YORUMA SAYGI’ 21/01/2010

Sizlerle paylaştığım köşe yazılarıma zaman zaman değişik yorumlar yazılmakta.Bu yazılan yorumların haricinde bizzat arayarak yazılarım hakkında görüşlerini açık açık söyleyen okurlarım da mevcut.Bu yapılan yorumlar,biz köşe yazarlarını memnun etmekte,çünkü ne kadar çok yorum yapılırsa yazılarımız o kadar fazla ilgi görmektedir diye düşünürüz.Bu noktada daima müspet yorumları beklemek biraz iyimserlik olacağından,yazılan yazıyı beğenmeyip eleştirende elbette olacaktır,olmalıdırda.Yapılan yorumlara gerçek isimleriyle katılanların olduğu gibi değişik mahlas larda kullananlar işin ayrı bir yanı olsa gerek.

Yorum açısından en ilgi çeken yazılarımdan birisi de Atases başlıklı yazım oldu.Peşin peşin bu yazının değişik yorumlanacağını belirtmiştim.Tüm görüşlere saygılıyım,bu değerli yorumlarından dolayı okuyucularıma teşekkür ederken,Atases başlıklı yazıma katkıda bulunan ve bu katkılarını sizlerle paylaşacağımı belirttiğim Sayın Araştırmacı Yazar Şemsettin Taşbilek in göndermiş olduğu yazısını sizlere sunuyorum.


ŞU HARPUT’UN SESLERİ

-Harput Müziği kültürel ve nağmekâr bir müziktir.
-Harput Müziği’ni kültürel bir bakış açısıyla dinlemek ve icra etmek durumundayız.
-Bu durum tesadüfi değildir.Elazığ insanının kendi tarihinden gelen geleneksel nağme anlayışı budur.
-Eserler ağır,hareketler endamlı,sözler uyumlu ve sanatlıdır.

-Cinaslı maniler,ritmik hoyratlar ve gazeller yörenin en önemli özelliğidir.
-Oyun havaları ve saz eserleri ile ilahileri bile Harputlu(Elazığlı)’nun genel karakterine göredir.
-Ezgilerini bir düğün salonu sanatçısı edasıyla okuyamazsınız.Yorumlamalı ve sanatlı okumak durumundasınız.Gerçek budur.
-Eğer ille de hareketli eserler çalıp eğlenmek istiyorsanız,o zaman Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği repertuarından uygun eserlerle karma bir eğlence meşki düzenlersiniz ve o bölümün adını da Harput Havaları koymazsınız.
-Harputlunun şiirleri de edebi ve sanatlıdır.Ezgi güftelerinde taşkınlık ifadelerine, yüzeyselliğe, basitliğe, isyankârlığa,çığırtkanlığa, şikayete,ideolojiye, başa kakmaya,direkt anlatıma vs.yer yoktur.

-O halde Harput Konserleri için şiir okunacaksa, bu kriterleri göz önüne almak zorundayız,ona göre şiirler seçmek zorundayız. (Son yıllarda bu konulardan bihaber, Elazığ kalenderliğinden yoksun ,bir nevi siyasi parti sunucusunu andıran kişilerin bazı Harput konserlerinde boy gösterdiğini fark ediyoruz.Bu tarz, Elazığ kültürüne aykırıdır).

-Harput Müziği’nin günümüz itibariyle notalı kitap ve dokumanları yeterlidir.Tarafımızca yazılan ve Şubat 2009’da Elazığ Belediyesi Kültür Yayını olarak basılan Elazığ Harput Havaları kitabında 165 adedi yeni derleme olmak üzere toplam 335 adet Elazığ Ezgisi’nin notası verilmiştir.

-Artık Harput Müziği’nin tek ihtiyacı,bu notaları profesyonel sazlarla takviye edilmiş saz heyeti eşliğinde profesyonel stüdyolarda peyder pey sesli ve görüntülü yeni kayıtlara geçirmektir.Uzman şefler yönetiminde geleneğine uygun olarak yapılacak bu kayıtlardan sonra “Harput Müziği’ni dinleyelim-dinletelim” demeye hakkımız olacaktır.
-Diğer bir ihtiyaç ise çok profesyonel bir icra heyetinin oluşturulmasıdır.Bana göre bu görevi Elazığ Belediyesi üstlenmelidir.10-20 kişilik ücretli ve nota bilen sanat topluluğu oluşturup(ulusal ortamlardan sınavla profesyonel saz takviyesi mümkündür),başına da uzman ve nota bilen,ilim sahibi bir Harput Müziği şefi atayarak bu iş kolayca çözülür.Diğer belediyelerde örnekleri vardır.Örneğin Bursa B.Şehir Bld.Orkestrası Şube Müdürlüğü’nün Türk Sanat Müziği icra heyeti bize çok iyi bir örnektir.

-Bir diğer konu da Harput Müziği okuyan mahalli ve ulusal sanatçılarımızı desteklememiz gereğidir.Zülküf Altan’ın okumadığı gazel,okumadığı hoyrat yok.Çok emekler çekmiş ve o çok zor Harput Ezgilerini TRT sazlarına çalıştırıp icra ettirmiş ve TRT arşivlerine sesli kayıt olarak yerleştirmiş.Kaç Elazığlı’nın bundan haberi varki. Hep sahnede olanları methediyoruz,hatta Elazığlı olmayan ama Elazığ eserlerinden 15-20 adedini iyi okudu diye bazı sanatçıları yere göğe sığdıramıyoruz.Burada bizim de galiba hatamız var ki,bunları anlatmamışız.İşte şimdi söylüyorum.

-Harput Müziği Araştırmacılarını ve Ses ve Saz Sanatçılarını her şekilde desteklemek gerekir.Konserlere,gecelere davet edip ücret de ödemek gerekir.Adam nasıl albüm yapacak?Nasıl kendini geliştirecek?Günümüzde artık bunun çaresi var mı?Tek çaresi nasıl ki pop sanatçısını davet edip milyarlara kıyıyoruz,o halde Harput Müziği sanatçılarına da cömert davranalım.

-Peki şu anda aktif olan okuyucularımız kimlerdir.Harputlu Ses ve Saz Sanatçıları’ndan aktif ve kültürel olanlarını burada açıkça belirtmekte mahsur görmüyorum;

-Ses Sanatçılarımız: Zülküf Altan, Abdulkadir Bay ,Ali Öner,Hasan Öztürk(Ses tellerinden tedavi görüyor),Zülfü Demirtaş,Şemsettin Taşbilek,Osman Bulut,Yalçın Turhan,Mustafa Aksu,Adnan Çilesiz,Niyazi Atıcı,ve bazı gençler.Büyüklerimizden Paşa Demirbağ,Lokman Tasalı,Hüseyin Yetkin,Nihat Kazazoğlu,Mustafa Döner,Hulusi Turgut vs.Ulusal sanatçılarımızdan Mustafa Keser ,Erkan Oğur,Hayal Has,Esat Kabaklı,Fatih Kısaparmak Celal Özer vs.Bir de civar yöreden olup bazı Elazığ ezgilerini iyi okuyan İzzet Altınmeşe,Muzaffer Ertürk,Ceylan,Garibim Ahmet Avcı ile il dışında yetişmiş Hasan Karadaş,Mehmet Yağlı,Mehmet Yıldırım vs. gibi bazı isimler vardır.

-Saz Sanatçılarımız:Cümbüş-Ud Hüseyin Sekü,Şemsettin Taşbilek,Yavuz Örnekçi,Keman Kenan Çimtay ve bazı gençler,Klarnet Hasan Yahyagil,Bahattin Kahraman,Klarnetçi İbahim,İmama Solmaz(İst),M.Şerif Çaça ve bazı gençler,Kanun A.Fatih Eren,Harun Yıldırım,Kenan Yaman,Turgay Coşkun vs.Artık tüm ezgilerin notası olduğu için gerekirse dışarıdan saz takviyesi de alınabilir.
-Elazığlılıların tarihten günümüze en efsane sesleri ise şunlardır(Ses kaydı olanlar): Kore Mamo(Mehmet Akar),Koğenkli Hafız Mustafa Süer,Hafız Osman Öge,Sıtkı Demirci,Şıhacılı İzzet Yetiş,Enver Demirbağ,Kemal Yeniceli,Abbas Bakır ve Mehmet Parlaksu.
-Elazığlının anasesleri de atasesleri de babasesleri de bunlardır.

-80 yaşın üstündeki Ziya Amcamız(Ziya Çarsancaklı) İstanbulda’ki bir konserde okuyucu olan Muzaffer Ertürk’e “atasesimiz ” demiş ise onun nezaketindendir.Zira Ziya Bey çok nazik bir insandır ve hepimiz için çok lütufkâr ve benzeri güzel cümleler söylemiştir, söylemektedir.
YORUM EKLE