ET’E MÜDAHALE

ET’E MÜDAHALE

                                                                        Yusuf EROĞLU

                 Bu gün, eski günleri yazmayı bırakarak, günümüzle ilgili, güncel bir konuyu sizlerle paylaşalım istedik. Sayın Bakan talimat verdi. Et 32 liraya satılacak. Emirle et ucuzlar mı? Ucuzlamaz. Milletin gazını alır. Açıklamaları duyunca gülmemek için kendimizi zor tuttuk. Sayın Bakanın açıklamasından sonra, herkes.”Et Ucuzladı mı? Niye ucuza satmıyorsunuz? Bakan açıkladı ya!”diye sorgu sual yapıyor. Sayın Bakan, Tarım Kökenli olmadığı için, konuları danışmanlarından öğreniyor. Onlar da yağcılık olsun diye, böyle bir formül bulup, Sayın Bakana açıklattırmışlar. Biz de,sizi aydınlatalım istedik.. Piyasada Dana kıymanın kilo fiyatı, 38-42 lira arasında. Şimdi Etin evrelerine geçelim. Vatandaştan, Dananın karkas alım fiyatı, en ucuzu,24-25 lira. Peşin alım fiyatı bu. Kemik ve diğer firelerin toplamı, yani et kemiğinden ve yağlarından ayrıldığında en az yüzde 30 fire vermiş olur. Hatta bu oran bazı hayvanlarda yüzde 50 lilere kadar dayanır. Yüzde 1,5 stopaj, yüzde 8 KDV, mera fonu kesintisi, işçilik, soğutma, işletme giderleri. Bu Dana etinin kilosu, kasaba, tam tamına 35-36 liraya mal oluyor. Peki, kasap kazanmayacak mı? Onun da kazancını koyduğunuzda, Dana Kıymanın satış fiyatı, 40 liraya dayanıyor. İşin özü budur. Şimdi Bakan, Üretici birlikleri ile birlikte TV lere çıkıp,”Kıymanın Kilosu 32 lira, Kuşbaşının kilo fiyat 36 lira olarak tespit edilmiştir” diyor. Bunun adı resmen şovdur.? Bir de,”Fiyatları düşürmezseniz, ithalat yaparız” diyerek, Aba altından, sopa gösteriyorlar. Bu uygulamaları zevkle seyreden, Et ithalatı yapmak isteyen çıkarıcılar, ellerini ovuşturarak, Et İthal etmek için hazırlıklara başlıyorlar.

                            SUÇ KASABIN MI, ÜRETİCİNİN Mİ?

          İkisinin de değil. Öyleyse, suç tüketicinin dediğinizi duyar gibiyiz. Ülkemizde kırmızı et tüketimi 14-16 kg gibi çok düşük seviyelerdedir. Gelişmiş ülkelerde bu rakamlar 4-5 katı seviyelerindedir. Ülkemizin bu durumda olmasının iki sebebi var. Birincisi; maliyetlerin yüksekliği, diğeri de üretimin yetersizliğidir. Diğer bir sıkıntı Ülkemizde, elverişli şartların da olmasına rağmen hayvancılık sektörü istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulamamıştır. Ülkemiz hayvancılığının sorunlarının ithalatla ve günü birlik popülist kararlarla çözülmesi mümkün değildir. Öncelikli olarak belirtilen sorunları içine alan uzun vadeli ve akılcı devlet politikaları oluşturulmalı ve kararlılıkla uygulanmalıdır.. Hayvansal üretim, bitkisel üretime göre daha yüksek maliyet ve daha fazla emek gerektiren bir alandır. Bu nedenle, gelişmiş dünya ülkeleri, bir devlet politikası olarak, hem kullanılabilir tarım alanlarının, hem de tarıma ayrılan desteklerin büyük çoğunluğunu hayvansal üretime tahsis etmektedirler. Oysa ülkemizde son yıllara kadar hayvancılık desteklerinin tarım destekleri içindeki payı % 5-6 seviyelerindeydi, son yıllarda bu oran % 20 lere yükseltilmesine rağmen bununda direk üreticiye yansımadığını uygulamalarda görmekteyiz. Bu oran % 45-50 seviyelerine yükseltilmelidir. Yine gelişmiş ülkelerde kullanılabilir tarım alanlarının en az % 50 si hayvansal üretime ayrılırken, ülkemizde bakımsız meralarımızla birlikte bu oran % 20-25 seviyesindedir.  Bu haliyle hayvansal üretimin arttırılması ve sürdürülebilir olması, dünya pazarları ile rekabet etmesi mümkün değildir. Özellikle verimsiz olan meralarımızı en iyi şekilde değerlendirecek olan küçükbaş hayvancılık özel olarak ele alınmalı ve yeniden canlandırılmalıdır. Öte yandan, Hayvansal üretimin temel girdisi olan yem ile ilgili üç temel problem vardır. Bunlardan ilki, yetersizlik, ikincisi kalite düşüklüğü, üçüncüsü ise fiyatının yüksekliğidir. Bu durumu, hem kaba yem hem de karma yem için söylemek mümkündür.

           Sayın Tarım Bakanının, Et fiyatların emirle düşürmeğe çalıştığını açıklamıştık. Sonunda da, tehdit etmişti,”Ucuzlamaz ise, ithalat yaparız ha!”.Meğerse her şey hazırmış.. Et ithalatı için düğmeye bile basılmış. İthal etten alınacak gümrük vergisi,31.12.2015 sonuna kadar, sıfır vergi olması daha önce, Bakanlar kurulu kararı ile hayata geçirilmiş. Daha Sayın bakan açıklama yapmadan, on gün önce, Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisine dayanarak, et ithalatından gümrük vergisi alınmamasını karara bağlamış. Tarih, tam tamına 25.Ocak 2016.Bu karar,12 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazetede, Sayın Bakanını açıklamasından hemen sonra yayınlanmış. Anlayacağınız her şey önceden planlanmış. Şimdi. Et ithalatı için kılıf hazır. Neymiş? Talimata rağmen et ucuzlamamış. Haliyle İthalat yapılacak. Piyasada suni bir iyileşme olacak. Bu durumdan ürken üretici, elindeki malları ucuz fiyata elden çıkaracak. Bir yıl sonra, kesecek hayvan kalmayacak. Kıymanın kilosu 60-70 lira olacak.

              Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 dur..Nüfusumuz hızla artıyor.Eskiden,”Dünyada,Tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz” diyerek öğünüyorduk.Hey gidi,hey..Bu yüzden kalıcı tedbirler almak gerekiyor.Allah(c.c) yar ve yardımcınız olsun.Allah’a (C.C)emanet olunuz.

 

YORUM EKLE