THOMAS GORDON’A GÖRE ÖĞRETMEN

 THOMAS GORDON’A GÖRE ÖĞRETMEN

 

         Öğretmen; öğretmenliğin sadece öğretmek olmadığını, öğrencileriyle kurduğu ilişki biçiminin sadece eğitim başarısını yükseltmekle kalmayıp, aynı zamanda onu hayatta başarılı kılacak olan güvenli bir tavır geliştirmesine imkân verdiğinin bilincinde olmalıdır.

         Bir öğrencinin derslerde başarılı olmasını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler genel olarak dört grupta toplanabilir.

1-Öğrencinin kendisinden kaynaklanan faktörler.

 2-Aileden kaynaklanan faktörler.

 3-Okul ve öğretmenden kaynaklanan faktörler.

 4-Çevreden kaynaklanan faktörler.

      - Thomas GORDON’a göre, Öğretmenler, ana okul, ilkokul veya lise öğrencileri için ayrı beceriler öğrenmek zorunda değildir. Öğretmenlerin öğrencilerine karşı iyi ve kötü davranış şekilleri vardır. Öğrenci davranışlarındaki farklılıkların dört veya beş yılda, değişimin çok fazla olmadığı, farklılığın sadece rollerdeki “öğretmen” “öğrenci” olmasından kaynaklandığını söyler. 

         Materyallerin ve eğitim deneyimlerinin belirlenmesinde farklı gelişim çağındaki çocukların göz önünde bulundurulması doğru olmakla birlikte, öğretmen ile öğrenci arasındaki temel insan ilişkisi aynı kalmaktadır. Her şeyden önce hepsi birer insandır. Her biri insan özelliklerine, insani duygulara, insani tepkilere sahiptir.

         Öğretmenlerin de insan olduğu düşünülerek, genel bir insan ilişkilileri teorisi üzerinde yapılandırabilir. Öğrenciler arasındaki, yetenek, sosyal ve ekonomik durum, IQ, yaş, boy gibi öğrencileri, kalıplara sokarak değerlendirmenin ve etiketlemenin sadece gereksiz değil aynı zamanda zararlı olduğunu söylemektedir.      

        Öğretmenle, öğrenci arasında ilişki açıklık veya şeffaflık, önemsenmek, birbirine gereksinim duymak, ayrılık,  (her iki tarafında kendine özgü yaratıcılığını ve bireyselliğini geliştirebilmek) karşılıklı tatmin…

          Öğrenciler sadece öğretmen-öğrenci ilişkileri iyi olduğunda öğrenirler. Öğretmenin samimi içten ve rol yapmadan kendisi olduğunda öğrenirler. Öğrenme evrensel bir süreçtir ve her birey uygun ortamlar hazırlandığında mutlaka öğrenir.      

         Öğrenme ve öğretme ortamın birinci basamağı öğretmenin kendisi olması, sevgi, ilgi önemseme ve kabul görme davranışları göstermesi ile başlar.

          Disiplin sorununun en aza indirgenmesi için, öğretmenlerin “etkin dinleme” ve yardım becerilerinin kullanılarak disiplin için harcanan zaman, eğitim öğretim için sevgi ve saygı içeren bir zamana dönüştürülebilir. GORDON’a göre Öğretmenler genellikle meslek heyecanı ve aşkı ile hareket ederken, kendini mutlu, öğrenen araştıran, keşfeden, hevesli bir grup öğrencinin lideri olmayı çok isterler.

         Belli bir sistem ve kurallar içerisinde eğitim öğretimi sürdürmek için “disiplin” ile hareket etmeyi denerler.  Hem öğretmek hem de kontrol etmek gibi iki ayrı rol… Ancak, disiplin ile ilgili anlayışların farklılığı ve sınırsızlığı konusunda henüz bilimsel bilgiler tam olarak oturtulamadığından öğretmenin güç ve otoritenin yerine özgürlük ve hoşgörüyü koyarken hangi bedelleri ödemesi gerektiğini bilmelidirler.

         Sınıf içindeki kural ve düzenin belirlenmesinde öğrencilerin katılımı ve düşüncelerini alarak bunu gerçekleştirebilirler. Çünkü öğrenciler ile birlikte alınan kararlarda, kurallara uymada öğrenciler daha istekli olmaktadırlar.

          Öğrenci kendisini yargılamadan, suçlamadan dinleyen; onu anlamaya çalışan; kendisi danıştığında yol gösteren bir öğretmenle yakınlaşmak ister. Varlığına ve bilgisine ihtiyaç duyar, onunla birlikte olmaktan mutluluk duyar.

Saygılarımla…

Zeynel Abidin BAŞARAN Final Okulları Sınıf Öğretmeni

Kaynaklar: 1-Etkili Öğretmenlik Eğitimi Uygulamaları, Thomas GORDON

                     2- Mutlu Aile Mutlu Çocuk Birsen ÖZKAN 

YORUM EKLE