Çünkü kendilerini bir arada tutan halifeye ve hilafete savaş açıp Osmanlı Devleti’ni yıkmışlar. Çünkü bilim ve teknik yerine hurafeye sarılmışlar. Çünkü düşmana karşı kuvvet toplamamış ve düşmanın silahıyla silahlanmamışlar. Çünkü ne bulundukları yerin stratejik konumunu anlamışlar, ne de kaynaklarını kullanabilmişler. Çünkü çalışmayıp miskin miskin oturmuşlar. Çünkü idarecilerini emperyalistler tayin etmiş, onlar da efendileri için çalışmışlar.

            Hilafetle ilgili sözlerime, halifeliğin önemini anlamayıp itiraz edenler olabilir ama şunu iyi bilmeleri gerekir ki, hilafet ve halife tesbihin imamesi gibidir. Hilafete saldırıp zayıflatanlar ve nihayetinde ilgasına sebep olanlar, sadece Osmanlı’nın değil, tüm Müslümanların dağılmasına ve de işgale uğramasına yol açtılar.

Birçok İslam âlim ve düşünürünü etkileyen Mısırlı âlim-mütefekkir Muhammed Abduh ve onun öğrencisi Reşit Rıza Osmanlıyı ve hilafeti sadakatle desteklemişlerdir. Bu nedenle Abduh:“Eğer Araplar Osmanlı’dan ayrılmaya çalışırsa, Avrupalılar müdahale edip hem onları ve hem de Türkleri hükmü altına alırlar. Bütün yanlışlığına rağmen ümmetin siyasi bağımsızlığından arta kalan Osmanlı Devletidir ve şayet yok olursa Müslümanlar her şeylerini kaybeder” demiş. (Med. Çatış. Noktası Ortadoğu, Ö.Turan,250)

 Abduh 1905’te vefat etmiş. Yani daha ne 1. Cihan Harbi’ni görmüş ve ne de Osmanlının yıkılışıyla Arap Âleminin işgalini. Ama çok önceden bunu görmüş ve uyarmış. Bunu sadece Abduh’la Reşit Rıza mı görmüş? Hayır. Mısır’ın efsanevi milliyetçi önderlerinden ve İngilizlerin korkulu rüyası Mustafa Kamil (öl.1908), Osmanlıyı ümmetin şemsiyesi olarak görmüş ve hem Osmanlı ve hem de hilafete gönülden bağlı kalmış. Çünkü Osmanlı yıkıldığında Arap dünyasının ne tür felaketlerle karşılaşacağını önceden sezebilmiş. Bunları gören daha nice âlim ve mütefekkirin uyarılarına rağmen netice değişmedi ve ümmet bu kaderi yaşadı.  

Son derece önemli ve bir o kadar kıymetli coğrafyaya elbette göz diken çok olacak. Elbette bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olacak. Elbette bizi rahat bırakmayacaklar. Burada bize düşen, Allah’ın coğrafyamıza verdiği bu lütuftan yararlanmaktır. Petrodolara boğulmuş ülkeler bu coğrafyada. Ama Müslüman liderler bu imkânı bile kullanmaktan ya gafil veya aciz. Halka rağmen iktidarda kalabilmek için ülkesinin kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çekecek veya ülkesini işgale davet edecek kadar hain yöneticiler var.

Oysa bu imkânlarının bir kısmını İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) bünyesinde oluşturulacak bir fonda toplasa neler yapılmaz ki. Bu fonla Müslüman ülkelerin gelişmesi ve teknolojik ilerlemesi sağlanabilir. Harp sanayisini belirli bir düzeye getirmiş Türkiye gibi ülkeleri kısa bir sürede dünyayla rekabet edecek bir seviyeye getirilebilir. Çünkü İslam coğrafyası, bu iş için yeteri kadar beyin ve ham maddeye sahiptir. Bu fondan dünya medyasını Müslümanların çıkarları doğrultusunda kullanabilir. Bu fonla büyük ülkelerin desteğini kazanılabilir. Oğul Bush’un yirmi milyar dolar için Körfez ülkelerini gezdiğini eminim hatırlamışsınızdır. Bu bir gerçek. Buna inanmayanlara tavsiyem, İsrail’e her platformda verilen desteğin perde arkasını bir incelesin. Yani büyük ülkeleri, tanıyacağınız imkânlarla istediğiniz çizgiye getirebilirsiniz. Binlerce kilometre uzakta olan emperyalist ülkeler bugün neden Suriye ve Irak’talar? Ana sebep petrol değil mi?

Müslümanlar bu imkânlarını kullanmaz veya kullanamazsa,  emperyalistlerin yeni silahlarını denediği coğrafya olmaktan kurtulamazlar. Allah bunun hesabını hem bu hain ve gafil yöneticilere ve hem de aydın, bilim adamı ve düşünürlere sorar.

                                                

YORUM EKLE