BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GELENEKTEN GELECEĞE

Günlük hayatımızda sık kullanılan, arada bir de olsa hatırlanan, keşkelerle özlem duyulan bir ifadedir gelenek veya geleneklerimiz. Çoğu zamanda görenek ile birlikte anlatılır gelenek ve görenek diye!

Peki nedir gelenek?

Türk Dil kurumuna göre gelenek; “Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane...” anlamına gelmektedir.

Geniş anlamda; Bir toplumda kuşaktan kuşağa geçen, toplum üyeleri arasında maddi ve manevi bağları güçlendiren değerler bütününün bir arada bulunduğu her çeşit kültürel değer, alışkanlık, töre, görgü, bilgi ve ananedir gelenek.  Biyolojik, sosyal, iktisadi, sanat, spor ve kültür gibi birçok yönü olan geniş ve kapsamlı bir yapıyı içine alır gelenek.

 "Geleneksel" kavramı ise, geleneğe dayanan, geleneğe uygun olan gibi anlamına gelmektedir.

 Gelenekten günümüze aktarılarak gelenekler içerisinde hayat bulan vardır elbette. Bir de gelenekte unutulan, gelenekte kalsın denilen, zamanı geçti denilen, o eskide kaldı denilen, günümüzde bu da mı olur tarzında reddedilen gelenekler var.

Bu kapsamda devasa bir ansiklopedi olan, her sayfasında değişik kültür ve sporun bulunduğu, adeta hazine hükmünde olan bir gelenek var; Geleneksel Çocuk Oyunları Kültür ve Spor Projesi Etkinlikleri. Lokal, mahalli bir özelliği ile dikkat çekmesine rağmen birçok ilklerin, birlik ve beraberliğin gelenekten geleceğe giden yoludur Geleneksel Çocuk Oyunları Kültür ve Spor Projesi Etkinlikleri.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen Geleneksel Çocuk Oyunları Kültür ve Spor Projesi Etkinlikleri aslında lokal, yöresel bir proje olmasına rağmen uygulaması, sonuçları, etkileri gelenekten geleceğe birlikte taşınması ile ayrı bir ses ve nefes ile birçok yönden örnek bir proje olarak aynı zamanda bir ümit kaynağı olmuştur Geleneksel Çocuk Oyunları Kültür ve Spor Projesi.

Peki neden geleneksel, neden çocuk, neden oyun, neden, kültür ve spor etkinlikleri projesiydi, neden bu isim konuldu acaba, rastlantı mı, tevafuk mu?

Projenin ismi amaç, hedef, kapsam, ilke, vizyon ve uygulama ile elbette yakından ilgilidir. İnanç, duygu, hassasiyetler ve hasletleri de unutmamak lazım. Çünkü bunlar projeye hayat veren can damarlarıdır. Bunun harcı da samimiyet, sadakat, güven, gayret ve çalışmadır.

Kültürlerin, inançların yaşanmasında, nesilden nesille aktarılmasında gelenekler ve geleneksellik önemli ve anlamlıdır. Çocuk, neşedir, hayattır, halkanın en önemlisidir. Burada çocuk düzenlenmiş son haliyle 0 ila 18 yaş arasını kapsamaktadır. Bu projeye sadece çocuk olgusu ile yaklaşmak bir eksiklik olur. Dolayısıyla bu projede çocuk da, genç de vardır, hatta diğer yaş gruplarında bulunanlar da.

İsimlerin kısaca anlamları ile birlikte üzerinde durulması gereken kilit nokta ise belki de oyun, gelenek ve kültürdür… Haydi, yine ilklerin penceresi olan Günışığı ile bakmaya!

YORUM EKLE