01.12.2019, 12:04 175

YÜZYILLAR BOYU GELEN TOPLUMLARIN DEĞİŞMESİYLE DEĞİŞMEYEN ON HÜKÜM (1)

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in insanları İslâm'a çağırmaya başlamasının üstünden oniki yıl geçmişti.

Kureyş’in düşmanlığı ve yaptığı işkenceler en çekilmez ve vahşi bir durum almış, bu yüzden Müslümanların çoğunluğu yurtlarını bırakıp, Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmışlardı.

Tüm bunların ötesinde, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in iki büyük destekçisi olan Ebu Talip ve Hz. Hatice vefat etmiş, Hz. Peygamber, (s.a.v.) tüm dünyevi desteklerden yoksun kalmıştı.

İslâm'a karşı bir eğilim gösteren herkes alay, eğlence, kınama, işkence ve sosyal boykota maruz bırakılıyordu.  Fakat, buna rağmen Hz. Peygamber (s.a.v.), muhalefetin keskin dişleri arasında görevini sürdürüyordu.

Bu kara günlerin en kesif olarak yaşandığı anda Mekke’de İslâm'ı kabul eden Evs ve Hazrec’in bir takım etkili kişilerinin çabalarıyla İslâm’ın serbestçe yayılmaya başladığı Yesrib’den bir ümit ışığı belirmişti.

İşte bu dönemde nazil olan En’am suresi ve bu surenin 151, 152 ve 153. ayetleri ile yakın gelecekte kurulacak olan İslam toplumunun temel ahlâkî ilkeleri belirlenmiş oldu.

Bu ayetler, Cenab-ı Hakk’ın insan hayatına getirdiği düzendir, sınırlamadır, Allah’ın kanunlarıdır. Bu ilahi kanunlar, Hz. Âdem’den itibaren tüm peygamberler vasıtasıyla insanlara ve ümmetlerine iletilmiş olan ilahi kanunların esas temelini oluşturmaktadır. İnsan hayatının düzeni için Allah'ın belirlediği çizgilerdir. Bunlar tüm İlâhî Kanunların esas temeli olagelmiştir.

İbn-i Abbas; “bu ayetler diğer mukaddes kitapların hiçbirinden neshedilip yürürlükten kaldırılmamış muhkem ayetlerdir. Bunlar, âdemoğullarının hepsine haramdır” demiştir.

Bu ayetlerde on tavsiye/emirden beşi yasak kipiyle, beşi de emir kipiyledir. Hak dinin esaslarını meydana getiren ve yüzyıllar boyu gelen toplumların değişmesiyle değişmeyen on hükümdür.

Abdullah b. Mes’ud’un bu ayet hakkında şöyle dediği rivayet edilmektedir: “Kim, Allah’ın Resulü’nün, üzerinde mühürü bulunan vasiyetini görmek isterse şu üç ayeti okusun. Bu ayetler, En!am suresinin yüz elli bir, yüz elli iki ve yüz elli üçüncü ayetleridir.

İşte bu ayetler:

“(Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.(En’am Suresi, Ayet 151)

Özellikle Mevdudi’nin Tefhimü’l-Kur’an adlı tefsiri ile birlikte diğer tefsirlerde bu ayetler şu şekilde yorumlanmaktadır:

1. “Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

İnsan şu durumlarda şirk koşmuş demektir.

a) İlah olarak Allah’tan başka bir şeyi kabul ederse; Yani zatında Allah’a ortak tanıyan tüm inanç şekilleri -Hıristiyan ve Yahudilerin teslis (üçlemesi) inancı. Arapların meleklerin Allah’ın kızları olduğuna inanmaları ve putları O’na ulaşmak için aracı kabul etmeleri. Bazılarının ve bazı milletlerin kendi tanrı, tanrıça ve yönetici ailenin üyelerine ilâhlık sıfatları vermeleri gibi- şirktir.

b) Her bakımdan ve tüm kapsam ve kuşatıcılığıyla yalnızca Allah’a ait olan sıfatları bir başka şeye daha verirse; Yani Allah’a ait sıfatlardan birine veya birkaçına, ya da tamamına sahip olduğuna inanan herkes şirke düşmüş olur. Sözgelimi, herhangi bir kişi şu veya bu kimsenin “gayb” dâhil her şeyi bildiğine veya her şeyi duyduğuna, ya da her kusur ve zayıflıktan uzak bulunup, Allah gibi yanılmaz olduğuna inanırsa, bu kişi, Allah’a şirk koşmuş olur.

c) Güç ve kudretinde Allah'a bir ortak daha tanırsa; Allah’tan başka bir kimsenin, yalnızca Allah’a ait güçlerden birine veya tamamına sahip olduğuna inanmak da şirktir. Sözgelimi, Allah’ın yanı sıra bir başkasının daha tabiatüstü bir yolla yarar veya zarar verebileceğine, ihtiyaçları giderip yardım edebileceğine, koruyup gözetebileceğine, çağrıları duyup kaderi tayin edebileceğine veya engelleyebileceğine ve insan hayatı için kanun koyabileceğine inanan müşriktir. Bütün bunlar İlâhlığın nitelikleri olduğundan böylesi inançlar şirktir.

d) Hakları konusunda Allah’a bir başka ortak daha tanırsa; Allah’a ait hakların birini veya tamamını bir başka kişiye daha vermek şirktir. Sözgelimi, huzurunda insanın elleri bağlı ayakta durması, eğilip secdeye varması, adına adakta ve sunularda bulunması ve yüceliği karşısında şükür işareti olarak kurban kesmesi Allah’ın insan üzerindeki haklarındandır. Yine, sıkıntı ve güçlüklerin giderilmesi için yalvarılma hakkına sahip olan da yalnızca Allah’tır. Aynı şekilde, ibadet edilmeye, yüceltilmeye ve bağlanılmaya lâyık olan yalnızca Allah’tır, bir başka kişi ve şeyden daha çok sevilme hakkı da yine yalnızca Allah’a aittir.

Tüm diğer sevgiler O’nun sevgisine feda edilmelidir. Yalnızca O’ndan korkulmalı, açık ve gizli O’na karşı gelmekten kaçınılmalıdır. Şartsız olarak yalnızca O’na itaat edilmeli ve doğruyu yanlıştan ayırmanın tek ölçüsü olarak yalnızca O’nun hidayeti kabul edilmeli, başkalarına ancak Allah’a itaatin sınırları içinde itaat edilmelidir. Eğer bu haklardan biri bile Allah’tan başkasına tanınacak olursa, bu başkasına tanrı unvanı verilsin-verilmesin, böylesi bir durum Allah'a ortak koşmaktır.

2. “Anaya babaya iyi davranın.”

Allah’a bağlandıktan ve tek bir yöne yöneldikten sonra, ardarda gelen nesilleriyle aile bağı gelir. Anne-babanın bu tür hakları Kur’an’ın çeşitli yerlerinde hemen Allah'ın haklarından sonra anılmaktadır. Anne-babanın haklarının yalnızca Allah hakkından sonra geldiğinin ve tüm diğer insanî haklar karşısında önceliği olduğunun açık bir kanıtıdır bu.

3. “Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız.”

Fakirlik ve geçim sıkıntısı korku ve endişesiyle çocukların öldürülmesi, doğum kontrolü yapılması veya kürtaj yapılması yasaklanmıştır. Çünkü Cenab-ı Hakk aynı zamanda “Rezzak”tır. Yarattığı her canlı varlığın rızkını O verir, O rızıklandırır.

4. “(Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.”

Ayette geçen “Fevahiş” kelimesi “fuhuş” kelimesinin çoğulu olup, çirkinliği açık olan her türlü kötü ve çirkin davranışı ifade eder. Kur’an; zina, eşcinsellik, çıplaklık ve müstehcenlik, üvey anne ile evlenme gibi davranışların “fevahiş”ten olduğunu açıklar. Bunların yanı sıra, hadislere göre de hırsızlık, içki ve dilencilik de “fuhuş” olarak nitelendirilmiştir. Aynı şekilde, tüm diğer çirkin işler de “fuhuş” olup, İlâhî Hüküm böylesi işlerin açıktan ve gizliden yapılmamasını emreder.

5. “Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.”

Allah'ın temel bir ilke olarak çiğnenemez kıldığı insan hayatının kutsallığının ilânıdır bu. Bu ilkenin çiğnenmesine yol açan “hak”lar Kur’an’da üç tane olup, Hz. Peygamber (s.a.v.) de bunlara ikisini daha eklemiştir. İnsan hayatına kıymayı Kur'an şu üç durumda helâl tanır:
a) Bir başka insanı kasten öldürmek.
b) Savaş dışında bir seçenek bırakmayacak şekilde İslâm'a karşı çıkmak; İslâm'ın hâkimiyet ve yerleşmesini engellemeye çalışmak.
c) İslâmî yönetimin sınırları içinde karışıklık çıkarmak veya İslâmî hükümleri devirmeye girişmek.

Hz. Peygamber (s.a.v.) bunlara şu iki durumu da eklemiştir:
d) Evliyken zina etmek.
e) İmanından sonra küfredip (irtidat) İslam toplumunu terketmek.

İnsanı öldürmenin helâl olduğu yollar yalnızca bu beşi olup ister Müslüman, ister zımmî (İslâm devletinin Müslüman olmayan uyruğu) veya kâfir olsun, bu beş durum dışında insanın canına kıyılamaz.

Devam edecek…

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 14 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Beşiktaş 2 6
3. Trabzonspor 2 6
4. Gaziantep FK 2 4
5. Başakşehir 1 3
6. Giresunspor 2 3
7. Antalyaspor 2 3
8. Galatasaray 2 3
9. Kayserispor 2 3
10. Alanyaspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Keçiörengücü 1 1
9. Rizespor 1 1
10. Adanaspor 0 0
11. Bandırmaspor 0 0
12. Erzurumspor 0 0
13. Pendikspor 0 0
14. Tuzlaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Fulham 2 2
13. Liverpool 1 1
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Southampton 2 1
17. Everton 2 0
18. Crystal Palace 1 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Real Sociedad 1 3
4. Valencia 1 3
5. Celta Vigo 1 1
6. Espanyol 1 1
7. Barcelona 1 1
8. Rayo Vallecano 1 1
9. Almeria 0 0
10. Athletic Bilbao 0 0
11. Atletico Madrid 0 0
12. Elche 0 0
13. Getafe 0 0
14. Mallorca 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Sevilla 1 0
18. Cadiz 1 0
19. Girona 1 0
20. Real Valladolid 1 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@