İSLAMDA EĞİTİM

 İSLAMDA EĞİTİM

          “Ne yazık şu insanlara! Kendilerine huzuru ve hikmeti getireni alaya aldılar. “

Yâsin 30, “Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; iman etmezler. Yasin 10

“Sen ey Resulüm irşada can kulağı ile talip olanı uyar.”

          Öncelikle işimiz; hakikatler peşinden koşarak, erdemi ve mutluluğu yaşatmaktır. Geleceğin ışığını ve parlak günlerini hep birlikte yaşamak istiyorsak eğer; her türlü kültürel değerlerimizi bilmek, anlamak, paylaşmak istiyorsak, Kelamullah’ı bilmek, öğrenmek ve ders almak zorundayız…

           En iyi kişi kendisinden çok ait olduğu beşeri toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır. “İnsan olmanın erdemine yücelmek eğitimle mümkündür. Bu nedenle eğitim işlerinde behemehal muzaffer olmak lazımdır.  Bir milletin hakiki kurtuluşu buna bağlıdır diyen Atatürk ne kadar isabetli bir öngörüde bulunmuştur.

         Doğru düşünce olmadıkça herhangi bir hareket olmaz. Doğru düşünce mutluluk verecek hareketler gerçekleştirir. “ALLAH’ ın rahmeti güzel düşünüp, güzel iş yapanlara çok yakındır.” (A’raf Sûresi/56) “Yaratan Rabb’in adıyla oku!” Ayetindeki mucizevi sesleniş bize ne söylemek istiyor? Biz neyi, nasıl ve niçin okumalıyız? Bizden istenen nedir? Neyi bilmeli, neyi aramalıyız? Bütün bu soruların cevabı, “Oku!”emrinin gizeminde saklıdır. Anlayıp, ibret almak. Bilmek, anlamak ve tekrar aramak için …

          İnsanın değeri Ne ile ölçülür bilir misiniz?... Aradığı şeyle..! İnsan neyi ararsa ona LAYIKTIR…“ Sen neye hazırsan o da senin içi,n hazırdır.” A.Ş.İzgören   “Gelecek bugünden onun için hazır olanlarındır.” Malcom X

               İşte bugün toplumun ve insanlığın mutluluğunu besleyen ve onlara yaşama sevinci veren eğitimdeki sevgi aşkımız ile,  aile ve okul ortamları ile sosyal çevrelerinde bilinçli, uyumlu, sağlıklı, mutlu koşullar oluşturmak ve toplumsal birlikteliği pekiştirmek için, elimizden geleni yapmalıyız. …

     Özellikle Bakara Sûresinin, 242, 44, 74 ve 76. ayetleri ile diğer, 10. Sûrenin 16. Ayeti, 11. surenin 51. ayeti, 12. Sûrenin,1,2 ve 109. ayeti, 13. Sûrenin 4. Âyeti ve muhtelif bir çok ayette düşünmek, akletmek kesin bir şekilde emredilmiştir. Aklını kullanmayanlar için, “Sürüleşmeyiniz” diyecek kadar biz, insanları Rabb’imiz uyarmıştır.

           Kültürümüzde, inancımızda ve kutsal kitabımızdaki değerler eğitiminin, ne kadar önemli olduğunu anlatmak sayfaları ve kitapları doldurur. Bilmek, Tanımak, Üretmek, değer vermek, Var olmak, Sevmek ve paylaşmak için,  Başarmak ve büyük sıçrayışlar gerçekleştirmek için; hız almak zorundayız. Bunun için de, çok okumak, değerlerimizi bilmek ve birkaç adım geriye giderek tarihsel kültürümüzü tanıyarak kuvvet almamız gerekmez mi?

      “Rabbim bana eşyanın –şeylerin- hikmetini öğret!” diyerek dua eden bir peygamberin, bizlere eğitim ile bilmeyi, düşünmeyi, üretmeyi, toplumsal barışı sağlamayı ve mutlu olmayı emrettiğini söylememek mümkün müdür?

       Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu…? Ayeti ile Cenab-ı Allah’ın (c.c.) her şeyden önce  insanlığa bilmeyi emrettiğini söylemeyenimiz var mıdır acaba…?  “Hikmet müslümanın yitik malıdır, bulduğu yerde alsın… İki günü bir olan zarardadır.  Âlimin uykusu cahilin ibadetinden daha eftaldir, âlimin bir damla mürekkebi Allah yolundaki şehidin kanından üstündür. Bir tefekkür bin rekâtlık namaz gibidir.”  Bu ve buna benzer bir çok hadis, körleşmiş ve sağırlaşmış bellekleri aydınlatırken, bizleri gerçeğin sadece gerçeğin insanı yapmak için söylendiğini bilmeyenimiz var mıdır acaba…?

           İlim ve irfan ile sevgi iklimi oluşturan, zamanın ruhunu okuyan ve insanı insan yapan bilimsel ve evrensel olan bu sözler bizi en güzel şekilde terbiye ederken, asıl amaç, kabalığımızın, çirkinliğimizin, güvensizliğimizin ve kendi benliğimizin kulluğundan kurtarmak, Yaratan’a kul etmek için demek değil midir?   

   Saygılarımla Zeynel Abidin Başaran

              

 

YORUM EKLE