TERCİH NEDENLERİM

 TERCİH NEDENLERİM

            Oy kişinin görüşüdür. Önceleri rey denilirdi ki, Arapça kökenli bir kelime olup görüş anlamına gelir. Attığımız her oy görüşümüzü yansıtır.Yani ben şu görüşü, şu yapılanları veya vaatleri beğeniyor ve destekliyorum demektir.

            Bu nedenle her kişinin reyine, tercihine tesir eden sebepler vardır. Bu kaçınılmazdır. Benim dereyime, tercihime etki eden nedenler vardır.Birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Vicdani sorumluluk taşıyanlarınbu konuda benden farklı düşüneceklerini sanmıyorum.

            İnsan hakları, inanç ve fikir hürriyeti benim olmazsa olmazlarımdandır. Çünkü bunlar Yaradan’ın bahşettiği haklardır. Buna uyulup uyulmadığına bakarım.

            Yıllarca masum kız çocuklarıve kadınlar inançları gereği giyimlerinden dolayı zenci muamelesi gördüler. Eğitim, kamu hizmeti, hatta sağlık hakları gasp edildi. Bu zulme son verildiği için.

            İşkence, kötü muamele ve faili meçhuller sonbulduğu için.

            Milli irade üzerindeki vesayete son verdikleri ve daha demokratik bir anayasa hazırlıkları olduğu,şiddete başvurmadıkça fikir bazında en uç görüşe bile müsamaha gösteren düzenlemeler yaptıkları için.

            Eğitim her insanın vazgeçilmez hakkıdır. Bu açıdan baktığımda;

            Eğitime katkı yaptıkları ve İmam-Hatip Liselerinin önünü kesmek için deli gömleği gibi meslek liselerine giydirilen kat sayı zulmüne son verdikleri, bu milletin çocuklarına dinini öğrenmesi için seçmeli de olsa Kur’an-ı Kerim ve Siyer dersini koydukları,eğitime destek olarakücretsiz ders kitabı verdikleri, harçları kaldırıp bursları artırdıkları, okulları fiziki bakımından iyileştirip eğitimde fırsat eşitliği tanıdıkları için.

            Bugünkü savaşların ve kargaşanın temelinde ekonomik çıkarlar yatmaktadır. Ekonomik gücü olmayan ülkeler sömürülmekten kurtulamaz. Bu açıdan baktığımda;

            Dünyadaki krize rağmen ülkemiz kriz yaşamadı.Bu da ayakları sağlam basan bir ekonomiye sahip olduğumuz içindir. Ayrıca Batı'yı kıskandıran bir kalkınma hızına kavuşmuşuz.Yıllarca sırtımızda boza pişiren, kaynaklarımızı sömüren İMF gibi bir vesayet kurumunun saltanatına son verilmiş.Yüksek enflasyon ve faizden eser yok.Halkın alım gücü artmış, ev ve araba sahibi olmuşlar. Bu ekonomik refahı sağladıkları için.

            Ülkemin sağlık yönünden yaşadığı perişanlığı, hele SSK hastahanelerininperişan halini hatırlamamak mümkün mü? Bu açıdan baktığımda;

            Halkı hastahane kapılarında beklemekten, kuyrukta beklerken yere yığılıp ölenlereson verdikleri, istediğimiz doktoru ve hastahaneyi tercih edebildiğimiz, rehin bebek, rehin hastaya son verdikleri, tüm halkı sağlık güvencesine kavuşturdukları, engelli maaşı, hasta ve muhtaç yaşlıya sahip çıkıp bakıcı ücretiödedikleri, muhtaçlara yardım ettikleri için. Bu,insanımıza verilen değerin göstergesi değil mi?

            Ulaşım yönünden;

            İki şeritli daracık ve yılan kıvrımı, sık sık kafa kafaya kazaların yaşandığı yollardan, asfalt kalitesi yüksek, sürüş keyfi olan bölünmüş yollara, aşılması güç dağlarda açılan tüneller, YHT Yüksek Hızlı tren) hatları, her ile havalimanı yapılması,artık uçağa fakirin de binebildiği, üçüncü köprü, Marmaray, Metro, Avrasya Tüneli, Üçüncü Hava Limanı, Kanal İstanbul, barajlar, nükleer santral gibi ülkemizi birinci ligdeyarıştıran mega projeleri yürüttükleri için;

            Sanayi yönünden;

            Sanayi alanında dünya piyasasına çıkan firmalarımızla göz dolduruyoruz. Uzayda uydularımız var. Yerli otomobil yolda, uçağımız da yakında. Kendi yüksek hızlı trenimizi yapıyoruz. Savunma sanayimizde milli yazılımlara sahibiz.Altay tankımız, Atak helikopterimiz, Anka İHAmız, MİLGEM (milli harp gemimiz), lazer güdümlü füzelerimiz, istihbarat uçaklarımız, zırhlı araçlarımız, Obüs topumuz, piyade silahımız, evet bunları yaptıkları için.

            Dış politika yönünden;

            Attığı her adımdaABD’nin gözüne bakarak acaba ne der deyip ürkek davranan eski Türkiye'den, artık ben de varım. Bölgemde bana rağmen birşey yapmanız kolay değil deyip pasif bir dış politikadan aktif bir politikaya geçtikleri ve yine millet olarak başımızı önümüze eğdirmeyip dünyanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu gururla taşımamızı sağladıklarıiçin.

            Bütün bunların yanında içteki hainlerle dışardaki düşmanlarımızın okları Sayın Cumhurbaşkanını ve Davutoğlu’nu gösterdiği için.

            Evet,bu icraatlar benim tercihimi etkiliyor. Bunları bilip başka bir tercih yapmam nankörlük olur. Allah da nankörleri sevmez. Milletimiz ve ülkemizin tüm düşmanları birbirlerinden çok farklı amaçlarına rağmen Davutoğlu ve Cumhurbaşkanına karşı bir cephede birleşip hayâsızca saldırıyorsa benim, Sayın Davutoğlu ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakamam ihanet olur. Ha hataları yok mu derseniz,elbette var ama bu yapılan iyi işler yanında onlar devede kulak mesabesindedir.  Koca deveyi görmeyip gelip kulağa takılmak aklı kârı değil. Kaldı ki 7 Haziran hem onlara ve hem de bize büyük bir ders oldu.

            Bu seçim ülkemiz için son derece kritik ve son derece stratejik bir seçimdir.Rehavete kapılamaz ve küçük hesaplarla hareket edemeyiz.

  21.10.2015

 

            

YORUM EKLE